Ekonomika ir verslas / Vadyba

Šeimos verslo modeliai ir vystymo perspektyvos

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas vaidina svarbų vaidmenį šalies ekonomikoje.

Dėka šios svarbios ekonominės grupės yra kuriamos darbo vietos, mokami mokesčiai valstybės ir savivaldybės biudžetams, pritraukiamos investicijos. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra didele dalimi lemia rinkos ekonomikos konkurencingumą, augimą bei padeda išspręsti užimtumo problemas. Smulkios ir vidutinės įmonės – tai itin dinamiška, nuolat kintanti ir prie rinkos pokyčių prisitaikanti įmonių grupė, vidurinė ūkio sandaros grandis, turinti lemiamą įtaką ekonominiam augimui ir socialinių santykių stabilumui (Bartkus, 2010).Dauguma šeimos verslų yra smulkūs arba vidutiniai verslai, todėl dažnai „šeimos verslo“ sąvoka sutapatinama su „smulkaus ir vidutinio verslo“ (SVV) samprata, nors tai nėra visiškai tikslu, nepaisant to, jog dauguma sprendžiamų problemų yra identiškos ir reikalauja panašių sprendimų būdų ( Bakšytė, Stripeikis, 2011). Šeimos įmonė gali būti priskiriama įvairaus pobūdžio ir dydžio įmonių kategorijai, priklausomai nuo jos vykdomos veiklos. Remiantis tyrimais, tarp 500 pelningiausių pasaulio verslo organizacijų 40 proc. yra šeimos verslai, todėl negalime šeimos įmonių sieti tik su smulkiu verslu (Gersick, 1997). Šeimos verslas kaip reiškinys gyvuoja jau keletą šimtmečių. Tokiose šalyse kaip Pietų Korėja,Japonija, JAV, kai kuriose Vakarų Europos valstybėse puoselėjamos itin senos šeimos verslų tradicijos (Bakšytė, Stripeikis, 2011). Europoje šeimos verslai sudaro 70-80 proc. visų verslų ir juose dirba apie 50 proc. visų darbuotojų (Lussier, 2004; Reidel, 1994). Pasak J. M. D. Barroso, šeimos įmonės yra ypatingai svarbios Europai, nes jų indėlis į regiono BVP, teigiamas poveikis užimtumui yra svarus, taip pat jos yra inovatyvios ir turi ilgalaikę viziją. Be to, šios įmonės tvirtai įsišaknijusios į regiono ir savo šalių kultūrą, atspindėdamos tas Europos vertybes, kuriomis mes visi dalinamės. Nepaisant tokios šeimos verslo reikšmės pasaulio ekonomikai, juo kaip fenomenaliu reiškiniu aktyviau pradėta domėtis tik prieš dvi dešimtis metų. Tačiau svarus šeimos verslo indėlis į pasaulio ir valstybės ekonomikos vystymąsi pastaruoju metu skatina mokslininkus vis aktyviau domėtis šiuo reiškiniu. Užsienio šalyse šia kryptimi jau žengtas nemažas žingsnis, tačiau Lietuvoje šeimos verslo tematika beveik nenagrinėta.

 

Darbo problema. Mūsų šalyje apie šeimos verslą tiek moksliniuose darbuose, tiek viešojoje erdvėje beveik neužsimenama. Pasak advokatų profesinės bendrijos „Bagdanskis iLAW“ advokato dr. Justino Usonio, šeimos verslo apibrėžimo Lietuvos teisėje nėra. Tai nulemia, jog šeimos verslo valdymo ypatumai bei problematika atskirai nėra nagrinėjami. Šeimos verslą galima atpažinti tik remiantis keliais pagrindiniais kriterijais, tokiais kaip nuosavybė, valdymas ir verslo tęstinumas (J. Usonis, 2013). Esant tokioms sudėtingoms aplinkybėms susiduriama su problema, kaip sėkmingai vystyti šeimos verslą Lietuvoje ir kaip nustatyti šio verslo vystymo tendencijas.

 

Darbo objektas – šeimos verslas.

Darbo tikslas – išnagrinėjus šeimos verslo valdymo ypatumus apibrėžti šeimos verslo sąvoką ir atlikti šio verslo situacijos analizę bei įvertinti jo tendencijas Lietuvoje.

Darbo uždaviniai tikslui pasiekti:

 1. Atskleisti šeimos verslo vystymo problematiką.
 1. Atskleisti šeimos verslo vystymo teorinius aspektus.
 1. Sudaryti tyrimo metodologiją.
 1. Atlikti šeimos verslo įmonių Lietuvoje tyrimą ir išsiaiškinti problemines šio verslo valdymo sritis.
 2. Įvertinti šeimos verslo perspektyvas Lietuvoje.
 1. Palyginti Lietuvos šeimos verslo esamą situaciją ir tendencijas Europos Sąjungos kontekste.

 

Darbo metodai:

teorinis – analitinis: mokslinių šaltinių analizė;

loginis metodas ir apibendrinimas;

duomenų apdorojimas ir analizė;

grafinis duomenų pateikimas;

tyrimo rezultatų apibendrinimas

Pirmame darbo skyriuje yra nagrinėjama šeimos verslo problematika. Atlikta šeimos verslo sampratos analzinė ir suformuluotas šeimos verslo apibrėžimas. Taip pat nustatyti pagrindiniai šeimos verslą apibūdinantys kriterijai ir nustatyta šeimos verslo svarba ekonomikoje.

Antrajame skyriuje atliekama mokslinės literatūros analize. Joje aptariami šeimos verslo valdymo ypatumai ir atlikta modelių, pristatančių šeimos verslo dimensijų sąveiką, lyginamoji analizė.

Šioje dalyje taip pat aptariami teigiami ir neigiami šeimos verslo aspektai. Pabaigai yra įvertinamos šeimos verslo plėtros galiybės.

 Tračiajame skyriuje pateikiama tyrimo metodologija. Čia aprašomi metodai, kurių pagalba bus renkama ir apdorojama tyrimo metu surinkta informacija. Aprašomi tyrimui naudojami antriniai informacijos šaltiniai, numatomi tyrimo apribojimai.

Ketvirtajame skyriuje atliekama tyrimo rezultatų apžvalga. Pateikiami apibendrinti kokybinio ir kiekybinio tyrimų rezultatai, pateikiama šeimos verslo Europos Sąjungoje situacijos analizė ir įvertina Lietuvo šeimos verslo situacija Europos Sąjungos kontekste. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
23000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS6
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS7
 • TURINYS8
 • ĮVADAS9
 • 1. ŠEIMOS VERSLO PROBLEMATIKA11
 • 1.1. Šeimos verslo samprata11
 • 1.2. Pagrindiniai šeimos verslo kriterijai13
 • 1.3. Šeimos verslo reikšmė pasaulio ekonomikoje16
 • 2. ŠEIMOS VERSLO TEORINIAI ASPEKTAI19
 • 2.1. Šeimos verslo valdymo ypatumai19
 • 2.1.1. F-PEC šeimos įtakos skalė21
 • 2.1.2. McKinsey 5 šeimos verslo atributų modelis22
 • 2.1.3. Šeimyniškumo koncepcija25
 • 2.2. Teigiami ir neigiami šeimos verslo aspektai27
 • 2.3. Šeimos verslo plėtros ypatumai28
 • 3. TYRIMO METODOLOGIJA30
 • 4. ŠEIMOS VERSLO YPATYBIŲ IR PERSPEKTYVŲ LIETUVOJE TYRIMO REZULTATAI34
 • 4.1. Kokybinio tyrimo rezultatai34
 • 4.2. Kiekybinio tyrimo rezultatai41
 • 4.2.1. Informacija apie respondentus41
 • 4.2.2. Šeimos verslo vadybos aspektų analizė48
 • 4.2.3. Šeimos verslo tęstinumo problemų analizė50
 • 4.2. Lietuvos šeimos verslo situacijos įvertinimas Europos Sąjungos kontekste55
 • IŠVADOS59
 • REKOMENDACIJOS61
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI62
 • PRIEDAI65

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Šeimos verslo modeliai ir vystymo perspektyvos. Pristatymas.
Prezentacija Šeimos verslo modeliai ir vystymo perspektyvos. Pristatymas.

IŠVADOS1. Šeimos verslas įvairiose pasaulio valstybėse turi susiklosčiusias gilias tradicijas. Tačiau Lietuvoje ši verslo [...]

Šeimos verslo modeliai
Tyrimas Šeimos verslo modeliai

                Šeimos verslas buvo pradėtas tyrinėti tik XX amžiaus dešimtmetyje. Tai buvo unikalus reiškinys. Žmonės [...]

Smulkaus ir vidutinio verslo būklė, vystimosi problemos ir tendencijos Lietuvoje
Referatas Smulkaus ir vidutinio verslo būklė, vystimosi problemos ir tendencijos Lietuvoje

Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš svarbiausių ekonomikos [...]

Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos

Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais [...]

Kompleksinio verslo steigimas ir vystymas Lietuvoje Airijos pavyzdžiu
Diplominis darbas Kompleksinio verslo steigimas ir vystymas Lietuvoje Airijos pavyzdžiu

Temos aktualumas. Verslo įmonės nepriklausomai nuo jų dydžio yra visuotinai pripažįstamos kaip ekonominio ir socialinio [...]

Verslo finansavimo modeliai ir instrumentai
Referatas Verslo finansavimo modeliai ir instrumentai

Aktualumas ir problematika. Įmonės finansinė strategija apibūdina įvairius santykius tarp rinkos subjektų finansinėje srityje ir [...]

Verslo finansavimo modeliai ir instrumentai atvejo analizė: the whin chat deal
Referatas Verslo finansavimo modeliai ir instrumentai atvejo analizė: the whin chat deal

Atvejo pristatymas ir problema Tarptautinė farmacijos įmonė „Scaupplc“, kuri buvo viena iš saugiausių investuotojams, pastaruoju metu [...]

Elektroninio verslo strategijos ir modeliai
Referatas Elektroninio verslo strategijos ir modeliai

Temos aktualumas. Elektroninis verslas vis labiau skinasi kelią į tikro verslo pasaulį. Vis daugiau realaus [...]

UAB “Draugaukim” plėtra naudojant ES paramą verslo vystymui kaimo vietovėje
Diplominis darbas UAB “Draugaukim” plėtra naudojant ES paramą verslo vystymui kaimo vietovėje

Temos aktualumas. Pasaulinė praktika rodo, jog smulkus ir vidutinis verslas yra varomoji ekonomikos jėga. Smulkios [...]

E-verslo dinamika ir perspektyvos Lietuvoje
Referatas E-verslo dinamika ir perspektyvos Lietuvoje

Populiarėjant informacinėms technologijoms, internetas tampa ne tik komunikavimo ir informacijos paieškos priemonė, bet ir puiki [...]

Bankininkystės verslo raida ir vystymosi tendencijos
Referatas Bankininkystės verslo raida ir vystymosi tendencijos

Bankai – tai finansinės institucijos, neatsiejamos nuo mūsų kasdienio gyvenimo veiklos. Bankų paslaugomis vienais ar [...]

E. verslo modelio bendruomenių dešimties rinkos lyderių teikiamų paslaugų tyrimas
Referatas E. verslo modelio bendruomenių dešimties rinkos lyderių teikiamų paslaugų tyrimas

Temos aktualumas. Žmonės yra nepaprastai socialios būtybės. Jie nenuilstamai siekia pasitenkinimo, naudos, kuriuos suteikia konkurencinis [...]

Agreguotas verslo vertės modelis
Prezentacija Agreguotas verslo vertės modelis

•Tikslas – nustatyti agreguoto verslo vertės modelio privalumus ir trūkumus. •Problema – autoriai analizuoja verslo modelius [...]

Socialinių tinklų padaudojimas versle: dabartis ir vystymosi perspektyvos
Kursinis darbas Socialinių tinklų padaudojimas versle: dabartis ir vystymosi perspektyvos

Per pastaruosius dešimtmečius Internetas, o ypatingai saitynas padarė komunikacijos revoliuciją: buvo suteikta galimybė siųsti bei [...]

Socialinių tinklų panaudojimas versle: dabartis ir vystymosi perspektyvos
Kursinis darbas Socialinių tinklų panaudojimas versle: dabartis ir vystymosi perspektyvos

Per pastaruosius dešimtmečius Internetas, o ypatingai saitynas padarė komunikacijos revoliuciją: buvo suteikta galimybė siųsti bei [...]