Administracinio pastato Kaune šildymo sistemos projektavimas

150 psl. / 8358 žod.

Ištrauka

Šio darbo užduotis – suprojektuoti šildymo sistemą keturių aukštų administraciniam pastatuiKaune.Remiantis STR “Pastatų atitvarų šiluminė technika”, apskaičiuotos atitvarų šiluminės varžosir šilumos perdavimo koeficientai. Atitvarų šiluminės charakteristikos priimamos atsižvelgiant įnormines ir leistinas charakteristikų reikšmes.Skaičiuojami šilumos nuostoliai per atitvaras, šiluminius tiltelius, dėl oro infiltracijos beilyginamieji nuostoliai. Šilumos nuostoliai apskaičiuoti atsižvelgiant, kad: rūsys - nešildomas(temperatūra – 4 °C); Kaune šalčiausia penkiadienio temperatūra - Qe = -22°C; vyraujanti patalpųtemperatūra ~ 20°C. Nustatoma pastato šilumos tiekimo sistemos galia, kuri lygi 121,16 kW.Nustatant metinius šilumos poreikius yra suskaičiuojami kiekvieno šildymo sezono mėnesiovidutiniai šilumos poreikiai bei pritekiai nuo vidinių ir išorinių šaltinių. Pastato metinis projektinisšilumos poreikis šildymui sudaro 252,18 MWh. Išlaidos šildymui vienam šildymo sezonui –64205,50 Lt.Pastate suprojektuota dvivamzdė, apatinio paskirstymo šildymo sistema. Šildymo sistemosvamzdynai – plieniniai. Administracinio pastato patalpoms šildyti parenkami plieniniai apatiniopajungimo vandens šildymo radiatoriai ir konvektoriai – „Kermi“, kurių bendra galia - 130,44kW. Temperatūra reguliuojama kiekvienoje patalpoje termostatiniais ventiliais. Prie kiekvienoradiatoriaus ir konvektoriaus įrengiami nuorinimo ventiliai.Rūsyje yra įrengta šilumos punkto patalpa. Magistraliniai vamzdynai 1 aukšto pogrindžiokanaluose nutiesiami su nuolydžiu 0,002 į šilumos punktą, jie yra izoliuojami.


Turinys

 • TURINYS
 • 1. Įvadas5
 • 2. Atitvarų parinkimas, jų šilumos perdavimo koeficientų nustatymas6
 • 2.1. Norminių ir leistinų perdavimo koeficientų skaičiavimas6
 • 2.2. Išorinės sienos šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas7
 • 2.3 Sutapdinto stogo šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas8
 • 2.4 Rūsio grindų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas9
 • 2.5. Rūsio sienos šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas11
 • 2.6. Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas12
 • 2.7. Langų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas13
 • 2.8. Išorinių durų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas14
 • 2.9. Pirmo aukšto perdenginio į rūsį šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas14
 • 2.10. Nešildomų patalpų temperatūros nustatymas16
 • 3. Šilumos nuostolių skaičiavimas17
 • 3.1. Šilumos nuostolių per atitvaras skaičiavimas17
 • 3.2. Šilumos nuostolių dėl vėdinimo skaičiavimas18
 • 3.3. Patalpų projektinės šiluminės galios skaičiavimas19
 • 3.4.Projektinės pastato šildymo galia21
 • 3.5. Projektinė šilumos šaltinio galia21
 • 3.6. Vidutinis mėnesio šildymo sistemos šilumos poreikis22
 • 3.7. Metinis pastato šilumos poreikis šildymui25
 • 4. Šildymo sistemos projektavimas26
 • 4.1. Pasirinktos šildymo sistemos aprašymas26
 • 4.2. Šildymo prietaisų parinkimas26
 • 4.3. Šildymo sistemų hidraulinis skaičiavimas27
 • Literatūros sąrašas59

Reziumė

Autorius
di_sapa
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Statyba
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 26, 2016
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
150 psl.

Susiję darbai

Vėdinimo įrangos projektavimas 3 aukštų pastatui

Statyba Kursinis darbas modestaaa
Šio kursinio projekto tikslas – susipažinti su vėdinimo projektavimu (reikalingais skaičiavimais, brėžinių įforminimu, sudėtinėmis projekto dalimis). Tai labai svarbu, nes, kaip knygoje „Pramonės...

GYVENAMOJO NAMO VILNIUJE INŽINERINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS

Statyba Diplominis darbas 2008 m. di_sapa
Baigiamajame darbe suprojektuotos inžinerinės sistemos gyvenamajam namui Vilniaus mieste. Šilumos energiją pastatas gauna iš pastato rūsyje įrengtos katilinės. Pasirinkta kolektorinė, dvivamzdė, apatinio paskirstymo...

Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas

Statyba Kursinis darbas 2011 m. vaida89
Kursiniame darbe projektuojamas penkių aukštų pastatas Panevėžyje. Visų pastato aukštų aukštis 3,6 metrai. Pastato plotis - 36 m, ilgis – 46,2 m. Kolonos...

Medinių konstrukcijų projektavimas

Statyba Kursinis darbas 2011 m. vaida89
Projektuojas pramoninis pastatas yra Kauno rajone. Suprojektuoto pastato  ilgis 72,0 m, o plotis – 18 m. Pastato sienos gelžbetonio kolonos. Stogo konstrukcija - ...