Taikomieji mokslai / Inžinerija

Autotransporto triukšmo tyrimai Kuršėnų mieste

0 atsiliepimų
Autorius:

P. Juškevičiaus (2003) nuomone, iki pastarojo dešimtmečio buvo teigiama, kad triukšmo lygis nuolat auga, vidutiniškai 1 dBA per metus. Pastaruoju metu vis dažniau teigiama, kad triukšmo lygis nebedidėja, to priežastis – transporto priemonių srautai pasiekė ir viršijo eismo intensyvumo lygį, nuo kurio triukšmo lygis iš esmės nebekyla. Tačiau pasiektas lygis yra aukštas ir jo įtaka gyventojų sveikatai yra didelė. 35% visų Europos gyventojų gyvena akustinio diskomforto zonose. Didmiesčiuose šis rodiklis yra apie 2 kartus didesnis.

 

Problema – miestuose kasmet daugėja autotransporto priemonių, dėl to autotransporto keliamo triukšmo lygis, taip pat sparčiai didėja. Intensyvėjant eismui gatvėse triukšmo lygis viršyja leistiną ribą. Todėl triukšmas trukdo darbui, poilsiui, neigiamai veikia žmonių sveikatą. Šiai problemai spręsti reikia keisti arba taikyti naujas triukšmo lygio mažinimo priemones, kurios padėtų sumažinti triukšmą ne tik gatvėse, bet ir kiemuose, stovėjimo aikštelėse.

Darbo objektas – autotransporto triukšmo lygis Kuršėnų mieste.

Darbo tikslas – atlikti autotransporto triukšmo tyrimą Kuršėnų mieste.

Darbo uždaviniai:

 1. Identifikuoti triukšmo teorinį aspektą ir apibrėžti triukšmo šaltinius, triukšmo poveikį žmogaus sveikatai ir triukšmo mažinimo priemones.
 1. Apžvelgti teisės aktus reglamentuojančius triukšmo valdymą Europos Sąjungoje ir
 1. Atlikti autotransporto triukšmo sklaidos tyrimą Kuršėnų mieste, remiantis triukšmo lygio duomenimis.
 1. Išanalizuoti Kuršėnų miesto gyventojų nuomonę apie autotransporto keliamą triukšmą.

Darbe taikomi teoriniai bei praktiniai duomenų rinkimo ir apdorojimo metodai. Analizuojami ir lyginami triukšmo lygiai, pateikiami stebėjimo, duomenų analizės bei anketinės apklausos metodai. Remiantis techniniais specialybės literatūros šaltiniais, darbe išanalizuoti duomenys apie triukšmą. Naudotasi internetiniais tinklapiais, straipsniais. Pateikiami valstybės norminių aktų reikalavimai, ES ir LR triukšmą reglamentuojantys teisės aktai. Atlikti autotransporto triukšmo tyrimai bei gyventojų apklausa Kuršėnų mieste.

Triukšmo tyrimui parinktos 7 triukšmingiausios Kuršėnų miesto vietos. Triukšmas matuotas šalia mokyklų pėsčiųjų perėjų, greitį ribojančių objektų gyvenamųjų namų teritorijose.

Atliekant kiekybinį tyrimą apklausti 96 respondentai, gauti duomenys išanalizuoti ir pritaikyti sudarant pasiūlymus autotransporto triukšmo lygio mažinimui. Tyrimo medžiaga pateikta lentelėse, grafikuose ir analizuojamuosiuose aprašuose.

Baigiamajame darbe demonstruojamos šios profesinės kompetencijos: antropogeninių procesų poveikio aplinkai analizavimas ir vertinimas; informacijos apie aplinkos būklę rinkimas ir analizavimas; aplinkos taršos mažinimo būdų parinkimas (žr. 1.1 lentelė).

Bakalauro baigiamąjį darbą sudaro įvadas, teorinė dalis, empirinė dalis (tiriamoji), vadovaudantis tyrimo metodika, išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas. Projekto aiškinamojo rašto apimtis – 49 puslapiai, jame yra 27 paveikslai ir 9 lentelės. Pateikti 2 priedai, papildantys projektavimo eigą.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10700 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS10
 • 1. TRIUKŠMO MAŽINIMO APŽVALGA12
 • 1.1. Aplinkos triukšmas ir mažinimo priemonės12
 • 1.2. Triukšmo valdymą reglamentuojantys teisės aktai21
 • 2. AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO TYRIMAI KURŠĖNŲ MIESTE25
 • 2.1. Tyrimo metodika25
 • 2.2. Autotransporto eismo intensyvumo ir kelių infrastruktūros duomenų analizė26
 • 2.3. Gyventojų apklausos analizė30
 • 2.4. Autotransporto triukšmo sklaidos analizė23
 • IŠVADOS44
 • REKOMENDACIJOS45
 • LITERATŪRA47
 • PRIEDAI:
 • 1 priedas. LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 33:2011
 • 2 priedas. ANKETA „Autotransporto triukšmo tyrimas Kuršėnų mieste“

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
2000 M3 Talpyklos dyzeliniam kurui tyrimas kursinis darbas (VGTU)
Kursinis darbas 2000 M3 Talpyklos dyzeliniam kurui tyrimas kursinis darbas (VGTU)

Šiame darbe buvo nagrinėjama 2000 m3 talpos talpykla, skirta dyzeliniam kurui laikyti. Talpykloskonstrukciją sudaro [...]

Kavos vartojimo tyrimas Panevėžio mieste
Kursinis darbas Kavos vartojimo tyrimas Panevėžio mieste

Rinkodaros tyrimas: rinkos informacijos rinkimas, apdorojimas, išdėstymas ir interpretavimas. Rinkos tyrimo uždaviniai - sužinoti visas detales [...]

Autotransporto triukšmo poveikis žmonių sveikatai
Kursinis darbas Autotransporto triukšmo poveikis žmonių sveikatai

Vis labiau domimasi, kokį poveikį aplinka daro žmogaus sveikatai. Manoma, kad pasaulyje, turbūt taip pat [...]

Dviračių takų įtaka pėsčiųjų saugumui kauno mieste
Referatas Dviračių takų įtaka pėsčiųjų saugumui kauno mieste

Į dviračių takų reikalingumą bei saugumo problemą galima pažvelgti keliais aspektais taip apibrėžiant jos aktualumą [...]

Kelio Žarėnai – Kuršai ruožo (10,80 – 13,50km) rekonstrukcijos projektas
Diplominis darbas Kelio Žarėnai – Kuršai ruožo (10,80 – 13,50km) rekonstrukcijos projektas

Darbe yra atliktas rajoninės reikšmės kelio Žarėnai – Kuršai ruožo (4,86 – 8,42 km) rekonstrukcijos [...]

Diferencinės grandinės tyrimas
Laboratorinis darbas Diferencinės grandinės tyrimas

Darbo tikslas: Diferencinės grandinės tyrimas. Oscilografu ištirti maketo išėjimuose gaunamus signalus. [...]

Žieminių miežių derlingumo tyrimas
Tyrimas Žieminių miežių derlingumo tyrimas

Tyrimo objektas - žieminių miežių derlingumas. Tyrimas atliktas remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenų bazėje pateiktais 2016 [...]

Mašinų elemementų 1 kursinis darbas VGTU
Kursinis darbas Mašinų elemementų 1 kursinis darbas VGTU

Darbe pristatytas variklis ir perdavos, reikalingi sunkaus keltuvo, atliekančio darbą su lengvais smugiais 10-16 val.

Mokslinio tyrimų centro inžinerinių sistemų projektavimas
Diplominis darbas Mokslinio tyrimų centro inžinerinių sistemų projektavimas

Baigiamojo darbo objektas, kuriam projektuojamos mikroklimato sistemos – Vilniuje esantis Mokslinių tyrimų centras. Pastatą sudaro [...]

Nuotekų technologijų kursinis
Kursinis darbas Nuotekų technologijų kursinis

Miestui, kuriame gyvena 100 tūkst. žmonių, projektuojama nuotekų valykla. Nuotekų norma žmogui lygi 200 litrų [...]

Gelžbetoninių konstrukcijų kursinis projektas
Kursinis darbas Gelžbetoninių konstrukcijų kursinis projektas

Pagal pateiktą užduotį buvo suprojektuota daugiaaukščio pastato monolitinė sijinė gelžbetoninė [...]

Plieninių konstrukcijų netiesinė analizė ir projektavimas Kursinis darbas (VGTU)
Kursinis darbas Plieninių konstrukcijų netiesinė analizė ir projektavimas Kursinis darbas (VGTU)

Darbe nagrinėti 24 aukštų (I) ir 2 aukštų (II) rėmai. Kiekvienas iš jų turėjo po [...]

Statybos darbų technologijų ir organizavimo kursinis projektas
Kursinis darbas Statybos darbų technologijų ir organizavimo kursinis projektas

Statomas pastatas yra Kauno mieste. Pastatas yra pramoninis ir skirtas automobilių detalių gamybai. Reljefas yra [...]

Automobilių techninis eksploatavimo kursinis darbas
Kursinis darbas Automobilių techninis eksploatavimo kursinis darbas

Technologijų kursinis darbas. Kursinio darbo užduotis. Projekto žiniaraštis. Įvadas. Aprašymo skyrius. Automobilių techninė charakteristika, pradiniai [...]

Grandiklinio transporterio kursinis projektas
Referatas Grandiklinio transporterio kursinis projektas

Proektuojamas grandiklinis transporteris kurio našumas Q=29 t/h,skirtas kukurūzų transpportavimui. Transportavimo atstumas 12 m. Grandikliniu transporteriu [...]