Lietuvoje registruotų komercinių bankų siūlomų indėlių analizė

50 psl. / 14000 žod.

Ištrauka

Baigiamojo darbo aktualumas. Komercinių bankų veikla yra neatsiejama ekonomikos dalis. Jų patikimumas, gera finansinė būklė, užimama rinkos dalis, banko įvaizdis, aukštas aptarnavimo lygis, banko produktų kokybė bei jų saugumo garantijos lemia visuomenės požiūrį į banką bei įtakoja visą finansų sektorių. Renkantis komercinį banką potencialus klientas stengiasi ieškoti informacijos apie banko veiklą, teikiamas paslaugas bei jų kainas, todėl ypač svarbu, kad ši informacija būtų lengvai pasiekiama, o bankai teikiamoms paslaugoms suteiktų saugumo garantijas.

Galima teigti, kad visame pasaulyje bankų teikiamos paslaugos yra panašios savo esme, tačiau jos skiriasi funkcijomis. Žmonės susidurdami su įvairia informacija gali nuspręsti kokį taupymo produktą geriau pasirinkti, kur geriau investuoti ar kur palankesnės sąlygos skolintis lėšas. Kiekvienam klientui, norinčiam investuoti savo pinigus ar pasiskolinti, bankai siūlo įvairius taupymo, investavimo bei skolinimosi būdus, kurie priklauso nuo kliento poreikių. Norint savo laisvas lėšas laikyti saugiai bankai siūlo pasirinkti vieną iš nerizikingiausių investavimo produktų indėlį.

Lietuvos Respublikoje registruoti komerciniai bankai siūlo įvairias indėlio rūšis, kurios savo funkcijomis skiriasi, todėl klientas gali pasirinkti jo poreikius atitinkančią indėlio rūšį. Keičiantis įvairiems išoriniams bei vidiniams veiksniams kinta bankų siūlomos paslaugos, atsiranda naujų teikiamų indėlių rūšių, todėl ši tema yra nuolat aktuali bei kurią verta nagrinėti. Išnagrinėjus komercinių bankų teikiamus indėlius ir jų ypatumus bus galima išskirti Lietuvoje registruotų komercinių bankų indėlių rūšis, aptarti jų ypatybes, susipažinti su indėlių teikimo sąlygomis. Išanalizavus įvairių bankų indėlius bus galima juos palyginti išskiriant jų privalumus bei trūkumus, taigi įgytos žinios pravers tolimesnėje profesinėje veikloje.

Ši tema yra mažai mokslininkų nagrinėjama ir tiriama, tačiau daugiausia informacijos apie Lietuvos bankų teikiamus indėlius galima rasti Lietuvos banko ir komercinių bankų internetinėse svetainėse. Bankų tipus aptarė Olga Buckiūnienė (2011), indėlių rūšis nagrinėjo Vilija Aleknevičienė (2005). Neatsiejama dalis, kuri lemia indėlio pasirinkimą yra palūkanų norma. Palūkanų normos sampratą pateikė Olga Buckiūnienė (2005), Eimutis Valekevičius (2008) bei Meilė Jasienė (2010) nagrinėjo indėlio pasirinkimą įtakojančius veiksnius, bei priežastis, kurios lemia banko pasirinkimą. Andrew Campbell ir kt. (2009) aptaria indėlių draudimo sistemos veiksnius, įtakojančius indėlių sistemos efektyvumą bei indėlininkų interesus. Nadia Elena Sandulescu (2012), Vilma Deltuvienė (2008) nagrinėjo indėlių draudimo sistemos svarbą bankų stabilumui palaikyti.

Lietuvoje veikiančių registruotų komercinių bankų teikiami indėliai yra panašūs, todėl yra svarbu nustatyti tarp teikiamų paslaugų esančius skirtumus, kurie padėtų pasirinkti tinkamą indėlio rūšį, kuri atitiktų indėlininko poreikius bei suteiktų garantijas dėl paskirtų bankui lėšų saugumo.

Baigiamojo darbo problema – taupymas yra svarbus procesas kiekvieno asmens gyvenime, tačiau norint uždirbti iš taupomų lėšų, galima jas investuoti. Indėlis yra vienas iš nerizikingiausių banko siūlomų taupymo produktų, kuris skiriasi funkcijomis, nauda bei kaina, todėl klientui yra svarbu pasirinkti tinkamą indėlį, kuris atitiktų kliento poreikius, šiuo būdu bankas užsitikrintų kliento lojalumą bei finansinius srautus, o klientas liktų patenkintas bei jaustųsi saugus laikydamas lėšas pasirinktame banke.

Probleminiai klausimai:

 1. Kokie veiksniai lemia indėlio pasirinkimą?
 2. Kokie indėliai yra teikiami Lietuvos komerciniuose bankuose?
 3. Kokiomis ypatybėmis išsiskiria Lietuvos komercinių bankų teikiami indėliai?

Baigiamojo darbo objektas – Lietuvos komercinių bankų siūlomi indėliai.

Baigiamojo darbo tikslas – atlikti Lietuvos komercinių bankų siūlomų indėlių analizę.

Baigiamojo darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti indėlio sampratą.
 2. Aprašyti veiksnius, darančius įtaką indėlių sąlygoms.
 3. Apibūdinti Lietuvos komercinių bankų teikiamus indėlius.
 4. Palyginti Lietuvos komercinių bankų teikiamų indėlių sąlygas.

Baigiamojo darbo metodai – mokslinės literatūros analizė, mokslinių straipsnių analizė, loginė analizė, palyginimo, apibendrinimo analizė.

Baigiamojo darbo struktūra. Darbą sudaro 3 pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje yra aptariama bankų sistema Lietuvoje, pateikiama komercinio banko, indėlio, palūkanų ir palūkanų normos sąvokos. Taip pat yra išskiriamos pagrindinės indėlių rūšys bei jų ypatybės, nagrinėjami banko ir indėlio pasirinkimą įtakojantys veiksniai bei veiksniai įtakojantys indėlių sąlygas.

Antroje dalyje yra aptariami baigiamajame darbe naudoti darbo metodai ir priemonės, išskiriami sunkumai ir kliūtys, su kuriomis buvo susidurta rašant darbą.

Trečioje dalyje nagrinėjama Lietuvos komercinių bankų teikiamos indėlių rūšys, palyginamos jų funkcijos bei išskiriamos jų ypatybės. Pateikiama informacija apie siūlomus indėlius privatiems ir verslo klientams. Taip pat analizuojamos ir lyginamos Lietuvos komercinių bankų teikiamų terminuotųjų indėlių sutarčių bendrosios dalies sąlygos.


Turinys

 • TURINYS
 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS5
 • 1. MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ8
 • 1.1.Lietuvos Respublikos finansų įstaigos ir jų teikiamos paslaugos8
 • 1.2.Indėlio samprata13
 • 1.3.Indėlių rūšys13
 • 1.4.Palūkanos ir jų rūšys15
 • 1.4.1.Palūkanų normai įtaką darantys veiksniai17
 • 1.5.Indėlių palūkanų normų skaičiavimo metodai18
 • 1.6.Indėlių draudimas19
 • 1.7.Indėlio pasirinkimui įtaką darantys veiksniai21
 • 2. TYRIMO DIZAINAS22
 • 3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS23
 • 3.1. LR registruotų komercinių bankų indėlių portfelio analizė23
 • 3.2. LR registruotų komercinių bankų teikiamų terminuotųjų indėlių palyginimas27
 • 3.3. LR registruotų komercinių bankų teikiamų kaupiamųjų indėlių palyginimas32
 • 3.4. LR registruotų komercinių bankų teikiamų vaiko indėlių palyginimas35
 • 3.5. LR registruotų komercinių bankų teikiamų vienos nakties indėlių palyginimas36
 • 3.6 LR registruotų komercinių bankų teikiamų taupomųjų indėlių palyginimas37
 • 3.7 LR registruotų komercinių bankų teikiami kiti indėliai38
 • 3.8 LR registruotų komercinių bankų teikiamų terminuotų indėlių sutarčių analizė42
 • IŠVADOS45
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS46

Reziumė

Autorius
vrasyta
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 2, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
50 psl.

Susiję darbai

Būsto paskolų analizė komerciniuose bankuose

Ekonomika Diplominis darbas 2015 m. mažulėlis
Kiekvienas nori jaustis saugus ir užtikrintas savo ateitimi. Nuosavas būstas suteikia saugumo ir pastovumo jausmą, kurio kartais taip trūksta šiuolaikinio gyvenimo tempe....