Bibliotekos, kaip socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacinė kultūra

86 psl. / 20800 žod.

Ištrauka

Magistro darbas. Darbo tikslas: Atskleisti bibliotekų kaip savitų institucijų organizacinės kultūros ypatumus, teikiant socialines paslaugas.
Darbą sudaro teorinė ir tiriamoji dalys. Teorinėje dalyje pateikiama trumpa viešųjų bibliotekų charakteristika, analizuojamos sąvokos, apibūdinančios organizacinę kultūrą, aptariami kultūros tipai ir organizacinės kultūros analizės lygiai. Analizuojami organizacinę kultūrą formuojantys veiksniai – regimoji kultūra, vertybių sankloda, bendri susitarimai.
Svarbi darbo dalis – praktinis tyrimas, atliktas Alytaus apskrities viešosiose bibliotekose. Organizacinės kultūros tipui nustatyti pasinaudota organizacijų tyrinėtojo John Mole (JAV) tyrimų metodika.
Tyrimas atliktas SPSS statistikos programa. Tyrimo duomenims nagrinėti pateikiame Chi kvadrato kriterijaus testą, taikyti Pearson koreliacijos koeficientas, Spearman koreliacijos koeficientas ir Kruskal - Wallis kriterijus. Darbas įvertintas puikiai.


Turinys

 • Įvadas7
 • 1. Biblioteka kaip socialines paslaugas teikianti institucija10
 • 2. Bibliotekų organizacinės kultūros ypatumai15
 • 2.1. Organizacinės kultūros samprata15
 • 2.2. Organizacinės kultūros svarba ir funkcijos20
 • 2.3. Organizacinės kultūros lygiai ir komponentai23
 • 2.4. Organizacinės kultūros modeliai29
 • 2.4.1. K. S. Cameron ir R. E. Quinn tipologija29
 • 2.4.2. Charles Handy tipologija32
 • 2.4.3. J. Kotter ir J. Heskett tipologija34
 • 2.4.4. G. Hofstede tipologija35
 • 2.4.5. John Mole tipologija38
 • 2.5. Organizacinės kultūros, vadovo ir vadovavimo stilių sąsajos44
 • 3. Alytaus apskrities viešųjų bibliotekų organizacinės kultūros tyrimas taikant John Mole metodiką49
 • 3.1. Tyrimo metodika49
 • 3.2. Organizacinės kultūros tyrimas ir rezultatai52
 • 3.2.1 Organizacinės kultūros tipų nustatymas52
 • 3.2.2. Vadovavimo dimensijos rezultatų analizė59
 • 3.2.3. Organizacijos dimensijos rezultatų analizė64
 • 3.2.4. Kiekybinių duomenų analizė67
 • 3.3. Rezultatų apibendrinimas70
 • Išvados74
 • Šaltinių ir literatūros sąrašas76
 • Summary80
 • Priedai81

Reziumė

Autorius
jusala
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€16.23
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 22, 2012
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
86 psl.

Susiję darbai

Narkomanija kaip socialinė problema

Socialinis darbas Referatas 2016 m. metamorphosis
Temos aktualumas: Narkomanija – viena opiausių problemų šiandieninėje visuomenėje. Asmenų, vartojančių narkotines medžiagas biologinis amžius vis jaunėja, todėl narkomanija ne tik visame pasaulyje,...