Socialiniai mokslai / Teisė

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo Lietuvoje problemos ir perspektyvos

0 atsiliepimų
Autorius:

TEMOS AKTUALUMAS. Valstybės garantuojamos teisinė pagalbos įstatymas priimtas dar 2000m., tačiau praėjus dešimčiai metų po šio įstatymo priėmimo Teisingumo ministerijos 2009 m ataskaitos duomenimis, vos 49 proc. gyventojų žino kas yra valstybės garantuojama teisinė pagalba, ir tik 30 proc. yra girdėję apie antrinę teisinę pagalbą.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos žinomumas ir populiarumas sparčiausiai augo pastaraisiais 2008-2009m. Toks veiksnys sietinas su pasikeitusia ekonomine, teisine bei socialine padėtimi ne tik Lietuvos, bet ir daugelio kitų valstybių mastu. Esant ekonominiam pakilimui gyventojų finansinė padėtis buvo pakankamai gera, kad ginant savo pažeistas teises teisme, į pagalbą būtų pasitelktas privatus teisininkas. Tačiau pastarųjų metų pokyčiai privertė gyventojus domėtis privataus teisininko alternatyvomis.

TYRIMO PROBLEMA. Kasmet didėjant pareiškėjų skaičiui, būtina išsiaiškinti ar tinkamai teisės aktais reglamentuotas šis teisinis santykis, ar nėra spragų, o svarbiausia, ar valstybės garantuojama teisinė pagalba atlieka pagrindinę savo funkciją tinkamai: efektyviai, ekonomiškai ir yra prieinama tiems asmenims, kuriems jos labiausiai reikia.

 Teisės viršenybės principas gali būti realiai įgyvendintas tik tuo atveju, jeigu jis yra realizuojamas praktiškai, t.y. sudaroma galimybė kiekvienam asmeniui veiksmingai ginti savo teises ir įstatymais saugomus interesus nuo bet kokio pažeidimo (Montvydienė I. 2010).

Probleminiai klausimai:

 1. Kodėl reikalinga gyventojams valstybės garantuojama teisinė pagalba?
 2. Kodėl atsisakoma teikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą?
 3. Kokios valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo perspektyvos Lietuvoje?

TYRIMO OBJEKTAS. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo Lietuvoje problemos ir perspektyvos.

TYRIMO TIKSLAS. Išnagrinėti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo Lietuvoje problemas ir perspektyvas.

TYRIMO UŽDAVINIAI:

 1. Aptarti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sampratą ir rūšis;
 2. Išskirti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos subjektus;
 3. Išanalizuoti antrinės teisinės pagalbos teikimo trūkumus;
 4. Įvertinti antrinės teisinės pagalbos teikimo perspektyvas.

TYRIMO METODAI: norminių teisės aktų analizė, apklausa raštu.

Darbo struktūra: darbas susideda iš trijų dalių. Pirmoje dalyje aptarsiu valstybės garantuojamos teisinės pagalbos struktūrą, reikalavimus siekiant gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, išnagrinėsiu atsisakymo teikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą priežastis, bei apžvelgsiu teisės aktus reglamentuojančius teisinės pagalbos teikimą. Antroje dalyje aptarsiu kokiais metodais bei priemonėmis atliksiu tyrimą. Trečioje dalyje pateiksiu gautus atlikto tyrimo rezultatus bei išdėstysiu išvadas ir pasiūlymus.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12614 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ANOTACIJA3
 • ANMERKUNG4
 • ĮVADAS5
 • 1. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA7
 • 1.1. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sąvoka bei rūšys7
 • 1.2. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos subjektai10
 • 1.2.1. Reikalavimai asmenims, norintiems gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą11
 • 1.2.2. Subjektai, teikiantys valstybės garantuojamą teisinę pagalbą19
 • 1.3. Teisės aktai, reglamentuojantys valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą24
 • 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS29
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS31
 • 3.1. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos trūkumai31
 • 3.2. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos perspektyvos43
 • IŠVADOS46
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS48
 • PRIEDAI50

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos

Maisto sauga – viena iš labiausiai aptariamų šiuolaikinių problemų. Nuo praėjusio šimtmečio šešiasdešimtųjų metų Europos [...]

Kėsinimosi į valstybės vadovo gyvybę sudėtis pagal Lietuvos ir kitų valstybių įstatymus
Kursinis darbas Kėsinimosi į valstybės vadovo gyvybę sudėtis pagal Lietuvos ir kitų valstybių įstatymus

Vienas iš pagrindinių baudžiamosios teisės bei baudžiamųjų įstatymų uždavinių yra žmogaus, esminių jo vertybių apsauga [...]

Koncesijos įgyvendinimo teisinės problemos Lietuvoje
Diplominis darbas Koncesijos įgyvendinimo teisinės problemos Lietuvoje

Lietuvai, kaip daugeliui pasaulio valstybių, vis aktualesnė tampa viešosios infrastruktūros plėtros, įvairių viešųjų paslaugų teikimo [...]

Valstybės kontrolės teisinio reglamentavimo problemos
Kursinis darbas Valstybės kontrolės teisinio reglamentavimo problemos

Kiekviena vastybė savo gyvybingumui palaikyti ir visaverčiam funkcionavimui garantuoti sukuria tam tikrą mechanizmą – valstybės [...]

Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas pagal Lietuvos nacionalinę teisę ir 1980 m. Vienos konvenciją dėl prekių pirkimo – pardavimo
Kursinis darbas Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas pagal Lietuvos nacionalinę teisę ir 1980 m. Vienos konvenciją dėl prekių pirkimo – pardavimo

Įvadas Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymo klausimai iškyla vykdant prekių pirkimo - [...]

Civilinė ir šeimos teisė pagal Lietuvos statutus
Referatas Civilinė ir šeimos teisė pagal Lietuvos statutus

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomeninės ir valstybinės santvarkos pagrindas buvo feodalinės žemės nuosavybė, todėl žemės nuosavybės [...]

Bylos prieš Lietuvą Europos Žmogaus teisių teisme (2006-2008 m.)
Prezentacija Bylos prieš Lietuvą Europos Žmogaus teisių teisme (2006-2008 m.)

Europos Žmogaus Teisių Teismas (dar kitaip vadinamas Strasbūro teismu) – tai Strasbūre, Prancūzijoje dirbantis tarptautinis [...]

Religinių bendruomenių ir bendrijų teisinė padėtis Lietuvoje
Referatas Religinių bendruomenių ir bendrijų teisinė padėtis Lietuvoje

Šiais laikais valstybėms ir visuomenei pergyvenant globalizaciją, terorizmą bei viena kitą keičiančias politines ir ekonomines [...]

Tautinės valstybės problema pagal Antaną Maceiną
Rašinys Tautinės valstybės problema pagal Antaną Maceiną

Antanas Maceina (1908-1987 m.) - vienas iškiliausių Lietuvos mąstytojų, poetas ir filosofas. Jis daugiausia dėmesio [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Kas yra teisingumas pagal Sokratą ir Trazimachą?
Prezentacija Kas yra teisingumas pagal Sokratą ir Trazimachą?

„Tu puikiai kalbi, Kefalai, - pasakiau. – Bet štai teisingumas – ar teisingumu mes vadinsime [...]

Valstybių tarptautinė teisinė atsakomybė
Prezentacija Valstybių tarptautinė teisinė atsakomybė

Šioje prezintacijoje išsiaiškinsime Valstybių tarptautinė teisinė atsakomybė . Sąvokos, pagrindai ,rūšys, atsakomybės formos. atsakomųjų priemonių [...]

Stabilios demokratijos problema Lietuvoje
Kursinis darbas Stabilios demokratijos problema Lietuvoje

Darbe nagrinėjama Lietuvos stabilios demokratijos problema. Pirmiausia, ieškoma atsakymo į klausimą, kiek Lietuvos demokratija yra [...]

Vaiko teisių politika Lietuvoje
Kursinis darbas Vaiko teisių politika Lietuvoje

Temos aktualumas. Vaiko teisės – tai esminės laisvės ir prigimtinės teisės, kurios priklauso kiekvienam asmeniui [...]