Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Agrariniame sektoriuje veikiančių bendrovių ekonominio gyvybingumo vertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Agrarinis sektorius yra vienas svarbiausių šalies ūkio strateginių sričių. Jis svarbus ekonominiu, socialiniu, etnokultūriniu bei gamtosaugos požiūriu. Žemės ir maisto ūkis sukuria beveik 8 proc. šalies bendrojo vidaus produkto, darbo vietas kas devintam dirbančiajam ir netoli penktadalio viso Lietuvos eksporto. Šios ūkio šakos remia ir palaiko mūsų kaimo bendruomenes ir miestus, patiekia ant šalies gyventojų stalo aukštos kokybės, saugų ir įvairų maistą. Lietuvos žemės ūkis yra vienas prioritetinių sektorių, atliekančių svarbų ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį vaidmenį. Dėl daugiafunkcinio pobūdžio žemės ūkis laikomas prioritetine Lietuvos ūkio šaka. Kaimas pradedamas vis labiau vertinti kaip šalies infrastruktūra, nuo kurios priklauso kaime ir mieste gyvenančių žmonių gyvenimo lygis. Apskritai dėl kai kurių savo bruožų, pavyzdžiui, sezoniškumo ar jo produktų būtinybės žmonių egzistencijai, agrarinis sektorius dažnai laikomas specifine ūkio šaka. Jo specifika pasireiškia gamybos priemonių, jų panaudojimo, nuosavybės formos ir kitais ypatumais.

Atkūrus šalies Nepriklausomybę, dideli pertvarkymai vyko agrariniame sektoriuje - kūrėsi ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare prasidėjo naujas etapas, pradėta teikti aktyvi paramą agrariniam sektoriui, formuojasi valstybės politika šio sektoriaus atžvilgiu. Vienas svarbiausių uždavinių buvo ir išlieka - skatinti ūkių ekonominį gyvybingumą. Taigi, atsižvelgiant į išdėstytas mintis, darbe bus parengtas agrariniame sektoriuje veikiančių bendrovių ekonominio gyvybingumo vertinimas.

Mokslinė problema. Ūkio subjekto ekonominio gyvybingumo vertinimas tampa vis aktualesnis klausimas tiek atliekant mokslinius tyrimus, tiek ir formuojantis agrarinę politiką (Slavickienė, Savickienė, 2014). Lietuvos agrarinio sektoriaus ekonominis gyvybingumas mažai nagrinėta tema. Gyvybingumo teorijos taikymas agrariniame sektoriuje suteikia naudingos informacijos ne tik ūkininkams, bendrovėms, bet ir kitiems verslo subjektams, kurie yra susieti su žemės ūkio veikla. Ekonominio gyvybingumo vertinimas gali būti viena iš krizės valdymo priemonių. Nė vienas ūkininkas nėra tikras, kad jo gamybinė veikla bus tęstina ir turės paklausą. Todėl ūkio subjektams labai svarbu įvertinti savo veiklos riziką, jos ribas tam, kad išvengtų bankroto. Moksliniuose tyrimuose mažai dėmesio skiriama ūkių ekonominiam gyvybingumui vertinti, tinkamai parinkti ir taikyti vertinimo modelius. Mokslininkai Tisdell (1996), Adelaja, Sillivan (1998); Singh (2001), Scott (2005) ir kt. pritaria, jog nėra vieningos nuomonės, kurie veiksniai sąlygoja ūkių gyvybingumą. Lietuvoje ūkių gyvybingumo vertinimo tyrimus atliekantys mokslininkai (Savickienė, Slavickienė (2011); Deksnienė, Šimaitytė, Butkus (2006); Jurkėnaitė (2012) ir kt.) taip pat pritaria, jog nėra išskirti rodikliai, padedantys vertinti ūkių gyvybingumą šalyje. Dažniausiai mokslininkai siekia įvertinti ūkių ekonominį gyvybingumą pasitelkdami santykinius finansinius rodiklius ir statistinius metodus. Kiekvienu atveju mokslininkai taiko adaptuotus metodus ir ieško sėkmingiausio būdo vertinimui pabrėždami, jog agrarinio sektoriaus ūkio subjektų gyvybingumą tirti ir vertinti yra būtina, siekiant užtikrinti šio sektoriaus perspektyvas ir pelningumą. Kaip pastebi Tisdell (1996) ekonominio gyvybingumo trūkumas tampa esmine priežastimi, kodėl agrarinis sektorius mažiau populiarus ir nesiplečia taip greitai subjektų skaičiumi kaip kiti.

Tyrimo problema – kaip objektyviau įvertinti agrariniame sektoriuje veikiančių bendrovių ekonominį gyvybingumą.

Tyrimo objektas – agrariniame sektoriuje veikiančių bendrovių ekonominis gyvybingumas.

Tyrimo tikslas – ištirti agrariniame sektoriuje veikiančių bendrovių ekonominį gyvybingumą ir parengti ekonominio gyvybingumo vertinimo metodiką.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Atlikti ekonominio efektyvumo ir ekonominio gyvybingumo sąvokų sampratų analizę;
 2. Išnagrinėti ekonominio gyvybingumo vertinimo metodus, išskiriant jų privalumus ir trūkumus;
 3. Išanalizuoti UAB „Krekenava“ veiklos ekonominį gyvybingumą lemiančius rodiklius;
 4. Parengti agrariniame sektoriuje veikiančių bendrovių ekonominio gyvybingumo vertinimo metodiką;
 5. Atlikti lyginamąją analizę pagal parengtą ekonominio gyvybingumo vertinimo metodiką.

Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, atvejo analizė – statistinių duomenų lyginamoji analizė, grafinis duomenų atvaizdavimas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
15119 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS11
 • 1. PROBLEMOS ANALIZĖ. AGRARINIO SEKTORIAUS SVARBA LIETUVOS EKONOMIKOJE13
 • 1.1. Lietuvos agrarinio sektoriaus 2009-2013 m. apžvalga13
 • 1.2.Lietuvos agrarinis sektorius ES ūkio sistemoje19
 • 2. TEORINIAI SPRENDIMAI. EKONOMINIO GYVYBINGUMO VERTINIMO TEORINIS PAGRINDIMAS24
 • 2.1. Veiklos ekonominio gyvybingumo ir efektyvumo sąvokų analizė24
 • 2.2.Agrarinio sektoriaus subjektų ekonominio gyvybingumo rodikliai30
 • 2.3. Ekonominio gyvybingumo rodiklių analizės metodai35
 • 3. TYRIMAI IR JŲ REZULTATAI. UAB „KREKENAVA“ EKONOMINIO GYVYBINGUMO VERTINIMAS40
 • 3.1. UAB „Krekenava“ bendroji charakteristika40
 • 3.2.UAB „Krekenava“ 2009-2013 m. veiklos gyvybingumo vertinimas43
 • 3.3. UAB „Krekenava“ veiklos ekonominio gyvybingumo didinimo galimybės49
 • 3.4.Agrariniame sektoriuje veikiančių bendrovių ekonominio gyvybingumo vertinimo metodika53
 • 3.5. Agrarinio sektoriaus bendrovių lyginamoji analizė55
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS59
 • LITERATŪRA61
 • PRIEDAI66

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas
Referatas Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas

Jokios šalies ekonomika negali vystytis be geros ir stabilios bankų veiklos. Jų vaidmuo be jokių [...]

Ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas
Prezentacija Ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas

Uždaviniai ir metodai: Atlikti ekonomikos atvirumo aspektų teorinę analizę. Teorinės analizės pagalba įvertinti ekonomikos atvirumo rizikos veiksnius. Išanalizuoti [...]

Žemės ūkio bendrovių vadovų kompetencijų vertinimas
Diplominis darbas Žemės ūkio bendrovių vadovų kompetencijų vertinimas

Temos aktualumas, naujumas. Šiuolaikinėse organizacijose žinių valdymas tampa vis svarbesniu aspektu, siekiant įmonės tikslų bei [...]

Straipsnis: ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas
Referatas Straipsnis: ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas

Įvadas Pasaulinės ekonomikos nebūtų, jei valstybės veiktų viena nuo kitos nepriklausomai, tačiau, kaip žinoma, ištekliai Žemėje [...]

Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovių draudimo porfelių struktūros pagal pasirašytas draudimo įmokas 2005 – 2009 metais vertinimas
Referatas Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovių draudimo porfelių struktūros pagal pasirašytas draudimo įmokas 2005 – 2009 metais vertinimas

Draudikas - asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti draudimo veiklą. Lietuvos Respublikoje teisę [...]

Lietuvoje veikiančių investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas
Diplominis darbas Lietuvoje veikiančių investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas

Temos aktualumas. Kiekvienas asmuo renkasi investavimo produktus siekdamas pagerinti savo finansinę padėtį, todėl šiuolaikinėje visuomenėje [...]

Inovacijos projektavimo ekonominis vertinimas
Referatas Inovacijos projektavimo ekonominis vertinimas

Elektros energijos poreikiai pasaulyje nuolat didėja, elektros naudojimas pasižymi paprastumu ir universalumu. Be to, nuo [...]

Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Portugalijoje
Prezentacija Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Portugalijoje

Viešasis sektorius- tai tos institucijos, kurios yra išlaikomos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų.   Jį apibūdina [...]

Roberto Solow ekonominio augimo modelis ir jo vertinimas dabartinės ekonomikos teorijos požiūriu
Prezentacija Roberto Solow ekonominio augimo modelis ir jo vertinimas dabartinės ekonomikos teorijos požiūriu

Solow modelis pavadintas kūrėjo – Roberto Mertono Solow (Solow, Robert Merton, g. 1924) – vardu.

SWEDBANK akcinės bendrovės investicinių paslaugų naudos klientams vertinimas, investuojant per gyvybės draudimą ir tiesiogiai į investicinius fondus
Diplominis darbas SWEDBANK akcinės bendrovės investicinių paslaugų naudos klientams vertinimas, investuojant per gyvybės draudimą ir tiesiogiai į investicinius fondus

Šiais laikais sparčiai vystosi bankų veikla. Bankas yra finansų įstaiga, kurios pagrindinė funkcija teikti finansines [...]

Ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas
Referatas Ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas

Temos aktualumas – įmonei svarbu skaičiuoti visus įmonės ekonominius rodiklius, nes verslas dažnai žlunga, dėl [...]

Ekonominių idėjų apie turto nuosavybę raida ekonominės minties istorijoje ir jų vertinimas
Referatas Ekonominių idėjų apie turto nuosavybę raida ekonominės minties istorijoje ir jų vertinimas

Dabartiniam žmogui tikriausiai būtų labai sunku įsivaizduoti gyvenimą be privačios nuosavybės, kuri suteikia laisvės ir [...]

UAB „Baldita“ ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas
Referatas UAB „Baldita“ ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas

Verslo ekonomika - tai naujausios verslo ekonomikos teorijos ir praktikos žinios, būtinos naujai situacijai adekvačiai kompetencijai [...]

Krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais organizavimas ir ekonominis vertinimas
Kursinis darbas Krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais organizavimas ir ekonominis vertinimas

„Transporto sistemą sudaro trys pagrindinės dalys: transporto priemonės, transporto infrastruktūra ir valdymas, vežimo objektai (keleiviai [...]