AB „Swedbank“ veiklos finansinė analizė ir modeliavimas

51 psl. / 12139 žod.

Ištrauka

Rinkos sąlygos nuolat kinta. Dėl šios priežasties yra svarbu, kad rinkos dalyviai, t. y. finansinės institucijos, būtų dinamiškos. Tai pasiekti padeda nuolatinis vykdomos veiklos ir gautų rezultatų analizavimas bei prognozavimas. Išsamiai išanalizavus finansinės institucijos veiklą galima priimti tinkamus valdymo sprendimus ir taip išlikti konkurencingai rinkoje. Taip pat siekiant vykdomos veiklos sėkmės yra svarbu rinkti informaciją apie dabartinę situaciją šalyje, numatyti tolimesnes vystymosi tendencijas ir turimą informaciją pritaikyti savo veikloje.

AB „Swedbank“ yra vienas iš didžiausių Lietuvoje veikiančių bankų, užimančių reikšmingą rinkos dalį. Pastaraisiais metais šis bankas pasižymėjo sparčiu pajamų augimu. Atliekant banko veiklos finansinę analizę yra siekiama sužinoti ar ši finansinė institucija yra konkurencinga rinkoje, kokie yra jos paskolų teikimo privalumai ir trūkumai. Taip pat yra atliktas banko rezultatų prognozavimas, vertinamos banko perspektyvos.

Darbo objektas: AB „Swedbank“ paskolų teikimo pajamos ir sąnaudos.

Darbo tikslas: Išanalizuoti AB „Swedbank“ teikiamas paskolas, jų kitimo tendencijas bei įtaką bendriems veiklos rezultatams, suprognozuoti galimas šios veiklos tendencijas ateityje ir įvertinti jų įtaką potencialiems banko veiklos rezultatams.

Siekiant šio tikslo buvo išsikelti pagrindiniai darbo uždaviniai:

 1. Ištirti AB „Swedbank“ charakteristiką, analizuojant šio banko istoriją, teikiamas paslaugas, užimamą dalį rinkoje;
 2. Apibūdinti Lietuvos ekonominę aplinką;
 3. Išanalizuoti AB „Swedbank“ teikiamų paskolų rezultatų analizę;
 4. Prognozuoti AB „Swedbank“ paskolų veiklos rezultatus, naudojant scenarijų analizę;
 5. Prognozuoti AB „Swedbank“ finansines ataskaitas, remiantis suprognozuotais paskolų veiklos rezultatais, bei įvertinti banko perspektyvas, naudojant pagrindinius efektyvumo rodiklius.

Darbo metodai: Informacinių šaltinių analizė, grafinė analizė, struktūros analizė, santykinių rodiklių analizė, situacijų modeliavimas, scenarijų analizė.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. AB „SWEDBANK“ CHARAKTERISTIKA
 • 1.1. Banko veiklos istorija
 • 1.2. Banko pozicija finansų rinkoje
 • 1.3. Teikiamų paslaugų charakteristika
 • 1.4. Banko veiklos efektyvumo rodikliai
 • 2. LIETUVOS MAKROEKONOMINĖ APLINKA
 • 3. AB „SWEDBANK“ FINANSINĖ ANALIZĖ
 • 3.1. Balanso struktūros analizė
 • 3.2. Balanso dinamikos analizė
 • 3.3. Peno (nuostolių) ataskaitos struktūros bei dinamikos analizė
 • 3.4. Teikiamų paskolų stipriosios ir silpnosios pusės
 • 4. VEIKLOS REZULTATŲ PROGNOZAVIMAS
 • 5. FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR RODIKLIŲ PROGNOZAVIMAS
 • 5.1. AB „Swedbank“ pelno (nuostolių) ir balanso ataskaitų prognozavimas
 • 5.2. Prognozuojami efektyvumo rodikliai
 • IŠVADOS
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
darbai123
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 30, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
51 psl.

Susiję darbai

Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

Finansai Kursinis darbas 2013 m. amber
Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus. Įmonėse nuolat...