Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Lietuvoje registruotų komercinių bankų siūlomų indėlių analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Baigiamojo darbo aktualumas. Komercinių bankų veikla yra neatsiejama ekonomikos dalis. Jų patikimumas, gera finansinė būklė, užimama rinkos dalis, banko įvaizdis, aukštas aptarnavimo lygis, banko produktų kokybė bei jų saugumo garantijos lemia visuomenės požiūrį į banką bei įtakoja visą finansų sektorių. Renkantis komercinį banką potencialus klientas stengiasi ieškoti informacijos apie banko veiklą, teikiamas paslaugas bei jų kainas, todėl ypač svarbu, kad ši informacija būtų lengvai pasiekiama, o bankai teikiamoms paslaugoms suteiktų saugumo garantijas.

Galima teigti, kad visame pasaulyje bankų teikiamos paslaugos yra panašios savo esme, tačiau jos skiriasi funkcijomis. Žmonės susidurdami su įvairia informacija gali nuspręsti kokį taupymo produktą geriau pasirinkti, kur geriau investuoti ar kur palankesnės sąlygos skolintis lėšas. Kiekvienam klientui, norinčiam investuoti savo pinigus ar pasiskolinti, bankai siūlo įvairius taupymo, investavimo bei skolinimosi būdus, kurie priklauso nuo kliento poreikių. Norint savo laisvas lėšas laikyti saugiai bankai siūlo pasirinkti vieną iš nerizikingiausių investavimo produktų indėlį.  

Lietuvos Respublikoje registruoti komerciniai bankai siūlo įvairias indėlio rūšis, kurios savo funkcijomis skiriasi, todėl klientas gali pasirinkti jo poreikius atitinkančią indėlio rūšį. Keičiantis įvairiems išoriniams bei vidiniams veiksniams kinta bankų siūlomos paslaugos, atsiranda naujų teikiamų indėlių rūšių, todėl ši tema yra nuolat aktuali bei kurią verta nagrinėti. Išnagrinėjus komercinių bankų teikiamus indėlius ir jų ypatumus bus galima išskirti Lietuvoje registruotų komercinių bankų indėlių rūšis, aptarti jų ypatybes, susipažinti su indėlių teikimo sąlygomis. Išanalizavus įvairių bankų indėlius bus galima juos palyginti išskiriant jų privalumus bei trūkumus, taigi įgytos žinios pravers tolimesnėje profesinėje veikloje.

Ši tema yra mažai mokslininkų nagrinėjama ir tiriama, tačiau daugiausia informacijos apie Lietuvos bankų teikiamus indėlius galima rasti Lietuvos banko ir komercinių bankų internetinėse svetainėse. Bankų tipus aptarė Olga Buckiūnienė (2011), indėlių rūšis nagrinėjo Vilija Aleknevičienė (2005). Neatsiejama dalis, kuri lemia indėlio pasirinkimą yra palūkanų norma. Palūkanų normos sampratą pateikė Olga Buckiūnienė (2005), Eimutis Valekevičius (2008) bei Meilė Jasienė (2010) nagrinėjo indėlio pasirinkimą įtakojančius veiksnius, bei priežastis, kurios lemia banko pasirinkimą. Andrew Campbell ir kt. (2009) aptaria indėlių draudimo sistemos veiksnius, įtakojančius indėlių sistemos efektyvumą bei indėlininkų interesus. Nadia Elena Sandulescu (2012), Vilma Deltuvienė (2008) nagrinėjo indėlių draudimo sistemos svarbą bankų stabilumui palaikyti.

Lietuvoje veikiančių registruotų komercinių bankų teikiami indėliai yra panašūs, todėl yra svarbu nustatyti tarp teikiamų paslaugų esančius skirtumus, kurie padėtų pasirinkti tinkamą indėlio rūšį, kuri atitiktų indėlininko poreikius bei suteiktų garantijas dėl paskirtų bankui lėšų saugumo.

Baigiamojo darbo problema  – taupymas yra svarbus procesas kiekvieno asmens gyvenime, tačiau norint uždirbti iš taupomų lėšų, galima jas investuoti. Indėlis yra vienas iš nerizikingiausių banko siūlomų taupymo produktų, kuris skiriasi funkcijomis, nauda bei kaina, todėl klientui yra svarbu pasirinkti tinkamą indėlį, kuris atitiktų kliento poreikius, šiuo būdu bankas užsitikrintų kliento lojalumą bei finansinius srautus, o klientas liktų patenkintas bei jaustųsi saugus laikydamas lėšas pasirinktame banke.

Probleminiai klausimai:

 1. Kokie veiksniai lemia indėlio pasirinkimą?
 2. Kokie indėliai yra teikiami Lietuvos komerciniuose bankuose?
 3. Kokiomis ypatybėmis išsiskiria Lietuvos komercinių bankų teikiami indėliai?

Baigiamojo darbo objektas – Lietuvos komercinių bankų siūlomi indėliai.

Baigiamojo darbo tikslas – atlikti Lietuvos komercinių bankų siūlomų indėlių analizę.

Baigiamojo darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti indėlio sampratą.
 2. Aprašyti veiksnius, darančius įtaką indėlių sąlygoms.
 3. Apibūdinti Lietuvos komercinių bankų teikiamus indėlius.
 4. Palyginti Lietuvos komercinių bankų teikiamų indėlių sąlygas.

Baigiamojo darbo metodai – mokslinės literatūros analizė, mokslinių straipsnių analizė, loginė analizė, palyginimo, apibendrinimo analizė.

Baigiamojo darbo struktūra. Darbą sudaro 3 pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje yra aptariama bankų sistema Lietuvoje, pateikiama komercinio banko, indėlio, palūkanų ir palūkanų normos sąvokos. Taip pat yra išskiriamos pagrindinės indėlių rūšys bei jų ypatybės, nagrinėjami banko ir indėlio pasirinkimą įtakojantys veiksniai bei veiksniai įtakojantys indėlių sąlygas.

Antroje dalyje yra aptariami baigiamajame darbe naudoti darbo metodai ir priemonės, išskiriami sunkumai ir kliūtys, su kuriomis buvo susidurta rašant darbą.

Trečioje dalyje nagrinėjama Lietuvos komercinių bankų teikiamos indėlių rūšys, palyginamos jų funkcijos bei išskiriamos jų ypatybės. Pateikiama informacija apie siūlomus indėlius privatiems ir verslo klientams. Taip pat analizuojamos ir lyginamos Lietuvos komercinių bankų teikiamų terminuotųjų indėlių sutarčių bendrosios dalies sąlygos.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS5
 • 1. MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ8
 • 1.1.Lietuvos Respublikos finansų įstaigos ir jų teikiamos paslaugos8
 • 1.2.Indėlio samprata13
 • 1.3.Indėlių rūšys13
 • 1.4.Palūkanos ir jų rūšys15
 • 1.4.1.Palūkanų normai įtaką darantys veiksniai17
 • 1.5.Indėlių palūkanų normų skaičiavimo metodai18
 • 1.6.Indėlių draudimas19
 • 1.7.Indėlio pasirinkimui įtaką darantys veiksniai21
 • 2. TYRIMO DIZAINAS22
 • 3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS23
 • 3.1. LR registruotų komercinių bankų indėlių portfelio analizė23
 • 3.2. LR registruotų komercinių bankų teikiamų terminuotųjų indėlių palyginimas27
 • 3.3. LR registruotų komercinių bankų teikiamų kaupiamųjų indėlių palyginimas32
 • 3.4. LR registruotų komercinių bankų teikiamų vaiko indėlių palyginimas35
 • 3.5. LR registruotų komercinių bankų teikiamų vienos nakties indėlių palyginimas36
 • 3.6 LR registruotų komercinių bankų teikiamų taupomųjų indėlių palyginimas37
 • 3.7 LR registruotų komercinių bankų teikiami kiti indėliai38
 • 3.8 LR registruotų komercinių bankų teikiamų terminuotų indėlių sutarčių analizė42
 • IŠVADOS45
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS46

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Komercinių bankų sistema ir jos kitimo ekonominė analizė Lietuvoje
Referatas Komercinių bankų sistema ir jos kitimo ekonominė analizė Lietuvoje

Verslo aplinka šiomis dienomis nuolat keičiasi, taigi norint pradėti vystyti verslą, reikia analizuoti dabartinę situaciją [...]

Būsto kreditų Lietuvos komerciniuose bankuose lyginamoji analizė
Diplominis darbas Būsto kreditų Lietuvos komerciniuose bankuose lyginamoji analizė

Temo aktualumas. Kiekvienas žmogus svajoja apie jam priklausančius namus, tačiau ne kiekvienas turi sukaupęs pakankamai [...]

Finansinių sprendimų priėmimas vertinant Lietuvos komercinių bankų išduodamų paskolų verslo klientams sąlygas
Diplominis darbas Finansinių sprendimų priėmimas vertinant Lietuvos komercinių bankų išduodamų paskolų verslo klientams sąlygas

Problemos aktualumas. Daugelis Lietuvos įmonių egzistuoja vos vieną dešimtmetį, atrodytų lyg ir ilgai, įmonių vadovai [...]

Lietuvos bankų paskolų privatiems klientams analizė
Kursinis darbas Lietuvos bankų paskolų privatiems klientams analizė

Dabartinė situacija Lietuvoje yra tokia, kad be bankų ir jų teikiamų paslaugų, žmonės negalėtų judėti [...]

Lietuvoje veikiančių bankų finansinės būklės analizė
Diplominis darbas Lietuvoje veikiančių bankų finansinės būklės analizė

Bankas – finansų įstaiga teikianti finansines paslaugas. Šis žodis yra kilęs iš italų, t. y.

Indėlių rūšys ir palūkanos už indėlius Lietuvos bankuose. Indėlių draudimas.
Referatas Indėlių rūšys ir palūkanos už indėlius Lietuvos bankuose. Indėlių draudimas.

Kokius taupymo būdus rinktis, priklauso nuo kiekvieno poreikio ir kaupimo laikotarpio. Priklausomai nuo savo poreikių [...]

Būsto paskolų analizė komerciniuose bankuose pristatymas
Referatas Būsto paskolų analizė komerciniuose bankuose pristatymas

—Standartizuotos būsto paskolos pradėtos teikti nuo 1999 m. —Anksčiau būsto paskolos būstui įsigyti buvo trijų [...]

Būsto paskolų analizė komerciniuose bankuose
Diplominis darbas Būsto paskolų analizė komerciniuose bankuose

          Kiekvienas nori jaustis saugus ir užtikrintas savo ateitimi. Nuosavas būstas suteikia saugumo ir pastovumo [...]

Likvidumo valdymas Lietuvos komerciniuose bankuose
Referatas Likvidumo valdymas Lietuvos komerciniuose bankuose

Komercinių bankų veikla visada buvo ir yra susijusi su įvairių rūšių rizika. Rizikos ypač padaugėja [...]

Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė
Kursinis darbas Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė

Temos aktualumas. Visais laikais žmogaus gyvenimui ir jo veiklai labai didelę reikšmę turėjo baimės jausmas [...]

Investicinio gyvybė draudimo palyginamoji analizė SEB VB gyvybės draudimo ir SAMPO life Lietuva
Referatas Investicinio gyvybė draudimo palyginamoji analizė SEB VB gyvybės draudimo ir SAMPO life Lietuva

Draudiminė veiklos formavimasis siekia pačius ankstyviausius laikus. Kelionės, prekių gabenimas jūra ir sausumos keliais buvo [...]

Turto draudimas nuo gaisro ir gamtiniu jėgų „UAB Baltijos garantas“ ir „PZU Lietuva“ palyginamoji analizė
Referatas Turto draudimas nuo gaisro ir gamtiniu jėgų „UAB Baltijos garantas“ ir „PZU Lietuva“ palyginamoji analizė

Darbo tikslas: palyginti ”UAB Baltijos Garantas” ir ”PZU Lietuva” siūlomas paslaugas. Darbo uždaviniai: 1. Išsiaiškinti lyginamų bendrovių vykdymo [...]

Kelionių draudimo AB “Lietuvos draudimas“ ir UAB ”ERGO Lietuva
Kursinis darbas Kelionių draudimo AB “Lietuvos draudimas“ ir UAB ”ERGO Lietuva" lyginamoji analizė

Kiekvienam keliaujančiam asmeniui, naudinga gerai išstudijuoti kelionių draudimo sąlygas bei lengvatas ir nuspręsti ar verta [...]

Mažų bankų vertės vertinimo galimybės Lietuvoje
Diplominis darbas Mažų bankų vertės vertinimo galimybės Lietuvoje

Temos aktualumas. Bankininkystė - sena veiklos rūšis, todėl svarbu išskirti pagrindines tendencijas ir kryptis būdingas [...]