“Baltų lankų” knygyno prekės ženklo marketingas socialiniame tinkle Facebook

68 psl. / 15000 žod.

Ištrauka

Darbas buvo įvertintas 10. Trumpas aprašymas:
Baigiamajame bakalauro darbe nagrinėjamos prekinio ženklo marketingo socialiniuose tinkluose problemos. Pateikta prekių ženklų klasifikacija, aprašyta kokiais tikslais naudojami prekių ženklai, kokią naudą jie teikia įmonei. Darbe taip pat yra aprašoma socialinio marketingo sąvoka, bei nagrinėjami sėkmingo socialinio marketingo principai. Kadangi viena svarbiausių tikslingo marketingo sąlygų yra tinkamas informacijos paskirstymas, darbe yra aptariamos ir informacijos paskirstymo problemos.
Baigiamajame darbe yra atliktas daugiakriteris knygynų puslapių socialiniuose tinkluose vertinimas, siekiant išsiaiškinti, kurio knygyno socialiniuose tinkluose vykdomas marketingas yra efektyviausias. Taip pat buvo atlikta vartotojų apklausa, siekiant išsiaiškinti ar, vartotojų nuomone, marketingas socialiniuose tinkluose yra efektyvus.
Išnagrinėjus teorinius ir praktinius marketingo socialiuose tinkluose aspektus, pateikiamos baigiamojo darbo išvados ir siūlymai.
Darbą sudaro 6 dalys: įvadas, teorinė, tyriminė, projektinė dalys,ir siūlymai, bei literatūros sąrašas.
Darbo apimtis - 51 p. teksto be priedų, 18 iliustr., 9 lent., 37bibliografiniai šaltiniai.


Turinys

 • ĮVADAS10
 • 1. PREKĖS ŽENKLO MARKETINGO VIETA SOCIALINIUOSE TINKLUOSE12
 • 1.1. Prekės ženklas12
 • 1.1.1. Kas yra prekės ženklas?12
 • 1.1.2. Prekių ženklų rūšys14
 • 1.1.2. Prekių ženklų elementai16
 • 1.1.3. Prekių ženklų naudojimas17
 • 1.1.4. Kam reikalingi prekių ženklai?19
 • 1.2. Marketingas20
 • 1.2.1. Kas yra marketingas?21
 • 1.2.2. Marketingo orientacijos22
 • 1.3. Socialiniai tinklapiai24
 • 1.3.1. Kas yra socialinis marketingas?24
 • 1.3.2. Sėkmingo socialinio marketingo žingsniai26
 • 1.4. Informacijos paskirstymas27
 • 2. BALTŲ LANKŲ PREKINIO ŽENKLO MARKETINGO SOCIALINIAME TINKLE FACEBOOK VERTINIMAS32
 • 2.1. Baltų lankų knygyno pristatymas32
 • 2.2. Socialinio tinklapio Facebook pristatymas32
 • 2.3. Daugiakriterinis vertinimas33
 • 2.4. Knygynų prekinių ženklų marketingo socialiniuose tinkluose daugiakriteris vertinimas35
 • 2.5. Apklausa40
 • 2.6. Anketinės apklausos analizė42
 • 3. BALTŲ LANKŲ KNYGYNO FACEBOOK PUSLAPIO TOBULINIMAS50
 • 3.1. Prekės ženklo marketingo Facebook puslapyje alternatyvos50
 • 3.2. Baltų lankų knygyno marketingo Facebook puslapyje tobulinimas ir jo ekonominė vertė52
 • IŠVADOS56
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS58
 • PRIEDAI61

Reziumė

Autorius
eywyn
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€13.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 12, 2012
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
68 psl.

Susiję darbai

UAB “Rūta” prekės ženklo žinomumas

Rinkodara Diplominis darbas 2013 m. dzastyna
Temos naujumas ir aktualumas. Prekės ženklo žinomumas yra vienas labiausiai veikiančių lojalumą ir pastovius pirkimus. Vartotojai šiuolaikinėje konkurencingoje rinkoje gauna daugybę žinučių ir...