Kita / Turizmas

Lietuvos atvykstamasis turizmas ir jo perspektyvos

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Esant sparčiai atvykstamojo turizmo plėtrai pasaulyje svarbu objektyviai įvertinti šį sektorių Lietuvoje ir jo perspektyvas. Lietuva turi palyginti didelį gamtinį turizmo potencialą, kurį sudaro pajūrio gamtinis kompleksas, vidaus vandenų telkiniai, miškingas gamtovaizdis. Valstybinis turizmo departamentas ragina kuo geriau išnaudoti esamas skrydžių, tarptautinio transporto, vandens kelionių galimybes ir sutelktomis valstybės institucijų bei verslo pastangomis skatinti atvykstamąjį turizmą į Lietuvą.

Labai svarbi diskusija ir bakalaurinio darbo tyrimai, kurių metu, siekiama išsiaiškinti atvykstamojo turizmo perspektyvas renkantis atvykstamajam turizmui Lietuvą, analizuojant tyrinėjama aktyvesnę tarptautinę šalies reklamą, darbą su pagrindinėmis Lietuvos turizmo rinkomis, konferencijų bei sveikatingumo srities turizmo skatinimą, šalies turizmo paslaugų ir infrastruktūros gerinimą, bendrų Baltijos šalių turizmo produktų kūrimą ir pristatymą tarptautiniu mastu. Diskutuotina ir aktuali tema yra ir dėl Lietuvos įvaizdžio, jos išskirtinumo pristatymo, dėl mokesčių bei teisinės bazės tobulinimo. Galima prisiminti, kad buvo susidurta su problema, tuomet kai atkuriant tiesioginį tarptautinį oro susisiekimą, 2009-ieji Susisiekimo ministerijai ir šalies oro uostams tapo tikru iššūkiu. Buvo peržiūrėta oro uostų mokesčių ir rinkliavų sistema, sumažintos sąnaudos, pritaikyta rinkodara ir skatinamosios priemonės, aktyviai tartasi su oro linijų bendrovėmis. Tačiau tam, kad padėtis aviacijos srityje atvykstamojo turizmo po pusmečio negrįžtų į praėjusių metų lygį, vien Susisiekimo ministerijos pastangų nepakanka, reikia bendradarbiavimo tarp Ūkio ministerijos, Valstybinio turizmo departamento, Lietuvos turizmo asociacijos, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos, kitų asocijuotų turizmo ir verslo struktūrų atstovais.

Nors Lietuvoje daug kalbama apie atvykstamojo turizmo perspektyvas, tačiau šalies turizmo sektoriaus įtraukimas į tarptautinę turizmo rinką priklauso nuo adekvačios turizmo plėtros strategijos bei jos įgyvendinimo kiekybinio ir kokybinio turizmo produkto plėtojimo srityje, jo marketingo metodų ir pozicionavimo tarptautinėse turizmo rinkose.

Problema – nepakankamai išnaudotos atvykstamojo turizmo galimybės Lietuvoje.

Darbo objektas - atvykstamasis turizmas Lietuvoje.

Darbo tikslas – įvertinti atvykstamojo turizmo galimybes Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

 1. Pateikti turizmo ir atvykstamojo turizmo teorinę apžvalgą;
 2. Išnagrinėti turizmą ir jo prioritetus Lietuvoje;
 3. Įvertinti Lietuvos įvaizdį užsienyje;
 4. Ištirti atvykstamojo turizmo perspektyvas Lietuvoje apklausiant užsienio turistus;
 5. Atlikti atvykstamojo turizmo perspektyvų SSGG analizę;
 6. Atlikti išvadas ir pateikti pasiūlymus.

Darbe tyrimo metodai. Naudojama literatūros analizė ir statistinis duomenų grupavimas bei lyginamoji analizė, anketinė apklausa, SSGG analizė. Darbe naudotos priemonės: tekstinių duomenų sąvokos, informacijos pateikimas grafiškai ir duomenų analizavimas, nagrinėjami internetiniai šaltiniai.

Naudojami šaltiniai. Tema Lietuvos mokslinėje literatūroje yra menkai ištirta, nors praktiniame – taikomajame atvykstamojo turizmo formavimo lygmenyje jau pradedama apie tai diskutuoti. Bet ši tema gan plačiai yra aprašoma įvairių atvykstamojo turizmo skatinimo Lietuvoje programose ir spaudoje. Darbe panaudota įvairi literatūra, straipsniai, naujausios žinios, internetinėse svetainėse straipsniai susiję su atvykstamuoju turizmu Statistikos departamento, Eurostat, TNS Gallup atlikti tyrimai apie atvykstamąjį turizmą, bei Ūkio ministerijos, Valstybinio turizmo departamento, Lietuvos turizmo asociacijos, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos pateikti duomenys.

Darbo struktūra. Darbą sudaro santrauka lietuvių ir anglų kalba, profesinių kompetencijų sąrašas, įvadas ir dėstomoji dalis, kuri suskirstyta į 2 skyrius: pirmajame skyriuje supažindinama su turizmo ir atvykstamuoju turizmu teoriniu aspektu, nagrinėjamas turizmas Lietuvoje ir jo prioritetai, antrajame skyriuje tiriamos atvykstamojo turizmo perspektyvos atliekant anketinę apklausą užsienio turistų, bei pagal tai atlikti atvykstamojo turizmo perspektyvų SSGG analizę. Darbo gale pateikiamos išvados, literatūra, priedai, bei patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą.

Visa darbo apimtis be priedų 57 psl., 3 lentelės, 27 paveikslai, 45 literatūros šaltinis, 2 priedai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14478 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA2
 • SANTRAUKA ANGLŲ KALBA3
 • ĮVADAS5
 • PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS7
 • 1. TURIZMO APŽVALGA LIETUVOJE IR PRIORITETAI8
 • 1.1. Turizmo apibūdinimas8
 • 1.1.1. Turizmo sąvoka ir esmė8
 • 1.1.2. Turizmo kaip produkto samprata10
 • 1.1.3. Turizmo vystymasis pasaulyje11
 • 1.2. Atvykstamasis turizmas15
 • 1.2.1. Atvykstamojo turizmo esmė15
 • 1.2.2. Atvykstamojo turizmo plėtros galimybės18
 • 1.3. Turizmas Lietuvoje ir prioritetai22
 • 1.3.1 Esamos turizmo situacijos Lietuvoje apžvalga22
 • 1.3.2. Atvykstamojo turizmo formavimo veiksniai26
 • 1.3.3. Lietuvos prioritetai turizmo rinkodaros srityje30
 • 2. ATVYKSTANČIŲ TURISTŲ TYRIMAS, KODĖL TURISTAI TURĖTŲ RINKTIS LIETUVĄ37
 • 2.1. Tyrimo metodika37
 • 2.2. Tyrimo rezultatai ir jų apibendrinimas38
 • 2.3. SSGG analizė50
 • IŠVADOS52
 • LITERATŪRA54
 • PRIEDAI58
 • Patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas: naujų turistų pritraukimo ir skatinimo būdai bei priemonės, analizė ir vertinimas
Referatas Atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas: naujų turistų pritraukimo ir skatinimo būdai bei priemonės, analizė ir vertinimas

Turizmas – be galo svarbi pasaulio ūkio šaka, daranti teigiamą poveikį ekonomikos augimui ir užimtumui.

Lietuvos turizmo plėtros raida ir perspektyvos
Rašinys Lietuvos turizmo plėtros raida ir perspektyvos

Ko geras, dažnas lietuvis, paklaustas, ar Lietuvoje išvystytas turizmas ir ar turime, ką parodyti atvykusiam [...]

Lietuvos viešbučių sektoriaus plėtros įtaka atvykstamojo turizmo srautų augimui
Diplominis darbas Lietuvos viešbučių sektoriaus plėtros įtaka atvykstamojo turizmo srautų augimui

Lietuva – žinoma šalis Europos žemyne. Viešbučių sektorius dėl palankios geografinės padėties, Baltijos jūros regiono [...]

Šventės ir jų pritaikymas atvykstamajam turizmui
Diplominis darbas Šventės ir jų pritaikymas atvykstamajam turizmui

Lietuva turėtų remtis Vakarų Europos šalių patirtimi, kurios moka panaudoti savo tradicines šventes pritraukiant kuo [...]

Šilutės rajono kultūros paveldo panaudojimo turizmo plėtrai perspektyvos
Diplominis darbas Šilutės rajono kultūros paveldo panaudojimo turizmo plėtrai perspektyvos

Kultūros paveldas yra ne stabdantis veiksnys, o įkvėpimo šaltinis turizmo paslaugų naujovėms. Baltijos šalių Kultūrinio [...]

Švenčių pritaikymas atvykstamajam turizmui
Diplominis darbas Švenčių pritaikymas atvykstamajam turizmui

Lietuvoje turizmo verslo atstovai turi skirti ypatingą dėmesį lietuviškų švenčių pritaikomumui atvykstančiam turistui. (baisiai sudėtingas [...]

Inovacijų perspektyvos turizmo versle
Diplominis darbas Inovacijų perspektyvos turizmo versle

Darbo aktualumas ir problema: Inovacijos šiuolaikiniame pasaulyje užima svarbią vietą visose veiklose. Šiuo metu inovacijos [...]

Turizmo plėtra ir perspektyvos Šiaulių rajone
Kursinis darbas Turizmo plėtra ir perspektyvos Šiaulių rajone

            Kiekvienos vietovės gamtos, istorijos ir kultūros paminklai liudija praėjusius šimtmečius, įvykius ir žmones, jų [...]

Lietuvos studentų dalyvavimo sportiniame turizme skatinimas
Diplominis darbas Lietuvos studentų dalyvavimo sportiniame turizme skatinimas

Šiuo metu sportinis turizmas vystosi visoje Lietuvoje: statomos arenos, atidaromi nauji sporto ir aktyvaus laisvalaikio [...]

Ekonominis turizmo poveikis šaliai: Lietuvos atvejis
Diplominis darbas Ekonominis turizmo poveikis šaliai: Lietuvos atvejis

Pastaruosius 50-imt metų turizmo industrija vystosi labai sparčiai ir tampa svarbiu ūkio ekonomikos sektoriumi šalyje [...]

Turizmo poveikis Lietuvos ekonomikai
Kursinis darbas Turizmo poveikis Lietuvos ekonomikai

Pastaruosius 50 metų turizmo industrija vystosi labai sparčiai. Kiekvienas metais vis daugiau ir daugiau žmonių [...]

Lietuvos ir Egipto turizmo sektorių analizė
Referatas Lietuvos ir Egipto turizmo sektorių analizė

Egiptas - šalis, kuri yra natūrali kryžkelė tarp trijų žemynų: Afrikos, Azijos ir Europos. Šiaurėje [...]

Turizmo plėtra Lietuvoje
Referatas Turizmo plėtra Lietuvoje

Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas yra svarbiausia ekonominės veiklos rūšis, o paslaugų sfera yra viena perspektyviausių [...]

Klaipėdos miesto turizmo ir viešbučių rinka ir jos išskirtinumas Lietuvos atžvilgiu
Tyrimas Klaipėdos miesto turizmo ir viešbučių rinka ir jos išskirtinumas Lietuvos atžvilgiu

Svarbus faktorius rinkai- atsinaujinę ir patobulinti lankomi objektai, pvz: kelerius metus Klaipėdoje buvo atnaujinamas Jūrų [...]

Populiariausi turizmo produktai Lietuvoje
Prezentacija Populiariausi turizmo produktai Lietuvoje

•Turizmo produktas – prekių ir paslaugų visuma, tenkinanti turisto poreikius kelionės metu. •Tai gali būti pavieniai [...]