Ekonomika ir verslas / Vadyba

UAB „Inchcape motors“ įvaizdžio formavimo galimybių analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Šiuolaikinėmis rinkos sąlygomis pasaulyje vis daugiau dėmesio yra skiriama stipraus ir stabilaus organizacijų įvaizdžio formavimuisi. Organizacijų įvaizdis turi lemiamos įtakos toms organizacijoms, kurios siekia ilgalaikės ekonominės sėkmės bei stabilumo. Nuolatinis įvaizdžio formavimas suteikia rinkoje tam tikrą jėgą, kuri didina bei užtikrina organizacijų patikimumą ir pranašumą konkurencinės kovos metu. Patikimas organizacijos įvaizdis garantuoja visuomenei ir pavieniams vartotojams siūlomų paslaugų kokybę bei saugo įmonę nuo konkurencijos.

Pastaruoju metu jau ir mūsų šalyje niekas neabejoja, kad įmonės įvaizdis yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių visuomenės požiūrį į konkrečią instituciją. Žmonės neretai labiau reaguoja į įvaizdį, o ne į realybę. Įvaizdis neatsiranda savaime. Tai nuolatinė, planinga, nuosekli ir tikslinga veikla, reikalaujanti pastangų ir materialinių išteklių. Įvaizdžio kūrimas ir įtvirtinimas - tai veikla, kurios rezultatai nepasirodo iš karto, ir ne visada gautas rezultatas būna adekvatus įdėtam darbui. Tačiau neretai tai gali būti puiki investicija į organizacijomis ateitį.

Geras įvaizdis yra būtina sąlyga įmonei, norinčiai pasiekti ilgalaikę ir stabilią verslo sėkmę, padeda pritraukti naujus klientus ir partnerius, skatina pardavimus ir jų mastą didina įmonės galimybes pasinaudoti išoriniais finansavimo šaltiniais, būtinais kokybiškais ištekliais ir taip skatina jos dinamiška plėtrą. Tinkamas įvaizdis – tai realus organizacijos turtas, kuris įtakoja sėkmingą organizacijos veiklą bei didina organizacijos vertę. Todėl įvaizdžio tinkamo įvaizdžio sukūrimas yra pirminė bet kokios organizacijos užduotis.

Darbo problema - organizacijos įvaizdžio formavimas. Pasaulyje tai yra plačiai mokslininkų nagrinėta sritis, tačiau Lietuvoje įvaizdžio formavimas nagrinėtas nedaug, praktinio taikymo pavyzdžių taip pat turime mažai. Todėl tai yra aktuali tema Lietuvos įmonėms, ir jos tyrimas yra būtinas. Problema yra tai, kaip, pasitelkiant reklamos pagalbą, kuriamas firmos įvaizdis bei stilius.

Darbo objektas: UAB „Inchcape Motors“ įvaizdis.

Darbo tikslas: Išanalizuoti UAB „Inchcape Motors“ įvaizdžio formavimo galimybes.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti reklamos vaidmenį firmos įvaizdžio kūrime;
 2. Įvertinti UAB ,,Inchcape Motors” įvaizdžio formavimo priemones;
 3. Išanalizuoti vartotojų nuomonę apie UAB ,,Inchcape Motors” įvaizdį;
 4. Pateikti UAB ,,Inchcape Motors” įvaizdžio formavimo tobulinimo galimybes.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, statistinė duomenų analizė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14645 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. REKLAMOS REIKŠMĖS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMUI TEORINIAI ASPEKTAI
 • 1.1. Organizacijos įvaizdžio struktūra ir formavimas
 • 1.2. Organizacijos stilius ir jo funkcijos
 • 1.3. Reklamos samprata
 • 1.4. Reklamos vaidmuo organizacijos įvaizdžio formavime
 • 1.5. Reklamos efektyvumo vertinimo teoriniai aspektai
 • 2. UAB „INCHCAPE MOTORS“ ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS
 • 2.1. UAB ,,Inchcape Motors” veiklos pristatymas
 • 2.2. Vartotojų nuomonės apie UAB ,,Inchcape Motors” įvaizdį tyrimo rezultatai
 • 2.3. UAB ,,Inchcape Motors” įvaizdžio formavimo tobulinimo galimybės
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
AB “Šiaulių banko” įvaizdis: klientų nuomonių analizė
Diplominis darbas AB “Šiaulių banko” įvaizdis: klientų nuomonių analizė

Temos naujumas ir aktualumas. Paskutiniuoju metu kiekviena įmonė savo veikloje greta gamybos, kainodaros, veiklos produktyvumo [...]

Lopšelio - darželio „X“ veiklos analizė ir deficito mažinimo galimybės
Diplominis darbas Lopšelio - darželio „X“ veiklos analizė ir deficito mažinimo galimybės

Temos aktualumas. Šiuolaikinės rinkos ekonomikos sąlygomis išlikti konkurencinga gali tik įstaiga, turinti optimaliausius resursus geriausiai [...]

Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė
Kursinis darbas Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė

Temos aktualumas. Valdymas ir vadovavimas žmonėms visuomet pasireiškia per vadovų priimamų sprendimų kokybę, tikslų ir [...]

Transporto įmonės plėtros galimybių analizė
Kursinis darbas Transporto įmonės plėtros galimybių analizė

 Transporto paslaugų įmonės yra labai reikšmingos tiek valstybei, tiek visuomenei. Transporto paslaugos užtikrina prekybos egzistavimą [...]

Įmonės “Coffee Inn” įvaizdžio vertinimas ir jo gerinimo galimybės
Diplominis darbas Įmonės “Coffee Inn” įvaizdžio vertinimas ir jo gerinimo galimybės

Temos aktualumas. Šiais laikais įvaizdis ir jo formavimas vaidina labai svarbų vaidmenį visuomenėje. Ypatingai tai [...]

Įvaizdžio formavimo tyrimas
Kursinis darbas Įvaizdžio formavimo tyrimas

Temos aktualumas. Pastaruoju metu ir mūsų šalyje jau niekas neabejoja, kad vienas iš svarbiausių [...]

UAB
Kursinis darbas UAB "X" finansinės analizės ir veiklos gerinimo galimybės

Įmonės finansinės, ūkinės veiklos rezultatų išanalizuotas rinkinys. Jį perskaičius galima susipažinti su įmonės finansais, investicijomis [...]

Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

Maxima “Favorit” produktų analizė ir eksporto į Norvegiją galimybės
Referatas Maxima “Favorit” produktų analizė ir eksporto į Norvegiją galimybės

            Šiuolaikinėje aplinkoje prekybos įmonėms siekiant didinti savo pelną, reikia išnaudoti visas turimas galimybes. Dažniausiai [...]

Tautinių simbolių panaudojimas produkto įvaizdžio formavime „LT Identity“ atvejo analizė
Diplominis darbas Tautinių simbolių panaudojimas produkto įvaizdžio formavime „LT Identity“ atvejo analizė

ĮVADAS XX a. pabaigoje Lietuvai atgavus nepriklausomybę prasidėjo įvairūs socialiniai-ekonominiai pertvarkymai. Svarbiausia, kad atkūrus Nepriklausomybę ir [...]

UAB “X” apskaitos politikos ir finansinių ataskaitų sudarymo analizė bei tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “X” apskaitos politikos ir finansinių ataskaitų sudarymo analizė bei tobulinimo galimybės

Šiai dienai vis dažniau vartojama apskaitos politikos sąvoka, kurią galima apibūdinti kaip metodus ir principus [...]

Įmonės įvaizdžio formavimas darbuotojų požiūriu
Kursinis darbas Įmonės įvaizdžio formavimas darbuotojų požiūriu

Temos aktualumas. Šiandieniniame verslo pasaulyje tarp organizacijų vyksta arši konkurencinė kova. Taip yra dėl nuolat [...]

Investavimo galimybių į biotechnologijų sektoriaus įmonių akcijas fundamentinė analizė
Referatas Investavimo galimybių į biotechnologijų sektoriaus įmonių akcijas fundamentinė analizė

Straipsnio tikslas – atlikti investavimo galimybių į biotechnologijų sektoriaus įmonių akcijas fundamentinę analizę. Uždaviniai: • Išanalizuoti fundamentinę analizę [...]

Lietuvos Kaimo turizmo plėtros ir galimybių analizė
Kursinis darbas Lietuvos Kaimo turizmo plėtros ir galimybių analizė

ĮVADAS        Kiekviena kaimo turizmo sodyba siekia įsitvirtinti rinkoje bei patenkinti vartotojų poreikius. Viena iš pagrindinių [...]

UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos
Diplominis darbas UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos

Šiandieninės globalios konkurencijos sąlygomis pagrindinis bet kurios organizacijos tikslas yra nenutrūkstamas pelningas veiklos tęstinumas ilgalaikėje [...]