Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Vietos bendruomenių įgalinimas vietos savivaldoje: Garliavos bendruomenės atvejis

0 atsiliepimų
Autorius:

Praėjo nemažai laiko nuo Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo ir įstojimo į Europos Sąjungą. Žengiame koja kojon su Vakarų Europa ir dalinamės šiuolaikiškos europinės demokratijos vertybėmis. Tačiau tiek politikai, tiek mokslininkai, tiek aktyvūs piliečiai sutaria, kad pilietinė visuomenė Lietuvoje dar yra silpna. Tai patvirtina ir pilietinės galios indeksas, kuris Lietuvoje 2015 metais buvo netgi žemesnis nei 2014 m.: „2016 m. kovo 24 d. buvo pristatyti 2015 m. Pilietinės galios indekso tyrimo rezultatai. Tyrimas atskleidė, jog Lietuva vis dar neranda ar plačiai nepritaiko efektyvaus recepto pilietinei visuomenei stiprinti. Apskaičiuota 2015 m. pilietinės galios indekso vidutinė reikšmė yra 33,4 balo iš 100 galimų ir rodo stagnuojančią pilietinės galios būklę (2014 m. ši pilietinės galios indekso vidutinė reikšmė buvo 34,0 balo).“[1]

Demokratija reikalauja kuo didesnės valdžios decentralizacijos ir aktyvaus piliečių dalyvavimo politiniuose procesuose. Senas demokratijos tradicijas turinčiose šalyse pilietinė visuomenė yra nusistovėjusi – bendruomeniškumas čia įprastas ir suvokiamas kaip kiekvieno pareiga. Lietuvoje bendruomeniškumo tradicijoms neigiamą įtaką padarė sovietmetis. Nors sovietinės okupacijos metais buvo akcentuojamas kolektyvizmas, bendra veikla ir t. t., vis dėlto visuomenėje vyravo gilus nepasitikėjimas vienas kitu, dėl galimų persekiojimų, skundimo KGB ir pan. žmonės įprato bendruomenės gyvenime dalyvauti tik tiek kiek tai būtina, o pasitraukus sovietams ir nebelikus priverstinio kolektyvizmo, visuomenė pasinėrė į individualizmą, kurį tapatino su Vakarietiška laisve. Vis dėlto tai nėra teisingas požiūris ir silpną vietos bendruomenių veiklą galima laikyti tam tikra spraga Lietuvos demokratijoje, nes bendruomeniškumas yra viena svarbiausių sąlygų siekiant tvirtos pilietinės visuomenės.

   Darbo aktualumas. Viena svarbesnių pilietinės visuomenės saviorganizacijos formų yra vietos bendruomenė su savo bendruomeninėmis organizacijomis, tiek formaliomis, tiek ir neformaliomis. Todėl, didėjant bendruomeniškumui gyvenamosios vietovės aplinkoje kartu auga ir pilietinė visuomenė. Esamų vertybių ir pasitikėjimo, taip pat socialinių tinklų, asociacijų ir institucijų stiprinimas yra veiksminga priemonė bendruomenėms stiprinti. Vietos bendruomenės įgalinimas į savivaldą yra vienas iš pagrindinių demokratinės visuomenės žingsnių. Seniūnija ar savivaldybė, atitikdama natūralias, tradiciškai ir geografiškai susiklosčiusias bendruomenės ribas, galėtų būti svarbiausia demokratijos „mokykla“ ir pirmoji jungtis tarp piliečių ir valdžios. Taigi, įgalinimo pagalba vietos bendruomenei įtvirtinama teisė pačiai spręsti tuos viešuosius reikalus, kurie svarbūs jos nariams, o vietos savivaldai tokia bendruomenė padėtų reguliuoti konfliktus, padėtų įgyti visuomenės pritarimą ir palaikymą.

Mokslininkai pastebi, kad Lietuvos vietos bendruomenės nėra dar itin aktyvios šioje srityje. Prieš keletą metų buvo atlikta Lietuvos savivaldos būklės analizė, kurios rezultatai parodė, jog bendruomenių ir piliečių dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant vietos politiką yra minimalus ir, kad itin didelė gyventojų dalis mano, jog negali daryti įtakos savivaldybės sprendimams. Todėl šio darbo esmė yra ištirti šių dienų situaciją Lietuvoje, t. y. kaip vykdomas vietos bendruomenių įgalinimas vietos savivaldoje tvarkant vietos viešuosius reikalus, su kokiomis problemomis susiduriama, kaip jos gali būti sprendžiamos, kad vietos bendruomenių nariai taptų aktyvesniais sprendžiant jiems reikšmingus visuomeninio gyvenimo klausimus.

Darbas gali būti aktualus tiek savivaldybių taryboms ir seniūnijoms, tiek pačioms vietos bendruomenėms. Savivaldos organams jis gali suteikti daugiau vadybinių, organizacinių žinių, padėsiančių skatinti vietos bendruomenių funkcionalumą ir jų įgalinimą į savivaldos politikos tikslų įgyvendinimą bendruomenės narių gerovei pasiekti. Vietos bendruomenėms šis darbas gali padėti suprasti jų reikšmę savivaldoje, paaiškinti galimybes dalyvauti rengiant, svarstant, priimant ir realizuojant sprendimus jiems reikšmingais visuomeninio gyvenimo klausimais. Be to viešojo valdymo modernizavimo tendencijos yra nukreiptos į bendruomenių įgalinimą, todėl siekiant tobulėti šioje srityje būtina turėti pakankamai žinių apie vietos bendruomenių vaidmenį vietos savivaldoje, šis darbas papildo jau esančią teorinę literatūrą ir suteikia daugiau informacijos apie konkrečią Garliavos bendruomenės padėtį.          

   Darbo naujumas[2]. Mokslinėje literatūroje egzistuoja nemažai tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslininkų straipsnių šia tema: D.Adamson (2010), McCabe, Angus (2010), P.Alcock (2010); M. Bernotienės (2010), A. Kulakausko (2010), V.Pilipavičiaus ir I.Vidrevičienės (2014), I.Leliūgienė ir J.Sadauskas (2011), V.Pauliko (2013). Šie tyrinėtojai savo darbuose pateikia samprotavimus apie bendruomeniškumo svarbą, analizuoja bendruomenės sampratą plačiąja ir siaurąja prasme, piliečių dalyvavimą bei bendruomenių įgalinimą vietos reikalų tvarkyme ir valstybės valdyme.

Darbo problema: vietos bendruomenių įgalinimo trūkumas vietos savivaldoje.

Darbo objektas: vietos bendruomenės veiksmingumas vietos savivaldoje.

Darbo dalykas: vietos bendruomenės įgalinimas.

 

[1] Pilietinės galios indeksas 2015. Prieiga per Internetą: http://www.civitas.lt/time-line/pilietines-galios-indeksas-2015-m/; Žiūrėta: 2016-04-02

[2] Išanalizuotos dvi duomenų bazės: Academic Search Complete ir Education Research Complete

 

Darbo tipas:
Apimtis:
14000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • DAŽNIAUSIAI VARTOJAMŲ SĄVOKŲ ŽODYNAS4
 • ĮVADAS5
 • 1.VIETOS BENDRUOMENĖ IR VIETOS SAVIVALDA9
 • 1.1.Bendruomeniškumas ir bendruomenės sampratos traktuotės ir tipai9
 • 1.2. Vietos bendruomenė, jos santykis su visuomene ir bendruomeninės savivaldos formavimas12
 • 1.3.Vietos savivalda, jos funkcijos ir teisinis reglamentavimas14
 • 2.VIETOS BENDRUOMENĖS ĮGALINIMAS VIETOS SAVIVALDOJE24
 • 2.1. Vietos bendruomenių įgalinimo svarba savivaldoje24
 • 2.2.Vietos savivaldos principai – kertinis akmuo tvarkant viešuosius reikalus ir turintys įtakos vietos bendruomenės įgalinimui26
 • 2.3. Veiksmai lemiantys vietos bendruomenės funkcionalumą savivaldoje27
 • 2.3.1.Vietos bendruomenių įtraukimas į valdžios institucijų rinkimus ir vietos savivaldos veiklą28
 • 2.3.2.Vietos bendruomenių dalyvavimas socialinėje veikloje30
 • 2.3.3.Vietos bendruomenių bendradarbiavimas su vietos savivalda kultūrinėse ir švietėjiškose programose32
 • 3. GARLIAVOS VIETOS BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SITUACIJOS VIETOS SAVIVALDOJE EMPIRINIS TYRIMAS34
 • 3.1. Darbo metodai34
 • 3.2. Empirinio tyrimo rezultatų apibendrinimas40
 • IŠVADOS57
 • REKOMENDACIJOS59
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI61
 • Teisės aktai61
 • Mokslinė literatūra ir straipsniai61
 • Internetiniai šaltiniai64
 • SANTRAUKA65
 • SUMMARY66
 • PRIEDAI67

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė
Diplominis darbas Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė

Kiekvienos šalies gyvavimas priklauso nuo jos valdžios. Nuo jos priklauso ir šalies gerovė, išsivystymo lygis [...]

Vietos savivalda ir vietos bendruomenė
Referatas Vietos savivalda ir vietos bendruomenė

Pasaulyje praktiškai visos unitarinės valstybės savo teritoriją dalija į smulkesnius darinius, vadinamus valstybės teritorijos administraciniais [...]

Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai Alytaus miesto savivaldybės atvejis
Referatas Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai Alytaus miesto savivaldybės atvejis

Šiuo metu Lietuvoje pagrindinis vietos savivaldą reglamentuojantis įstatymas - Vietos savivaldos įstatymas (Lietuvos Respublikos Seimas [...]

Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai: Druskininkų rajono savivaldybės atvejis
Referatas Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai: Druskininkų rajono savivaldybės atvejis

Savivaldybės mūsų krašte savo istoriją pradėjo skaičiuoti daugiau kaip prieš 600 metų. Savivaldą būtų galima [...]

Gero valdymo principų raiška vietos savivaldoje: Kauno miesto savivaldybės atvejis
Diplominis darbas Gero valdymo principų raiška vietos savivaldoje: Kauno miesto savivaldybės atvejis

                  Darbo aktualumas. Gero valdymo koncepcija pradėta nagrinėti XX a. pabaigoje. Koncepcija neturi nusistovėjusio [...]

Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai. Marijampolės savivaldybės atvejis
Referatas Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai. Marijampolės savivaldybės atvejis

Šiandieninėje visuomenėje neįsivaizduojame situacijos, kurioje žmogus galėtų gyventi vienui [...]

Vietos savivaldos konstituciniai pagrindai
Tyrimas Vietos savivaldos konstituciniai pagrindai

1. Temos aktualumas ir problematika. Konstitucijos 10 straipsnyje nustatyta, kad „Lietuvos valstybės   teritorija   yra vientisa [...]

Skandinaviškoji Švedijos vietos savivaldos sistema
Referatas Skandinaviškoji Švedijos vietos savivaldos sistema

Vietos savivalda suprantama kaip teisė ir galimybė vietos valdžios organams savo atsakomybe ir vietos gyventojų [...]

Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje
Diplominis darbas Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje

Lietuvoje pasikeitus santvarkai politinį gyvenimą sudaro daugybė politinių procesų ir reiškinių kaip rinkimai, referendumai, piketai [...]

Vietos savivalda ir savivaldybės: Vilkaviškio rajono savivaldybė
Referatas Vietos savivalda ir savivaldybės: Vilkaviškio rajono savivaldybė

  Savivaldybės mūsų krašte savo istoriją pradėjo skaičiuoti daugiau kaip prieš 600 metų. Yra žinoma, kad [...]

Transakcinės ir transformacinės lyderystės raiška Šiaurės Lietuvos vietos savivaldos institucijose
Diplominis darbas Transakcinės ir transformacinės lyderystės raiška Šiaurės Lietuvos vietos savivaldos institucijose

Temos aktualumas. Vietos savivaldos institucijos Lietuvoje veikia itin sudėtingomis ir nuolat besikeičiančiomis ekonominėmis, politinėmis ir [...]

Ylakių miestelio bendruomenė
Referatas Ylakių miestelio bendruomenė

Šiame darbe nagrinėjama Ylakių miestelio bendruomenė su jos turimais ištekliais, galimybėm, bei matomais resursais ir [...]

Fizinio asmens gyvenamosios vietos samprata
Referatas Fizinio asmens gyvenamosios vietos samprata

Fizinis asmuo tai teisės subjektas, asmuo, kuris nėra juridinis asmuo. Tai gali būti žmogus, taip [...]

Mirties bausmė: nusikaltimų rūšys, vykdymo būdai, vietos
Referatas Mirties bausmė: nusikaltimų rūšys, vykdymo būdai, vietos

Mirties bausmė yra viena seniausių ir žiauriausių sankcijų pasaulyje. Iki XX a. vid. beveik kiekviena [...]

Danijos Karalystės vietos valdžios sistema
Referatas Danijos Karalystės vietos valdžios sistema

Mūsų darbo tema – Danijos Karalystės vietos valdžios sistema. Išsikėlusios darbo tikslus, uždavinius, bei problemą [...]