Tėvų emigracijos poveikis vaikams socialiniu ir teisiniu aspektu

57 psl. / 12000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Šiuo metu Lietuvoje emigracija yra labai aktuali problema, apie kurią būtina kalbėti. Išvykę tėvai dažnai nesusimąsto apie galimus poveikius jų vaikams. Bakalauro darbe analizuojamos emigracijos poveikis vaikams socialiniu ir teisiniu aspektu. Emigrantų vaikai yra įtraukiami į socialinės rizikos grupės. Pastebima, kad šiems vaikams suprastėja mokymosi pažangumas mokykloje, atsiranda kontrolės stoka, tad gali iškilti grėsmė nusikalsti.

Tyrimo objektas: tėvų emigracijos poveikis vaikams socialiniu ir teisiniu aspektais.

Tyrimo tikslas: socialinė ir teisinė įtaka vaikams, kurių tėvai išvykę iš Lietuvos.

Tyrimo metodai:

1. Mokslinės, pedagoginės, psichologinės literatūros analizė pasirinktu tyrimo aspektu studijavimas.

2. Anketinė mokytojų apklausa ir mokinių rašiniai.

3. Kiekybinio ir kokybinio tyrimo rezultatų analizė.

Tyrimo imtis. Tyrimas atliktas Šiaulių miesto X mokyklose. Tyrime dalyvavo 12 – 15 metų mokiniai ir 52 pedagogai.

Išvados: Mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad viena svarbiausių tėvų emigracijos priežasčių yra noras pagerinti socialinę, finansinę padėtis. Bet tėvų emigracija daro neigiama įtaka vaikams, o ateityje tai dažniausiai atsiliepia vaiko asmeniniam ir darbiniam gyvenimui. Apibendrinus gautus tyrimo duomenis galima teigti, kad dauguma vaikų, kurių tėvai išvykę į užsienį jaučiasi vieniši, liūdi, jaučia nerimą ir jų pasiilgsta. Dauguma iš paliktų vaikų norėtų gyventi su tėvais. Nors ir teigia, kad juos prižiūrintys asmenys yra geri ir rūpestingi, bet pabrėžia, kad juos skiria ir kartų nesuderinamumas. Vaikų teigimu, mokykloje jie jaučiasi gerai ir yra laukiami draugų, tad jiems draugai yra labai svarbūs. O tėvų išvykimas vaikams reiškia ne tik tėvų globos praradimą, bet ir bendravimo sumažėjimą. Vaikams nepatiriant artimo bendravimo iškyla daug problemų, kurias spręsti padeda klasės vadovai ir socialiniai pedagogai. Išvykdami tėvai ne visuomet tinkamai pasirūpina jų priežiūra teisiniu aspektu.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. TĖVŲ EMIGRACIJOS POVEIKIS VAIKAMS TEORINIU ASPEKTU7
 • 1.1. Šeimos vaidmuo ir bendraamžių įtaka vaikų socializacijos procese7
 • 1.2. Vaiko socialinė adaptacija ir teisiniai veiksniai11
 • 1.3. Klasės vadovo ir socialinio pedagogo vaidmuo mokiniams14
 • 1.4. Tėvų emigracijos priežastys ir pasekmės šeimai16
 • 2. TĖVŲ EMIGRACIJOS POVEIKIS VAIKAMS SOCIALINIU IR TEISINIU ASPEKTU TYRIMAS19
 • 2.1. Tyrimo metodika ir tyrimo organizavimas19
 • 2.2. Tyrimo rezultatai ir jų analizė19
 • 2.3. Pedagogų patirtis ir nuomonė apie mokinius, kurių tėvai išvykę26
 • IŠVADOS44
 • REKOMENDACIJOS45
 • LITERATŪRA46
 • PRIEDAI49

Reziumė

Autorius
gbgb1
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Bal 26, 2016
Apimtis
57 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Žurnalo “Žmonės” turinio analizė lyties aspektu

Sociologija Kursinis darbas 2011 m. zelze
Kursinio darbo objektas – lyčių stereotipai, įvaizdžiai ir vaidmenys šiuolaikinėje žiniasklaidoje. Darbo tiklas – pateikti žurnalo „Žmonės“ turinio analizę lyties aspektu. Darbo uždaviniai...

Emigracija ir jos priežastys

Sociologija Referatas joana
Emigracija – sudėtingas, daugialypis ir nevienareikšmis reiškinys. Emigracija suteikia galimybę žmonėms ieškoti geresnių darbo sąlygų, didesnio darbo užmokesčio, realizuoti savo siekius. Pastarąjį dešimtmetį...