Socialiniai mokslai / Pedagogika

Priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybės

0 atsiliepimų
Autorius:

Aktualumas. Pyktis dažnai kyla, kai žmogus jaučiasi nesuprastas, įskaudintas, negali kontroliuoti situacijos ar įveikti sunkumų (Deny, 2009). Vaikai iš tiesų turi daug priežasčių pykti.

Jie yra maži ir negali daryti visko, ką nori. Dažnai susiduria su nesėkmėmis stengdamiesi ką nors atlikti. Suaugusieji jiems nurodo, kaip elgtis, ir, be to, yra stipresni ir, vaikui nepaklusus, gali priversti daryti tai, ko nenori. Darželyje nuolatinis bendravimas su daugeliu vaikų ir su tuo susijusi bendra veikla, neišvengiami konfliktai ir jų sprendimų paieška padeda vaikui suprasti taisyklių būtinybę, išmoko jas kurti ir jų laikytis.

Mokslininkų (Berkowitz, 2002; Deffenbacher, 2000; Spielberger, 2005) tyrinėjimų duomenys liudija, kad pyktis – emocija, pasireiškia kiekvieno žmogaus gyvenime, tačiau ji skiriasi savo intensyvumu.

Tyrimai pykčio tema pradėti prieš keletą dešimtmečių. Vieni tyrėjai pabrėžia pykčio įtaką sveikatai (Deffenbacher, 1997; Spielberger, 1988), kiti nagrinėja pykčio ir agresijos santykį (Averill, 1982). Aktualūs pykčio tyrimai paauglystės amžiuje (Zeman ir kt., 2002), tačiau pasigendama tyrimų nagrinėjančių priešmokyklinio amžiaus vaiko gebėjimą valdyti savo pyktį, nes vaikai negimsta mokėdami, jie išmoksta valdyti savo emocijas.

Nagrinėjant dažniausiai vaikų patiriamas emocijas, ieškant galimų pagalbos vaikams būdų, galima padėti vaikams suprasti, išgyventi, tinkamai išreikšti ir valdyti tokią sudėtingą emociją kaip pyktis. Iškyla problema kaip tėvai pažįsta savo vaiko pyktį ir remiantis tuo požiūriu, padeda jį suvaldyti. Problemai spręsti keliamas probleminis klausimas: ar šiuolaikiniai tėvai pakankamai dėmesio skiria savo vaikų emociniam pažinimui ir jų ugdymo galimybėms?

Darbo tikslas – išsiaiškinti piešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybes.

Darbo uždaviniai:

Teoriškai pagrįsti priešmokyklinio amžaius vaikų gebėjimo valdyti savo pyktį ugdymo galimybes.Ištirti tėvų požiūrį į priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimą valdyti pyktį.Inicijuoti, suplanuoti, realizuoti edukacinį projektą.

Darbo objektas – tėvų požiūris į priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimą valdyti savo pyktį.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9800 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS8
 • I PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ GEBĖJIMO VALDYTI SAVO PYKTĮ - UGDYMO GALIMYBIŲ PAGRINDAS10
 • 1.1. Pykčio samprata ir raida10
 • 1.2. Pykčio rodikliai11
 • 1.3. Destruktyvus elgesys13
 • 1.4. Ugdymo galimybės padedančios priešmokyklinio amžiaus vaikui valdyti
 • savo pyktį17
 • II PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ GEBĖJIMO VALDYTI SAVO PYKTĮ UGDYMO GALIMYBĖS EMPIRINIS TYRIMAS21
 • 2.1. Tyrimo metodika ir organizavimas21
 • 2.2. Tyrimo instrumentarijaus sudarymas23
 • 2.3. Tyrimo rezultatai23
 • III EDUKACINIS PROJEKTAS32
 • 3.1. Projekto idėjos kilmė32
 • 3.2. Tyrimas esamai situacijai nustatyti34
 • 3.3. Personalo dalyvausiančio projekte numatymas34
 • 3.4. Darbo grupės numatymas35
 • 3.5. Pagrindiniai veiklos etapai, laukiami rezultatai36
 • 3.6. Projekto refleksija37
 • IŠVADOS39
 • LITERATŪRA40
 • PRIEDAI41

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės

         Aktualumas. Ikimokyklinis amžius labai svarbus ir ypatingas vaiko gyvenime. Šiuo gyvenimo tarpsniu ypač greitai [...]

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas
Referatas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas

Kiekvienas vaikas yra unikali ir nepakartojama asmenybė.Visa veikla, kurioje dalyvauja vaikas, skirta jo asmenybės tobulėjimui [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
Kursinis darbas Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

Darbo aktualumas. Vaikai rašyti ir skaityti pradeda nevienodai dėl skirtingų pažintinių, socialinių ir emocinių galių.

Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje
Diplominis darbas Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje

Tyrimo aktualumas. XXI amžiuje kūrybiškumas traktuojamas kaip išskirtinis žmogaus gebėjimas, lemiantis jo sėkmę konkurencingame pasaulyje [...]

Priešmokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos problemos
Tyrimas Priešmokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos problemos

Perėjimas iš vaikų darželio į pradinę mokyklą yra svar­bus žingsnis vaiko gyvenime. Pedagoginiu ir psichologi­niu [...]

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo darželyje problemos
Kursinis darbas Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo darželyje problemos

Remiantis “Vaikų teisių konvencija” galima teigti, kad kiekvienas vaikas turi turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas, vaidybinės veiklos interpretavimas
Prezentacija Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas, vaidybinės veiklos interpretavimas

Menas turi didžiulį poveikį, auklėjant žmogų. Vieną prieinamiausių meno rūšių ikimokyklinio amžiaus vaikams yra teatras.

Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas
Referatas Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas

Prevencinė programa pasirinkta tema, parengta Bendruomenės slaugos paskaitai.

Etnokultūrinio ugdymo priemonių taikymas priešmokyklinio amžiaus grupėje
Diplominis darbas Etnokultūrinio ugdymo priemonių taikymas priešmokyklinio amžiaus grupėje

Nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu, kilus lietuvybės sąjūdžiui, pradėta akcentuoti etninės kultūros reikšmė. To meto iškilios asmenybės [...]