Ekonomika ir verslas / Vadyba

Greito paruošimo makaronų pasiūlos ir paklausos vertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo aktualumas: analizuojant prekių paklausą ir pasiūlą, jų pokyčių veiksnius, galima suprasti, kaip funkcionuoja rinkos mechanizmas, kokie jo efektyvumo rezervai. Paklausos ir pasiūlos analizė svarbi ne tik vartojamų prekių ir paslaugų rinkai, bet ir kitoms formoms: gamybos veiksnių, vertybinių popierių, pinigų keitimo rinkai. Todėl AB „Kauno grūdai“, kuri siejama su kokybe, tradicijomis, šimtmečio patirtimi, ekonomine galia ir modernumu vis ieško naujovių, rinkai pasiūlydami naują produktą greito paruošimo makaronus.

Darbo problema: sparčiai keičiantis rinkos sąlygoms, intensyvėjant konkurencijai ir sprendžiant aktualias įmonių verslo problemas, ypač išaugo informacijos susijusios su bendra rinkos paklausa ir pasiūla, poreikis. Kur yra paklausa, ten turi būti ir pasiūla – tai pardavimui skiriama materialinių gėrybių ir paslaugų masė, išreikšta pinigais.

Remiantis naujausiais 2012-tų metų sausio mėnesio statistikos departamento duomenimis, palyginti su 2011 metais gruodžio mėnesiu, vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,3 procento. Per sausio mėnesį maisto produktuose makaronai pabrango 5,7 procento.

Atsižvelgiant į tai, kad šalyje pasiektas palyginti aukštas vartojimo reikmenų gamybos lygis, dabar ypatingas dėmesys skiriamas jų kokybės gerinimui ir asortimento plėtimui. Taigi, AB „Kauno grūdai“ įvertinusi situaciją, nori išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie greito paruošimo makaronus. Kokia yra greito paruošimo makaronų paklausa ir pasiūla? Kokie veiksniai įtakojo AB „Kauno grūdai“ sprendimą teikti į rinką greito paruošimo makaronus? Kokie pagrindiniai veiksniai įtakoja vartotojus rinktis greito paruošimo makaronus?

Darbo tikslas: įvertinti AB „Kauno grūdai“ greito paruošimo makaronų pasiūlą ir paklausą.

Darbo uždaviniai:                                                                    

 1. Išnagrinėti pasiūlos ir paklausos teorinius aspektus.
 2. Pateikti AB „Kauno grūdai“ charakteristiką.
 3. Atskleisti AB „Kauno grūdai“ greito paruošimo makaronų pasiūlą ir paklausą Kauno mieste.
 4. Pateikti pasiūlymus ir rekomendacijas įmonės veiklos tobulinimui.

               Darbo metodai: mokslinės literatūros duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė, kiekybinio tyrimo metodas – anketinė apklausa, kokybinio tyrimo metodai – interviu, focus grupė, stebėjimas, antrinių informacijos šaltinių analizė.

Darbo objektas: pasiūlos ir paklausos vertinimas.

Darbo rezultatai: remiantis mokslinės informacijos šaltiniais, atskleista pasiūlos ir paklausos nauda, aprašyta charakteristika, išorinė ir vidinės aplinkos, atlikti kokybinio ir kiekybinio tyrimo metodai, pateikti pasiūlymai įmonės veiklos tobulinimui, išvados.

Darbo struktūra: darbą sudaro keturi skyriai.

Pirmajame skyriuje pateiktos pasiūlos ir paklausos rūšys, jas įtakojantys veiksniai, elastingumas. Antrajame skyriuje pateikta AB „Kauno grūdai“ charakteristika. Trečiajame atlikti kokybinio ir kiekybinio tyrimo metodai ir jų analizės. Ketvirtajame pateikti pasiūlymai ir rekomendacijos įmonės veiklos tobulinimui.

Darbo apimtis: darbą sudaro 70 lapų, 15 lentelių, 29 paveikslai, 25 informacijos šaltiniai, 4 priedai.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS12
 • 1. PAKLAUSOS IR PASIŪLOS TEORINIAI ASPEKTAI14
 • 1.1. Paklausa, ją lemiantys veiksniai, jos rūšys14
 • 1.2. Pasiūla, ją lemiantys veiksniai21
 • 1.3. Paklausos ir pasiūlos elastingumas, jį sąlygojantys veiksniai26
 • 2. AB „KAUNO GRŪDAI“ VEIKLOS CHARAKTERISTIKA29
 • 2.1. AB „Kauno grūdai“ veiklos organizavimas29
 • 2.2. AB „ Kauno grūdai“ aplinkos vertinimas32
 • 3. GREITO PARUOŠIMO MAKARONŲ PASIŪLOS IR PAKLAUSOS VERTINIMAS37
 • 3.1. Tyrimo metodologija37
 • 3.2. Interviu su makaronų padalinio vadovu40
 • 3.3. Greito paruošimo makaronų pasiūlos konkurentų analizė42
 • 3.4. Fokus grupės tyrimo eiga ir rezulatai44
 • 3.5. Stebėjimo eiga ir rezultatai48
 • 3.6. Tyrimo rezultatai ir jų analizė50
 • 4. ĮMONĖS VEIKLOS TOBULINIMO GALIMYBĖS64
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS67
 • INFORMACINIAI ŠALTINIAI69

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra
Laboratorinis darbas Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra

Ekonomikos 1 laboratorinis darbas. Dėstytojas: V. Gaidelys Užduotis: Remdamiesi lentelėje pateiktais duomenimis: a) nubrėžkite paklausos kreivę; b) nubrėžkite paklausos ir pasiūlos kreives [...]

Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra
Laboratorinis darbas Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra

TIKSLAI: 1) suprasti rinkos pusiausvyros susidarymą; 2) suprasti pusiausvyros pasikeitimą rinkoje, keičiantis paklausai ir/arba pasiūlai; [...]

Visuminė paklausa ir pasiūla
Prezentacija Visuminė paklausa ir pasiūla

•Visuminė pasiūla – tai prekių ir paslaugų kiekis, kuriuos visi šalies gamintojai pateikia rinkai. Ji [...]

Pramogų pasiūlos ir paklausos neringoje studija
Diplominis darbas Pramogų pasiūlos ir paklausos neringoje studija

Nuo seno žmonės pramogauja – teatras, žaidimai, pirtys, sportavimas ir pan.. Tai ne tik individuali [...]

Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas
Diplominis darbas Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas

Problema ir temos aktualumas. Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas yra svarbi bendros užimtumo problemos [...]

Žemės sklypų gyvenamųjų namų statybai pasiūla ir paklausa Plungės rajone
Referatas Žemės sklypų gyvenamųjų namų statybai pasiūla ir paklausa Plungės rajone

       Nekilnojamasis turtas tai:  žemė, žemės dalis, įskaitant orą virš jos ir žemę po ja [...]

Paklausos, pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu
Laboratorinis darbas Paklausos, pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu

TIKSLAI: 1) mokėti apskaičiuoti elastingumo koeficientą; 2) mokėti įvertinti paklausos elastingumo kainos atžvilgiu ir gamintojų pajamų (vartotojų [...]

Paklausos ir pasiūlos reikšmė rinkoje
Referatas Paklausos ir pasiūlos reikšmė rinkoje

Rinka paprastai suprantama kaip prekiavimo vieta, kurioje perkamos ir paruodamos prekės. Pagal ekonomistus, rinka- tam [...]

Paklausos - pasiūlos tendencijos interneto tiekimo paslaugoms
Kursinis darbas Paklausos - pasiūlos tendencijos interneto tiekimo paslaugoms

  Šiuolaikinis pasaulis sunkiai įsivaizduojamas be kompiuterių, informacinių technologijų (IT), interneto. Spartus interneto vystymasis ne tik [...]

Klaipėdos lauko rekreacijos išteklių vertinimas ir pasiūlymai turizmo produkto formavimui
Prezentacija Klaipėdos lauko rekreacijos išteklių vertinimas ir pasiūlymai turizmo produkto formavimui

Vienas iš svarbiausių miesto vizijos aspektų yra tai, jog miestas patogus ir malonus jo gyventojams [...]

Greito maisto ir paruošto vartoti maisto vartojimas tarp VU studentų
Diplominis darbas Greito maisto ir paruošto vartoti maisto vartojimas tarp VU studentų

Sveika gyvensena 50 proc. lemia žmonių sveikatą (sveikatą žalojantys veiksniai, fizinis aktyvumas, subalansuota ir nuosaiki [...]

Kaimo turizmo paslaugų pasiūla ir paklausa Šilutės rajone
Kursinis darbas Kaimo turizmo paslaugų pasiūla ir paklausa Šilutės rajone

Aktualumas. Šilutės rajonas randasi demografiškai labai patrauklioje Klaipėdos apskrities pietinėje dalyje, šalia Kuršių marių. Šilutės [...]