Gamybinės įmonės vadovavimo ypatumų analizė

43 psl. / 10151 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje vis dar vyrauja didelis skirtumas tarp darbdavio ir darbuotojo. Dažnai vadovas ir darbuotojas vienas kito nesupranta, o tai verčia įmonę stovėti vietoje. Todėl labai svarbu, kad vadovas sugebėtų pamatyti darbuotojo geriausias savybes, kad darbuotojas atliktų ne tik jam paskirtus darbus, bet ir dalyvautų įmonės socialiniame gyvenime, sprendimų priėmime, pasidalintų naujomis idėjomis, pasiūlymais. Tik tinkamai vadovaujama įmonė galės dirbti darniai ir sėkmingai. Nepaisant kintančių technologijų, kurios dažnai pakeičia gyvąją darbo jėgą, šiuolaikinė verslo organizacija be darbuotojų vis tiek neišsivers. Kaip Šeibokienė A. (2002) teigia, vadovavimas tai, darbuotojų skatinimas, nukreipimas reikiama linkme, atitinkama įtaka, siekiant, kad jie atliktų būtinas užduotis. Vadovavimui svarbiausia – žmonių santykiai ir laikas. Vadovavimas organizacijai, jos žmonėms yra veikla, kurią galima stebėti ir vertinti, atsižvelgiant į vadovo pasirinktą vadovavimo stilių. Todėl vadybos mokslo literatūroje pateikiama įvairių vadovavimo stilių, kurie suprantami ne tik kaip metodų, norimo elgesio rinkiniai, bet ir kaip galimybė keisti organizacijos darbinės veiklos būdus. Analizuojamoje įmonėje dirba pakankamai daug drabuotojų, todėl svarbu, kad kiekvienas skyrių, padalinių vadovas tinkamai vadovautų, motyvuotų įmonės darbuotojus, taip įmonės darbuotojai atliks visas skirtas užduotis efektyviai, o tai naudinga ir darbuotojams ir pačiai įmonei. Šią temą analizuoja: Tamošiūnas A. (2013), Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert P. R. Jr. (2005), Juozaitienė L., Staponkienė J. (2006), Martinkus B., Stoškus S., Beržinskienė D., (2010), Lubienė J. (2009), Кетс Де Врис, M. (2004), Kasiulis J., Barvydienė V. (2004) Martinkienė J. (2002), Martinkus Br., Stoškus S., Beržinskienė D. (2010) teigia, Robbins S. P. (2010), Дафт, Р. Л., Лейн, П. (2007), Pakalnaitė L. (2006), Epstein, M. J. (2009), Ulrich D. ir Brockbank W. (2007), Patapas A., Mikelionytė R. (2010), Palidauskaitė J. (2007), Diskienė D. (2008) Sakalas A., Vanagas P., Martinkus B., ir kt. (2010) Marcinkevičiūtė L. (2010).

Problematika: Nagrinėjamoje įmonėje dirba pakankamai daug darbuotojų, bei vadovų, kurie koordinuoja savo skyrių veiką, todėl nagrinėjamai įmonei svarbu, kad darbuotojas tinkamai atliktų, suprastų savo darbą. Nuo įmonės vadovų vadovavimo priklauso visos įmonės veikla, todėl vadovai turi gebėti ne tik vadovauti, bet ir motyvuoti savo darbuotojus, kad jie pasiektų geriausių rezultatų.

Įmonėje atlikta apklausa parodys, kokios yra vadovavimo problemos įmonėje, koks vyrauja vadovų vadovavimo stilius bei kokios yra motyvavimo priemonės.

Darbo objektas - gamybinės įmonės vadovavimas.

Darbo tikslas - išanalizuoti gamybinės įmonės vadovavimo ypatumus.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti teoriškai vadovavimo sampratą, vadovavimo stilius, vadovavimo problemas bei motyvavimo priemones.
 2. Išanalizuoti gamybinėje įmonėje darbuotojų požiūrį į vadovavimą.
 3. Ištirti gamybinėje įmonėje taikomą vadovavimo stilių.
 4. Išsiaiškinti gamybinėje įmonėje esamas vadovavimo problemas.
 5. Išsiaiškinti gamybinėje įmonėje taikomas motyvavimo priemones.

Darbo metodai: informacijos šaltinių analizė, kiekybinis tyrimas - apklausa raštu, duomenų analizė apdorota Microsoft Exel programa.


Turinys

 • Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos Valstybinių ir viešųjų įstaigų administravimo specializacijos profesinės veiklos sričių ir profesinių kompetencijų, kurias siekiama atskleisti darbų sąrašas………………………………………………………………3 Santrauka………………………………………………………………………………………4 Summary………………………………………………………………………………………5
 • Įvadas6
 • 1. DARBO OBJEKTO, INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR TYRIMŲ METODIKOS APŽVALGA8
 • 2. VADOVAVIMO YPATUMŲ TEORINĖ ANALIZĖ10
 • 2.1. Vadovavimo samprata ir reikšmė10
 • 2.2. Vadovavimo stilių klasifikavimas ir bruožai12
 • 2.3. Vadovavimo problemų analizė18
 • 2.4. Motyvavimo priemonių analizė19
 • 3. GAMYBINĖS ĮMONĖS VADOVAVIMO YPATUMŲ PRAKTINĖ ANALIZĖ23
 • 3.1. Gamybinės įmonės darbuotojų požiūris į vadovavimą23
 • 3.2. Gamybinės įmonės darbuotojų požiūris į vadovo stilių24
 • 3.3. Gamybinės įmonės darbuotojų požiūris į vadovavimo problemas28
 • 3.4 Gamybinės įmonės darbuotojų požiūris į motyvavimo priemones34
 • Išvados ir pasiūlymai40
 • Terminų ir sąvokų žodynas41
 • Literatūros sąrašas42

Reziumė

Autorius
laurad
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 29, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
43 psl.

Susiję darbai

Vadovavimo stilių analizė įmonėje

Vadyba Kursinis darbas jurgute
Temos aktualumas. Kylant šalies išsivystymo lygiui, kuriantis naujoms organizacijoms, vadovavimo problema tampa vis aktualesnė. Esamiems ir būsimiems vadovams skiriama vis daugiau dėmesio. Tam...

Vadovavimo etika organizacijoje ar įmonėje

Vadyba Referatas 2015 m. salvete
Vienas pagrindinių šiuolaikinių organizacijų bei įmonių tikslų – išlaikyti solidžią poziciją rinkoje. Tam reikia ne tik finansinių ar technologinių išteklių, bet ir kryptingai...