Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Saugaus ir sveiko mobilumo plėtotė Klaipėdos mieste

0 atsiliepimų
Autorius:

Svarbus valstybės socialinės gerovės uždavinys sveika visuomenė. Pagrindinė šiuolaikinio, siekiančio darniai vystytis, didmiesčio problema yra jo užterštumas ir ribotos saugaus bei sveiko mobilumo galimybės. Didmiesčių plėtotę būtina sieti su darniu vystymusi. Laikantis darnaus vystymosi principų būtina užtikrinti tokią miestų plėtrą, kuri tenkintų žmonijos reikmes dabar, ir neapribotų galimybių ateities kartoms tenkinti savąsias. Darnaus vystymosi principų laikymasis užtikrina ekonomikos, socialinės raidos ir aplinkos apsaugos tikslų įgyvendinimą juos susiejant tarpusavyje.

Tyrimo problema. Europos Sąjungos šalys senbuvės jau senai susirūpino sveiko ir saugaus mobilumo miestuose plėtote. Augant miestams, t.y., gyventojų skaičiui ir mažėjant žaliųjų plotų, labai svarbu palaikyti ir skatinti gyventojų bei miesto svečių sveiką gyvenimo būdą.

Daugėjant transporto priemonių skaičiui ir didėjant jų srautams bei apkrovimui visose miesto arterijose, iškyla gyventojų ir miesto svečių saugaus mobilumo problema. Todėl kuriant miesto infrastruktūrą labai svarbu, kad atsižvelgiant į miesto perspektyvinius planus būtų užtikrintas kuo efektyvesnis bei optimalesnis judėjimas. Svarbų vaidmenį atlieka atitinkamų pareigūnų požiūris, kompetencija bei asmeninė atsakomybė, kurią reglamentuoja galiojantys teisės aktai.

Reikia pripažinti, kad Lietuva yra pakankamai jauna valstybė, skaičiuojanti tik trečią nepriklausomybės dešimtmetį, todėl ilgą laiką nebuvo rūpinamasi saugiu ir sveiku mobilumu. Šiuo klausimu Lietuvos situacija yra specifinė, todėl nagrinėjant saugaus ir sveiko mobilumo mieste perspektyvas ir galimybes, susiduriama su sveiko ir saugaus mobilumo koncepcijų bei praktinių sprendimų stoka ir netobulumu, nepritaikyta šiuo požiūriu infrastruktūra. Tik pastaraisiais metais stebimas didesnis atsakingų institucijų ir visuomenės dėmesys sveiko ir saugaus mobilumo klausimui spręsti, įgyvendinami sveiko ir saugaus mobilumo projektai, tokie kaip „Judrioji savaitė“ (Skiriūtė, 2009).

Mokslinėje literatūroje saugaus ir sveiko mobilumo plėtotę nagrinėja vos vienas kitas Lietuvos mokslininkas (Baublys, 2000, p. 161-167; Burinskienė, 2003), tačiau užsienio valstybių mokslininkai šią temą yra išnagrinėję kur kas detaliau (Doros, Phillips, 2001; Cameron, 2004). Pastarieji savo darbuose nagrinėja tokius pagrindinius aspektus: saugaus, švaresnio ir sveikesnio mobilumo mieste užtikrinimas, skatinimas rinktis alternatyvius transporto būdus.

Šiame darbe nagrinėjamos priežastys, dėl kurių mieste nesaugu, didėja miesto užterštumas, todėl remiamasi kitų pasaulio miestų patirtimi bus siūlomos priemonės ir būdai, kurie padėtų spręsti saugaus ir sveiko mobilumo plėtotės klausimus Klaipėdos mieste. Tyrimo metu siekiama nustatyti priežastis, dėl kurių tik nedidelė miesto gyventojų ir svečių dalis renkasi keliones viešuoju transportu, pėsčiomis, dviračiais, taip pat pateikiamos rekomendacijos, kaip didinti keliaujančių viešuoju transportu, pėsčiomis, dviračiais, skaičių Klaipėdos mieste. Klaipėdos miesto administracija ir institucijos, teikiančios viešojo transporto paslaugas galėtų vadovautis darbo eigoje gautomis išvadomis ir pasiūlymais, kurie padėtų spręsti ar bent sumažinti miesto problemas, susijusias su sveiku ir saugiu gyventojų mobilumu.

Šiame darbe bus analizuojamas Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ilgalaikė transporto sistemos plėtros strategija bei tiriamos problemos, su kuriomis susiduria Klaipėdos miesto gyventojai ir svečiai, įgyvendinant sveiko ir saugaus mobilumo strategiją mieste (Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas). Ypatingas dėmesys šiame darbe skiriamas Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiams planams, jų vertinimui, o taip pat bus atliktas saugaus ir sveiko mobilumo Klaipėdos mieste tyrimas, pateikiami siūlymai sveiko ir saugaus mobilumo Klaipėdos mieste klausimais.

Tyrimo objektas – Saugaus ir sveiko mobilumo plėtotė Klaipėdos mieste bei miesto gyventojų ir svečių socialiniai interesai. Klaipėda yra vienas iš trijų didžiausių Lietuvos ir sparčiausiai besiplečiančių miestų. Klaipėda dar tarybiniais laikas garsėjo, kaip modernus miestas, tam turėjo įtakos jūrininkai, kurie parveždavo naujoves iš vakarų. Kadangi Klaipėda yra uostamiestis, o vasaros metu mieste išauga poilsiautojų skaičius,todėl skatinant atvykstamąjį turizmą, ypatingą dėmesį reikia skirti sveiko mobilumo plėtotei.

Tyrimo dalykas – Klaipėdos miesto visuomeninio transporto, automobilių, pėsčiųjų, dviratininkų saugaus ir sveiko mobilumo užtikrinimo sistemos vertinimas.

Darbo tikslas: išanalizuoti Klaipėdos miesto saugaus ir sveiko mobilumo plėtotę bendrame saugaus mobilumo kontekste.

Darbo uždaviniai:

Hipotezė – užsienio šalių patirtis ir esama Klaipėdos miesto infrastruktūra sudaro prielaidas sukurti optimalią transporto infrastruktūrą, kuri užtikrintų Klaipėdos miesto gyventojų ir svečių saugaus ir sveiko mobilumo poreikius.

Tyrimo metodai: apibendrinimo, lyginimo, statistinių duomenų analizės, dokumentų analizės ir anketinis metodai.

Darbo tipas:
Apimtis:
17000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. SAUGAUS IR SVEIKO MOBILUMO SAMPRATOS ANALIZĖ IR TEORINIS PAGRINDIMAS6
 • 1.1. Saugaus ir sveiko mobilumo samprata bei sąsajos su darniuoju vystymu6
 • 1.2. Saugaus ir sveiko mobilumo sampratos analizė10
 • 2. SVEIKO IR SAUGAUS MOBILUMO SISTEMŲ ANALIZĖ EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYSE IR LIETUVOJE19
 • 2.1. Sveiko ir saugaus mobilumo sistemų strateginis planavimas Europos Sąjungos šalyse ir Lietuvoje19
 • 2.2. Sveiko ir saugaus mobilumo sistemų programinis planavimas Europos Sąjungos šalyse ir Lietuvoje25
 • 2.3. Sveiko ir saugaus mobilumo integravimo į miestų transporto sistemą patirtis Europos Sąjungos šalyse ir Lietuvoje29
 • 2.4. Sveiką mobilumą mieste užtikrinantys būdai33
 • 3. SAUGAUS IR SVEIKO MOBILUMO SITUACIJA IR JOS PLĖTROS GALIMYBĖS KLAIPĖDOS MIESTE38
 • 3.1. Saugaus ir sveiko mobilumo vieta Klaipėdos miesto strateginiame plane38
 • 3.2. Saugaus mobilumo padėtis Klaipėdos mieste41
 • 3.3. Viešojo transporto nepopuliarumo problemų analizė45
 • 3.4. Tyrimas „Judėjimo dviračiais ir pėsčiomis trukdžiai bei jo įvertinimas“50
 • 3.4.1. Tyrimas „Judėjimo dviračiais ir pėsčiomis trukdžiai bei jo įvertinimas“ metodika50
 • 3.4.2. Tyrimo „Judėjimo dviračiais ir pėsčiomis trukdžiai bei jo įvertinimas“ rezultatų analizė ir išvados51
 • IŠVADOS 59REKOMENDACIJOS IR PASIŪLYMAI62
 • LITERATŪRA SĄRAŠAS64
 • SANTRAUKA69
 • SUMMARY72
 • PRIEDAI76

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinių paslaugų rinkodara Klaipėdos mieste
Diplominis darbas Socialinių paslaugų rinkodara Klaipėdos mieste

  Aktualumas. Šiuolaikiniame pasaulyje, net ir ekonomiškai stipriose valstybėse, socialinės pagalbos organizavimas yra aktuali ir svarbi [...]

VšĮ privačios įstaigos senelių globos namai ,,Senelių rojus“ steigimas Klaipėdos mieste
Verslo planas VšĮ privačios įstaigos senelių globos namai ,,Senelių rojus“ steigimas Klaipėdos mieste

Pastaraisiais metais nuolat kalbama apie tai, kad visuomenė sensta. Gyventojų senėjimas – vienas didžiausių Europos [...]

Regionų socialinės ir ekonominės plėtros problemos Klaipėdos apskrityje
Tyrimas Regionų socialinės ir ekonominės plėtros problemos Klaipėdos apskrityje

PRAKTINĖ UŽDUOTIS „REGIONŲ SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS PLĖTROS PROBLEMOS" lentelė. Gyventojų skaičiaus dinamika Klaipėdos apskrityje 1 diagrama. Gyventojų [...]

Dviračių takų įtaka pėsčiųjų saugumui kauno mieste
Referatas Dviračių takų įtaka pėsčiųjų saugumui kauno mieste

Į dviračių takų reikalingumą bei saugumo problemą galima pažvelgti keliais aspektais taip apibrėžiant jos aktualumą [...]

Pėsčiųjų maršrutas Klaipėdos mieste
Prezentacija Pėsčiųjų maršrutas Klaipėdos mieste

Laivas ,,Meridianas‘‘ Vienas iš Klaipėdos miesto simbolių – burinis laivas ,,Meridianas‘‘, puošiantis Danės kairįjį krantą. Dabar [...]

Tarptautinės muziejininkų bendruomenės akcijos „Muziejų naktis 2013“ renginių analizė Klaipėdos mieste
Diplominis darbas Tarptautinės muziejininkų bendruomenės akcijos „Muziejų naktis 2013“ renginių analizė Klaipėdos mieste

Temos aktualumas. Tarptautinė muziejų bendruomenės akcija ”Muziejų naktis 2013“ yra globali ir vystosi visame pasaulyje.

Darnaus turizmo infrastruktūros plėtros sąlygos Palangos mieste
Prezentacija Darnaus turizmo infrastruktūros plėtros sąlygos Palangos mieste

Darnusis turizmas – turizmo plėtros, planavimo rūšis, kai skatinama plėtoti turizmą išsaugant natūralią gamtinę ir [...]

Klaipėdos jūrų uosto plėtros galimybės
Prezentacija Klaipėdos jūrų uosto plėtros galimybės

Klaipėdos uosto plėtros galimybių klausimo svarbą lemia: Nuolat augantys Klaipėdos uosto krovinių srautai; Intensyvėjanti laivyba; Didėjantis atplaukiančių laivų [...]

Įmonės
Verslo planas Įmonės "Autofanas" atidarymo galimybės Klaipėdos mieste

Paslaugų verslas ekonomikoje užima vis svarbesnę vietą rinkoje. Jos tenkina pirkėjų norus, poreikius, padeda užbaigti [...]

Kvėpavimo takų ligos pradinių klasių moksleivių tarpe (Klaipėdos mieste)
Referatas Kvėpavimo takų ligos pradinių klasių moksleivių tarpe (Klaipėdos mieste)

Kvėpavimo organų ligos yra dažniausios pradinių klasių moksleivių ligos. Jos sudaro iki trijų ketvirtadalių visos [...]

Ekskursija: Klaipėdos universiteto miestelis
Referatas Ekskursija: Klaipėdos universiteto miestelis

ĮVADAS               Ekskursija neatsiejama nuo turizmo, todėl keliaujant neretai žmonės naudojasi gido paslaugomis. Ekskursija – tai [...]

Civilinės saugos plėtros programa ir tarptautinis bendradarbiavimas
Referatas Civilinės saugos plėtros programa ir tarptautinis bendradarbiavimas

Tam, kad apsaugoti gyventojus, materialines bei kultūrines vertybes pavojaus sąlygomis ir buvo sukurta Civilinės saugos [...]