UAB ,,Baltika Lietuva“ parduotuvės „Monton“konkurencingumo didinimas

59 psl. / 11000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Jau nuo seno prekybininkai geriausius savo metus praleidžia kone kasdien kovodami už būvį, grumdamiesi su konkurentais nuožmioje konkurencinėje kovoje, siekdami tvaraus ir pelningo augimo – ne išimtis ir madingų drabužių rinka, ypatingai dabar, kai susiklostė sudėtinga ekonominė situacija, kuri reikalauja žymiai didesnių pastangų norint išlaikyti esamus ir pritraukti potencialius pirkėjus. Nuolatos visais būdais siekiama konkurencinio pranašumo, kovojama dėl rinkos dalies ir stengiamasi išsiskirti. Įmonės sėkmės garantas – sukurta strategija, leidžianti konkuruoti, įvertintos galimybės rinkoje, nuolatinis konkurencinės aplinkos, jos pokyčių stebėjimas ir analizė, reguliavimas ir adaptacija.

Tačiau, viso to neužtenka, kad potencialus klientas lankytųsi ir taptų lojalūs tai pačiai įmonei – su laiku vartotojai tampa vis reiklesni prekių, aptarnavimo kokybei ir kitiems marketingo dalykams, taipogi didėjanti konkurencija ir augantys vartotojų poreikiai keičia pardavimų apimtis. Todėl galime teigti, kad visada bus vienas svarbiausių kiekvienos organizacijos tikslų konkurencinėje kovoje – išvystyti konkurencinius pranašumus, kadangi pranašumai lemia konkurencingumo laipsnį ir padeda ištrūkti iš konkurencijos gniaužtų, turi įtakos įmonės pelnui, lemia vartotojų pripažinimą ir apskritai sėkmę rinkoje. Kad įmonė būtų populiari tarp vartotojų ir stipri tarp konkurentų, ji privalo žinoti kas yra veiksminga versle, turi turėti kažką išskirtinio, tai, ko negali pasiūlyti konkurentai, pasiūlyti panašius gaminius mažesne kaina arba suteikti didesnę naudą, kurį pateisintų aukštesnę kainą.

UAB „Baltika Lietuva“ parduotuvės „MONTON” vadovams aktualu išanalizuoti koks yra šiuo metu pasiektas konkurencingumo lygis, identifikuoti ir atlikti pagrindinių konkurentų analizę, išsiaiškinti priemonių padedančių konkuruoti efektyvumą. Gautieji šio darbo rezultatai, vadybinių sprendimų siūlymai, bei jų įgyvendinimas gali praktiškai padėti parduotuvei „MONTON” padidinti konkurencinį pranašumą, pritraukti potencialus vartotojus ir padidinti pelną.


Turinys

 • 1. KONKURENCINGUMO DIDINIMO TEORINIAI ASPEKTAI……………………………….x
 • 1.1. Konkurencijos ir konkurencingumo samprata x
 • 1.2. Įmonės konkurencingumą lemiantys veiksniai x
 • 1.2.1. Makroaplinkos veiksniai x
 • 1.2.2. Mikroaplinkos veiksniai x
 • 1.3. Konkurentų analizė ir jos svarba x
 • 1.4. Konkurencinių pranašumų įtaka siekiant įmonės konkurencingumo x
 • 1.5. SSGG analizė x
 • 2. UAB „BALTIKA LIETUVA“ PARDUOTUVĖS „MONTON“ KONKURENCINGUMO TYRIMAS IR ANALIZĖ………………………………………………………………………… … X
 • 2.1. UAB „Baltika Lietuva“ parduotuvės „MONTON“ pristatymas x
 • 2.2. UAB „Baltika Lietuva“ parduotuvės „MONTON“ užimamos pozicijos rinkoje vertinimas x
 • 2.3. Parduotuvės „MONTON“ konkurencingumą lemiančių verslo aplinkos veiksnių analizė x
 • 2.4. Parduotuvės „MONTON“ konkurentų tyrimas ir analizė x
 • 2.4.1. Parduotuvės „MONTON” vietos įvertinimas x
 • 2.4.2. Parduotuvės „MONTON” prekių asortimento įvertinimas x
 • 2.4.3. Parduotuvės „MONTON“ prekių kainų vertinimas x
 • 2.4.4. Parduotuvės „MONTON“ rėmimo efektyvumo analizė x
 • 2.4.5. Parduotuvės „MONTON“ tikslinės rinkos vertinimas x
 • 2.4.6. Parduotuvės „MONTON“ SSGG analizė …………………………………….…… x
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI……………………………………………………………………….…… x
 • SANTRAUKA UŽSIENIO KALBA………………………………………………………………… x
 • LITERATŪRA ……………………………………………………………………………………… x
 • PRIEDAI……………………………………………………………………………………………… X

Reziumė

Autorius
ssandrulee
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.43
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 3, 2016
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
59 psl.

Susiję darbai

UAB DK"PZU Lietuva" konkurencingumo analizė

Vadyba Diplominis darbas 2011 m. lupandina
Šiame darbe nagrinėjamos UAB „PZU Lietuva“ konkurencingumo tobulinimo galimybės. Darbe UAB „PZU Lietuva“ pasiūlytos trys konkuravimo veiksmų grupės.

„Charlie Pizza“ konkurencingumo didinimas

Vadyba Diplominis darbas 2013 m. janigele
Darbas apie konkurencigumą ir jo didinimą. labai stipri teorine dalis, praktine siek tiek silpnesne taciau tiks bendrai strukturai suvokti ir sukurti jei turite...

Pelningumas ir jo didinimas UAB "X"

Vadyba Kursinis darbas 2010 m. guoba
Ekonominis sunkmetis verčia siekti, kad kiekvienas įmonės ūkinis ir finansinis veiksmas būtų efektyvus. Tai, savo ruožtu, reikalauja gana įvairių, o neretai ir sudėtingų...