Kosmetikos pirkėjų apsisprendimą lemiantys veiksniai Kauno mieste

62 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Šiandienė kosmetika panaši į šalį, esančią tarp svajonės ir tikrovės, kurioje ieškome tikrojo kelio grožio problemoms išspręsti. Nors šis kelias ir sunkus, dauguma drąsiai žengia pirmyn, nepaisydama aibės nusivylimų, dėl kurių mažėja tikėjimas išspręsti odos problemas. Neįtikėtinai daug kosmetikos priemonių (šiuo metu jų yra per 25.000 gaminamų priemonių daugiau kaip 500 vietinių bei užsienio firmų) padeda ieškoti kelio į grožį. (Jarašūnienė V. 2001. – 33 p.).

Rinkos ekonomikos sąlygomis prekių ir paslaugų pirkėjas yra padėties šeimininkas. O tai verčia kosmetikos įmones domėtis ir tirti kosmetikos vartotojus, konkurentus, gaminti kosmetikos prekes, kurios domins pirkėjus, tenkins jų poreikius ir pan. Žinant, jog konkurencija tampa vis aštresnė, o produktai ir paslaugos supanašėja, todėl įmonės yra priverstos skirti daugiau dėmesio savo klientams. Taigi kosmetikos organizacijos žinodamos esamą situaciją, yra priverstos įsigilinti į kiekvieno vartotojo poreikius, pagal juos taikyti produktus, paslaugas bei bendravimo būdus, taip turint prielaidą išlaikyti stiprius ryšius su klientais.

Kartu su galimybėmis rinktis didėja ir kosmetikos vartotojų išrankumas. Vartotojai gali rinktis iš labai plataus spektro panašių kosmetikos gaminių. Juos gali rasti ne tik artimiausioje kosmetikos parduotuvėje, bet ir parsisiųsti iš kito pasaulio krašto. Vidutinis kosmetikos vartotojas negali įvertinti daugelio savo kosmetikos pirkinių vien juos apžiūrėdamas – jie yra pernelyg sudėtingi arba, kaip dažnai pasitaiko globalioje prekyboje, nėra galimybių juos gyvai apžiūrėti. Daugelis kosmetikos produktų nebekonkuruoja ir kaina.

Tyrimo problema. Konkurencinė kova kosmetikos produktų rinkoje pastaruoju metu vis stiprėja. Tikriausiai kiekvienas prekybos centrų stenduose prie kasų esame pastebėję begales reklaminių stendų rūšių, kuriomis norima parodyti vieno ar kito paslaugų teikėjo pranašumą prieš kitus ir pritraukti kuo daugiau pirkėjų. Tačiau pritraukti vartotoją, visų pirma reikia jį pažinti, identifikuoti jo sprendimo priėmimui įtaką lemiančius veiksnius nagrinėjant vartotojo sprendimo priėmimo procesą.

Tyrimo tikslas: Atlikus teorinį vartotojų sprendimų lemiančius veiksnius ir jų priėmimo proceso interpretavimą, bei išanalizavus kosmetikos priemones ir jų klasifikavimą, sudaryti išplėstinį kosmetikos pirkėjų sprendimą lemiančių veiksnių modelį Kauno mieste.

Uždaviniai:

 1. Nustatyti vartotojų elgseną sąlygojančius vidinius ir išorinius veiksnius.
 2. Aptarti kosmetikos sampratą bei klasifikavimą ir kosmetikos svarbą kasdieniniame gyvenime;
 3. Pateikti kosmetikos rinkos apžvalgą;
 4. Nustatyti Kauno miesto vartotojų preferencijas, renkantis kosmetikos gamintojų prekes;

Šio darbo tyrimo objektas: kosmetikos pirkėjų apsisprendimą lemiantys veiksniai.

Išsikeltos hipotezes:

Lietuvos vartotojai, esant pasirinkimui, dažniau rinksis užsienio, o ne Lietuvos gamybos kosmetiką;Lietuvos vartotojai, rinkdamiesi užsienietiškos kilmės kosmetiką, užsienietišką kilmę tapatina su geresniu nei Lietuvos kosmetikos prekės kainos ir kokybės santykiu.Užsienietiškos kilmės kosmetikos pasirinkimą labiausiai įtakoja prekės ir paslaugos ženklas ir kaina.

Darbe naudoti metodai: Aprašomosios mokslinės literatūros ir interaktyvių šaltinių analizė, bei konkrečios prekių (kosmetikos) statistinių duomenų analizė (aprašomoji statistika, diagramos, hipotezių tikrinimas ir kt.) taikant kiekybinį vartotojų sprendimų tyrimo metodą – anketinę apklausą.

Baigiamojo darbo tyrimo charakteristika. Naudojamas anketinės apklausos metodas. Tyrimas buvo atliktas Kauno mieste. Buvo apklausti kosmetikos įmonėse dirbantys atstovai ir paprašyti kosmetikos pirkėjai užpildyti anketas, bei kai kurios anketos buvo išsiustos internetu ir užpildytos.

Šiame darbe atlikta literatūros analizė kompetencijos valdymo aspektu. Taip pat Kauno mieste kosmetikos pirkėjų ir kosmetikos įmonių darbuotojų apklausa, parengta anketų pagalba.

Baigiamajame darbe demonstruojamos šios kompetencijos:

Profesinių kompetencijų sąrašą:

 • gebėti analizuoti, susisteminti ir vertinti tyrimų duomenis;
 • gebėti priimti sprendimus;
 • gebėti vertinti esamą įmonės (padalinio)veiklą;
 • mokėti parengti įmonės (padalinio) veiklos vystymosi strategiją ir taktiką;
 • gebėti organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą verslo įmonėje ar jos padaliniuose;
 • gebėti užtikrinti veiklos kokybę.

Specializacijos profesinių kompetencijų sąrašas:

 • gebėti organizuoti kosmetikos vartotojų atranką;
 • gebėti suvokti darbuotojų vaidmenį įmonėje;
 • gebėti vertinti kosmetikos įmonių veiklą ir rinką;
 • analizuoti ir vertinti aptarnavimo paslaugos efektyvumą;
 • gebėti motyvuoti vartotojus; gebėti bendrauti ir bendradarbiauti;
 • gebėti įvertinti darbuotojų vaidmenį; mokėti naudotis informacijos šaltiniais;
 • atstovauti įmonei konkrečiais verslo klausimais;
 • įvertinti kosmetinius vartotojo poreikius;
 • parinkti kosmetines priemones;
 • paruošti kosmetikos marketingo modelį pristatymui;
 • sudaryti kliento aptarnavimo planą.

Praktinis darbo rezultatų reikšmingumas ir pritaikymo galimybės - norint užtikrinti sėkmę kosmetikos versle, įmonėms parduodančioms ir gaminančioms kosmetiką būtina tirti kosmetikos vartotojų poreikius ir nuomonę, suformuoti jų lojalumą.

Šiame darbe naudojami šaltiniai - Statistikos departamento – statistiniai įmonių duomenys. Lietuvos mokslininkų straipsniai ir mokomosios medžiagos ir interaktyvūs šaltiniai, tyrimų bendrovės "TNS Gallup" tyrimų rezultatai, UAB "Biok", UAB „Ineza”, UAB “Bioderma” lietuviškos kosmetikos bei kitų užsienio kosmetikos įmonių pranešimai spaudai.

Darbo struktūra ir apimtis. Darbą sudaro: santraukos lietuvių ir anglų kalba, įvadas, trys pagrindinės darbo dalys, išvados, 34 pozicijų literatūros sąrašas. Darbo apimtis be priedų 52 puslapiai.


Turinys

 • SANTRAUKA5
 • SUMMARY6
 • ĮVADAS7
 • 1. VARTOTOJŲ SPRENDIMAI IR JUOS LEMIANTYS VEIKSNIAI9
 • 1.1. Vartotojų elgsenos samprata9
 • 1.2 Vartotojų sprendimus sąlygojantys veiksniai10
 • 1.2.1 Išoriniai vartotojų sprendimus įtakojantys veiksniai10
 • 1.2.2 Vidiniai vartotojo sprendimus įtakojantys veiksniai12
 • 1.2.3 Makroekonominiai vartotojų sprendimų aspektai13
 • 1.3 Vartotojų sprendimų priėmimas prekės įsigyjimo procese15
 • 1.4 Vartotojų sprendimų priėmimo tipai20
 • 2. KOSMETIKA IR KOSMETIKOS RINKOS APŽVALGA LIETUVOJE21
 • 2.1 Kosmetikos samprata, klasifikavimas21
 • 2.2 Kosmetikos rinkos apžvalga23
 • 2.3 Kosmetikos gaminių sudėtis ir teisiniai draudimai vartoti
 • tam tikrus kosmetikos gaminius28
 • 3. KOSMETIKOS PIRKĖJŲ APSISPRENDIMĄ LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ TYRIMAS
 • KAUNO MIESTE31
 • 3.1 Tyrimo organizavimas31
 • 3.2 Kas lemia Kauno miesto kosmetikos vartotjų sprendimus įsigyjant
 • kosmetikos gaminius34
 • 3.3 Tyrimų rezultatai36
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI50
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI52
 • PRIEDAI53
 • 1.Priedas. Kosmetikos pirkėjų apsisprendimą lemiančių veiksnių tyrimo
 • Kauno mieste anketa53
 • 2. Priedas. Kosmetikos gaminių ženklinimas57
 • 3. Priedas. Draudimas bandyti kosmetiką su gyvūnais59
 • 4. Priedas. Prekybos kosmetikos atstovų apklausos anketa61
 • 5. Priedas. Anketinės apklausos rezultatai62
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS
 • 1 pav. Išoriniai vartotojo sprendimus lemiantys veiksniai10
 • 2 pav. Maslowo A. poreikių piramidė12
 • 3 pav. Pirkėjo „juodosios dėžės“ modelis16
 • 4 pav. Vartotojo elgsenos modelis remiantis H. W. Berkman ir L. Schifman18
 • 5 pav. Išlaidų kosmetikos gaminiams pokyčiai25
 • 6 pav. Kokią didžiausią rinkos dalį sudaro kosmetika27
 • 7 pav. Išdalintos anketos33
 • 8 pav. Kosmetikos vartotojų pasirinkimas pagal lytį36
 • 9 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių36
 • 10 pav. Pirkėjų pasiskirstymas pagal išsilavinimą37
 • 11 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal socialinę padėtį38
 • 12 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal mėnesines pajamas38
 • 13 pav. Kokią kosmetiką naudojate?39
 • 14 pav. Įvardinkite kosmetikos, kurią naudojate gamintoją ar pavadinimą40
 • 15 pav Kaip dažnai lankotės kosmetikos parduotuvėse?41
 • 16 pav. Svarbiausi kriterijai, pasirenkant kosmetiką42
 • 17 pav. Veiksniai, pasirenkant kosmetiką, proc43
 • 18 pav. Informacijos apie kosmetiką komunikacijos kanalai
 • bei rėmimo priemonės44
 • 19 pav. Veiksniai, kurie lemia prekės pasirinkimą44
 • 20 pav. Kurias kosmetikos prekes įsigyjant reikia daugiausiai konsultacijos?45
 • 21 pav. Ar parduotuvės konsultantė buvo įtikinusi pirkti kitą kosmetikos
 • prekę, nei ketinote?46
 • 22 pav. Kokiais atvejais buvote nepatenkintas nusipirkęs kosmetikos prekę?46
 • 23 pav. Jei ankščiau naudota kosmetikos prekė atitiko Jūsų poreikius,
 • ar įsigysite ją dar kartą?47
 • 24 pav. Ar pareiškiate pretenzijas, nusiskundimus kosmetikos parduotuvėje,
 • kurioje pirkote?47
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS
 • 1 lentelė. Kosmetikos gaminių importas, eksportas ir pardavimas24
 • 2 lentelė. Kosmetikos gaminių vidutinės mažmeninės kainos24
 • 3 lentelė. Kosmetikos gaminių suvartojimas26

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 20, 2016
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
62 psl.

Susiję darbai

Darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai

Vadyba Kursinis darbas monikagustas
Šio vadybos kursinio darbo tema : Darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai“. Šio darbo tikslas buvo atskleisti svarbiausius bei reikšmingiausius veiksnius, kurie garantuoja kiekvieno...

Kosmetikos produktų akcijos naudos pirkėjams tyrimas

Vadyba Kursinis darbas 2014 m. simulia
Kiekviena įmonė, siekdama užtikrinti konkurencingumą rinkoje, naudoja įvairias pardavimų skatinimo priemones. Kosmetikos parduotuvės dažniausiai naudoja akcijas, nuolaidas ir kt. Tačiau ne visada akcijos...