Kita / Turizmas

Šventės ir jų pritaikymas atvykstamajam turizmui

0 atsiliepimų
Autorius:

Lietuva turėtų remtis Vakarų Europos šalių patirtimi, kurios moka panaudoti savo tradicines šventes pritraukiant kuo daugiau turistų iš skirtingų pasaulio šalių, be to tai gerokai papildo valstybės iždą. Iki 2015 m. BNP (Bendrasis nacionalinis produktas) dalis iš atvykstamojo turizmo galėtų siekti 5 proc., o įvertinant iš vietinio turizmo gaunamas pajamas – 7 proc.

Palyginus kitų šalių ir Lietuvos šventes, galima nustatyti kas paskatintų atvykstamąjį turizmą, koks tai turėtų būti išskirtinis turizmo produktas. Pavyzdžiui, kitose šalyse šventės švenčiamos įvairiai, Graikijoje Velykos – viena iš įspūdingiausių švenčių, čia neapsieinama be pokylių, fejerverkų. Tuo tarpu, Venecija didžiuojasi savo karnavalu - fantazijos ir realybės puota. Venecijos karnavalas muša visus jo lankomumo rekordus, čia apsilanko 140 - 180 tūkstančių turistų. Ispanijoje daugiausiai dėmesio sulaukia kasmeinis pomidorų mūšis „La Tomatina“, kuris rengiamas miesto globėjų - šventojo Luiso Bertrano ir Vargšų Dievo Motinos - garbei, dalyvauja apie 40 tūkst. žmonių.

Esant sparčiai atvykstamojo turizmo plėtrai pasaulyje svarbu objektyviai įvertinti šį sektorių Lietuvoje ir jo perspektyvas kuriant švenčių programas. Lietuva turi palyginti didelį tradicinį ir kultūrinį turizmo potencialą, kurį sudaro ir lietuviškos šventės. Užgavėnės, Joninės galėtų konkuruoti su kitų šalių fiestomis ir karnavalais, todėl vertėtų ištirti lietuviškas šventes ir sudaryti naujas programas, konkurencingas kitų šalių šventėms ir trauktų turistus aplankyti Lietuvą būtent tuo laikotarpiu kai jos yra švenčiamos.

 1. Lietuviškų švenčių ir jų pritaikymą atvykstamajame turizme galimybes Lietuvoje riboja tokie veiksniai kaip: sezoniškumas, maža laisvalaikio veiklos įvairovė, nepakankamai išvystytos apgyvendinimo paslaugos, nepakankama atvykstamojo turizmo sektoriaus darbuotojų kvalifikacija, naujų švenčių programų nebuvimas ir nekūrimas.

Darbo probleminiai klausimai:

 • Kokios galimybės atvykstamojo turizmo rinkos Lietuvoje pritaikant lietuviškas šventes lyginant su kitomis šalimis? (palyginimas su Latvija, Estija, Brazilija, Bulgarija ir t.t. kaip atsispindi šventės atvykstamajame turizme, Lietuvos atvykstamojo turizmo statistika);
 • Kaip sudaryti naują šventės programą ir pritaikyti atvykstančiam iš svetur turistui ir ją įvesti į rinką? (konkurencingas ir įdomus maršruto sudarymas, kainodara, rinka, konkurentai);
 • Kokiomis priemonėmis galima pritraukti turistus tradicinių švenčių metu atvykti į Lietuvą.

Darbo objektas. Tradicinės lietuviškos šventės ir jų pritaikomumas turizmo versle.

Darbo tikslas. Pagrįsti lietuviškų švenčių pritaikomumo atvykstamajam turizmui galimybes, parengti naują pasirinktos šventės programą.

Darbo uždaviniai nustatomi pagal iškeltą darbe tikslą:

Apibudinti atvykstamojo turizmo situaciją ir perspektyvas;Išanalizuoti šventes ir jų pritaikymą atvykstamajam turizmui;Parengti Joninių šventės programą, atvykstančiam iš svetur turistui.

Darbo tyrimo metodai. Darbe yra naudojami: lyginamasis metodas siekiant palyginti lietuviškas ir užsienio šventes; statistinės analizės metodas analizuojant statistinius duomenis, bei nustatant atvykstamojo turizmo srautus Lietuvoje ir užsienyje; mokslinės literatūros analizės metodas yra naudojamas analizuojant lietuviškas šventes ir jų pritaikymo atvykstamajam turizmui galimybes, bei sudarant naują programą.

Informacijos šaltinių apžvalga. Tema Lietuvos mokslinėje literatūroje yra menkai ištirta. Daugiausiai informacijos galima rasti įvairių atvykstamojo turizmo skatinimo programose bei publicistikos straipsniuose. Darbe panaudoti Statistikos departamento ir Eurostat duomenys, TNS Gallup apklausų medžiaga, bei lietuviškų švenčių pritaikymo atvykstamajam turizmui programų analizės, Valstybinio Turizmo departamento prie Ūkio ministerijos medžiaga apie atvykstamąjį turizmą.

Darbo struktūra ir tyrimo rezultatų taikymo sritys. Darbas gali būti naudingas turizmo, vadybos, marketingo studijų studentams, turizmo įmonėms dirbančioms atvykstamojo turizmo sektoriuje. Darbą sudaro santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, turinys, įvadas, profesinių kompetencijų sąrašas, dėstomoji dalis yra suskirstyta į 3 skyrius: pirmame skyriuje apibūdinamas atvykstamasis turizmas Lietuvoje; antrame - nagrinėjamos šventės ir jų įtaka atvykstamajam turizmui; trečiajame yra pristatoma nauja programa atvykstančiam turistui. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos, literatūros sąrašas. Darbo apimtis be priedų - 51 psl.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
13000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA2
 • SANTRAUKA UŽSIENIO KALBA3
 • ĮVADAS5
 • PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS7
 • 1. ATVYKSTAMASIS TURIZMAS LIETUVOJE8
 • 1.1. Esama atvykstamojo turizmo situacija8
 • 1.2. Atvykstamojo turizmo įtaka šalies ekonomikai15
 • 1.3. Atvykstamojo turizmo perspektyvos Lietuvoje18
 • 2. ŠVENTĖS IR JŲ ĮTAKA ATVYKSTAMAJAM TURIZMUI24
 • 2.1. Švenčių teisinis reglamentavimas24
 • 2.2. Švenčių tradicijos Lietuvoje ir svetur26
 • 2.3. Švenčių svarba ir pritaikomumas atvykstamajam turizmui34
 • 3. NAUJA PROGRAMA IR JOS PRITAIKYMAS ATVYKSTANČIAM TURISTUI39
 • Joninės Lietuvoje39
 • IŠVADOS45
 • LITERATŪRA47
 • Patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Švenčių pritaikymas atvykstamajam turizmui
Diplominis darbas Švenčių pritaikymas atvykstamajam turizmui

Lietuvoje turizmo verslo atstovai turi skirti ypatingą dėmesį lietuviškų švenčių pritaikomumui atvykstančiam turistui. (baisiai sudėtingas [...]

Lietuvos atvykstamasis turizmas ir jo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos atvykstamasis turizmas ir jo perspektyvos

Temos aktualumas. Esant sparčiai atvykstamojo turizmo plėtrai pasaulyje svarbu objektyviai įvertinti šį sektorių Lietuvoje ir [...]

Kėdainių senamiesčio ir poilsio parko rekonstrukcija bei pritaikymas turizmo reikmėms
Referatas Kėdainių senamiesčio ir poilsio parko rekonstrukcija bei pritaikymas turizmo reikmėms

Įvadas Kėdainių senamiestis, vienas iš nedaugelio mūrinio senamiesčio pavyzdžių Lietuvoje, išsiskiria iš kitų senamiesčių savo unikalia [...]

Atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas: naujų turistų pritraukimo ir skatinimo būdai bei priemonės, analizė ir vertinimas
Referatas Atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas: naujų turistų pritraukimo ir skatinimo būdai bei priemonės, analizė ir vertinimas

Turizmas – be galo svarbi pasaulio ūkio šaka, daranti teigiamą poveikį ekonomikos augimui ir užimtumui.

Aktyvaus ir pasyvaus poilsio, laisvalaikio turizmo paslaugų pasiūlos analizė, vystant atvykstamąjį ir vietinį turizmą
Kursinis darbas Aktyvaus ir pasyvaus poilsio, laisvalaikio turizmo paslaugų pasiūlos analizė, vystant atvykstamąjį ir vietinį turizmą

Pastaraisiais metais labai didelę reikšmę žmonių gyvenime yra įgijęs turizmo verslas. Daugeliui pasaulio žmonių turizmo [...]

Rekreacijos ir turizmo renginių programa Utenos mieste
Kursinis darbas Rekreacijos ir turizmo renginių programa Utenos mieste

Rekreacijos samprata labai plati. Kiek yra žmonių, tiek ir rekreacijos tipų, nes kiekvienas turi skirtingus [...]

Prancūzai ir darnus (saugus) turizmas: tipologijos pasiūlymas
Referatas Prancūzai ir darnus (saugus) turizmas: tipologijos pasiūlymas

Šis straipsnis pateikia saugaus turizmo prancūzų vartotojų tipologiją. Tyrimai, pravesti tarp 545 žmonių rodo, jog [...]

Profesinė praktika (turizmas ir viešbučiai)
Praktikos ataskaita Profesinė praktika (turizmas ir viešbučiai)

Paskaitų metu įgytas teorines žinias, sėkmingai pritaikau dirbdamas turizmo paslaugų organizavimo srityje. UAB „Aurone“ teikianti [...]

Konferencijų turizmas
Referatas Konferencijų turizmas

Per paskutiniuosius kelis dešimtmečius įvyko dideli pokyčiai turizmo srityje. Verslo globalizacija, gerėjanti gyvenimo kokybė skatino [...]

Šilutės rajono kultūros paveldo panaudojimo turizmo plėtrai perspektyvos
Diplominis darbas Šilutės rajono kultūros paveldo panaudojimo turizmo plėtrai perspektyvos

Kultūros paveldas yra ne stabdantis veiksnys, o įkvėpimo šaltinis turizmo paslaugų naujovėms. Baltijos šalių Kultūrinio [...]

Inovacijų reikšmė dalykinio turizmo plėtrai
Diplominis darbas Inovacijų reikšmė dalykinio turizmo plėtrai

Dvidešimtame amžiuje turizmo plėtra tapo vienu iš esminių faktorių ekonomikos augime. Per paskutinįjį šimtmetį [...]

Turizmas pasaulyje
Prezentacija Turizmas pasaulyje

Turizmas yra viena iš sparčiausiai augančių ir daugiausia pajamų teikiančių paslaugų sferos šakų. Ši ūkio [...]

Turizmas ir rekreacija Neringos kurorte
Referatas Turizmas ir rekreacija Neringos kurorte

Neringa – prestižinis tarptautinis pajūrio kurortas, esantis Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Čia plėtojamas kurortinis pažintinis [...]

Latvijos turizmas
Prezentacija Latvijos turizmas

Latvijos valstybės įkūrimas:1918 m.lapkričio 18d Latvijos teritorija: 64589 km2 Valstybės santvarka: parlamentinė respublika. Valstybės parlamentas: Seimas su 100 [...]

Kaimo turizmo verslo planas Utenos rajone
Verslo planas Kaimo turizmo verslo planas Utenos rajone

Individuali įmonė „Versmė“ ketina užsiimti kaimo turizmo verslu. Šio verslo plano esmė - įsteigti kaimo [...]