Priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybės

51 psl. / 9800 žod.

Ištrauka

Aktualumas. Pyktis dažnai kyla, kai žmogus jaučiasi nesuprastas, įskaudintas, negali kontroliuoti situacijos ar įveikti sunkumų (Deny, 2009). Vaikai iš tiesų turi daug priežasčių pykti.

Jie yra maži ir negali daryti visko, ką nori. Dažnai susiduria su nesėkmėmis stengdamiesi ką nors atlikti. Suaugusieji jiems nurodo, kaip elgtis, ir, be to, yra stipresni ir, vaikui nepaklusus, gali priversti daryti tai, ko nenori. Darželyje nuolatinis bendravimas su daugeliu vaikų ir su tuo susijusi bendra veikla, neišvengiami konfliktai ir jų sprendimų paieška padeda vaikui suprasti taisyklių būtinybę, išmoko jas kurti ir jų laikytis.

Mokslininkų (Berkowitz, 2002; Deffenbacher, 2000; Spielberger, 2005) tyrinėjimų duomenys liudija, kad pyktis – emocija, pasireiškia kiekvieno žmogaus gyvenime, tačiau ji skiriasi savo intensyvumu.

Tyrimai pykčio tema pradėti prieš keletą dešimtmečių. Vieni tyrėjai pabrėžia pykčio įtaką sveikatai (Deffenbacher, 1997; Spielberger, 1988), kiti nagrinėja pykčio ir agresijos santykį (Averill, 1982). Aktualūs pykčio tyrimai paauglystės amžiuje (Zeman ir kt., 2002), tačiau pasigendama tyrimų nagrinėjančių priešmokyklinio amžiaus vaiko gebėjimą valdyti savo pyktį, nes vaikai negimsta mokėdami, jie išmoksta valdyti savo emocijas.

Nagrinėjant dažniausiai vaikų patiriamas emocijas, ieškant galimų pagalbos vaikams būdų, galima padėti vaikams suprasti, išgyventi, tinkamai išreikšti ir valdyti tokią sudėtingą emociją kaip pyktis. Iškyla problema kaip tėvai pažįsta savo vaiko pyktį ir remiantis tuo požiūriu, padeda jį suvaldyti. Problemai spręsti keliamas probleminis klausimas: ar šiuolaikiniai tėvai pakankamai dėmesio skiria savo vaikų emociniam pažinimui ir jų ugdymo galimybėms?

Darbo tikslas – išsiaiškinti piešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybes.

Darbo uždaviniai:

Teoriškai pagrįsti priešmokyklinio amžaius vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybes.Ištirti tėvų požiūrį į priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimą valdyti pyktį.Inicijuoti, suplanuoti, realizuoti edukacinį projektą.

Darbo objektas – tėvų požiūris į priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimą valdyti savo pyktį.


Turinys

 • ĮVADAS8
 • I PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ GEBĖJIMO VALDYTI SAVO PYKTĮ - UGDYMO GALIMYBIŲ PAGRINDAS10
 • 1.1. Pykčio samprata ir raida10
 • 1.2. Pykčio rodikliai11
 • 1.3. Destruktyvus elgesys13
 • 1.4. Ugdymo galimybės padedančios priešmokyklinio amžiaus vaikui valdyti
 • savo pyktį17
 • II PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ GEBĖJIMO VALDYTI SAVO PYKTĮ UGDYMO GALIMYBĖS EMPIRINIS TYRIMAS21
 • 2.1. Tyrimo metodika ir organizavimas21
 • 2.2. Tyrimo instrumentarijaus sudarymas23
 • 2.3. Tyrimo rezultatai23
 • III EDUKACINIS PROJEKTAS32
 • 3.1. Projekto idėjos kilmė32
 • 3.2. Tyrimas esamai situacijai nustatyti34
 • 3.3. Personalo dalyvausiančio projekte numatymas34
 • 3.4. Darbo grupės numatymas35
 • 3.5. Pagrindiniai veiklos etapai, laukiami rezultatai36
 • 3.6. Projekto refleksija37
 • IŠVADOS39
 • LITERATŪRA40
 • PRIEDAI41

Reziumė

Autorius
daydreamer22
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 6, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
51 psl.

Susiję darbai

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

Pedagogika Kursinis darbas svetlana
Darbo aktualumas. Vaikai rašyti ir skaityti pradeda nevienodai dėl skirtingų pažintinių, socialinių ir emocinių galių. Kad vaikas skaityti ir rašyti mokytųsi remdamasis savo...