AB „SEB BANKAS“ veiklos finansinė analizė ir modeliavimas

55 psl. / 11353 žod.

Ištrauka

Bankas yra įstaiga, kuriai būtinas visiškas skaidrumas ir klientų pasitikėjimas. Klientai, o taip pat ir akcininkai turi tiksliai žinoti kokia vienu ar kitu momentu yra banko finansinė padėtis, kokia turto struktūra ar pajėgus bankas vykdyti savo įsipareigojimus ir pan. Klientas patikėjęs bankui pinigus turi būti visiškai ramus. Todėl bankai viešai skelbia savo balansus, pelno (nuostolio) ataskaitas. Pasinaudojus jomis atliekama banko finansinė analizė, kuri padeda įvertinti finansinės institucijos veiklos efektyvumą, patikimumą, analizuoti šios institucijos veiklos sprendimus tam tikru ekonominiu laikotarpiu. Darbe atliekama finansinė AB „SEB bankas“ analizė.

Šio darbo tikslas – atlikti AB „SEB bankas“ 2011 – 2013 metų finansinių ataskaitų analizę, identifikuoti svarbiausius ir didžiausios įtakos banko veiklos rezultatams turėjusius veiksnius bei remiantis sudarytais scenarijais, numatyti AB „SEB bankas“ veiklos perspektyvas 2014 metams.

Tyrimo uždaviniai:

 • Pateikti pagrindines AB „SEB bankas“ veiklą apibūdinančias charakteristikas, įvertinti banko svarbą Lietuvos komercinių bankų kontekste;
 • Identifikuoti ir išanalizuoti makroekonominę aplinką ir sudaryti busimų metų scenarijų;
 • Atlikti vertikalią ir horizontalią banko finansinių ataskaitų analizes;
 • Išanalizuoti pagrindinius banko veiklos rezultatus apibūdinančius santykinius finansinius rezultatus;
 • Remiantis makroekonominės aplinkos scenarijumi, bei ekspertų nuomonėmis atlikti AB „SEB bankas“ veiklos prognozę 2015 metams.

Tyrimo objektas – AB „SEB bankas“ finansinės ataskaitos 2011 – 2013 metais.

Atliekant AB „SEB bankas“ finansinės būklės analizę buvo panaudoti įvairūs tyrimo būdai (tyrimo metodai):

 • duomenų sisteminimo ir apdorojimo;
 • duomenų palyginimo;
 • grafinio vaizdavimo;
 • horizontalioji, vertikalioji;
 • santykinių dydžių analizė.


Turinys

 • SANTRAUKA
 • SUMMARY
 • ĮVADAS
 • 1. AB „SEB bankas“ charakteristika
 • 1.1 AB „SEB“ banko istorija
 • 1.2 Pozicija finansų sektoriuje
 • 1.3 Pagrindinių efektyvumo rodiklių kitimo tendencijos
 • 2. Lietuvos makroekonomikos aplinkos analizė
 • 3. AB „SEB“ veiklos finansinė analizė
 • 3.1. Banko finansinės padėties ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė
 • 3.2. Banko bendrųjų pajamų ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė
 • 3.3. AB „SEB“ pagrindinių finansinių rodiklių analizė
 • 3.3.1 Veiklos efektyvumo analizė
 • 3.3.2 Likvidumo rizikos analizė
 • 3.3.3 Kredito rizika
 • 3.3.4 Kapitalo rizika
 • 3.3.5 Veiklos rizika
 • 3.3.6 Palūkanų normos rizika
 • 4. AB „SEB bankas“ veiklos modeliavimas
 • 5. SEB bankas ataskaitų prognozavimas ir prognozuojamų duomenų rodiklių analizė

Reziumė

Autorius
darbai123
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€11.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 30, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
55 psl.

Susiję darbai

Įmonės "X" veiklos finansinė analizė

Finansai Kursinis darbas 2015 m. karpis
Darbe atliekama įmonės finansinė analizė ir pagal apskaičiuotus finansinius rodiklius yra prognozuojama tolimesnė įmonės raida. Apžvelgiami galimi sunkumai ir stabilumo įvertinimas.

UAB "X" finansinės veiklos analizė ir vertinimas

Finansai Diplominis darbas 2015 m. zenyte2013
Įmonės finansiniams metams pasibaigus, parengiama metinė finansinė atskaitomybė, kurioje pateikiama informacija apie tai, kaip įmonė dirbo visus metus, tačiau šios ataskaitos neparodo verslo...