Lietuvoje veikiančių bankų finansinės būklės analizė

92 psl. / 15026 žod.

Ištrauka

Bankas – finansų įstaiga teikianti finansines paslaugas. Šis žodis yra kilęs iš italų, t. y. senosios bankininkų kalbos, žodžio banco. Jo pradinė reikšmė buvo monetų keitėjo stalelis. “Banknotas” reiškė banko skolos vekselį, kurį bankininkas išrašydavo klientui priimdamas saugoti jo indėlį. Lietuvos bankininkystės ištakos siejamos su 1768 m. Tai ir buvo Lietuvoje esančių bankų raidos ir vystimosi pradžia.

Pagrindinė šio darbo užduotis – išanalizuoti Lietuvoje veikiančių kai kurių bankų finansinę būklę remiantis: gautomis bankroto diagnostikos reikšmėmis, atlikta regresine ir koreliacine analizėmis, finansinių rodiklių skaičiavimu bei jų prognozavimu. Darbo metu siekiama išanalizuoti, kokia Lietuvoje veikiančių bankų finansinė padėtis po pasaulio finansinės krizės ir Lietuvos bankų griūties. Šiuos nagrinėjamus bankus pasirinkome dėl statistinių duomenų pakankamo kiekio. AB SEB bankas buvo parinktas todėl, kad jis yra Lietuvos banko paveldėtojas, o šis užėmė didžiausią finansinės rinkos dalį, UAB Medicinos bankas pasirinktas dėl to, kad tai yra Lietuviškas bankas, AB Citadele banką parinkome, nes tai yra Latviškas bankas, kurio užimama rinkos dalis yra mažesnė ir AB Swedbank banką nagrinėjome dėl to, kad tai bankas užimantis geriausią padėti Lietuvos rinkoje. Analizei naudojamos nagrinėjamų bankų finansinės ataskaitos, kurios yra pateikiamos kiekvieno banko internetiniame puslapyje.

Darbą sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje aprašomi nagrinėjami bankai, jų teikiamos paslaugos bei apžvelgiami tiriamojoje dalyje naudojami finansinių rodiklių ir koreliacinės analizės skaičiavimo principai. Taip pat pateikiama Z indekso reikšmė, kuri bus naudojama nagrinėjamų bankų bankroto tikimybei įvertinti.

Antrojoje darbo dalyje supažindinama su problemai nagrinėti skirta regresine analize ir rodiklių prognozavimo metodais, kurie leidžia apskaičiuoti ateinančių metų rodiklius.

Trečioji šio darbo dalis yra skirta nagrinėjamų bankų finansinei analizei atlikti. Nagrinėjami bankų pagrindiniai finansiniai rodikliai ir jų kitimo priežastys. Remiantis Z indekso reikšme atliekama bankų bankroto analizė, kurios rezultatai parodo nagrinėjamų bankų padėtį Lietuvoje. Prognozuojami finansiniai rodikliai, kurių dėka galime nustatyti ateinančių metų apytikslius bankų finansinius rodiklius. Taip pat atliekamos koreliacinė ir regresinė analizės. Tyrimas atliekamas naudojantis Microsoft Office Excel bei SAS statistinį paketą. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados.


Turinys

 • Lentelių sąrašas
 • Paveikslų sąrašas
 • Įvadas
 • 1. Analitinė dalis
 • 1.1. Komerciniai bankai
 • 1.2. Bankai ir jų teikiamos paslaugos
 • 1.3. Likvidumo rodikliai
 • 1.4. Kapitalo pakankamumo rodikliai
 • 1.5. Pelningumo rodikliai
 • 1.6. Finansinio sverto rodikliai
 • 1.7. Apyvartumo rodikliai
 • 1.8. Bankroto įvertinimas naudojantis Z indekso reikšme
 • 1.9. Koreliacinė analizė
 • 1.10. Programinė įranga
 • 2. Metodologinė dalis
 • 2.1. Rodiklių prognozavimas eilutės išlyginimo pagal vidutinį absoliutinį padidėjimą metodu
 • 2.2. Regresinė analizė ir prognozavimas
 • 3. Tiriamoji dalis
 • 3.1. Bankų likvidumo rodiklių analizė
 • 3.2. Bankų kapitalo pakankamumo rodiklių analizė
 • 3.3. Bankų pelningumo rodiklių analizė
 • 3.3.1. Turto pelningumo analizė
 • 3.3.2. Nuosavo kapitalo pelningumo analizė
 • 3.3.3. Turto pelningumo prieš mokesčius analizė
 • 3.3.4. Grynojo pelningumo analizė
 • 3.4. Bankų finansinio sverto rodiklių analizė
 • 3.5. Bankų apyvartumo rodiklių analizė
 • 3.6. Bankų bankroto analizė naudojantis Z indekso reikšme
 • 3.7. Rodiklių prognozavimo rezultatai eilutės išlyginimo pagal vidutinį absoliutinį padidėjimą metodu
 • 3.8. Koreliacinės analizės rezultatai
 • 3.9. Regresinės analizės ir prognozavimo rezultatai
 • Išvados
 • Literatūra

Reziumė

Autorius
modestele
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€13.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 23, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
92 psl.

Susiję darbai

UAB „X“ finansinės būklės analizė

Finansai Kursinis darbas 2019 m. laiva
Rašiau kursinį įmonės finansinės būklės įvertinimo tema. Dėstytoja darbą įvertino geru balu, manau kad mano darbas gali padėti kitiems rašant panašia tema. Juk...