Variklių mechanizmų diagnostika ir priežiūra

53 psl. / 11172 žod.

Ištrauka

Dauguma žmogaus sukurtų variklių suprojektuoti taip, kad cheminę degalų energiją paverstų kinetine. Pavyzdžiui, automobilio variklis deginamų degalų cheminę energiją pakeičia kinetine, sukančia ratus. Paprastai degalai maišomi su oru, turinčiu deguonies, ir deginami uždaruose cilindruose, įtaisytuose variklio viduje.

Lietuvoje šiuo metu eksploatuojama daugiau nei 2 mln. įvairiausių automobilių markių ir modelių. Visi šie automobiliai anksčiau ar vėliau patenka į techninio eksploatavimo įmones. Čia jiems atliekami įvairiausi diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto darbai. Automobilių savininkai nori, kad šie darbai būtų atliekami kuo greičiau ir kokybiškiau, o tai atlikti gali aukštos kvalifikacijos specialistai tinkamai įrengtose automobilių techninio eksploatavimo įmonėse. Šiuolaikinių automobilių diagnostiką ir techninę priežiūrą kokybiškai gali atlikti specialistai, kurie netik puikiai išmano automobilių konstrukciją, bet ir žino diagnostikos bei techninės priežiūros technologijas.

Daugelis žmonių nežino, kas yra automobilių variklių diagnostika ir techninė priežiūra. Ši aktuali tema pasirinkta nagrinėti baigiamajame darbe. Automobilių variklių diagnostika ir priežiūra yra tiesiogiai susijusi su automobilio technine būkle, nuo kurios tiesiogiai priklauso eismo saugumas, gamtos užterštumas, žmonių sveikata, degalų sąnaudos ir automobilio eksploatavimo išlaidos. Ir dėl to automobiliai turi būti techniškai tvarkingi.

Baigiamojo darbo objektas: Variklių mechanizmų diagnostika ir priežiūra UAB „AUTOBOSAS“.

Baigiamojo darbo tikslas: Išanalizuoti variklių mechanizmų diagnostiką ir priežiūrą UAB „AUTOBOSAS“.

Baigiamojo darbo uždaviniai:

1. Išanalizuoti variklių mechanizmų diagnostikos ir priežiūros teorinius aspektus;

2. Aprašyti UAB „AUTOBOSAS“ veiklą;

3. Palyginti naujo ir 1996 m. gamybos automobilio Audi A6 galią ir kompresiją;

4. Suprojektuoti variklių mechanizmų diagnostikos ir priežiūros skyrių;

5. Sudaryti variklių mechanizmų diagnostikos ir priežiūros technologiją;

6. Suprojektuoti alkūninio veleno laikiklį ir paskaičiuoti jo savikainą;

7. Įvertinti variklių mechanizmų diagnostikos ir priežiūros skyriaus veiklą.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • STUDIJŲ REZULTATŲ, KURIUOS SIEKIAMA PADEMONSTRUOTI BAIGIAMUOJU DARBU, SĄRAŠAS5
 • 1. VARIKLIŲ MECHANIZMŲ DIAGNOSTIKOS IR PRIEŽIŪROS TEORINIAI ASPEKTAI6
 • 1.1. Bendra variklių sandara ir veikimas6
 • 1.2. Variklių mechanizmų gedimai ir priežastys15
 • 1.3. Variklių mechanizmų diagnostika17
 • 1.4. Variklių mechanizmų priežiūra21
 • 2. VARIKLIŲ MECHANIZMŲ DIAGNOSTIKOS IR PRIEŽIŪROS TECHNOLOGIJA UAB „AUTOBOSAS“23
 • 2.1. Darbo metodika ir priemonių aprašymas23
 • 2.2. UAB „AUTOBOSAS“ veiklos aprašymas23
 • 2.3. Naujo ir 1996 m. gamybos automobilio Audi A6 galios ir kompresijos palyginimas25
 • 2.4. Variklių mechanizmų diagnostikos ir priežiūros skyriaus projektavimas27
 • 2.5. Alkūninio veleno laikiklio projektavimas35
 • 2.6. Automobilių variklių diagnostikos ir priežiūros skyriaus veiklos vertinimas42
 • 2.7. UAB „AUTOBOSAS“ darbų saugos, ekologiniai ir priešgaisriniai reikalavimai43
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS45
 • INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS46
 • ANOTACIJA47
 • ANNOTATION48
 • PRIEDAI49

Reziumė

Autorius
manckys
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Mechanika
Kaina
€11.43
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 1, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
53 psl.

Susiję darbai