Kita / Turizmas

Viešbučio organizacinės valdymo struktūros analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

TEMOS AKTUALUMAS. Organizacinė valdymo struktūra yra organizacinė forma kuri apima teisių, pareigų, bei atsakomybės paskirstymą tarp organizacinio valdymo funkcinių sričių ir valdymo lygių. Pagrindinis organizacinio vadymo struktūros veiksnys yra veiksmingas organizacijos personalo valdymas, darbui turi būti parenkami tinkami darbuotojai, motyvuojami, bei nustatoma darbuotojų atsakomybė ir pavaldumas. Organizacinėje valdymo struktūroje darbai yra tarpusavyje susiję, nes padalinių ir darbuotojų atliekamų funkcijų pasikeitimas išbalansuoja visą organizacijos nuoseklią veiklą. Organizacinių valdymo struktūrų naudojimas padeda organizuoti darbą organizacijose, supažindina kiekvieną organizacijos narį su savo ir kitų darbuotojų pareigybės turiniu ir vieta, reikia teisiškai įforminti organizacijos veiklos ir valdymo struktūrą, apibrėžti kiekvienos struktūros elemento nuostatas, o jomis remiantis sudaryti kiekvienos pareigybės nuostatos. (Gudas S. 2002).

Viena labiausiai išplėtotų ir sparčiausiai augančių ūkio šakų pasaulyje yra viešbučių verslas, nes turizmas tapo neatsiejama modernaus gyvenimo dalimi. Augant turistinių paslaugų pasiūlai, vartotojų reikalavimai kokybei tampa vis aukštesni. Todėl išlikti konkurencingoje aplinkoje viešbučiams tampa gana sudėtinga. Siekdamos tapti patrauklias paslaugas teikiančiomis įmonėmis, viešbučių vadovai turi stengtis skirti išskirtinį dėmesį organizacinei valdymo struktūrai, viešbučio organizacinis valdymas turi būti operatyvus ir lankstus, bet įmonių vadovai dažniausiai neskiria šiai problemai reikalingo dėmesio. Su tokia situacija susidūrė ir viešbučio „Amberton“, kuri per paskutinius trejus metus, stengėsi tobulinti organizacinio valdymo struktūrą, bet neskyrė nei laiko, nei lėšų viešbučio darbuotojų nuomonei tirti apie organizacinio valdymo struktūros problemas. Todėl viešbutis „Amberton“, nori tobulinti organizacinio valdymo struktūrą, o nežino kaip jau esančią organizacinę valdymo struktūrą ir jos padalinių funkcijas vertina viešbučio darbuotojai.

     DARBO PROBLEMA. Rašant bakalaurinį darbą buvo analizuojama įvairi mokslinė literatūra apie organizacinę valdymo struktūrą. Organizacinę valdymo struktūrą analizavo lietuvių autoriai: Bagdonas, E. (2008), Bagdonienė, L., Bagdonas, E., Kazlauskienė, E. (2004), Bagdonas, E., Kazlauskienė, E. (2006), Butkus, F.S. (1996), Butkus, F.S. (2003), Čekanavičius, V., Murauskas, G. (2006), Neverauskas B., Rastenis, J. (2000), Gudas, S. (2002), Martinkus, B., Vaičiūnas, G., Venskus, R. (2000), Sakalas, A. (2003), Stoškus, S. (2002), Stoškus, S., Beržinskienė, D. (2005), Vasiliauskas, A (2002), Zakarevičius, P. (2003) ir kt. Organizacijos valdymo strktūrą nagrinėjo įvairiais aspektais užsienio autoriai: J Birger, R., Pranevičius, H. (1998), Jewell, B.R. (2002), Kubrak, A., Koval, K. (2007), Robbins S.P. (2006), James, A. F., Stoner, R., Freeman, E., Daniel, R., Gilbert, Jr. (2001), ir daugelis kitų autorių. Atlikus sisteminę mokslinės literatūros analizę buvo nustatyti organizacinio valdymo struktūrų klasifikacijos modeliai, ir atlikta praktinė tiriamoji dalis atliekant anketinę apklausą ir nustatyta organizacinė valdymo struktūra, jos organizacinio valdymo funkcinės sritys ir valdymo lygiai, bei siūlomos organizacinės valdymo struktūros tobulinimo galimybės. Atsižvelgiant į temos aktualumą ir svarbą kiekvienai organizacijai ir jos personalui, šiuo darbu buvo siekiama viešbučio „Amberton“ organizacinės valdymo struktūros įvertinimo pavyzdžiu atsakyti į šiuos probleminius klausimus.

   Probleminiai klausimai:

1. Ar organizacijos nariai, valdant jų veiklą, yra informuojami ką jie turi padaryti, kokie reikalavimai keliami jų darbo produktui ir kodėl jie turi tai daryti;

 1. Kaip ir kokius jų poreikius tenkina organizacija, jei darbuotojai padaro tai, ko iš jų reikalauja vadovai;

3. Kokios yra įmonės organizacinio valdymo struktūros tobulinimo priežastys ir kryptys.

DARBO OBJEKTAS. Viešbučio“Amberton“ organizacinio valdymno struktūros tobulinimas.

DARBO TIKSLAS. Pasiūlyti viešbučio „Amberton“ organizacinio valdymo struktūros tobulinimo galimybes ir kryptis.

DARBO UŽDAVINIAI:

1. Apžvelgti organizavimą teoriniu aspektu;

2. Aprašyti organizacinės valdymo struktūros sąvoką ir klasifikaciją;

3. Nustatyti viešbučio „Amberton“ organizacinės valdymo struktūros tyrimo metodus ir priemones;

4. Identifikuoti „Amberton“ organizacinę valdymo struktūrą;

5. Pateikti „Amberton“ organizacines valdymo strukturos tobulinimo galimybes ir kryptis.

   TYRIMO METODAI: Bakalauro baigiamajame darbe siekiant išanalizuoti pasirinktą temą naudojami įvairūs teoriniai ir empiriniai tyrimo metodai. Teoriniai metodai: lyginamasis metodas; sisteminės analizės metodas; statistinės analizės metodas; apibendrinimo metodas. Empirinis metodas: mokslinės literatūros ir dokumentų analizės metodas.

   Darbo struktūra. Darbas yra suskirstytas į 3 skyrius. Pirmame skyriuje pateikiamas organizavimas, organizacinės valdymo struktūros sąvoka ir klasifikacija, organizacinės valdymo struktūros tobulinimas. Antrame skyriuje nagrinėjami darbo metodai ir priemonės, tyrimo eigos pristatymas, tyrimo metodikos pagrindimas. Trečiame skyriuje, praktinėje (tiriamojoje) dalyje analizuojami ir aptariami viešbučio „Amberton“ organizacinės valdymo struktūros tobulinimo tyrimo rezultatai ir pasiūlomos tobulinimo galimybės ir kryptys.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ANOTACIJA3
 • ANOTATION (anglų k.)4
 • ĮVADAS5
 • 1. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA8
 • 1.1. Organizavimas8
 • 1.2. Organizacinio valdymo struktūros apibūdinimas11
 • 1.3. Organizacinio valdymo struktūros klasifikacija13
 • 1.4. Organizacinės valdymo struktūros tobulinimas24
 • 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS27
 • 2.1. Tyrimo eigos pristatymas27
 • 2.2. Tyrimo metodikos pagrindimas29
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS32
 • 3.1. Viešbučio organizacinės valdymo struktūros tyrimo rezultatai.32
 • 3.2. Viešbučio organizacinės valdymo struktūros tobulinimo galimybės47
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS53
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS55
 • PRIEDAI57

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Viešbučio organizacinės valdymo struktūros tobulinimas
Prezentacija Viešbučio organizacinės valdymo struktūros tobulinimas

•1.Ar organizacijos nariai, valdant jų veiklą, yra informuojami ką jie turi padaryti, kokie reikalavimai keliami [...]

Viešbučio organizacinė valdymo struktūra
Diplominis darbas Viešbučio organizacinė valdymo struktūra

TEMOS AKTUALUMAS. Organizacinė valdymo struktūra yra organizacinė forma kuri apima teisių, pareigų, bei atsakomybės paskirstymą [...]

UAB „Antomas“ organizacinės valdymo struktūros charakteristikų analizė
Referatas UAB „Antomas“ organizacinės valdymo struktūros charakteristikų analizė

UAB „Antomas“ valdymo organizacinė struktūra yra paprasta, todėl yra lengviau užtikrinama suvienytų patangų koordinacija. Šioje [...]

Organizacinė valdymo struktūra
Prezentacija Organizacinė valdymo struktūra

29 skaidrės.

Organizacinė valdymo struktūra AB “Anykščių vynas”
Kursinis darbas Organizacinė valdymo struktūra AB “Anykščių vynas”

Žmonės jau gilioje senovėje suprato, kad susitelkę gali atlikti tokius darbus, kokių vienas žmogus nepajėgtų [...]

Turizmo įmonės personalo valdymo analizė
Diplominis darbas Turizmo įmonės personalo valdymo analizė

Turizmo verslas ypatingas tuo, jog pradiniame etape nereikalingos didelės investicijos, todėl juo užsiimti gali vidutiniai [...]

Viešbučio teikiamų paslaugų valdymo praktika organizacijoje
Referatas Viešbučio teikiamų paslaugų valdymo praktika organizacijoje

Šiame darbe nagrinėjama konkreti firma viešbutis, įsikūręs Vilniuje. Tai modernus ir [...]

Viešbučio „IBIS KAUNAS CENTRE” veiklos analizė
Referatas Viešbučio „IBIS KAUNAS CENTRE” veiklos analizė

Šiuolaikinis turizmas yra neįsivaizduojamas be apgyvendinimo įstaigų, pavyzdžiui, tokių kaip viešbutis. Kiekvienas žmogus, kuris keliauja [...]

Veiksmų, darančių poveikį ryšių su klientais valdymui, organizacijoje UAB
Kursinis darbas Veiksmų, darančių poveikį ryšių su klientais valdymui, organizacijoje UAB "X" analizė

Dažniausiai įmonės daug dėmesio skiria finansų ir logistikos procesų optimizavimui, tačiau pasikeitusios rinkos sąlygos, globalizacija [...]

Organizacijos valdymo analizė
Kursinis darbas Organizacijos valdymo analizė

Jau daug šimtmečių žmonės kuria ir iš naujo perkuria organizacijas. Peržvelgus pasaulio istoriją galima rasti [...]

Kritinė praktinio šiuolaikinio vadybos atvejo
Referatas Kritinė praktinio šiuolaikinio vadybos atvejo "išmokti, keistis, plėtoti" analizė modernaus organizacijos valdymo teorijos kontekste

Šiuolaikinės organizacijos siekia sukurti tokią kultūrą, kuri skatintų mokymąsi iš praeities praktikos, užtikrintų mokymosi rezultatų [...]

Organizacinės valdymo struktūros
Referatas Organizacinės valdymo struktūros

Šiuolaikiniame pasaulyje yra daugybė įmonių, organizacijų, valstybės ir savivaldybės įstaigų, kurioms būtinai reikalingas stiprus, organizuotas [...]

Organizacinių valdymo struktūrų formavimo būdai ir užpildas
Referatas Organizacinių valdymo struktūrų formavimo būdai ir užpildas

Vienas iš pagrindinių organizacijos valdymo elementų yra organizacinė valdymo struktūra. Tai organizacinė forma, apimanti teisių [...]

UAB „PLASTFOMA“ organizacinių – administracinių valdymo metodų ir jų taikymo analizė
Kursinis darbas UAB „PLASTFOMA“ organizacinių – administracinių valdymo metodų ir jų taikymo analizė

Temos aktualumas. Šiais laikais daugelio įmonių veikla vadovaujasi tam tikrais valdymo metodais. Gana svarbūs metodai [...]

AB
Kursinis darbas AB "Vilniaus kranai" valdymo struktūros analizė

Organizuoti – tai sustatyti mašinas ir žmones į savo vietas, duoti jiems reikalingus įrankius, medžiagas [...]