Tikslieji ir gamtos mokslai / Geodezija

Žemės sklypų planų sudarymas naudojant geomap ir ArcGIS programinę įrangą

0 atsiliepimų
Autorius:
Nekilnojamojo turto kadastras – tai sutvarkytas nekilnojamųjų daiktų duomenų rinkinys, kuris
saugomas kompiuterių laikmenose. Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys kaupiami bei saugomi
Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke. Įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi
teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Nekilnojamojo daikto
kadastro duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą yra laikomas nekilnojamojo daikto įregistravimu
Nekilnojamojo turto registre.
Nekilnojamojo turto kadastrą sudaro įrašai apie nekilnojamuosius daiktus:
1. Tekstiniai nekilnojamojo daikto kadastro duomenys;
2. Grafiniai nekilnojamojo daikto kadastro duomenys apie šio daikto padėtį valstybinėje
koordinačių sistemoje – nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis.
Kadastro duomenys, išskyrus valstybės paslaptį sudarančius duomenis, yra vieši. Jais galime
naudotis elektroniniu ir kitais būdais.
Nekilnojamojo turto kadastro duomenys
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys – duomenys, apibūdinantys nekilnojamojo daikto
buvimo vietą, gamtines ir ūkines žemės savybes, geometrinius statinių parametrus ir nekilnojamųjų daiktų
naudojimo sąlygas...
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7806 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti