UAB "X" veiklos tobulinimo galimybės

54 psl. / 11690 žod.

Ištrauka

Įmonės veiklos finansinė analizė yra neatsiejama finansų valdymo ir audito dalis. Praktiškai visi finansinės atskaitomybės vartotojai, norėdami priimti optimalius sprendimus, naudojasi vienokiais ar kitokiais analizės metodais. Todėl galima sakyti, kad finansinių sprendimų kokybę didžia dalimi lemia analizės kokybė.

Verslininkystės plėtra reikalauja, kad verslininkai arba besirengiantys jais tapti turi žinoti verslo kalbą, t.y. būtų susipažinę su firmos finansinės veiklos organizavimo ir jos analizės pagrindais.

Pagrindinis kiekvienos bendrovės tikslas - įvertinti savo finansinę būklę. Veiklos rezultatus lemia priimami valdymo sprendimai. Todėl bendrovės finansinės ataskaitos yra pagrindinis finansinės analizės šaltinis.

Problema – Norint pasiekti užsibrėžtą tikslą, reikia nuolat analizuoti savo gamybinės ir finansinės veiklos rezultatus, siekti optimalaus santykio tarp uždirbtų pajamų ir išlaidų. UAB „Pikasoma“ siekia maksimalaus pelno. Kintant rinkos sąlygoms, mažėjant pardavimams ir pelnui, atsiranda poreikis analizės būdu išsiaiškinti šių problemų priežastis.

Darbo objektas – UAB „Pikasoma“ veikla.

Darbo tikslas – Atlikti UAB „Pikasoma“ finansinę analizę ir pateikti veiklos tobulinimo galimybės.

Darbo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti finansinės analizės teorinius aspektus;
 2. Atlikti UAB „Pikasoma“ 2006 – 2008 m. finansinės būklės įvertinimą;
 3. Pateikti pasiūlymus tobulinimo galimybėms.

Darbo metodas: aprašomasis ir aiškinamasis, matematinis, grafinis.

Darbo hipotezė – Įmonės finansinės analizės rezultatai turi įtakos pelno padidėjimui.

Darbo struktūra – darbas susideda iš trijų dalių.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. ĮMONĖS FINANSINĖS ANALIZĖS TEORINIAI ASPEKTAI3
 • 1.1.Finansų analizės reikšmė, uždaviniai, rūšys3
 • 1.2. Finansiniai rodikliai.9
 • 1.2.1. Finansinių santykinių rodiklių grupavimas.9
 • 1.2.2. Finansinių rodiklių skaičiavimas.11
 • 1.3. Finansinės analizės šaltiniai.16
 • 1.4. Finansų analizės būdai18
 • 2. UAB „PIKASOMA“ FINANSINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ20
 • 2.1. UAB “Pikasoma” charakteristika.20
 • 2.2. UAB “Pikasoma” balanso bei pelnuo (nuostolio) ataskaitos analizė21
 • 2.2.1. UAB “Pikasoma” balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė21
 • 2.2.2. UAB “Pikasoma” balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė28
 • 2.3. UAB “Pikasoma” santykinių rodiklių analizė35
 • 3. UAB „PIKASOMA“ VEIKLOS TOBULINIMO GALIMYBĖS45
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS48
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS50
 • PRIEDAI52

Reziumė

Autorius
lupandina
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 16, 2016
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
54 psl.

Susiję darbai