Kosmetikos vartotojų sprendimą lemiantys veiksniai

83 psl. / 12000 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Temos aktualumas. Šiandienė kosmetika panaši į šalį, esančią tarp svajonės ir tikrovės, kurioje ieškome tikrojo kelio grožio problemoms išspręsti. Nors šis kelias ir sunkus, dauguma drąsiai žengia pirmyn, nepaisydama aibės nusivylimų, dėl kurių mažėja tikėjimas išspręsti odos problemas. Neįtikėtinai daug kosmetikos priemonių (šiuo metu jų yra per 25.000, gaminamų daugiau kaip 500 vietinių bei užsienio firmų) padeda ieškoti kelio į grožį.

Rinkos ekonomikos sąlygomis prekių ir paslaugų pirkėjas yra padėties šeimininkas. O tai verčia kosmetikos įmones domėtis ir tirti kosmetikos vartotojus, konkurentus, gaminti kosmetikos prekes, kurios domins pirkėjus, tenkins jų poreikius ir pan. Žinant, jog konkurencija tampa vis aštresnė, o produktai ir paslaugos supanašėja, todėl įmonės yra priverstos skirti daugiau dėmesio savo klientams. Taigi kosmetikos organizacijos žinodamos esamą situaciją, yra priverstos įsigilinti į kiekvieno vartotojo poreikius, pagal juos taikyti produktus, paslaugas bei bendravimo būdus, taip turint prielaidą išlaikyti stiprius ryšius su klientais.

Kartu su galimybėmis rinktis didėja ir kosmetikos vartotojų išrankumas. Vartotojai gali rinktis iš labai plataus spektro panašių kosmetikos gaminių. Vidutinis kosmetikos vartotojas negali įvertinti daugelio savo kosmetikos pirkinių vien juos apžiūrėdamas – jie yra pernelyg sudėtingi arba, kaip dažnai pasitaiko globalioje prekyboje, nėra galimybių juos gyvai apžiūrėti. Daugelis kosmetikos produktų nebekonkuruoja ir kaina.

Tyrimo problema. Konkurencinė kova kosmetikos produktų rinkoje pastaruoju metu vis stiprėja. Tikriausiai kiekvienas prekybos centrų stenduose prie kasų esame pastebėję begales reklaminių stendų rūšių, kuriomis norima parodyti vieno ar kito paslaugų teikėjo pranašumą prieš kitus ir pritraukti kuo daugiau pirkėjų. Norint pritraukti vartotoją, visų pirma reikia jį pažinti, identifikuoti jo sprendimo priėmimui įtaką lemiančius veiksnius bei žinoti vartotojo sprendimo priėmimo procesą.

Tyrimo tikslas. Atlikus teorinį vartotojų sprendimų lemiančius veiksnius ir jų priėmimo proceso interpretavimą, bei išanalizavus kosmetikos priemones ir jų klasifikavimą, sudaryti išplėstinį kosmetikos vartotojų sprendimo lemiančių veiksnių modelį Kauno mieste.

Tyrimų kompanijos „TNS Gallup“ 2008 m. rugpjūtį atlikto tyrimo duomenimis daugelį kosmetikos produktų lietuviai linkę rinktis pagamintus užsienyje. (Šaltinis: Lietuvos gyventojai dar tik mokosi prekės ženklus atpažinti juslėmis. http://www.tns-gallup.lt/lt/disp.php/lt_news/lt_news_175>).

Net 75,3 proc. Lietuvos gyventojų teikia pirmenybę užsienietiškai kosmetikai. Nežinant kosmetikos vartotojų sprendimų galima netekti nemažai vartotojų, kurie gali rinktis kitas kosmetikos parduotuves ar kitą kosmetiką.

Tokie tyrimo rezultatai leidžia iškelti hipotezes:

Lietuvos vartotojai, esant pasirinkimui, dažniau rinksis užsienio, o ne Lietuvos gamybos kosmetiką;Lietuvos vartotojai, rinkdamiesi užsienietiškos kilmės kosmetiką, užsienietišką kilmę tapatina su geresniu nei Lietuvos kosmetikos prekės kainos ir kokybės santykiu.Užsienietiškos kilmės kosmetikos pasirinkimą labiausiai įtakoja prekės ir paslaugos ženklas ir kaina.

Uždaviniai:

 1. Išsiaiškinti vartotojų elgseną sąlygojančius vidinius ir išorinius veiksnius.
 2. Išanalizuoti ekonominės aplinkos poveikį vartotojų elgsenai.
 3. Išsiaiškinti kas yra kosmetika ir jos svarbą kasdieniniame gyvenime;
 4. Pateikti kosmetikos sąvokos ir jos rinkos apžvalgą;
 5. Išanalizuoti kosmetikos priemones ir jų klasifikavimą;
 6. Atlikti kosmetikos vartotojų sprendimus tyrimą lemiančių veiksnių tyrimą Kauno mieste (žr. 1 priedas);
 7. Nustatyti Kauno miesto vartotojų preferencijas, renkantis kosmetikos gamintojų prekes ir paslaugas;
 8. Atlikti prekybos kosmetikos atstovų mini anketinę apklausą (atviri klausimai) (žr. 2 priedas);
 9. Tyrimo rezultatais remiantis pateikti kosmetikos gamintojams, pardavėjams rekomendacijas.

Tyrimo objektas: kosmetikos vartotojų sprendimą lemiantys veiksniai Kauno mieste. Tai objektas, apie kurį reikia surinkti duomenis ir išsiaiškinti kaip kosmetikos vartotojų teikiamų nuostatų tyrimas įtakoja įmonės veiklos efektyvumą.

Darbe naudoti metodai: Aprašomosios mokslinės literatūros ir interaktyvių šaltinių analizė, bei konkrečių kosmetikos prekių statistinių duomenų analizė (aprašomoji statistika, diagramos, hipotezių tikrinimas ir kt.) taikant kokybinį vartotojų sprendimų tyrimo metodą.

Naudojami šaltiniai - Statistikos departamento – statistiniai įmonių duomenys. Lietuvos mokslininkų straipsniai ir mokomosios medžiagos ir interaktyvūs šaltiniai, tyrimų bendrovės "TNS Gallup" tyrimų rezultatai, UAB "Biok", UAB „Ineza”, UAB “Bioderma” lietuviškos kosmetikos bei kitų užsienio kosmetikos įmonių pranešimai spaudai.

Baigiamąjį darbą sudaro: turinys, įvadas, darbas suskirstytas į keturi skyriai: pirmasis – vartotojų sprendimus lemiantys veiksniai ir antrasis skyrius - kosmetikos rinkos apžvalga; trečiajame skyriuje – apžvelgta tyrimo metodika, kosmetikos vartotojų sprendimus lemiančių veiksnių tyrimas, ketvirtasis skyrius skirtas trumpam prekybos kosmetikos atstovų anketinei apklausai. Darbo gale pateikiamos išvados ir pasiūlymai, literatūros ir šaltinių sąrašas, santrauka lietuvių ir anglų kalba, bei priedai.


Turinys

 • SANTRAUKA5
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS6
 • I. VARTOTOJŲ SPRENDIMUS LEMIANTYS VEIKSNIAI8
 • I.1. Vartotojų elgsena lemia sprendimus8
 • I. 2. Vartotojų sprendimus sąlygojantys veiksniai9
 • I.2.1. Išoriniai vartotojų sprendimus įtakojantys veiksniai9
 • I.2.2. Vidiniai vartotojo sprendimus įtakojantys veiksniai11
 • I.2.3 Naudingumo teorija lemia vartotojų sprendimus13
 • I.2.4 Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai14
 • I.3 Vartotojų prekių pirkimo procesas16
 • I.4Vartotojų sprendimų priėmimo tipai21
 • II. KOSMETIKOS SĄVOKA BEI KOSMETIKOS RINKOS APŽVALGA IR VARTOJIMO TENDENCIJOS22
 • II.1 Kosmetikos sąvoka, kosmetikos gaminių sudėtis ir teisiniai draudimai22
 • II.2 Kosmetikos rinkos apžvalga26
 • II.2.1 Kosmetikos rūšys………………………………………………….…………31
 • II.2.2 Kosmetikos priemonių sąrašas32
 • II.2.3 Kosmetikos priemonių naudojimas ir jų pasirinkimas34
 • II.2.4Kosmetikos gaminių žymėjimas36
 • III. KOSMETIKOS VARTOTOJŲ SPRENDIMUS LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ TYRIMAS METODAI KAUNO MIESTE37
 • III.1. Tyrimo metodika37
 • III.2 Tyrimo rezultatai41
 • IV. PREKYBOS KOSMETIKOS ATSTOVŲ ANKETINĖ APKLAUSA58
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI66
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI67
 • PRIEDAI69
 • 1.Priedas. Kosmetikos vartotojų sprendimus lemiančių veiksnių tyrimas Kauno mieste69
 • 2.Priedas. Kosmetikos gaminių ženklinimas76
 • 3. Priedas. Draudimas bandyti kosmetiką su gyvūnais78
 • 4. Priedas. Kosmetikos ingredientai81
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS
 • 1 pav. Išoriniai vartotojo sprendimus lemiantys veiksniai9
 • 2 pav. Maslowo A. poreikių piramidė12
 • 3 pav. Pirkėjo “juodosios dėžės” modelis17
 • 4 pav. Vartotojo elgsenos modelis remiantis H. W. Berkman ir L. Schifman 19 5 pav. Didžiausią rinkos dalį sudaro kosmetika30
 • 6 pav. Apklaustųjų kosmetikos vartotojų pasiskirstymas pagal lytį40
 • 7 pav. Ar varotajai naudojasi kosmetikos priemonėmis41
 • 8 pav. Kokia kosmetika yra vartojama42
 • 9 pav. Dažniausiai įvardintos kosmetikos gamintojai ar pavadinimas42
 • 10 pav. Kur kosmetikos vartotojai pageidauja pirkti kosmetikos prekes43
 • 11 pav. Ar kosmetikos vartotojai turi mėgstamą kosmetikos parduotuvę43
 • 12 pav. Ar kosmetikos vartotojai perka kosmetikos prekes kosmetikos parduotuvėse44
 • 13 pav. Kaip dažnai kosmetikos vartotojai lankosi kosmetikos parduotuvėse44
 • 14 pav. Dėl kokių priežasčių perka kosmetikos prekes kosmetikos parduotuvėje45
 • 15 pav. Kas dažniausiai paskatina apsilankyti kosmetikos parduotuvėje45
 • 16 pav. Kur kosmetikos vartotojai ieško informacijos atsiradus poreikiui pirkti kosmetikos prekę46
 • 17 pav. Kokiais vertinimo kriterijais vadovaujasi pasirinkdami kosmetikos prekę46
 • 18 pav. Kokie lemiantys veiksniai lemia prekės pasirinkimą47
 • 19 pav. Kokios šalies gamintojui teikia pirmenybę pasirinkdami kosmetikos prekę48
 • 20 pav. Kokio kainų lygio kosmetikos prekes perka kosmetikos vartotojai (respondentai)48
 • 21 pav. Pirkdami kosmetikos prekę, kieno rekomendacijomis labiausiai pasikliauna49
 • 22 pav. Kurias kosmetikos prekes įsigyjant reikia daugiausiai konsultacijos50
 • 23 pav. Kurias kosmetikos prekes įsigyjant reikia mažiausiai konsultacijos50
 • 24 pav. Ar parduotuvės konsultantė buvo kosmetikos vartotoją įtikinusi pirkti kitą kosmetikos prekę nei ketinta51
 • 25 pav. Ar būna taip, kad nevarstydama/as įsigyjate tokią pačią kosmetikos prekę kaip ir Jūsų draugės/ai52
 • 26 pav. Kokiais atvejais buvo nepatenkinti nusipirkę kosmetikos prekes52
 • 27 pav. Jei anksčiau naudota kosmetikos prekė atitiko poreikius, kaip kosmetikos vartotojai elgsis pasibaigus šiai prekei53
 • 28 pav. Kokias kosmetikos firmų ryšių su visuomene veiklą ar vykdomas akcijas yra girdėję54
 • 29 pav. Ar kosmetikos vartotojai pareiškia pretenzijas, nusiskundimus kosmetikos parduotuvėje ar asmeniui, kurioje apsipirko55
 • 30 pav. Apklaustųjų kosmetikos vartotojų amžius55
 • 31 pav. Apklaustųjų kosmetikos vartotojų išsilavinimas56
 • 32 pav. Apklaustųjų kosmetikos vartotojų socialinė padėtis56
 • 33 pav. Apklaustųjų kosmetikos vartotojų pajamos57

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 20, 2016
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
83 psl.

Susiję darbai

Darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai

Vadyba Kursinis darbas monikagustas
Šio vadybos kursinio darbo tema : Darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai“. Šio darbo tikslas buvo atskleisti svarbiausius bei reikšmingiausius veiksnius, kurie garantuoja kiekvieno...