Lietuvos atvykstamasis turizmas ir jo perspektyvos

62 psl. / 14478 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Esant sparčiai atvykstamojo turizmo plėtrai pasaulyje svarbu objektyviai įvertinti šį sektorių Lietuvoje ir jo perspektyvas. Lietuva turi palyginti didelį gamtinį turizmo potencialą, kurį sudaro pajūrio gamtinis kompleksas, vidaus vandenų telkiniai, miškingas gamtovaizdis. Valstybinis turizmo departamentas ragina kuo geriau išnaudoti esamas skrydžių, tarptautinio transporto, vandens kelionių galimybes ir sutelktomis valstybės institucijų bei verslo pastangomis skatinti atvykstamąjį turizmą į Lietuvą.

Labai svarbi diskusija ir bakalaurinio darbo tyrimai, kurių metu, siekiama išsiaiškinti atvykstamojo turizmo perspektyvas renkantis atvykstamajam turizmui Lietuvą, analizuojant tyrinėjama aktyvesnę tarptautinę šalies reklamą, darbą su pagrindinėmis Lietuvos turizmo rinkomis, konferencijų bei sveikatingumo srities turizmo skatinimą, šalies turizmo paslaugų ir infrastruktūros gerinimą, bendrų Baltijos šalių turizmo produktų kūrimą ir pristatymą tarptautiniu mastu. Diskutuotina ir aktuali tema yra ir dėl Lietuvos įvaizdžio, jos išskirtinumo pristatymo, dėl mokesčių bei teisinės bazės tobulinimo. Galima prisiminti, kad buvo susidurta su problema, tuomet kai atkuriant tiesioginį tarptautinį oro susisiekimą, 2009-ieji Susisiekimo ministerijai ir šalies oro uostams tapo tikru iššūkiu. Buvo peržiūrėta oro uostų mokesčių ir rinkliavų sistema, sumažintos sąnaudos, pritaikyta rinkodara ir skatinamosios priemonės, aktyviai tartasi su oro linijų bendrovėmis. Tačiau tam, kad padėtis aviacijos srityje atvykstamojo turizmo po pusmečio negrįžtų į praėjusių metų lygį, vien Susisiekimo ministerijos pastangų nepakanka, reikia bendradarbiavimo tarp Ūkio ministerijos, Valstybinio turizmo departamento, Lietuvos turizmo asociacijos, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos, kitų asocijuotų turizmo ir verslo struktūrų atstovais.

Nors Lietuvoje daug kalbama apie atvykstamojo turizmo perspektyvas, tačiau šalies turizmo sektoriaus įtraukimas į tarptautinę turizmo rinką priklauso nuo adekvačios turizmo plėtros strategijos bei jos įgyvendinimo kiekybinio ir kokybinio turizmo produkto plėtojimo srityje, jo marketingo metodų ir pozicionavimo tarptautinėse turizmo rinkose.

Problema – nepakankamai išnaudotos atvykstamojo turizmo galimybės Lietuvoje.

Darbo objektas - atvykstamasis turizmas Lietuvoje.

Darbo tikslas – įvertinti atvykstamojo turizmo galimybes Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

 1. Pateikti turizmo ir atvykstamojo turizmo teorinę apžvalgą;
 2. Išnagrinėti turizmą ir jo prioritetus Lietuvoje;
 3. Įvertinti Lietuvos įvaizdį užsienyje;
 4. Ištirti atvykstamojo turizmo perspektyvas Lietuvoje apklausiant užsienio turistus;
 5. Atlikti atvykstamojo turizmo perspektyvų SSGG analizę;
 6. Atlikti išvadas ir pateikti pasiūlymus.

Darbe tyrimo metodai. Naudojama literatūros analizė ir statistinis duomenų grupavimas bei lyginamoji analizė, anketinė apklausa, SSGG analizė. Darbe naudotos priemonės: tekstinių duomenų sąvokos, informacijos pateikimas grafiškai ir duomenų analizavimas, nagrinėjami internetiniai šaltiniai.

Naudojami šaltiniai. Tema Lietuvos mokslinėje literatūroje yra menkai ištirta, nors praktiniame – taikomajame atvykstamojo turizmo formavimo lygmenyje jau pradedama apie tai diskutuoti. Bet ši tema gan plačiai yra aprašoma įvairių atvykstamojo turizmo skatinimo Lietuvoje programose ir spaudoje. Darbe panaudota įvairi literatūra, straipsniai, naujausios žinios, internetinėse svetainėse straipsniai susiję su atvykstamuoju turizmu Statistikos departamento, Eurostat, TNS Gallup atlikti tyrimai apie atvykstamąjį turizmą, bei Ūkio ministerijos, Valstybinio turizmo departamento, Lietuvos turizmo asociacijos, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos pateikti duomenys.

Darbo struktūra. Darbą sudaro santrauka lietuvių ir anglų kalba, profesinių kompetencijų sąrašas, įvadas ir dėstomoji dalis, kuri suskirstyta į 2 skyrius: pirmajame skyriuje supažindinama su turizmo ir atvykstamuoju turizmu teoriniu aspektu, nagrinėjamas turizmas Lietuvoje ir jo prioritetai, antrajame skyriuje tiriamos atvykstamojo turizmo perspektyvos atliekant anketinę apklausą užsienio turistų, bei pagal tai atlikti atvykstamojo turizmo perspektyvų SSGG analizę. Darbo gale pateikiamos išvados, literatūra, priedai, bei patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą.

Visa darbo apimtis be priedų 57 psl., 3 lentelės, 27 paveikslai, 45 literatūros šaltinis, 2 priedai.


Turinys

 • SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA2
 • SANTRAUKA ANGLŲ KALBA3
 • ĮVADAS5
 • PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS7
 • 1. TURIZMO APŽVALGA LIETUVOJE IR PRIORITETAI8
 • 1.1. Turizmo apibūdinimas8
 • 1.1.1. Turizmo sąvoka ir esmė8
 • 1.1.2. Turizmo kaip produkto samprata10
 • 1.1.3. Turizmo vystymasis pasaulyje11
 • 1.2. Atvykstamasis turizmas15
 • 1.2.1. Atvykstamojo turizmo esmė15
 • 1.2.2. Atvykstamojo turizmo plėtros galimybės18
 • 1.3. Turizmas Lietuvoje ir prioritetai22
 • 1.3.1 Esamos turizmo situacijos Lietuvoje apžvalga22
 • 1.3.2. Atvykstamojo turizmo formavimo veiksniai26
 • 1.3.3. Lietuvos prioritetai turizmo rinkodaros srityje30
 • 2. ATVYKSTANČIŲ TURISTŲ TYRIMAS, KODĖL TURISTAI TURĖTŲ RINKTIS LIETUVĄ37
 • 2.1. Tyrimo metodika37
 • 2.2. Tyrimo rezultatai ir jų apibendrinimas38
 • 2.3. SSGG analizė50
 • IŠVADOS52
 • LITERATŪRA54
 • PRIEDAI58
 • Patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€13.11
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lie 29, 2016
Apimtis
62 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Turizmo poveikis Lietuvos ekonomikai

Turizmas Kursinis darbas 2012 m. matyfa
Pastaruosius 50 metų turizmo industrija vystosi labai sparčiai. Kiekvienas metais vis daugiau ir daugiau žmonių keliauja, tuo įpareigodami turizmo industrijos dalyvius kurti naujas...

Inovacijų perspektyvos turizmo versle

Turizmas Diplominis darbas 2013 m. iewutya3
Darbo aktualumas ir problema: Inovacijos šiuolaikiniame pasaulyje užima svarbią vietą visose veiklose. Šiuo metu inovacijos sparčiai diegiamos stambiose pramonės įmonėse, kosmoso, naftos ir...

Populiariausi turizmo produktai Lietuvoje

Turizmas Prezentacija eglute123
•Turizmo produktas – prekių ir paslaugų visuma, tenkinanti turisto poreikius kelionės metu. •Tai gali būti pavieniai objektai bei paslaugų paketai ir viskas, kas...