Aplinkosauginių ir vadybinių problemų sprendimas diegiant kompostavimo technologiją Klaipėdos regione

53 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Atliekų susidarymas ir tvarkymas – viena svarbiausių aplinkos apsaugos problemų, atsiradusi vos įsikūrus pirmosioms gyvenvietėms, tačiau tapusi ypač aktuali šiais laikais. Augant ekonomikai ir vartojimui, komunalinių atliekų kiekis kasmet didės 15 %. Netinkamai, neracionaliai tvarkomos atliekos daro neigiamą poveikį aplinkai, skatina klimato pokyčius, susidarantis filtratas teršia dirvožemį ir vandenį, kyla tiesioginis poveikis žmonių sveikatai. Nors atliekų tvarkymas reikalauja lėšų, tačiau atliekas tvarkyti šiandien yra pigiau, negu ateityje spręsti aplinkos taršos padarinius.

Problema – Klaipėdos regione į sąvartyną patenka net 41 % biologiškai skaidžių atliekų. Sąvartyne vyksta biodegraduojančių atliekų fermentacija. Šio proceso padariniai: 1) aukšta temperatūra sąvartoje, šiltuoju metų laiku (vasarą) kelia gaisrų pavojų; 2) vyksta netolygūs ir neprognozuojami savivartos sėdimai; 3) susidaro sąvartyno dujos – metanas, keliančios gaisro ir sprogimo pavojų; 4) CO2 ir CH4 dujos didina šiltnamio efektą.

Sąvartyne palankios sąlygos daugintis patogeniniams mikroorganizmams, o išnešioti atliekas bei platinti ligas gali sąvartynų paukščiai ir graužikai, kurie minta atliekomis.

Klaipėdos regioniniame sąvartyne aplinkinius gyventojus veikia išoriniai veiksniai: neestetiškas vaizdas (atliekų kalnai, aplinkui skraidantys paukščiai bei jų keliamas triukšmas), vėjas išnešioja lengvas atliekas, sklinda nemalonūs kvapai.

Tikslas – išanalizuoti aplinkosaugines problemas Klaipėdos regioniniame sąvartyne, pasiūlyti racionalius vadybinius bei aplinkosauginius sprendimus diegiant kompostavimo technologiją Klaipėdos regione.

Uždaviniai:1. Išnagrinėti esamą atliekų tvarkymo situaciją Klaipėdos regione.2. Parinkti ir įdiegti kompostavimo technologiją regione.3. Atlikti technologinius skaičiavimus: suprojektuoti kompostavimo įrenginį -rotacinį biofermentatorių.4. Įvykdyti ekonominius – aplinkosauginius skaičiavimus: paskaičiuoti įrenginio atsipirkimo laiką.5. Išanalizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos situaciją, profesinės rizikos veiksnius.Aktualumas – įdiegus kompostavimo technologiją Klaipėdos regione bus sumažintas į sąvartyną patenkančių bioskaidžių atliekų kiekis, bus įvykdytos ES Atliekų Sąvartynų direktyvos ir LR Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano užduotys, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės biodegraduojamosios atliekos sudarytų: iki 2013 metų – ne daugiau kaip 50 % 2000 metų kiekio; iki 2020 metų – ne daugiau kaip 35 % 2000 metų kiekio.Praktinė vertė – įdiegta kompostavimo technologija sumažins bioskaidžių atliekų Klaipėdos regioniniame sąvartyne, bus išspręsti aplinkosauginiai aspektai: filtrato susidarymas, nemalonių kvapų problema. Tinkamai tvarkomos biodegraduojančios atliekos prisideda taupant gamtos išteklius ir tausojant gamtą.


Turinys

 • Įvadas6
 • 1. BENDRA INFORMACIJA APIE REGIONĄ8
 • 1.1. Informacija apie Klaipėdos regioną8
 • 1.2. Atliekų tvarkymo situacija Klaipėdos regione13
 • 1.3. Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas21
 • 1.4. Kompostavimo technologijos ir kompostavimo būdų apžvalga.28
 • 1.5. Kompostavimo procesą įtakojantys veiksniai.40
 • 1.6. Efektyviausio kompostavimo būdo parinkimas – rotacinis biofermentatorius43
 • 1.7. Sanitarinės apsaugos zonos skaičiavimas45
 • 2. POVEIKIS APLINKAI47
 • 2.1.Kompostavimo technologijos poveikis aplinkos orui47
 • 2.2. Kompostavimo technologijos poveikis vandeniui49
 • 2.3. Kompostavimo technologijos poveikis dirvožemiui, biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui50
 • 2.4. Fizinė tarša51
 • 3.KOMPOSTAVIMO TECHNOLOGIJOS DIEGIMAS .
 • 3.1. Klaipėdos regiono kompostavimo aikštelės, inžinerinių priemonių ir aptarnaujančios teritorijos projektavimas .
 • 3.2. Susidarančių atliekų kiekių skaičiavimas .
 • 3.3. Kompostavimo aikštelės parinkimas .
 • 3.4. Kompostavimo įrenginio inžineriniai skaičiavimai. .
 • 3.5. Aptarnaujančios teritorijos projektavimas .
 • 4. APLINKOSAUGINIAI - EKONOMINIAI SKAIČIAVIMAI .
 • 4.1. Mokesčių už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių skaičiavimai .
 • 4.2. Suprojektuoto įrenginio atsipirkimo skaičiavimas. .
 • 5. DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA. .
 • 5.1.Darbuotojų saugos ir sveikatos sąvokos. .
 • 5.2.Pagrindinių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų apžvalga .
 • 5.3.Darbuotojų saugos ir sveikatos įmonėje pagrindiniai principai. .
 • 5.4.Profesinės rizikos veiksniai. .
 • 5.4.1.Fiziniai veiksniai. .
 • 5.4.2.Ergonominiai veiksniai. .
 • 5.4.3.Gaisrinė sauga įmonėje. .
 • 5.5. Profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų prevencija. .
 • 5.6. Darbuotojų saugos skaičiavimai. .
 • 6. VADYBINĖ DALIS. .
 • 6.1. Būvio ciklas ir jo taikymas. .
 • IŠVADOS .
 • NAUDOTA LITERATŪRA .
 • PRIEDAI .

Reziumė

Autorius
ema2016
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 20, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
53 psl.

Susiję darbai

EKO taško aplinkosauginiai sprendimai

Ekologija Referatas 2013 m. karolinute14
EKO taškas- tai įvairios taros, pakuotės atliekų ir kitų antrinių žaliavų supirkimo punktų sistema. Gyventojams patogiose vietose esančiuose EKO taškuose superkami į užstato...

Telšių regiono atliekų tvarkymo centras

Ekologija Prezentacija 2016 m. matas
2003 metų gruodžio 30 d. Telšių apskrities savivaldybės - Telšių, Plungės, Mažeikių rajonai ir Rietavo savivaldybė įsteigė UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrą",...