Ekologiško būsto pardavimų skatinimas

70 psl. / 15772 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Globalizacija, ekologinės ir ekonominės krizės privertė atrasti ekologiją. Nors Lietuvoje dar trūksta nuoseklių ekologijos pasekėjų, ši sritis ir su ja susijusi produkcija atrado savo vartotojų ratą ir kasmet populiarėja. Ekologija Lietuvoje neapsiriboja ekologiškų maisto produktų gamyba ir vartojimu, po truputį ekologinės idėjos smelkiasi į kitas gyvenimo sritis, viena jų – statybos šaka. Visa tai susiję ir su tarptautiniais įsipareigojimais, kuriuos prisiimė Lietuva ir kuriuose nurodoma skatinti pastatų energinį naudingumą, nurodomi minimalūs naujų pastatų energinio naudingumo reikalavimai. Tokių reikalavimų taikymas jau esamiems pastatams, pastatų energinis sertifikavimas įpareigoja Lietuvą užtikrinti, kad nuo 2020 m. gruodžio 31 d. visi nauji statomi pastatai būtų beveik nulinės energijos.

Šiame kontekste ekologiško būsto pardavimų skatinimas laikytina prioritetine sritimi. Vartotojas turi ne tik suvokti naudą, kurią ekologiškas būstas teikia aplinkai, bet ir atrasti tokio būsto pirkime sau naudingus akcentus. Kitaip tarinat būtina išlaikyti balansą tarp siūlomos naudos aplinkai ir naudos klientui. Kliento poreikius ir norus geriausia atspindi empiriniai tyrimai, apklausos ekologiško būsto tema. Tokių tyrimų Lietuvoje vis dar trūksta.

Darbo problema - kaip įgyvendinti ES direktyvoje numatytus ekologiško būsto statybos skatinimą ir kokias pardavimo skatinimo priemones reikėtų taikyti siekiant šio tikslo.

Darbo objektas – ekologiško būsto pardavimų skatinimas Lietuvoje.

Darbo tikslas – nustatyti ekologiško būsto pardavimų skatinimo priemones Lietuvos rinkos kontekste.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti ekologiško būsto ir darnios statybos teorinius aspektus
 2. Atskleisti ekologiško būsto pardavimų skatinimą įtakojančius veiksnius.
 3. Išnagrinėti ekologiško būsto pardavimo skatinimo priemones Lietuvos rinkoje.
 4. Nustatyti ekologiško būsto pardavimus skatinančius veiksnius.
 5. Pateikti Lietuvos rinkos atveju ekologiško būsto pardavimo skatinimo priemonių gaires

Tyrimo metodаi:

 • sisteminė mokslinės literatūros šаltinių аnаlizė;
 • pаlyginаmoji аnаlizė;
 • kiekybinė аnаlizė;
 • stаtistinė duomenų аnаlizė.

Dаrbo struktūrа. Dаrbą sudаro teorinė ir prаktinė dаlys. Pirmoje dаrbo dаlyje analizuojami teoriniai ekologiško būsto aspektai, atskleidžiant ekologiškumo principus šiuolaikiniame versle, ekologiškos ir darnios statybos sampratas bei aptariant teisinę ekologiškos statybos bazę Lietuvoje. Antroje darbo dalyje nalizuojami ekologiško būsto pardavimus skatinantys veiksniai, nustatant ekologiško būsto ypatumus bei jo naudos vartotojų esmę, o taip pat isškiriant ekologiško būsto pardavimų skatinimo priemones. Trečioje darbo dalyje tiriama vartotojų nuomonė dėl ekologiško būsto pardavimų skainimą lemiančių veiksnių. Paskutinėje darbo dalyje, apibendrinus mokslinės literatūros teorinę analizę ir atlikto tyrimo rezultatus, pateikiama ekologiško būsto pardavimų skatinimo paradigma Lietuvos kontekstui. Dаrbo pаbаigoje pаteikiаmos išvаdos ir siūlymаi, nаudotos literаtūros sąrаšаs bei priedаi.


Turinys

 • SANTRAUKA2
 • SANTRAUKA ANGLŲ KALBA4
 • ĮVADAS7
 • 1. EKOLOGIŠKO BŪSTO IR DARNIOS STATYBOS TEORINĖ ANALIZĖ8
 • 1.1. Ekologiškumo principai šiuolaikinaime versle8
 • 1.2. Ekologiškumo ir darnios statybos samprata9
 • 1.3.Ekologiškos statybos teisinis reglamentavimas Lietuvoje18
 • 2. EKOLOGIŠKO BŪSTO PARDAVIMUS SKATINANČIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ22
 • 2.1.Ekologiško būsto ypatumai22
 • 2.2. Ekologiško būsto vartotojų elgsenai25
 • 2.3. Ekologiško būsto naudos analizė27
 • 2.4. Pardavimų skatinimo priemonės ekologiško būsto atveju30
 • 3. EKOLOGIŠKO BŪSTO PARDAVIMŲ SKATINIMO TYRIMAS36
 • 3.1. Tyrimo metodologija36
 • 3.2. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas38
 • 3.3. Tyrimo apibendrinimas47
 • 4. EKOLOGIŠKO BŪSTO PARDAVIMO SKAITINIMO PRIEMONĖS49
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS57
 • PRIEDAI63

Reziumė

Autorius
denis
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€13.83
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 27, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
70 psl.

Susiję darbai

Pardavimų skatinimas sporto klubuose

Rinkodara Praktikos ataskaita 2014 m. zagsius
Temos aktualumas. Nūdienos rinka apsčiai perpildyta prekių bei įvairiausių pasiūlymų. Šiame, sunkiai kontroliuojamame sraute, įmonėms svarbu užsitikrinti įplaukas. Autoriaus Lewis (2004) atliktas...

Prekės vardo įtaka pardavimams

Rinkodara Kursinis darbas 2008 m. guoba
Ekonomikai tampant globaliai, prekės vardo vaidmuo parduodant gaminius vartotojams darosi vis svarbesnis. Taip yra todėl, kad nyksta funkciniai gaminių skirtumai. Vis daugiau žmonių...

Ekologiškų prekių marketingo ypatumai

Rinkodara Referatas 2014 m. ilovecats
Ekologiškų produktų pasiūla ir paklausa pasaulyje kiekvienais metais vis didėja. Lietuvoje ekologiškų produktų prekyba po truputį įgauna pagreitį, bet kol kas ekologiški produktai...

Įmonės pardavimų skatinimo internete planavimas

Rinkodara Referatas 2018 m. ribera
Įmonės pardavimų skatinimo internete planavimas, pardavimų skatinimas, strategijos, priemones tam igyvendinti. Pasirinktos imones vertinimas. MAXIMA imones pardavimu vertinimas. Išvados