Viešbučio "Promenada" rinkodaros komplekso analizė

49 psl. / 10300 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Turizmas užima didelį vaidmenį šiuolaikiniame versle. Viešbučiams tapo būtinybė nustatyti savo tikslus bei planus jiems pasiekti. Tai kiekvienoje įmonėje tapo besitęsiančiu procesu. Tam, kad sėkmingai veikti toliau ir nustatyti orientaciją į ateitį, reikia įvertinti esamą padėtį. Taip pat ir šio, viešbučio "Promenada" reikia atlikti esamos rinkodaros komplekso analizę. Vienas iš informacijos šaltinių tai rinkodaros komplekso analizė. Viešbučio "Promenada" kaip objekto, panaudoti aplinkos ir įmonės analizės sritis, tam, kad būtų išspręstas uždavinys – suformuotai rinkodaros tyrimo problemai išspęsti. Atlikti visą rinkodaros tyrimo procesą pasirinkta aprašomuoju tyrimo plano tipu, turint informacijos iš antrinių tyrimų šaltinių. Atlikus viešbučio “Promenada” rinkodaros analizę pateikiamas konkretus darbo rezultatas: parengtas rinkodaros planas, kuris įvertina esamą situaciją rinkoje ir pateikiamas perspektyvus pasiūlymas įmonės žinomumui didinti, pritraukiant pastovius klientus, bet ir potencialius, bei naujus klientus - viešbučio lankytojus. Kursiniame darbe analizuojama viešbučio „Promenada“ rinkodaros kompleksas.

Tikslas. Išanalizuoti viešbučio „Promenada“ rinkodaros kompleksą.

Darbo tikslas:

 1. Išanalizuoti rinkodaros kompleksą ir jo reikšmę įmonės veikloje;
 1. Atlikti viešbučio „Promenada“ rinkodaros aplinkų analizę;
 2. Atlikti viešbučio „Promenada“ konkurentų analizę;
 1. Atlikti viešbučio „Promenada“ SSGG analizę;

Tyrimo metodai.

 1. Literatūros analizė. Literatūros šaltinių analizė - neatsiejama mokslinio darbo dalis, kuri tęsiasi per visą mokslinio tyrimo procesą, nors prasideda dar prieš konkrečios temos pasirinkimą. Mano literatūra – su rinkodara susijusios knygos, kadangi tyriau viešbučio „Promenada“ rinkodaros kompleksą. Literatūros analizė labai padėjo įsigilinti į šią temą, nustatyti šio darbo tikslą, uždavinius, pasirinkti darbo struktūrą.
 1. Anketavimas. Anketavimo metodu apklausiau 30 viešbučio „Promenada“ klientų. Anketoje buvo 21 klausimas. Anketos apimtis – 3 puslapiai. Anketavimo metodu norėjau kuo daugiau informacijos surinkti apie viešbučio rinkodaros aplinkas, rinkodaros kompleksą, bei žinoma įvertinti viešbučio dabartinę veiklą.
 2. Duomenų analizė. Gavau anketos duomenis, bei surinkau informaciją apie viešbutį. Šiuos duomenis tyriau, analizavau, pateikiau tiriamoje dalyje anketos atsakymų analizę. Duomenų analizė pateikta diagramose, lentelėse.


Turinys

 • TURINYS
 • SANTRAUKA
 • ĮVADAS
 • VERSLO VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMOS PROFESINĖS VEIKLOS SRITYS IR PROFESINIŲ KOMPETENCIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS BAIGIAMAJAME DARBE
 • VIEŠBUČIO „PROMENADA“ RINKODAROS KOMPLEKSO ANALIZĖS TEORINIAI ASPEKTAI
 • Rinkodaros aplinkos
 • Rinkodaros kompleksas
 • Rinkos samprata
 • Rinkodaros tyrimai
 • VIEŠBUČIO “PROMENADA” VEIKLOS APŽVALGA
 • Viešbučio „Promenada“ mikroaplinkos analizė
 • Viešbučio „Promenada“ makroaplinkos analizė
 • Viešbučio rinkodaros komplekso analizė
 • Viešbučio „Promenada“ išorinė ir vidinė aplinka
 • VIEŠBUČIO RINKODAROS TYRIMAS
 • Viešbučio konkurentų analizė
 • Viešbučio paslaugų tobulinimo analizė
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
ausrytuuukas
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€11.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 29, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
49 psl.

Susiję darbai

Mediashop rinkodaros komplekso analizė

Rinkodara Referatas 2015 m. zymantez
Kiekviena įmonė siekia sėkmingai vykdyti savo veiklą, todėl privalo stebėti nuolat ją supančią ir besikeičiantį aplinką, joje vykstančius pokyčius, juos reguliu

„EOLA“ rinkodaros komplekso analizė

Rinkodara Referatas 2015 m. zymantez
Temos aktualumas. Kiekviena įmonė siekia sėkmingai vykdyti savo veiklą, todėl privalo stebėti nuolat ją supančią ir besikeičiantį aplinką, joje vykstančius pokyčius, juos reguliuoti...

UAB „Topo centras“ rinkodaros komplekso analizė

Rinkodara Referatas 2015 m. zymantez
Temos aktualumas. Rinkodara yra svarbi organizacijos valdymo funkcinė sritis, kurioje būtina stebėti įmonę supančią ir besikeičiančią aplinką, joje vykstančius pokyčius, juos reguliuoti arba...

UAB "X" rinkodaros analizė

Rinkodara Referatas julicka
Rinkodara – tai vienas iš pagrindų, ant kurio laikosi prekybinės įmonės sėkmė. Tinkamai neįvertinus konkrečios situacijos rinkoje, išvis net nepatartina pradėti prekybos verslo....