Užsienio valiutų kursų analizė ir rizikos vertinimas SEB banke

52 psl. / 9983 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Plečiantis ekonominei globalizacijai, valstybės vis aktyviau prekiauja tarpusavyje, todėl daugėja tarptautinių atsiskaitymų, kurie kelia skirtingų valiutų poreikį. Skirtingos valiutos ir jų svyruojantys kursai kelia riziką, nes sandorių vykdymo metu vertė gali kisti dėl pasikeitusių valiutų kursų. Įmonės norėdamos kontroliuoti šią riziką, turi įvertinti pinigų srautus užsienio valiutomis ir imtis tinkamų priemonių nuo jos apsidrausti.

Lietuvoje užsienio valiutų kursų rizika tapo aktuali įvedus nacionalinę valiutą – litą, bei pradėjus sparčiai plėtoti tarptautinę prekybą. Kai buvo priimtas „Lito patikimumo įstatymas“, nustatytas fiksuotas lito ir JAV dolerio keitimo santykis 4:1 (4 litai už 1 JAV dolerį). Kol litas buvo susietas su JAV doleriu, prekiautojai galėjo nesijaudinti dėl galimo nuostolio, nes perkant ar parduodant prekes už JAV dolerius prekių vertės neįtakojo šių valiutų kursų svyravimai. Kurį laiką JAV dolerio kursas nesikeitė, tačiau Europoje įvedus eurą, ir susiejus jo kursą su litu santykiu 3,4528:1, dolerio kursas ėmė ženkliai kristi ir šiuo metu tėra apie 2,5 lito atžvilgiu. Šis JAV dolerio kurso kritimo pavyzdys įrodo, kad nei viena valiuta nėra stabili, ir nei vienas valiutos kursas nebus fiksuotas neribotą laiką.

Bankų sistema remiasi trimis svarbiausiais kriterijais: saugumu, likvidumu ir pelningumu. Visi kriterijai yra vienodo reikšmingumo, nes bankai siekia maksimalaus pelno palaikant likvidumą ir saugumą. Banką ir jo planuojamą pelningumą veikia įvairi rizika. Rizika gali būti išmatuojama (pvz., valiutų kursų), prognozuojama (pvz., teisinė) arba neišmatuojama (pvz., sisteminė). Rizikos valdymas – tai procesas, kuris leidžia banko akcininkams priimtinos rizikos ribose maksimizuoti banko pelną. Šis procesas dėl savo svarbos tapo atskira bankų veiklos sritis. Rizikos valdymas banke dažniausiai apima išmatuojamą riziką. Užsienio valiutų rizikos valdymo strategija turi numatyti, kada rizika yra aktuali bankui, kitaip sakant, kada ši rizika daro dižiausią įtaką bankinių rizikų valdymo orientyrams – pelningumui ir akcijų rinkos kainai.

Mokslininkai labiausiai akcentuoja, kad valiutų kursų riziką reikia valdyti norint išvengti nuostolių ir pabrėžia, kad valiutinė rizika didžiausia tuose bankuose, kurie sieka spekuliacinių pajamų iš kursų nesutapimo skirtingose rinkose. Ši rizika yra simetriška – tai reiškia, kad galima patirti nuostolį arba gauti pajamų, priklauso nuo užsienio valiutos kurso svyravimo, ar jis kyla nacionalinės valiutos atžvilgiu, ar krenta. Šalies centriniai bankai yra numatę užsienio valiutų kursų rizikos valdymo metodus – yra nustatyti maksimalios atviros pozicijos normatyvai viena valiuta ir jų privalo laikytis visi šalies bankai. Valiutinės rizikos valdymas bankui padeda kontroliuoti valiutų srautus, nes pajamos ir išlaidos mažai svyruoja kintant kursui. Tai apsaugo įmonę nuo nuostolio ir padeda tiksliau prognozuoti pajamas.

Darbo objektas – užsieno valiutų kursų rizikos valdymas.

Darbo tikslas – išanalizavus užsienio valiutų kursų rizikos teorinius aspektus, įvertinti šios rizikos valdymo procesą akcinėje bendrovėje SEB bankas.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti užsienio valiutų kursų rizikos klasifikavimą ir identifikavimą.
 2. Apibrėžti užsienio valiutų kursų rizikos valdymo metodus.
 3. Apibūdinti akcinės bendrovės SEB bankas veiklą.
 4. Palyginti užsienio valiutų oficialius kursus.
 5. Išnagrinėti akcinės bendrovės SEB bankas ir jo dukterinių įmonių pelną ar nuostolį susijusį su užsienio valiutomis.
 6. Įvertinti akcinės bendrovės SEB bankas ir jo dukterinių įmonių užsienio valiutų atvirąsias pozicijas.

Darbo metodai:

 1. Mokslinės literatūros ir kitų šaltinių analizė tiriant užsienio valiutų kursų rizikos teorinius aspektus.
 2. Lietuvos banko statistinių duomenų analizė bei akcinės bendrovės SEB bankas finansinių ataskaitų analizė vertinant užsienio valiutų kursų rizikos valdymą AB SEB bankas.

Darbo struktūra. Teorinėje dalyje analizuojama mokslinė literatūra bei kitokie šaltiniai, pateikiamas užsienio valiutų kursų rizikos klasifikavimas, šios rizikos įveikimo būdai, nagrinėjami rizikos mažinimo būdų – Lietuvos banko nustatytų normatyvų bei valiutos sandorių vykdymo – teoriniai aspektai. Praktinėje dalyje tiriama AB SEB bankas veikla, finansinės ataskaitos, bei užsienio valiutų kursų rizikos valdymo būdai. Tiriant AB SEB bankas veiklą taikomi grafinio vaizdavimo bei palyginimo būdai.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. UŽSIENIO VALIUTŲ KURSŲ RIZIKOS KLASIFIKAVIMAS IR
 • IDENTIFIKAVIMAS5
 • 2. UŽSIENIO VALIUTŲ KURSŲ RIZIKOS VALDYMO METODAI10
 • 2.1. Užsienio valiutų kursų rizikos valdymas naudojant išvestines finansines
 • priemones13
 • 2.2. Užsienio valiutų kursų rizikos valdymas taikant Lietuvos Banko nustatytus
 • normatyvus18
 • 3. AKCINĖS BENDROVĖS SEB BANKAS VEIKLOS ANALIZĖ21
 • 4. UŽSIENIO VALIUTŲ OFICIALIŲ KURSŲ PALYGINIMAS25
 • 5. AKCINĖS BENDROVĖS SEB BANKAS IR JO DUKTERINIŲ ĮMONIŲ PELNO (NUOSTOLIO) SUSIJUSIO SU UŽSIENIO VALIUTOMIS ANALIZĖ28
 • 6. AKCINĖS BENDROVĖS SEB BANKAS IR JO DUKTERINIŲ ĮMONIŲ UŽSIENIO VALIUTŲ ATVIRŲJŲ POZICIJŲ ANALIZĖ34
 • IŠVADOS41
 • SANTRAUKA42
 • SUMMARY43
 • LITERATŪRA44
 • PRIEDAI46
 • 1 priedas. 2009 SEB banko turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta
 • 2 priedas. 2010 SEB banko turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta
 • 3 priedas. 2011 SEB banko turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta
 • 4 priedas. 2012 SEB banko turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta
 • 5 priedas. 2013 SEB banko turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta
 • 6 priedas. Išvestinės finansinės priemonės

Reziumė

Autorius
voveree
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 14, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
52 psl.

Susiję darbai