Kineziteterapija kūdikiams, kuriems pasireiškia raumenų tonuso pakitimai

52 psl. / 8890 žod.

Ištrauka

Visuomenės sveikatą didžiąja dalimi lemia vaikų sveikata. Vienas svarbiausių sveikatos raidos laikotarpių yra kūdikystė, vaikystė ir paauglystė. Tai, ką mes įgyjame ankstyvoje vaikystėje, tampa tolesnio gyvenimo pagrindu. Ankstyvieji metai gali tapti ilgo ir kokybiško gyvenimo pamatu. Kiekvienos šeimos tikslas yra užauginti sveiką vaiką, todėl sutelktas dėmesys į vaikų raidos problemos gali neleisti vystytis patologiniams modeliams, kurie darytų įtaką gyvenimo kokybei [2].
Raida yra besitęsiantis procesas nuo gyvybės užuomazgos iki žmogaus subrendimo. Ji priklauso nuo nervų sistemos brendimo ir aplinkos faktorių. Visi vaikai vystosi ta pačia seka, bet kiekvieno vaiko įgūdžių įgijimo laikas yra skirtingas. Jei tėvai ir specialistai pakankamai dėmesio skirs psichomotorinei kūdikio raidai, daugumai vaikų raidos sutrikimai bus diagnozuoti laiku [2].
Pastaraisiais metais daugėja gimstančių kūdikių, kuriems yra diagnozuojamas raumenų tonuso pakitimai: hipertonusas, hipotonusas, kintantis tonusas ir raumenų asimetrija. Raumenų tonuso tyrimas yra svarbi vaiko raidos tyrimo dalis. Ištyrę vaiką, galime nustatyti normalų ar sutrikusį motorinį vystymąsi. Pastaruoju metu susiformuoja požiūris, kad profilaktika yra geriau negu gydymas, o ankstyvoji reabilitacija geriau nei užleistų būklių korekcija. Todėl ankstyva raumenų tonuso sutrikimų diagnostika leidžia vaiką laiku nusiųsti į Ankstyvosios reabilitacijos tarnybą. Kuo anksčiau bus pradėtas gydymas, tuo geresnių rezultatų galime tikėtis. Pastebėta, jog tinkamiausias laikas korekcijai su raumenų tonuso pakitimais yra pirmieji gyvenimo metai. ?
Darbo tikslas: įvertinti kūdikių su raumenų tonuso sutrikimais pokyčius.
Išsikelti uždaviniai:
1. Apžvelgti sutrikusio raumenų tonuso sutrikimų poveikį kūdikio motorikai;
2. Įvertinti 3- 6 mėn,, kūdikių su sutrikusiu raumenų tonusu kineziterapinio gydymo efektyvumą.
3. Įvertinti 7-9 mėn., kūdikių su sutrikusiu raumenų tonusu kineziterapinio gydymo efektyvumą.
4. Įvertinti 10-12 mėn., kūdikių su sutrikusiu raumenų tonusu kineziterapinio gydymo efektyvumą.
Tyrimas buvo atliktas Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Tyrime dalyvavo 15 skirtingo amžiaus kūdikių. Tiriamieji buvo vertinami pagal Miuncheno funkcinės diagnostikos skalę.
Tyrimo objektas- kūdikio raumenų tonuso kaita.
Šiuo darbu yra ginamos šios kineziterapeuto kompetencijos:
• Organizuoti ir atlikti individualų asmens funkcinės būklės įvertinimą ir savarankiškumo ištyrimą;
• Analizuoti ir apibendrinti funkcinės būklės ir fizinio pajėgumo tyrimo rezultatus;
• Ištirti individualią asmens pažintinių gebėjimų ir bendravimo funkcijų pokyčius;
• Įvertinti asmens funkcines būkles, savarankiškumo bei aplinkos tyrimo rezultatus;
• Mokyti pacientus ir jų artimuosius;
• Dalyvauti komandinėje veikloje;
• Parengti individualią kineziterapijos programą;
• Tobulinti profesinę kvalifikaciją;
• Savarankiškai atlikti kineziterapijos procedūras ir pratybas.


Turinys

 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS5
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS6
 • 1.ĮVADAS7
 • 2. LITERATŪROS APŽVALGA9
 • 2.1. Kūdikių motorikos raida9
 • 2.2. Rizikos veiksniai, turintys įtakos motorikos raidos sutrikimams11
 • 2.3. Kūdikių raidos diagnostikos būdai12
 • 2.4. Kūdikių raumenų tonusas14
 • 2.4.1. Normalus kūdikių raumenų tonusas14
 • 2.4.2. Raumenų tonuso padidėjimas15
 • 2.4.3. Raumenų tonuso sumažėjimas16
 • 2.4.4. Kintantis raumenų tonusas16
 • 2.4.5. Raumenų tonuso asimetrija17
 • 2.4.6. Raumenų tonuso pakitimų sukeltos problemos18
 • 2.4.7. Raumenų tonuso vertinimas18
 • 2.5. Reabilitacija20
 • 2.5.1. Kineziterapija20
 • 2.5.2. Masažas22
 • 2.5.3. Kūdikių plukdymas23
 • 2.5.4. Padėties reakcijos24
 • 2.5.5. Gydymas padėtimi25
 • 3. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS26
 • 3.1. Tiriamoji imtis26
 • 3.2. Tyrimo metodai26
 • 3.3. Tyrimo eiga27
 • 4. TYRIMO REZULTATAI IR APTARIMAS29
 • 5.IŠVADOS44
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS45
 • PRIEDAI47

Reziumė

Autorius
hysteriamuse
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Medicina
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 13, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
52 psl.

Susiję darbai

Kontraktilinis raumenų aparatas, jo struktūra

Medicina Konspektas learner
Raumeninis audinys- tai audinys turinti sutraukiamųjų (kontraktilinių) elementu (miofibrilių). Jos geba cheminę energiją paversti mechanine. Raumeninis audinys skirstomas į: 1. ruožuotąjį raumeninį griaučių...