Kita / Turizmas

Turizmo įmonės personalo valdymo analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Turizmo verslas ypatingas tuo, jog pradiniame etape nereikalingos didelės investicijos, todėl juo užsiimti gali vidutiniai verslo sluoksniai. Skirtingai nuo kitų pramonės rūšių, turiz­mo versle suderinami stambių, vidutinių ir smulkių įmonių interesai. Pasaulio turizmo orga­nizacijos (angl. WTO) duomenimis, pastaraisiais metais pasaulio valstybes per metus ap­lankydavo apie 700 mln. svečių. Pajamos iš turizmo verslo pasiekė 500 mlrd. JA V dolerių. Šiuo metu turizme dirba apie 1OO mln. žmonių. Prognozuojama, kad 2005 metais turizmo industrijoje dirbs kas 8 pasaulio darbingo amžiaus žmogus.

Turizmo plėtros nesustabdo net ekonomikos krizės. Pažymėtina, kad svarbiausios turiz­mo šalys, pirmaujančios pasauliniame turizmo versle, milžiniško pelno pasiekė tik pakanka­mai investuodamas į turizmo reklamą, išteklių renovaciją, naujas technologijas, infrastruk­tūros plėtrą.

Pasaulyje šiandien turizmo klestėjimo ir plėtros laikas. Pasauliniame turizmo versle dirba dešimtys milijonų žmonių, o daugeliui šalių turizmas tapo pagrindine ūkinės veiklos rūšimi ir išgyvenimo galimybe. Turizmo plėtra skatina ir kitų ūkio šakų pagyvėjimą. Transporto sistema, maisto pramonė, statybas pramonė, pramogų verslas, didėjant turistų srautams, taip pat įgauna naujus augimo mastus.

Tačiau turizmas Šalia gerųjų pusių turi ir negatyvias, ypač jei procesas vyksta stichiš­kai. Nereguliuojami turistų srautai žaloja gamtą, kyla gaisrai miškuose, užteršiamos gra­žios gamtinės vietovės. Nesuderinus vietos gyventojų ir atvykstančių turistų interesų, galimi konfliktą i, nepasitenkinimas.

Lietuvoje turizmas plėtojamas jau nuo tarpukario, ir sovietmečiu taip pat Lietuva turėjo svarbaus turizmo krašto įvaizdį, o Lietuvos kurortai garsėjo visoje buvusioje TSRS. Tuo me­tu Lietuva buvo daugelio Vakaruose propaguotų mokslinių idėjų bei patirties perėmėja. Jau prieš 40 metų susidomėta rekreacijos mokslu, daug dirbta formuojant Lietuvos rekreacijos ir turizmo teritorinę-erdvinę sistemą, parengta pirmoji šalies turizmo vystymo schema (V. Stauskas ir kt.}.

Kokybinę turizmo plėtrą, ypač viešbučių tinklo, stabdė tuometinė rinkos orientacija į tu­ristų, atvykstančių iš buvusios TSRS regionų, poreikius. Pažymėtini ir teigiami to periodo bruožai turizmo plėtrai buvo skiriamos nemažos valstybės biudžeto lėšos, rūpintasi gamtos ir kultūros vertybių apsauga, ypač aukštą tarptautini lygį pasiekė teoriniai darbai (y. Stauskas, P. Kavaliauskas, L. Dringelis, E. Riepšas, J. Bučas, P. Grecevičius, S. Macu­levičius, K. Šeselgis, Č. Kudaba ir kt.}.

Po 1991 metų, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pradėtos politinės, ekonominės ir so­cialinės reformos ženklina naują etapą ir turizmo sferoje.

Turizmas tampa vis labiau tarptautinis reiškinys, o tada kai tampa dideli kelionių atstumai, atsiranda labai mišrios paslaugos, skirtingos rinkos, ryšys be tarpininkų neįmanomas.

Vienas sudėtingiausių personalo valdybos uždavinių – pasiekti, kad visi įmonės nariai gerai ir našiai dirbtų ir kuo mažiau keistų darbovietes.

Organizacija ir žmonės reikalingi vieni kitiems: organizacijoms reikia idėjų, energijos ir talentų, žmonėms reikia realizuoti save, mėgiamo darbo, pripažinimo ir atlyginimo. Darbuotojų kompetencija, lankstumas, lojalumas, stipri organizacijos kultūra tampa ilgalaikiu, sunkiai nukopijuojamu kompanijos konkurencinio pranašumo šaltiniu. Todėl svarbiausi vadovo tikslai yra pažinti savo darbuotojus ir tinkamai juos motyvuoti, derinant darbuotojų lūkesčius ir organizacijos interesus.

Personalo valdymo programa formuoja vadovų kompetencijas, leidžiančias sukurti organizacijoje efektyvią personalo valdymo sistemą ir priimti pagrįstus sprendimus. Programa paremta strateginiu požiūriu į personalo vadybą. Ji integruoja organizacinės elgsenos bei žmogiškųjų išteklių valdymo sritis. Pozityvioje mokymo aplinkoje, kurioje sudarytos sąlygos dalintis patirtimi, bendradarbiauti bei kurti komandas, dalyviai analizuoja teorinius ir praktinius personalo valdymo aspektus.

 

Baigiamojo darbo tikslas: Išanalizuoti turizmo paslaugų įmonių darbuotojų valdymą.

Uždaviniai:

 • Atskleisti turizmo verslo specifinius bruožus ir rinkos ryšius;
 • Apžvelgti turizmo industriją ir plėtrą;
 • Įvardinti turizmo paslaugų įmonių personalo valdymo ir jo metodus;
 • Išanalizuoti turizmo rinkos plėtrą Lietuvoje bei jos įtaka personalo valdymui;
 • Pateikti rekomendacijų Lietuvos turizmo paslaugų įmonių darbuotojams veiklos tobulinimo galimybėms.

 

Metodai: lyginamoji analizė, sisteminė analizė, statistinės duomenų analizė, mokslinės literatūros ir norminių dokumentų studijos.

Etapai siekiant tikslo:

Diplominį darbą sudaro trys pagrindinės dalys.

Pirmoje dalyje yra aptariama turizmo veikla, išanalizuoti turizmo verslo specifiniai bruožai, pateikti turizmo rinkos subjektai ir ryšiai bei integracija kelionių organizavimo procese.

Antrojoje dalyje įvardijami turizmo rinkos darbuotojų veiklos reikšmės ir jų funkcijos bei išanalizuota turizmo informacinė sistema.

Trečiojoje dalyje vertinama turizmo rinkos plėtra Lietuvoje, pritraukiant didesnius turistų srautus, jos įtaka darbuotojų reikalavimams, įgyvendinant Lietuvos turizmo prioritetus bei numatomas Lietuvos turizmo prioritetus bei numatomos Lietuvos turizmo tarpininkų veiklos tobulinimo galimybės.

Baigiamojo darbo nauda: atliktas tyrimas ir analizė galėtų sudominti turizmo ir kelionių agentūrų specialistus, siekiančius intensyviau plėtoti turizmą, nurodyti skatinimo priemones bei priežastis ne tik materialiąja prasme bet ir kvalifikacinių tobulinimosi atžvilgiu.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • LENTELIŲ, PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS3
 • ANOTACIJA4
 • SUMMARY6
 • PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS8
 • ĮVADAS9
 • I. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA12
 • 1.1. TURIZMO RAIDA LIETUVOS RESPUBLIKOJE12
 • 1.2. TURIZMO INDUSTRIJOS APŽVALGA14
 • 1.3. TURIZMO PLĖTRA LIETUVOJE16
 • 1.4. TURIZMO ĮMONĖS VERSLO IDĖJA18
 • 1.5. PERSONALO VALDYMO TURIZMO ĮMONĖJE YPATUMAI20
 • II. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS22
 • 2.1. BENDROJI PERSONALO VALDYMO SAMPRATA22
 • 2.1.1. PERSONALO VALDYMO TEORIJOS – PERSONALO BAZĖ23
 • 2.1.2. APIBENDRINTAS PERSONALO VALDYMO TEORIJŲ TURIZMO ĮMONĖJE
 • VERTINIMAS30
 • 2.2.3. PERSONALO VALDYMO TURIZMO ĮMONĖJE TURINYS33
 • 2.2. PERSONALO VALDYMO TURISMO ĮMONĖJE FORMALIZAVIMAS33
 • 2.3. TURIZMO ĮMONĖS PERSONALO VALDYMO TEISNIS REGULIAVIMAS33
 • 2.4. TURIZMO ĮMONĖS PERSONALO VALDYMO KONCEPCIJA35
 • III. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS38
 • 3.1. PERSONALO VALDYMO TURIZMO ĮMONĖJE STRUKTŪROS38
 • 3.2. TURIZMO ĮMONĖS PERSONALO VALDYMAS PAGAL POREIKIŲ PLANAVIMĄ39
 • 3.3. DARBO IŠTEKLIŲ VALDYMO KLAUSYMŲ SPRENDIMAI TURIZMO ĮMONĖJE44
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI49
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS51

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Turizmo įmonių personalo analizė
Kursinis darbas Turizmo įmonių personalo analizė

Darbo problema: Viena labiausiai išplėtotų ir sparčiausiai augančių ūkio šakų pasaulyje yra turizmas, kuris tapo neatsiejama [...]

Turizmo įmonių personalo analizė Lietuvoje
Kursinis darbas Turizmo įmonių personalo analizė Lietuvoje

Temos aktualumas. Viena labiausiai išplėtotų ir sparčiausiai augančių ūkio šakų pasaulyje yra turizmas, kuris tapo [...]

Įmonės “X” valdymo analizė
Referatas Įmonės “X” valdymo analizė

Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui [...]

Įmonės “X” valdymo analizė
Referatas Įmonės “X” valdymo analizė

Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui reikalingos [...]

Pasirinktos įmonės valdymo analizė ir sprendimo priėmimo proceso esmė
Referatas Pasirinktos įmonės valdymo analizė ir sprendimo priėmimo proceso esmė

Galima teigti, kad visas mūsų gyvenimas susideda iš problemų ir sprendimų, kuriuos mes priimame (arba [...]

X įmonės valdymo metodų analizė
Kursinis darbas X įmonės valdymo metodų analizė

Temos aktualumas. Kiekvienos naujos įmonės veikla ap¬ima materialinių vertybių, būtinų visuomenei, gamybą, paskirstymą ir vartojimą [...]

Viešbučio organizacinės valdymo struktūros analizė
Diplominis darbas Viešbučio organizacinės valdymo struktūros analizė

TEMOS AKTUALUMAS. Organizacinė valdymo struktūra yra organizacinė forma kuri apima teisių, pareigų, bei atsakomybės paskirstymą [...]

Turistiniai maršrutai Baltijos jūros regione, jų analizė ir palyginimas
Kursinis darbas Turistiniai maršrutai Baltijos jūros regione, jų analizė ir palyginimas

Temos aktualumas. Baltijos regiono turistiniai maršrutai gali būti vadinami vandens turizmu. Tai yra viena iš [...]

Įmonės UAB “Kūbas” strateginio valdymo sistemos analizė
Kursinis darbas Įmonės UAB “Kūbas” strateginio valdymo sistemos analizė

Temos aktualumas. Strategijos esmė - rasti tinkamiausią būdą geriausiems rezultatams pasiekti ir padidinti bendrą įmonės [...]

Personalo paieškos ir atrankos analizė
Kursinis darbas Personalo paieškos ir atrankos analizė "X" įmonės pavyzdžiu

Temos aktualumas. Kiekviena organizacija, siekdama išlaikyti konkurencingumą rinkoje, vis daugiau dėmesio skiria žmogiškųjų išteklių valdymui [...]

Kaimo turizmo paslaugų lyginamoji analizė Utenos ir Molėtų rajonuose
Diplominis darbas Kaimo turizmo paslaugų lyginamoji analizė Utenos ir Molėtų rajonuose

Dėl ekonominės, socialinės ir politinės globalizacijos procesų įtakos turizmas tapo pirmaujančia ūkio šaka daugelyje valstybių.

Turizmo įmonės „Ąžuolų pieva“  veiklos strategija
Verslo planas Turizmo įmonės „Ąžuolų pieva“ veiklos strategija

Žmogus dažniausiai pradeda tokį verslą, kuris susijęs su jo kvalifikacija ir patirtimi. Visu pirma pradedant [...]

Įmonės X verslo procesų valdymo analizė
Kursinis darbas Įmonės X verslo procesų valdymo analizė

Darbe analizuojami metodai tokie kaip TGPRV (tiekėjų, gavinių, proceso, rezultatų ir vartotojų), 6 sigma, Lean [...]

Didžiausios turizmo įmonės
Prezentacija Didžiausios turizmo įmonės

1984 metais “Virgin Atlanic” mėgavosi vidutiniu 90 procentų vietų užimtumu. Po keleto metų aviakompanija pradėjo [...]

Personalo valdymo veiklų analizė
Kursinis darbas Personalo valdymo veiklų analizė

Darbo tikslas – išanalizuoti UAB „FnB“ „1410“ padalinio personalo valdymo veiklas.             Tyrimo metodika – tyrimo [...]