Všį Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro galimybės skatinant turizmą Druskininkuose

46 psl. / 9709 žod.

Ištrauka

Baigiamajame darbe nagrinėjamos Druskininkų TVIC turizmo skatinimo galimybės. Problema: pilnai neišnaudojamos šiuolaikinės komunikacijos ir rėmimo priemonės, kurios turi didžiausią potencialą pritraukti daugiau turistų į Druskininkus ir apylinkes. Teorinėje dalyje nagrinėjama turizmo samprata, rinkodaros reikšmė turizmui. Taip pat nagrinėjama šiuolaikinė medija ir masinės komunikacijos priemonės internete, bei jų reikšmė turizmo rinkodarai. Analitinėje dalyje analizuojama ir įmonės veikla ir jos teikiamos paslaugos, aprašomas tyrimas (apklausa, lyginamoji analizė) ir jo rezultatai. Šioje dalyje parengiamas šiuolaikinės medijos integravimo į TVIC rinkodarą planas. Baigiamojoje dalyje pateikiamos galutinės išvados ir siūlymai, literatūros sąrašas ir kiti priedai.

Turizmas yra viena sparčiausiai augančių ir besivystančių ūkio šakų. Tai lemia didelės susisiekimo galimybės, prieiga prie turizmo informacijos. Turizmo verslo aplinka yra labai konkurencinga, todėl labai svarbu išnaudoti visas priemones turizmo skatinimui. Turizmo išteklių viešinimas ir populiarinimas yra vienas svarbiausių aspektų norint efektyviai realizuoti turizmo paslaugas ir gauti didžiausią abipusią naudą. Šie procesai susiję su turizmo rinkodara, kuri reguliuoja įmonių ir įstaigų plėtros ir atsinaujinimo procesus. Rinkodaros esmė yra tinkamai pateikti prekę ar paslaugą, parinkti geriausius realizavimo kanalus ir organizuoti rėmimo kompleksus. Lietuvoje yra daugybė lankytinų vietų, turizmo objektų: istorinio, kultūrinio paveldo, rekreacinių ir pramoginių. Labiausiai lankytinuose ir turistus dominančiuose miestuose ar vietovėse įsteigti turizmo informacijos centrai, kurie rūpinasi turizmo skatinimu. Vienas iš lankomiausių Lietuvos kurortų yra Druskininkai. Šio miesto turizmo ir verslo informacijos centras turi perspektyvų skatinant turizmą Druskininkuose ir apylinkėse. Šiais moderniais laikais, daugiausia galimybių turizmo išteklių ir paslaugų viešinimui atveria elektroninės – internetinės komunikacijos, informacijos skleidimo ir rėmimo priemonės.

Temos aktualumas - mažėjantis turizmo ir verslo informacijos centrų populiarumas ir nuolat auganti konkurencija turizmo sektoriuje. Šiuolaikinės informacijos paieškos, bendravimo ir komunikavimo tendencijos yra labai priklausomos nuo internetinių platformų. Turizmo populiarinimas glaudžiai susijęs su kokybišku informacijos pateikimu, ryšių su vartotojais kūrimu. Norint išlaikyti ir padidinti turizmo informacijos sklaidos efektyvumą, sukurti ilgalaikius ryšius su turizmo vartotojais svarbu atnaujinti rinkodaros strategijas išnaudojant socialinius tinklus, tinklaraščius ir kitas internetines priemones.

Problema - socialiniuose tinkluose gausu potencialių turizmo paslaugų vartotojų, kurių nepasiekia informacija apie renginius, turizmo paslaugas, akcijas Druskininkuose.

Tikslas - išanalizuoti Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro galimybes skatinant turizmą, pateikti išvadas ir siūlymus.

Uždaviniai:

 1. Teoriniu aspektu apžvelgti turizmo sampratą, turizmo rinkodarą, šiuolaikines informacijos sklaidos priemones ir jų pritaikymą turizmo rinkodaroje.
 2. Išanalizuoti Druskininkų TVIC įstaigą, jos veiklą bei elektroninės turizmo rinkodaros priemones.
 3. Atlikti Všį Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro turizmo skatinimo galimybių tyrimą.
 4. Pateikti išvadas ir siūlymus jais remiantis parengti projektą.

Baigiamojo darbo objektas – Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras

Baigiamajame darbe naudojami tyrimo metodai – teorinės medžiagos analizė, apklausa, lyginamoji analizė, SSGG analizė.

Pagrindinė literatūra – mokomosios knygos ir vadovėliai lietuvių ir anglų kalbomis, moksliniai straipsniai, informacija iš internetinių svetainių.

Baigiamasis darbas sudarytas iš teorinės, analitinės ir praktinės dalių. Teorinėje dalyje, remiantis mokomosios literatūros šaltiniais ir informacija iš interneto, analizuojama turizmo samprata, rinkodaros komunikacijos, šiuolaikinės informacijos sklaidos priemonės ir jų sąsaja su turizmo plėtra. Aptariamas šiuolaikinės medijos naudojimas turizmo plėtrai. Analitinėje dalyje atliekama anoniminė apklausa, kurios tikslas nustatyti potencialiausias informacijos apie Druskininkų turizmą, sklaidos galimybes, išsiaiškinti kiek potencialių turizmo paslaugų vartotojų naudojasi Druskininkų TVIC paslaugomis ir kokią įtaką tai daro turizmui Druskininkuose ir apylinkėse. Praktinėje baigiamojo darbo dalyje susipažįstama su įstaigos veikla, metodika, praktinių užduočių atlikimas pritaikant įgytas žinias.


Turinys

 • ĮVADAS6
 • 1. TURIZMAS IR RINKODARA TEORINIU ASPEKTU8
 • 1.1 Turizmo samprata8
 • 1.2. Lietuvos turizmo informacija9
 • 1.3.Turizmo rinkodara10
 • 1.4.Socialinė medija12
 • 1.5. Socialinių medijų pritaikymas turizmo rinkodaros komunikacijoje13
 • 1.6. Baigiamajame darbe naudojami tyrimų metodai15
 • 1.7. Teorinės dalies apibendrinimas18
 • 2. DRUSKININKŲ TVIC GALIMYBIŲ SKATINANT TURIZMĄ TYRIMAS19
 • 2.1. Interneto ir socialinių medijų naudojimas Lietuvoje19
 • 2.2. Všį Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro pristatymas20
 • 2.3. Faktinė situacija23
 • 2.4. Druskininkų TVIC ir pagrindinių konkurentų administruojamos internetinės svetainės ir socialinių tinklų tinklalapiai25
 • 2.5. Druskininkų kurorto pristatymas26
 • 2.6. Tyrimo organizavimas27
 • 2.7. Tyrimo rezultatų apibendrinimas33
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI34
 • 3. PROJEKTINĖ DALIS. SOCIALINIŲ TINKLŲ INTEGRAVIMAS IR PANAUDOJIMAS TURIZMO RINKODARAI DRUSKININKŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRE36
 • 3.1. Socialinio tinklo Instagram paskyros kūrimas ir naudojimas36
 • 3.1.1. Druskininkų TVIC paskyros socialiniame tinkle Instagram administravimas ir biudžeto sudarymas37
 • 3.2. Renginių transliacija ir klausimų – atsakymų sesija realiuoju laiku laiku38
 • SANTRAUKA UŽSIENIO KALBA40
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS42
 • PRIEDAI44

Reziumė

Autorius
noduality
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 11, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
46 psl.

Susiję darbai

Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme galimybės

Viešasis administravimas Referatas 2006 m. milduxxx
Piliečių dalyvavimas valstybės valdyme – pagrindinė demokratijos išraiška. Piliečiai įvairiais būdais gali pareikšti savo nuomonę, turėti įtakos sprendimų priėmime. Šiuolaikiniame pasaulyje labai sunku...

Turizmo marketingas

Viešasis administravimas Konspektas 2013 m. barry
Turizmo marketingo trumpas konspektas/paruoštukė apie turizmo marketingą ir turizmo produktą iš kurio būna pateikiami egzamino klausimai

Baltijos šalių turizmo eksporto pokyčių analizė

Viešasis administravimas Diplominis darbas 2013 m. ausrytuuukas
Baigiamajame darbe pateikiama užsienio prekybos samprata ir jos vystymosi raida, įvertinamas užsienio prekybos organizavimas bei prekybos organizavimą įtakojančios ekonominės sąlygos. Užsienio prekybos verslo...

Viešoji atskaitomybė: Druskininkų atvejis

Viešasis administravimas Referatas 2016 m. s1ndrute
Pateikiamas valstybės tarnybos pažeidimas susijęs su viešąją atskaitomybe. Pirma dalis remiasi moksline literatūra ir įstatymais, antroje pateiktas Druskininkų vandens parko atvejis.