Rinkodaros strategijos ypatumų nustatymas įvedant naują produktą į rinką

101 psl. / 21351 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas (IŠTRAUKA): Svarbiausias įmonių tikslas rinkos sąlygomis - ištirti vartotojų poreikius ir nustatyti rinką savo produktams realizuoti. Verslui pavyksta ilgą laiką plėstis ir pelningai veikti, nes jis nenutrūkstamai kuria produktų srautą. Visuomenėje, kur jau atrodo, kad yra viskas, apie ką tik galima pagalvoti, sunku realizuoti standartinius produktus tiek smulkiose tiek ir vidutinėse įmonėse. Įmonės kuria naujus ir papildo savo asortimentą jau egzistuojančiais rinkoje produktais, nes sparčiai kinta vartotojų skonis, technologijos ir konkurencijos sąlygos. Kai naujas produktas pristatomas rinkai, jo gyvavimo rinkoje sėkmė daugumoje priklauso nuo rinkodaros vadybininkų gebėjimų rūpintis gaminiu jo gyvavimo ciklo stadijose. Dėl šio tikslo įmonėse yra diegiamas strateginis planavimas ir valdymas, o jo sudėtyje rinkodaros strategijos formavimas, kurio pagrindinis tikslas yra numatyti naujų produktų pelningumą, naudingumą ir tinkamumą vartotojui...

Darbo problema (IŠTRAUKA): Visos įmonės nori sėkmingai įvedinėti ir realizuoti savo produkciją siekiant planuojamo pelno. Kadangi sparčiai vystomos naujos technologijos, atsiranda daug naujų prekių ir paslaugų. Atsiranda būtinybė kruopščiai planuoti tikslo siekimo grandinę įžengiant į naujas rinkas. Nėra vieno universalaus šablono rinkodaros strategijai sukurti. Kiekvienas naujas produktas reikalauja iš įmonės rinkodaros veiksmų plano, kuris padės maksimaliai išnaudoti galimybes rinkoje ir užtikrinti stiprias pozicijas. Viena iš pagrindinių problemų yra optimalaus rinkodaros strateginio plano sudarymas naujam produktui..

Tyrimo objektas – rinkodaros strategijų, taikomų naujiems produktams SVV įmonėse, ypatumai.

Darbo tikslas – Nustatyti rinkodaros strategijos ypatumus SVV įmonėse, įvedant naują produktą į rinką

SVV - smulkios ir vidutinės verslo įmonės, viskas konkrečiai ir smulkiai apibudinama turinyje. Lietuvoje beveik visos įmonės priskiriamos SVV grupei.

Darbo uždaviniai

 1. Išaiškinti rinkodaros strategijų kūrimo proceso aspektus, analizuojant modelius ir sampratas.
 2. Išanalizuoti rinkodaros strategijos kūrimo etapus ir pasiūlyti išplėstą rinkodaros strategijos modelį.
 3. Pristatyti naujų produktų rinkodaros komplekso elementų strategijas.
 4. Identifikuoti SVV įmonėse dažniausiai taikomus naujų produktų įvedimo į rinką rinkodaros strategijos sprendimus.
 5. Nustatyti, kokiems naujo produkto rinkodaros strategijos rengimo etapams SVV įmonės skiria daugiausia dėmesio.

Turinys

 • TURINIS
 • ĮVADAS12
 • 1. RINKODAROS STRATEGIJOS ĮVEDANT NAUJĄ PRODUKTĄ Į RINKĄ FORMAVIMO TEORINĖ ANALIZĖ15
 • 1.1 Rinkodaros strategijos sąvokos analizė15
 • 1.2 Rinkodaros strategijos kūrimo modelių analizė17
 • 1.2.1 Makroaplinkos veiksnių įtaka rinkodaros strategijos rengimui22
 • 1.2.2. Mikroaplinkos veiksnių įtaka rinkodaros strategijos rengimui26
 • 1.3 Segmentavimo strategijų galimybės naujam produktui33
 • 1.4 Pozicionavimo strategijos parinkimas naujam produktui35
 • 1.5 Rinkodaros komplekso elementų strategijos formavimas įvedant naują produktą38
 • 1.5.1 Naujo produkto kūrimas ir strategijos formavimas įvedimo stadijoje40
 • 1.5.2 Rėmimo strategijos formavimas įvedant naują produktą44
 • 1.5.3 Paskirstymo strategijos formavimas įvedant naują produktą48
 • 1.5.4 Kainos strategijos formavimas įvedant naują produktą50
 • 2. RINKODAROS STRATEGIJOS YPATUMŲ TYRIMAS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO ĮMONĖSE ĮVEDANT NAUJUS PRODUKTUS52
 • 2.1 Tyrimo epistemologija55
 • 2.2 Tyrimo metodologijos aprašymas57
 • 2.3 Tyrimo rezultatų analizė61
 • 2.4 Tyrimo rezultatų apibendrinimas78
 • IŠVADOS82
 • LITERATŪRA85
 • PRIEDAI90

Reziumė

Autorius
studentas151
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€16.47
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 20, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
101 psl.

Susiję darbai

Naujo produkto įvedimas į rinką

Rinkodara Diplominis darbas 2011 m. studentas151
Nuolat atsiranda naujos idėjos, kurių pasekmė būna naujų paslaugų bei prekių atsiradimas. Tai visiems suprantamas reiškinys greitu tempu besivystančiame pasaulyje. Nauji produktai tai...

Naujos prekės įvedimas į rinką

Rinkodara Referatas 2012 m. svajūnė
Marketingas yra prekių kūrimo, pasiūlos ir mainų socialinis ir valdymo procesas, orientuotas į pavienių asmenų ar jų grupių poreikių patenkinimą. Rinkuose,...

Naujo produkto kūrimas ir įvedimas į rinką

Rinkodara Referatas samona
Darbo aktualumas. Inovacijas galima apibūdinti, kaip kažko seno perdarymas nauju. Taip pat, tai naujų technologijų diegimas bei pateikimas rinkai, atsižvelgiant į vartotojų norus...

Rinkodaros tyrimas įmonėje "Vilniaus Narutis"

Rinkodara Praktikos ataskaita 2015 m. aneciik
Temos Aktualumas. Rinkodaros žinios šiandieną reikalingos verslo įmonės valdymo lygiuose dirbantiems vadovams, nepriklausomai nuo to, ar tai prekes gaminanti, ar parduodanti, ar paslaugas...