Ekonomika ir verslas / Vadyba

Gamybinės įmonės vadovavimo ypatumų analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje vis dar vyrauja didelis skirtumas tarp darbdavio ir darbuotojo. Dažnai vadovas ir darbuotojas vienas kito nesupranta, o tai verčia įmonę stovėti vietoje. Todėl labai svarbu, kad vadovas sugebėtų pamatyti darbuotojo geriausias savybes, kad darbuotojas atliktų ne tik jam paskirtus darbus, bet ir dalyvautų įmonės socialiniame gyvenime, sprendimų priėmime, pasidalintų naujomis idėjomis, pasiūlymais. Tik tinkamai vadovaujama įmonė galės dirbti darniai ir sėkmingai. Nepaisant kintančių technologijų, kurios dažnai pakeičia gyvąją darbo jėgą, šiuolaikinė verslo organizacija be darbuotojų vis tiek neišsivers. Kaip Šeibokienė A. (2002) teigia, vadovavimas tai, darbuotojų skatinimas, nukreipimas reikiama linkme, atitinkama įtaka, siekiant, kad jie atliktų būtinas užduotis. Vadovavimui svarbiausia – žmonių santykiai ir laikas. Vadovavimas organizacijai, jos žmonėms yra veikla, kurią galima stebėti ir vertinti, atsižvelgiant į vadovo pasirinktą vadovavimo stilių. Todėl vadybos mokslo literatūroje pateikiama įvairių vadovavimo stilių, kurie suprantami ne tik kaip metodų, norimo elgesio rinkiniai, bet ir kaip galimybė keisti organizacijos darbinės veiklos būdus. Analizuojamoje įmonėje dirba pakankamai daug drabuotojų, todėl svarbu, kad kiekvienas skyrių, padalinių vadovas tinkamai vadovautų, motyvuotų įmonės darbuotojus, taip įmonės darbuotojai atliks visas skirtas užduotis efektyviai, o tai naudinga ir darbuotojams ir pačiai įmonei. Šią temą analizuoja: Tamošiūnas A. (2013), Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert P. R. Jr. (2005), Juozaitienė L., Staponkienė J. (2006), Martinkus B., Stoškus S., Beržinskienė D., (2010), Lubienė J. (2009), Кетс Де Врис, M. (2004), Kasiulis J., Barvydienė V. (2004) Martinkienė J. (2002), Martinkus Br., Stoškus S., Beržinskienė D. (2010) teigia, Robbins S. P. (2010), Дафт, Р. Л., Лейн, П. (2007), Pakalnaitė L. (2006), Epstein, M. J. (2009), Ulrich D. ir Brockbank W. (2007), Patapas A., Mikelionytė R. (2010), Palidauskaitė J. (2007), Diskienė D. (2008) Sakalas A., Vanagas P., Martinkus B., ir kt. (2010) Marcinkevičiūtė L. (2010).

Problematika: Nagrinėjamoje įmonėje dirba pakankamai daug darbuotojų, bei vadovų, kurie koordinuoja savo skyrių veiką, todėl nagrinėjamai įmonei svarbu, kad darbuotojas tinkamai atliktų, suprastų savo darbą. Nuo įmonės vadovų vadovavimo priklauso visos įmonės veikla, todėl vadovai turi gebėti ne tik vadovauti, bet ir motyvuoti savo darbuotojus, kad jie pasiektų geriausių rezultatų.

Įmonėje atlikta apklausa parodys, kokios yra vadovavimo problemos įmonėje, koks vyrauja vadovų vadovavimo stilius bei kokios yra motyvavimo priemonės.

Darbo objektas - gamybinės įmonės vadovavimas.

Darbo tikslas - išanalizuoti gamybinės įmonės vadovavimo ypatumus.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti teoriškai vadovavimo sampratą, vadovavimo stilius, vadovavimo problemas bei motyvavimo priemones.
 2. Išanalizuoti gamybinėje įmonėje darbuotojų požiūrį į vadovavimą.
 3. Ištirti gamybinėje įmonėje taikomą vadovavimo stilių.
 4. Išsiaiškinti gamybinėje įmonėje esamas vadovavimo problemas.
 5. Išsiaiškinti gamybinėje įmonėje taikomas motyvavimo priemones.

Darbo metodai: informacijos šaltinių analizė, kiekybinis tyrimas - apklausa raštu, duomenų analizė apdorota Microsoft Exel programa.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10151 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos Valstybinių ir viešųjų įstaigų administravimo specializacijos profesinės veiklos sričių ir profesinių kompetencijų, kurias siekiama atskleisti darbų sąrašas………………………………………………………………3 Santrauka………………………………………………………………………………………4 Summary………………………………………………………………………………………5
 • Įvadas6
 • 1. DARBO OBJEKTO, INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR TYRIMŲ METODIKOS APŽVALGA8
 • 2. VADOVAVIMO YPATUMŲ TEORINĖ ANALIZĖ10
 • 2.1. Vadovavimo samprata ir reikšmė10
 • 2.2. Vadovavimo stilių klasifikavimas ir bruožai12
 • 2.3. Vadovavimo problemų analizė18
 • 2.4. Motyvavimo priemonių analizė19
 • 3. GAMYBINĖS ĮMONĖS VADOVAVIMO YPATUMŲ PRAKTINĖ ANALIZĖ23
 • 3.1. Gamybinės įmonės darbuotojų požiūris į vadovavimą23
 • 3.2. Gamybinės įmonės darbuotojų požiūris į vadovo stilių24
 • 3.3. Gamybinės įmonės darbuotojų požiūris į vadovavimo problemas28
 • 3.4 Gamybinės įmonės darbuotojų požiūris į motyvavimo priemones34
 • Išvados ir pasiūlymai40
 • Terminų ir sąvokų žodynas41
 • Literatūros sąrašas42

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

Įmonės veiklos analizė
Paruoštukė Įmonės veiklos analizė

KTU Įmonės veiklos analizės testo klausimai su pažymėtais teisingais atsakymo variantais. Čia 3 variantai. [...]

Transporto įmonės plėtros galimybių analizė
Kursinis darbas Transporto įmonės plėtros galimybių analizė

 Transporto paslaugų įmonės yra labai reikšmingos tiek valstybei, tiek visuomenei. Transporto paslaugos užtikrina prekybos egzistavimą [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys
Diplominis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai [...]

Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas
Kursinis darbas Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas

Temos aktualumas. Lietuvoje labai sparčiai vystosi smulkių ir vidutinių įmonių verslas. Besikuriančios įmonės dažnai neranda [...]

Prekybos įmonės UAB „Bimbo Italija“ marketingo analizė
Kursinis darbas Prekybos įmonės UAB „Bimbo Italija“ marketingo analizė

Šiandieniniame versle vartotojo tenkinimas tapo vienintelis prasmingas verslumo požymis. Laimi tik tas verslas, kuris patenkintų [...]

Įmonės „Saugus jausmas“ reklamos analizė
Kursinis darbas Įmonės „Saugus jausmas“ reklamos analizė

Dauguma žmonių į reklamos veikimo sferą kasdieniniame gyvenime patenka kaip reklamos auditorijos atstovai. Marketingo specialistui [...]

Gamybinės įmonės planas
Verslo planas Gamybinės įmonės planas

Temos aktualumas. Lietuvoje labai sparčiai vystosi smulkių ir vidutinių įmonių verslas. Besikuriančios įmonės dažnai neranda [...]

Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė
Kursinis darbas Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė

Temos aktualumas. Valdymas ir vadovavimas žmonėms visuomet pasireiškia per vadovų priimamų sprendimų kokybę, tikslų ir [...]

Įmonės
Kursinis darbas Įmonės "X" pardavimų didinimo analizė

Temos aktualumas. Įmonių, užsiimančių pramogų verslu, tikslas yra kuo pelningiau, mažesnėmis sąnaudomis parduoti prekes, plėsti [...]

Prekybos įmonės analizė
Praktikos ataskaita Prekybos įmonės analizė

Įvadas Praktikos objektas: UAB „X“ veikla ir finansinė atskaitomybė. Praktikos tikslas: Įtvirtinti studijų metu įgytas teorines žinias [...]

Įmonės “X” valdymo analizė
Referatas Įmonės “X” valdymo analizė

Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui [...]

Įmonės “X” valdymo analizė
Referatas Įmonės “X” valdymo analizė

Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui reikalingos [...]

Pasirinktos įmonės valdymo analizė ir sprendimo priėmimo proceso esmė
Referatas Pasirinktos įmonės valdymo analizė ir sprendimo priėmimo proceso esmė

Galima teigti, kad visas mūsų gyvenimas susideda iš problemų ir sprendimų, kuriuos mes priimame (arba [...]

Įmonės „X“ vartotojų poreikių analizė (žūklės reikmenų parduotuvės pavyzdžiu)
Kursinis darbas Įmonės „X“ vartotojų poreikių analizė (žūklės reikmenų parduotuvės pavyzdžiu)

Spartūs verslo aplinkos pokyčiai verčia įmones, siekiančias išsilaikyti rinkoje, ieškoti konkurencinių pranašumų, aktyviau remtis rinkodara.