Taikomieji mokslai / Statyba

Administracinio pastato Kaune šildymo sistemos projektavimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Šio darbo užduotis – suprojektuoti šildymo sistemą keturių aukštų administraciniam pastatui
Kaune.
Remiantis STR “Pastatų atitvarų šiluminė technika”, apskaičiuotos atitvarų šiluminės varžos
ir šilumos perdavimo koeficientai. Atitvarų šiluminės charakteristikos priimamos atsižvelgiant į
normines ir leistinas charakteristikų reikšmes.
Skaičiuojami šilumos nuostoliai per atitvaras, šiluminius tiltelius, dėl oro infiltracijos bei
lyginamieji nuostoliai. Šilumos nuostoliai apskaičiuoti atsižvelgiant, kad: rūsys - nešildomas
(temperatūra – 4 °C); Kaune šalčiausia penkiadienio temperatūra - Qe = -22°C; vyraujanti patalpų
temperatūra ~ 20°C. Nustatoma pastato šilumos tiekimo sistemos galia, kuri lygi 121,16 kW.
Nustatant metinius šilumos poreikius yra suskaičiuojami kiekvieno šildymo sezono mėnesio
vidutiniai šilumos poreikiai bei pritekiai nuo vidinių ir išorinių šaltinių. Pastato metinis projektinis
šilumos poreikis šildymui sudaro 252,18 MWh. Išlaidos šildymui vienam šildymo sezonui –
64205,50 Lt.
Pastate suprojektuota dvivamzdė, apatinio paskirstymo šildymo sistema. Šildymo sistemos
vamzdynai – plieniniai. Administracinio pastato patalpoms šildyti parenkami plieniniai apatinio
pajungimo vandens šildymo radiatoriai ir konvektoriai – „Kermi“, kurių bendra galia - 130,44
kW. Temperatūra reguliuojama kiekvienoje patalpoje termostatiniais ventiliais. Prie kiekvieno
radiatoriaus ir konvektoriaus įrengiami nuorinimo ventiliai.
Rūsyje yra įrengta šilumos punkto patalpa. Magistraliniai vamzdynai 1 aukšto pogrindžio
kanaluose nutiesiami su nuolydžiu 0,002 į šilumos punktą, jie yra izoliuojami.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8358 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • 1. Įvadas5
 • 2. Atitvarų parinkimas, jų šilumos perdavimo koeficientų nustatymas6
 • 2.1. Norminių ir leistinų perdavimo koeficientų skaičiavimas6
 • 2.2. Išorinės sienos šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas7
 • 2.3 Sutapdinto stogo šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas8
 • 2.4 Rūsio grindų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas9
 • 2.5. Rūsio sienos šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas11
 • 2.6. Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas12
 • 2.7. Langų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas13
 • 2.8. Išorinių durų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas14
 • 2.9. Pirmo aukšto perdenginio į rūsį šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas14
 • 2.10. Nešildomų patalpų temperatūros nustatymas16
 • 3. Šilumos nuostolių skaičiavimas17
 • 3.1. Šilumos nuostolių per atitvaras skaičiavimas17
 • 3.2. Šilumos nuostolių dėl vėdinimo skaičiavimas18
 • 3.3. Patalpų projektinės šiluminės galios skaičiavimas19
 • 3.4.Projektinės pastato šildymo galia21
 • 3.5. Projektinė šilumos šaltinio galia21
 • 3.6. Vidutinis mėnesio šildymo sistemos šilumos poreikis22
 • 3.7. Metinis pastato šilumos poreikis šildymui25
 • 4. Šildymo sistemos projektavimas26
 • 4.1. Pasirinktos šildymo sistemos aprašymas26
 • 4.2. Šildymo prietaisų parinkimas26
 • 4.3. Šildymo sistemų hidraulinis skaičiavimas27
 • Literatūros sąrašas59

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pastato šilumos nuostoliai ir šildymo sistema
Diplominis darbas Pastato šilumos nuostoliai ir šildymo sistema

Mokesčiai už šilumos energiją sudaro iki 80 % visų būsto energijai skirtų išlaidų, todėl labai [...]

Pastatų inžinerinių sistemų projektavimas
Referatas Pastatų inžinerinių sistemų projektavimas

Kursinio darbo užduotis - suprojektuoti inžinerines sistemas (šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų vamzdynus) dviejų aukštų [...]

7 aukštų, 58 butų gyvenamojo pastato vilniuje nuotakyno projektavimas
Diplominis darbas 7 aukštų, 58 butų gyvenamojo pastato vilniuje nuotakyno projektavimas

Naujai projektuojamas 7 aukštų, 58 butų gyvenamasis pastatas, Vilniuje, kuriame projektuojamos šios sistemos. • Buitinė nuotekynė [...]

Mokslinio tyrimų centro inžinerinių sistemų projektavimas
Diplominis darbas Mokslinio tyrimų centro inžinerinių sistemų projektavimas

Baigiamojo darbo objektas, kuriam projektuojamos mikroklimato sistemos – Vilniuje esantis Mokslinių tyrimų centras. Pastatą sudaro [...]

Vandens tiekimo sistemos projektavimas
Laboratorinis darbas Vandens tiekimo sistemos projektavimas

Pagal pateiktus duomenis, suprojektuoti vandens tiekimo sistemą. Projektuojant reikia atlikti tokius darbus: • Savo rankomis nubraižyti originalią [...]

Įterptinių sistemų projektavimas
Laboratorinis darbas Įterptinių sistemų projektavimas

Darbo tikslas – nuskaityti akselerometro LIS344AL koordinates per analogas-kodas keitiklį. Darbo uždaviniai - susipažinti su [...]

Vėdinimo įrangos projektavimas 3 aukštų pastatui
Kursinis darbas Vėdinimo įrangos projektavimas 3 aukštų pastatui

Šio kursinio projekto tikslas – susipažinti su vėdinimo projektavimu (reikalingais skaičiavimais, brėžinių įforminimu, sudėtinėmis projekto [...]

GYVENAMOJO NAMO VILNIUJE INŽINERINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS
Diplominis darbas GYVENAMOJO NAMO VILNIUJE INŽINERINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS

Bakalaurinio darbo užduotis – suprojektuoti inžinerines sistemas (šildymo, karštovandentiekio ir vėdinimo) trijų aukštų gyvenamajame [...]

Stabdžių sistemos technologijų projektavimas
Kursinis darbas Stabdžių sistemos technologijų projektavimas

Jeigu materialiam daiktui reikia keisti arba išsaugoti jam būdingą būseną erdvės ar laiko atžvilgiu, jį [...]

Vėdinimo sistemų projektavimas
Kursinis darbas Vėdinimo sistemų projektavimas

Pirmam ir antram aukštui tiekiamo oro kiekiai yra gan panašūs: . Tiekiamo oro debitų skirtumas [...]

10/0.4 kV transformatorinės ir jos kabelių linijų projektavimas Eivenių gatvėje, Kaune
Diplominis darbas 10/0.4 kV transformatorinės ir jos kabelių linijų projektavimas Eivenių gatvėje, Kaune

         Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikos (LSMUL) yra nuolatos gydomi ligoniai, kartais jiems [...]

Vandentvarkos sistemų projektavimas
Kursinis darbas Vandentvarkos sistemų projektavimas

Gyvenamajame vienbučiame name projektuojami vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų šalintuvo tinklai. Gyvenamasis namas statomas [...]

Geoterminio šildymo sistema
Referatas Geoterminio šildymo sistema

                 Geoterminis šildymas yra šildymo būdas, kuris išnaudoja mūsų [...]

Šilumos sistemų projektavimas
Kursinis darbas Šilumos sistemų projektavimas

Suprojektuoti šilumos tiekimo tinklus šilumos vartotojams.   Darbo uždaviniai:        Vartotojų šilumos poreikių skaičiavimas; Šilumnešio vandens kiekių nustatymas; Šilumos tinklo [...]

Mechatronines sistemos projektavimas
Kursinis darbas Mechatronines sistemos projektavimas

Šio darbo tikslas yra susipažinti su mechatroninių sistemų projektavimo aspektais. Darbo eigoje bus sudaryta elektropneumatinė [...]