Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo Lietuvoje problemos ir perspektyvos

52 psl. / 12614 žod.

Ištrauka

TEMOS AKTUALUMAS. Valstybės garantuojamos teisinė pagalbos įstatymas priimtas dar 2000m., tačiau praėjus dešimčiai metų po šio įstatymo priėmimo Teisingumo ministerijos 2009 m ataskaitos duomenimis, vos 49 proc. gyventojų žino kas yra valstybės garantuojama teisinė pagalba, ir tik 30 proc. yra girdėję apie antrinę teisinę pagalbą.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos žinomumas ir populiarumas sparčiausiai augo pastaraisiais 2008-2009m. Toks veiksnys sietinas su pasikeitusia ekonomine, teisine bei socialine padėtimi ne tik Lietuvos, bet ir daugelio kitų valstybių mastu. Esant ekonominiam pakilimui gyventojų finansinė padėtis buvo pakankamai gera, kad ginant savo pažeistas teises teisme, į pagalbą būtų pasitelktas privatus teisininkas. Tačiau pastarųjų metų pokyčiai privertė gyventojus domėtis privataus teisininko alternatyvomis.

TYRIMO PROBLEMA. Kasmet didėjant pareiškėjų skaičiui, būtina išsiaiškinti ar tinkamai teisės aktais reglamentuotas šis teisinis santykis, ar nėra spragų, o svarbiausia, ar valstybės garantuojama teisinė pagalba atlieka pagrindinę savo funkciją tinkamai: efektyviai, ekonomiškai ir yra prieinama tiems asmenims, kuriems jos labiausiai reikia.

Teisės viršenybės principas gali būti realiai įgyvendintas tik tuo atveju, jeigu jis yra realizuojamas praktiškai, t.y. sudaroma galimybė kiekvienam asmeniui veiksmingai ginti savo teises ir įstatymais saugomus interesus nuo bet kokio pažeidimo (Montvydienė I. 2010).

Probleminiai klausimai:

 1. Kodėl reikalinga gyventojams valstybės garantuojama teisinė pagalba?
 2. Kodėl atsisakoma teikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą?
 3. Kokios valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo perspektyvos Lietuvoje?

TYRIMO OBJEKTAS. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo Lietuvoje problemos ir perspektyvos.

TYRIMO TIKSLAS. Išnagrinėti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo Lietuvoje problemas ir perspektyvas.

TYRIMO UŽDAVINIAI:

 1. Aptarti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sampratą ir rūšis;
 2. Išskirti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos subjektus;
 3. Išanalizuoti antrinės teisinės pagalbos teikimo trūkumus;
 4. Įvertinti antrinės teisinės pagalbos teikimo perspektyvas.

TYRIMO METODAI: norminių teisės aktų analizė, apklausa raštu.

Darbo struktūra: darbas susideda iš trijų dalių. Pirmoje dalyje aptarsiu valstybės garantuojamos teisinės pagalbos struktūrą, reikalavimus siekiant gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, išnagrinėsiu atsisakymo teikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą priežastis, bei apžvelgsiu teisės aktus reglamentuojančius teisinės pagalbos teikimą. Antroje dalyje aptarsiu kokiais metodais bei priemonėmis atliksiu tyrimą. Trečioje dalyje pateiksiu gautus atlikto tyrimo rezultatus bei išdėstysiu išvadas ir pasiūlymus.


Turinys

 • TURINYS
 • ANOTACIJA3
 • ANMERKUNG4
 • ĮVADAS5
 • 1. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA7
 • 1.1. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sąvoka bei rūšys7
 • 1.2. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos subjektai10
 • 1.2.1. Reikalavimai asmenims, norintiems gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą11
 • 1.2.2. Subjektai, teikiantys valstybės garantuojamą teisinę pagalbą19
 • 1.3. Teisės aktai, reglamentuojantys valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą24
 • 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS29
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS31
 • 3.1. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos trūkumai31
 • 3.2. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos perspektyvos43
 • IŠVADOS46
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS48
 • PRIEDAI50

Reziumė

Autorius
ewaldina
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€12.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 26, 2016
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
52 psl.

Susiję darbai

Koncesijos įgyvendinimo teisinės problemos Lietuvoje

Teisė Diplominis darbas 2011 m. dzinas
Lietuvai, kaip daugeliui pasaulio valstybių, vis aktualesnė tampa viešosios infrastruktūros plėtros, įvairių viešųjų paslaugų teikimo ir jų kokybės poreikių užtikrinimo problema. Ši problema...

Valstybės kontrolės teisinio reglamentavimo problemos

Teisė Kursinis darbas jurgute
Kiekviena vastybė savo gyvybingumui palaikyti ir visaverčiam funkcionavimui garantuoti sukuria tam tikrą mechanizmą – valstybės valdžios ir valdymo institucijų sistemą, teismus, policiją, ginkluotąsias...

Įrodinėjimo problemos praktikoje

Teisė Diplominis darbas 2014 m. lile88
Temos aktualumas. Teismo proceso metu, siekiant išaiškinti ir ištirti nusikalstamas veikas, išnagrinėti bylas teismuose ir priimti teisingus procesinius sprendimus, kartu vykdoma ir pažintinė...

Lietuvos valstybės ir teisės istorija

Teisė Referatas 2015 m. studentasabc
LDK valstybingumo XIII-XVI a. raidoje buvo du esminiai teismų sistemos formavimosi kaitos periodai. Pirmuoju - aukščiausiojo teis­mo ir teisėjo valstybėje funkcijas turėjo valdovas,...