Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Užsienio valiutų kursų analizė ir rizikos vertinimas SEB banke

0 atsiliepimų
Autorius:

ĮVADAS

 

Plečiantis ekonominei globalizacijai, valstybės vis aktyviau prekiauja tarpusavyje, todėl daugėja tarptautinių atsiskaitymų, kurie kelia skirtingų valiutų poreikį. Skirtingos valiutos ir jų svyruojantys kursai kelia riziką, nes sandorių vykdymo metu vertė gali kisti dėl pasikeitusių valiutų kursų. Įmonės norėdamos kontroliuoti šią riziką, turi įvertinti pinigų srautus užsienio valiutomis ir imtis tinkamų priemonių nuo jos apsidrausti.

Lietuvoje užsienio valiutų kursų rizika tapo aktuali įvedus nacionalinę valiutą – litą, bei pradėjus sparčiai plėtoti tarptautinę prekybą. Kai buvo priimtas „Lito patikimumo įstatymas“, nustatytas fiksuotas lito ir JAV dolerio keitimo santykis 4:1 (4 litai už 1 JAV dolerį). Kol litas buvo susietas su JAV doleriu, prekiautojai galėjo nesijaudinti dėl galimo nuostolio, nes perkant ar parduodant prekes už JAV dolerius  prekių vertės neįtakojo šių valiutų kursų svyravimai. Kurį laiką JAV dolerio kursas nesikeitė, tačiau Europoje įvedus eurą, ir susiejus jo kursą su litu santykiu 3,4528:1, dolerio kursas ėmė ženkliai kristi ir šiuo metu tėra apie 2,5 lito atžvilgiu. Šis JAV dolerio kurso kritimo pavyzdys įrodo, kad nei viena valiuta nėra stabili, ir nei vienas valiutos kursas nebus fiksuotas neribotą laiką.

Bankų sistema remiasi trimis svarbiausiais kriterijais: saugumu, likvidumu ir pelningumu. Visi kriterijai yra vienodo reikšmingumo, nes bankai siekia maksimalaus pelno palaikant likvidumą ir saugumą. Banką ir jo planuojamą pelningumą veikia įvairi rizika. Rizika gali būti išmatuojama (pvz., valiutų kursų), prognozuojama (pvz., teisinė) arba neišmatuojama (pvz., sisteminė). Rizikos valdymas – tai procesas, kuris leidžia banko akcininkams priimtinos rizikos ribose maksimizuoti banko pelną. Šis procesas dėl savo svarbos tapo atskira bankų veiklos sritis. Rizikos valdymas banke dažniausiai apima išmatuojamą riziką. Užsienio valiutų rizikos valdymo strategija turi numatyti, kada rizika yra aktuali bankui, kitaip sakant, kada ši rizika daro dižiausią įtaką bankinių rizikų valdymo orientyrams – pelningumui ir akcijų rinkos kainai.

Mokslininkai labiausiai akcentuoja, kad valiutų kursų riziką reikia valdyti norint išvengti nuostolių ir pabrėžia, kad valiutinė rizika didžiausia tuose bankuose, kurie sieka spekuliacinių pajamų iš kursų nesutapimo skirtingose rinkose. Ši rizika yra simetriška – tai reiškia, kad galima patirti nuostolį  arba gauti pajamų, priklauso nuo užsienio valiutos kurso svyravimo, ar jis kyla nacionalinės valiutos atžvilgiu, ar krenta. Šalies centriniai bankai yra numatę užsienio valiutų kursų rizikos valdymo metodus – yra nustatyti maksimalios atviros pozicijos normatyvai viena valiuta ir jų privalo laikytis visi šalies bankai. Valiutinės rizikos valdymas bankui padeda kontroliuoti valiutų srautus, nes pajamos ir išlaidos mažai svyruoja kintant kursui. Tai apsaugo įmonę nuo nuostolio ir padeda tiksliau prognozuoti pajamas.

 

Darbo objektas – užsieno valiutų kursų rizikos valdymas.

Darbo tikslas – išanalizavus užsienio valiutų kursų rizikos teorinius aspektus, įvertinti šios rizikos valdymo procesą akcinėje bendrovėje SEB bankas.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti užsienio valiutų kursų rizikos klasifikavimą ir identifikavimą.
 2. Apibrėžti užsienio valiutų kursų rizikos valdymo metodus.
 3. Apibūdinti akcinės bendrovės SEB bankas veiklą.
 4. Palyginti užsienio valiutų oficialius kursus.
 5. Išnagrinėti akcinės bendrovės SEB bankas ir jo dukterinių įmonių pelną ar nuostolį susijusį su užsienio valiutomis.
 6. Įvertinti akcinės bendrovės SEB bankas ir jo dukterinių įmonių užsienio valiutų atvirąsias pozicijas.

Darbo metodai:

 1. Mokslinės literatūros ir kitų šaltinių analizė tiriant užsienio valiutų kursų rizikos teorinius aspektus.
 2. Lietuvos banko statistinių duomenų analizė bei akcinės bendrovės SEB bankas finansinių ataskaitų analizė vertinant užsienio valiutų kursų rizikos valdymą AB SEB bankas.

Darbo struktūra. Teorinėje dalyje analizuojama mokslinė literatūra bei kitokie šaltiniai, pateikiamas užsienio valiutų kursų rizikos klasifikavimas, šios rizikos įveikimo būdai, nagrinėjami rizikos mažinimo būdų – Lietuvos banko nustatytų normatyvų bei valiutos sandorių vykdymo – teoriniai aspektai. Praktinėje dalyje tiriama AB SEB bankas veikla, finansinės ataskaitos, bei užsienio valiutų kursų rizikos valdymo būdai. Tiriant AB SEB bankas veiklą taikomi grafinio vaizdavimo bei palyginimo būdai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9983 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. UŽSIENIO VALIUTŲ KURSŲ RIZIKOS KLASIFIKAVIMAS IR
 • IDENTIFIKAVIMAS5
 • 2. UŽSIENIO VALIUTŲ KURSŲ RIZIKOS VALDYMO METODAI10
 • 2.1. Užsienio valiutų kursų rizikos valdymas naudojant išvestines finansines
 • priemones13
 • 2.2. Užsienio valiutų kursų rizikos valdymas taikant Lietuvos Banko nustatytus
 • normatyvus18
 • 3. AKCINĖS BENDROVĖS SEB BANKAS VEIKLOS ANALIZĖ21
 • 4. UŽSIENIO VALIUTŲ OFICIALIŲ KURSŲ PALYGINIMAS25
 • 5. AKCINĖS BENDROVĖS SEB BANKAS IR JO DUKTERINIŲ ĮMONIŲ PELNO (NUOSTOLIO) SUSIJUSIO SU UŽSIENIO VALIUTOMIS ANALIZĖ28
 • 6. AKCINĖS BENDROVĖS SEB BANKAS IR JO DUKTERINIŲ ĮMONIŲ UŽSIENIO VALIUTŲ ATVIRŲJŲ POZICIJŲ ANALIZĖ34
 • IŠVADOS41
 • SANTRAUKA42
 • SUMMARY43
 • LITERATŪRA44
 • PRIEDAI46
 • 1 priedas. 2009 SEB banko turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta
 • 2 priedas. 2010 SEB banko turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta
 • 3 priedas. 2011 SEB banko turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta
 • 4 priedas. 2012 SEB banko turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta
 • 5 priedas. 2013 SEB banko turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta
 • 6 priedas. Išvestinės finansinės priemonės

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Valiutų kursų rizikos tarptautinėje prekyboje valdymo galimybės
Referatas Valiutų kursų rizikos tarptautinėje prekyboje valdymo galimybės

Darbo aktualumas. Pasaulyje vyksta spartūs globalizacijos procesai, kurie lemia verslo aplinkos transformaciją ir smarkiai lemia [...]

EUR/YEN valiutos kursų lemiančių veiksnių analizė
Diplominis darbas EUR/YEN valiutos kursų lemiančių veiksnių analizė

Temos aktualumas – pasaulis yra globali arena, kurioje kiekvieną dieną įvyksta milijonai piniginių operacijų. Tarp [...]

Lietuvos ir Švedijos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas
Kursinis darbas Lietuvos ir Švedijos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas

Darbe pateikiami ir lyginami Lietuvos ir Švedijos makroekonominiai rodikliai Kaip ir daugelyje modernių ekonomikų Švedijos ekonomikoje [...]

Likvidumo rizikos valdymas komerciniame banke
Referatas Likvidumo rizikos valdymas komerciniame banke

Komercinio banko veiklos esmė – piniginių operacijų vykdymas. Svarbiausi komercinio banko principai – tai likvidumas [...]

Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Rizikos veiksnių vertinimas atliekant vidaus auditą
Diplominis darbas Rizikos veiksnių vertinimas atliekant vidaus auditą

Temos aktualumas. Šiuolaikiniame verslo ir ekonomikos pasaulyje auditas yra viena reikšmingiausių ir atsakingiausių veiklos sričių. Auditas [...]

Ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas
Prezentacija Ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas

Uždaviniai ir metodai: Atlikti ekonomikos atvirumo aspektų teorinę analizę. Teorinės analizės pagalba įvertinti ekonomikos atvirumo rizikos veiksnius. Išanalizuoti [...]

Bankroto rizikos vertinimas uab “x”
Diplominis darbas Bankroto rizikos vertinimas uab “x”

X įmonė darbe yra konkreti įvardinta įmonė. Kiekviena komercinė struktūra rinkos sąlygomis siekia gauti pelną. Tačiau [...]

Valiutos keitimo rizika ir jos valdymas
Referatas Valiutos keitimo rizika ir jos valdymas

ĮVADAS Tyrimo aktualumas. Auganti konkurencija tarp finansų institucijų, dinamiška finansų rinka, naujų finansinių instrumentų atsiradimas, sparti [...]

Opcionų rinkos tendencijų analizė ir vertinimas JAV
Prezentacija Opcionų rinkos tendencijų analizė ir vertinimas JAV

Tyrimo problema: kokios yra JAV opcionų rinkos perspektyvos po globalios finansų krizės? Tyrimo objektas – JAV [...]

Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė
Kursinis darbas Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė

Temos aktualumas. Valdymas ir vadovavimas žmonėms visuomet pasireiškia per vadovų priimamų sprendimų kokybę, tikslų ir [...]

Darnaus verslo projekto UAB „Auto SPA“ kūrimas ir rizikos analizė
Diplominis darbas Darnaus verslo projekto UAB „Auto SPA“ kūrimas ir rizikos analizė

2009 metais Lietuvoje buvo patvirtinta Atnaujinta Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, kurioje buvo numatytas pagrindinis darnios [...]

Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė
Kursinis darbas Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė

Temos aktualumas. Paskutinįjį dešimtmetį Lietuvoje pastebimas žmonių susidomėjimo investavimu augimas – tai skatina poreikis sėkmingai [...]

Verslo rizikos mažinimo būdų analizė UAB
Kursinis darbas Verslo rizikos mažinimo būdų analizė UAB "Novaturas"

TEMOS AKTUALUMAS. Rizika yra nuolatinė bet kurios žmogaus veiklos, taip pat ir ekonominės bei finansinės [...]

Profesinė rizika ir jos vertinimas
Prezentacija Profesinė rizika ir jos vertinimas

Profesinės rizikos vertinimo tikslas: Nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą profesinę riziką darbe, ją pašalinti, o [...]