Produktų linijos "Optima linija" prekės ženklo vertinimas

56 psl. / 11900 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas: jau nuo seno prekės ženklas vaidino svarbų vaidmenį rinkoje. Prekių ženklai buvo naudojami tam, kad pirkėjas, įsigijęs gaminį ir likęs juo patenkintas, kitą kartą ieškodamas, galėtų lengviau atpažinti to paties gamintojo produkciją. Šiais laikais prekės ženklo svarba rinkoje sparčiai auga, todėl prekės ženklas vartotojui tampa viena iš svarbiausių prekių atpažinimo priemonių, o įmonei – konkurenciniu pranašumu.

Darbo problema: vykstant globalizacijos procesams, vartotojų poreikiai keičiasi į sudėtingesnius, kompleksiškesnius, o jų lūkesčiai, pirkimo elgsena tampa specifiški. Dėl šių procesų gausėja produktų, kurie labai panašūs savo funkcijomis, todėl prekės ženklas vartotojui tampa viena svarbiausių prekių identifikavimo priemonių, o įmonei – konkurencinio pranašumo įrankiu.

Prekės ženklas „Optima linija“ – vienas iš seniausių privačių prekės ženklų, priklausančių prekybos tinklui Maxima. Jis buvo sukurtas produktams ir prekėms, kurios skirtos jautriems kainai pirkėjams, nenorintiems išlaidauti. „Optima linija“ pirkėjams visuomet asocijavosi su žema kaina. Taigi, UAB ,,Maxima LT X-350” įvertinusi situaciją, nori išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie produktų linijos ,,Optima linija” prekės ženklą. Kaip vartotojai vertina ,,Optima Linija“ prekės ženklą? Koks yra ryšys tarp prekės ženklo ir vartotojo? Kokie pagrindiniai veiksniai daro įtaką ,,Optima Linija“ prekės ženklui.

Darbo tikslas: įvertinti UAB ,,Maxima LT“ X-350 produktų linijos ,,Optima linija“ prekės ženklą vartotojų požiūriu.

Darbo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti prekės ženklo teorinius aspektus.
 2. Pateikti UAB ,,Maxima LT“ X-350 charakteristiką.
 3. Atskleisti UAB ,,Maxima LT“ X-350 produktų linijos ,,Optima linija“ prekės ženklo vertinimą ir pateikti tobulinimo galimybes.

Darbo metodai: mokslinės literatūros duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė, kiekybinio tyrimo metodas – anketinė apklausa.

Darbo objektas: prekės ženklo vertinimas.

Darbo rezultatai: remiantis mokslinės informacijos šaltiniais, atskleista prekės ženklo vertinimas, aprašyta charakteristika, išorinė ir vidinės aplinkos, atlikti kiekybinio tyrimo metodai, pateikti pasiūlymai įmonės veiklos tobulinimui, išvados. Apklausoje dalyvavo 79 proc. moterų bei 21 proc. vyrų, respondentų amžius daugiausiai iki 23 metų, studentai turintys vidurinį išsilavinimą ir dar studijuojantys arba dirbantys. Išanalizavus tyrimo duomenis paaiškėjo, kad produktų linijos ,,Optima linija“ prekės ženklo maisto produktus perka 83 proc. respondentų, neperka 17 proc. respondentų. Respondentai produktų linijos ,,Optima linija“ prekės ženklo maisto produktus perka kiekvieno apsipirkimo metu 52 proc., 12 proc., perka 2-3 kartus per savaitę, o rečiau nei kartą per mėnesį perka 8 proc.

Daugiau nei pusę apklaustųjų – 52 proc., netenkina produktų linijos „Optima linija“ prekės ženklas. Tai parodė net 57 proc. respondentų įvertindami šį prekės ženklą 3 balais dešimtbalėje sistemoje. Respondentai nurodė, kad ,,Optima linija“ maisto produktus perka tokius kaip žuvies produktai 19 proc., konservuoti vaisiai ir daržovės 17 proc., 10proc., perka negendančius produktus, t,y įvairias kruopas, o mažiausiai perka saldainius tik 3 proc., Dauguma respondentų nurodė, kad jie produktų linijos ,,Optima linija” prekės ženklas asocijuojasi su blogu įvaizdžiu 15 proc., prieinama kaina 12 proc., kuriamu lojalumu 16 proc. Respondentai norėtų pakeisti produktų linijos ,,Optima linija“ prekės ženklo spalvas 9 proc., keisti dizainą 15 proc., taip pat 15 proc., siūlytų keisti prekės ženklo pavadinimo šriftą, 10 proc., norėtų patrauklesnio prekės ženklo, o net 23 proc., respondentų pasirinko kita variantu, kad jei didėtų produktų linijos ,,Optima linija” prekės ženklo maisto produktų kaina, tai respondentai nenorėtų nieko keisti.

Darbo struktūra: darbą sudaro keturi skyriai.

Remiantis mokslinės informacijos šaltiniais, atskleista prekės ženklo vertinimo nauda, aprašyta charakteristika, išorinė ir vidinės aplinkos, atlikti kiekybinio tyrimo metodai, pateikti pasiūlymai įmonės veiklos tobulinimui, išvados.

Darbo apimtis: 56 lapai, 6 lentelės, 23 paveikslai, 2 priedai.


Turinys

 • ĮVADAS9
 • 1.PREKĖS ŽENKLO TEORINIAI ASPEKTAI11
 • 1.1. Prekės ženklo sąvoka11
 • 1.2. Prekės ženklo tipai14
 • 1.3. Prekės ženklo funkcijos15
 • 1.4. Prekės žeklo vertės samprata18
 • 2. UAB ,,MAXIMA LT“X-350 VEIKLOS CHARAKTERISTIKA21
 • 2.1. UAB ,,Maxima LT“ X350“ veiklos organizavimas21
 • 2.2. UAB ,,Maxima LT, X350‘‘aplinkos vertinimas23
 • 2.2.1 Išorinė aplinka……………………………………………………………………………… ……23
 • 2.2.2 Vidinė aplinka………………………………………………………………………………………25
 • 2.2.3.Konkurentai…………………………………………………………………………….…………….26
 • 3. PRODUKTŲ LINIJOS ,,OPTIMA LINIJA“ PREKĖS ŽENKLO VERTINIMAS29
 • 3.1 Tyrimo metodologija29
 • 3.2 Fokus grupės tyrimo eiga ir rezultatai33
 • 3.3 Tyrimo rezultatai ir analizė33
 • 4. TOBULINIMO GALIMYBĖS45
 • IŠVADOS IR REKOMANDACIJOS48
 • INFORMACIJOS ŠALTINIAI50

Reziumė

Autorius
svajūnė
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 21, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
56 psl.

Susiję darbai

Prekės ženklo įtakos pirkimo procese tyrimas

Vadyba Diplominis darbas 2007 m. dainudis
Diplominis darbas ir analize apie prekinio ženklo svarba, sėkmę, įtakas pirkimo procesams. Kad įmonė užimtų solidžią vietą konkurencingoje rinkoje, jos prekėms būtinas aukštos...

Prekės ženklo "Michael Kors" valdymo sprendimai

Vadyba Referatas 2014 m. vienintele
Šiame darbe pateikiama prekės ženklo "Michael Kors" valdymo sprendimų analizė. Čia pateikiamas prekės ženklo aprašymas, vartotojų bei konkurentų analizė, prekės ženklo empirinis tyrimas,...