Ekonomika ir verslas / Rinkodara

Prekės ženklo psichologinis poveikis ir jo vertės suvokimo sąsajos

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas, naujumas: šių dienų vartotojas kone kasdieną yra priverstas rinktis iš daugybės prekės ženklų tiek renkantis maisto produktus, tiek drabužius, automobilius ar įmones, kurios teikia mums paslaugas. Kadangi prekės ženklų pasirinkimas vis didėja, šiuolaikinis vartotojas tampa vis įnoringesnis renkantis produktus. Dėl šios priežasties prekės ženklas yra neastiejama šiuolaikinio gyvenimo dalis.

Prekės ženklai yra ne tik užrašai ant pakuočių, tai yra visuma savybių, elementų ir simbolių, teikiančių informaciją vartotojui, kurios pagalba vartotojas renkasi produktus. Svarbu paminėti, jog organizacijoms norint stiprinti pozicijas globalioje rinkoje darosi vis svarbiau didinti prekės ženklo poveikį vartotojui. To pasekoje, pažinti vartotoją, išanalizuoti jo psichologiją bei pirkimo įpročius organizacijoms yra vienas svarbiausių procesų. Psichologinį poveikį prekės ženklas vartotojui daro per jį sudarančius elementus, reklamas, kurias mes kasdieną matome, bei pojūčius, kuriuos nesąmoningai veikia prekės ženklas. Todėl gerai išanalizavus savo klientų pasirinkimo kriterijus bei jų psichologiją, prekės ženklas gali tapti ne tik išskirtinumu iš konkurentų, bet ir sukurti pridėtinę vertę. Suvokiama prekės ženklo vertė vartotojui asocijuojasi su kokybe, žinomumu, teigiamomis emocijomis ar asociacijomis apie jį, dėl kurių pasirenkami tam tikri prekės ženklai. Taigi, mūsų nuomone, prekės ženklo psichologinis poveikis yra labai svarbus veiksnys, formuojantis prekės ženklo vertės suvokimą.

Mūsų pasirinkta tema yra aktuali, nes vartotojai kasdien yra apsupti daugybės prekių ženklų, iš kurių yra priversti rinktis, todėl svarbu išanalizuoti ir suvokti, kokie psichologiniai veiksniai daro poveikį renkantis prekės ženklus, bei kas lemia vartotojo prekės ženklo vertės suvokimą.

Norėdamos išanalizuoti prekės ženklo psichologinio poveikio ir vertės sąsajas, mes pasirinkome lietuviškos kosmetikos liniją „Rasa“. Šio prekės ženklo analizė, mūsų nuomone, yra aktuali, nes visai neseniai „Rasa“ prekės ženklas buvo atnaujintas, pakeisti jį sudarantys elementai, pakuočių dizainas bei užrašai. Kadangi, „Rasa“ kosmetika yra prekiaujama ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse, labai svarbu, kad prekės ženklas būtų suprantamas ir atpažįstamas vartotojams užsienyje, nes prekės ženklas yra vienas svarbiausių elementų vykdant eksporto plėtrą.

Darbo problema: kaip prekės ženklas daro psichologinį poveikį vartotojui ir jo vertės suvokimui.

Darbo objektas: prekės ženklas ir jo psichologinis poveikis vartotojui.

Darbo tikslas: remiantis vartotojų nuomone išsiaiškinti prekės ženklo psichologinio poveikio ir vertės suvokimo sąsajas.

Darbo uždaviniai:

1)      Išsiaiškinti teorines prekės ženklo ir jo psichologinio poveikio prielaidas.

2)      Nustatyti kriterijus, kuriais remiantis suvokiama prekės ženklo vertė ir jos santykis su psichologiniu poveikiu.

3)      Įvertinti kaip daromas prekės ženklo psichologinis poveikis ir suvokiama jo vertė.

4)      Pateikti pasiūlymus.

Tyrimo metodai: Teoriniai – Lietuvos ir užsienio autorių mokslinės literatūros lietuvių ir anglų kalbomis analizė. Empiriniai – kiekybinė analizė, anketinė apklausa, statistinė duomenų analizė atliekama naudojant IBM SPSS Statistics 21 ir MS Excel programas.

Darbo struktūra: darbą sudaro įvadas, trys pagrindiniai skyriai: teorinė, metodinė ir tiriamoji (empirinė) dalis, taip pat išvados, santrauka, naudotos literatūros sąrašas, priedai (anketa, tyrimo rezultatai).

Pirmoje darbo dalyje nagrinėjome prekės ženklo sampratas, analizavome prekės ženklo ir kitų su juo susijusių elementų daromą psichologinį poveikį vartotojui ir jo vertės suvokimą. Apibendrinome užsienio bei lietuvių autorių apibrėžimus ir modelius. Antroje darbo dalyje pateikėme informaciją apie mūsų vykdytą apklausą, trumpai susipažinome su anketa ir klausimais, iškėlėme hipotezes. Trečioji (empirinė) darbo dalis yra svarbiausia šiame darbe, nes joje analizavome anketos klausimus pagal pasirinktus demografinius kriterijus, tokius kaip amžius, pajamos, išsilavinimas, taip pat pristatėme prekės ženklą „Rasa“.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
15000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS4
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS5
 • ĮVADAS6
 • 1. PREKĖS ŽENKLO PSICHOLOGINIS POVEIKIS IR VERTĖS SUVOKIMO TEORINIAI ASPEKTAI8
 • 1. Prekės ženklo ir vertės samprata8
 • 2. Prekės ženklo psichologinis poveikis vartotojui10
 • 1.2.1. Reklamos poveikis vartotojui11
 • 1.2.2. Prekės ženklo elementų poveikis vartotojui13
 • 1.2.3. Prekės ženklo poveikis per pojūčius14
 • 1.3. Vartotojo suvokiama prekės ženklo vertė16
 • 1.4. Prekės ženklo psichologinio poveikio ir vertės suvokimo sąsajos20
 • 2. PREKĖS ŽENKLO PSICHOLOGINIO POVEIKIO IR VERTĖS SUVOKIMO SĄSAJŲ TYRIMO METODIKA22
 • 3. TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ24
 • 3.1. „Rasa“ prekės ženklo pristatymas24
 • 3.2. Rezultatų analizė24
 • 3.2.1. Respondentų demografinių klausimų charakteristika25
 • 3.2.2. Pagrindinių klausimų analizė ir hipotezių tikrinimas28
 • 3.3. Sąsajos tarp prekės ženklo psichologinio poveikio ir vertės suvokimo39
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI41
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS43
 • PRIEDAI46

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Sėkmingo prekės ženklo sukūrimas
Prezentacija Sėkmingo prekės ženklo sukūrimas

65 skaidrės! [...]

Prekės ženklo pozicionavimo strategijos kūrimas
Kursinis darbas Prekės ženklo pozicionavimo strategijos kūrimas

Globalioje rinkoje vis aštrėja firmų konkurencija dėl vartotojų, vis dažniau yra akcentuojami neapčiuomi ir išskirtiniai [...]

Produktų linijos
Diplominis darbas Produktų linijos "Optima linija" prekės ženklo vertinimas

Darbo aktualumas: jau nuo seno prekės ženklas vaidino svarbų vaidmenį rinkoje. Prekių ženklai buvo naudojami [...]

“Baltų lankų” knygyno prekės ženklo marketingas socialiniame tinkle Facebook
Diplominis darbas “Baltų lankų” knygyno prekės ženklo marketingas socialiniame tinkle Facebook

Darbas buvo įvertintas 10. Trumpas aprašymas: Baigiamajame bakalauro darbe nagrinėjamos prekinio ženklo marketingo socialiniuose tinkluose problemos.

Prekės ženklo samprata ir funkcijos
Referatas Prekės ženklo samprata ir funkcijos

Jau nuo seno gamintojai, norėdami išskirti savo gaminamus produktus iš kitų, žymėjo juos tam tikrais [...]

Prekės ženklo apsauga
Referatas Prekės ženklo apsauga

Anot Danguolės Klimkevičiūtės (2008), pramoninės nuosavybės (taigi ir prekių ženklų) apsaugos ir nesąžiningos konkurencijos santykis [...]

Prekės ženklo valdymas
Referatas Prekės ženklo valdymas

G. Lury ( 1998) nurodo, kad toks reiškinys kaip prekių žymėjimas savininko ( gamintojo) vardu [...]

Prekės ženklo “Rūta” asociacijų analizė
Referatas Prekės ženklo “Rūta” asociacijų analizė

Pasak R. Urbanskienės ir R. Vaitkienės (2006), prekės ženklo asociacijos arba prekės ženklo vertybių visuma [...]

AB “Audimas” prekės ženklo įvaizdžio Lietuvos rinkoje sprendimai
Kursinis darbas AB “Audimas” prekės ženklo įvaizdžio Lietuvos rinkoje sprendimai

Kauno mieste įsikūrusios bendrovės „Audimas“ veikla sukoncentruota ties sporto ir laisvalaikio aprangos prekių gamyba ir [...]

Prekės ženklo „Danija“ reklamos priemonės: vartotojų nuomonė
Diplominis darbas Prekės ženklo „Danija“ reklamos priemonės: vartotojų nuomonė

Temos naujumas ir aktualumas. Akivaizdu, kad skirtingi autoriai, apibrėždami reklamą, išskiria šią dimensiją kaip vieną [...]

UAB “Rūta” prekės ženklo žinomumas
Diplominis darbas UAB “Rūta” prekės ženklo žinomumas

Temos naujumas ir aktualumas. Prekės ženklo žinomumas yra vienas labiausiai veikiančių lojalumą ir pastovius pirkimus.

Prekės ženklo įvaizdis: arbatos įvaizdžio vertinimas
Kursinis darbas Prekės ženklo įvaizdis: arbatos įvaizdžio vertinimas

Prekės ženklo įvaizdis turi itin didelę reikšmę arbata prekiaujančioms įmonėms. Teigiamą, gerai išvystytą ir unikalų [...]

Vertės klientui sukūrimas paskirstant prekes prekybos įmonėse
Referatas Vertės klientui sukūrimas paskirstant prekes prekybos įmonėse

Darbo objektas – vertės klientui sukūrimas paskirstant prekes prekybos įmonėje. Darbo tikslas - naudojantis moksline literatūra [...]

Prekės ženklo teoriniai aspektai
Referatas Prekės ženklo teoriniai aspektai

Darbo aktualumas. Jau nuo seno prekės ženklas vaidino svarbų vaidmenį rinkoje. Prekių ženklai buvo naudojami [...]