Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Všį Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro galimybės skatinant turizmą Druskininkuose

1 atsiliepimas
Autorius:

Baigiamajame darbe nagrinėjamos Druskininkų TVIC turizmo skatinimo galimybės. Problema: pilnai neišnaudojamos šiuolaikinės komunikacijos ir rėmimo priemonės, kurios turi didžiausią potencialą pritraukti daugiau turistų į Druskininkus ir apylinkes. Teorinėje dalyje nagrinėjama turizmo samprata, rinkodaros reikšmė turizmui. Taip pat nagrinėjama šiuolaikinė medija ir masinės komunikacijos priemonės internete, bei jų reikšmė turizmo rinkodarai. Analitinėje dalyje analizuojama ir įmonės veikla ir jos teikiamos paslaugos, aprašomas tyrimas (apklausa, lyginamoji analizė) ir jo rezultatai. Šioje dalyje parengiamas šiuolaikinės medijos integravimo į TVIC rinkodarą planas. Baigiamojoje dalyje pateikiamos galutinės išvados ir siūlymai, literatūros sąrašas ir kiti priedai.

 

Turizmas yra viena sparčiausiai augančių ir besivystančių ūkio šakų. Tai lemia didelės susisiekimo galimybės, prieiga prie turizmo informacijos. Turizmo verslo aplinka yra labai konkurencinga, todėl labai svarbu išnaudoti visas priemones turizmo skatinimui. Turizmo išteklių viešinimas ir populiarinimas yra vienas svarbiausių aspektų norint efektyviai realizuoti turizmo paslaugas ir gauti didžiausią abipusią naudą. Šie procesai susiję su turizmo rinkodara, kuri reguliuoja įmonių ir įstaigų plėtros ir atsinaujinimo procesus. Rinkodaros esmė yra tinkamai pateikti prekę ar paslaugą, parinkti geriausius realizavimo kanalus ir organizuoti rėmimo kompleksus. Lietuvoje yra daugybė lankytinų vietų, turizmo objektų: istorinio, kultūrinio paveldo, rekreacinių ir pramoginių. Labiausiai lankytinuose ir turistus dominančiuose miestuose ar vietovėse įsteigti turizmo informacijos centrai, kurie rūpinasi turizmo skatinimu. Vienas iš lankomiausių Lietuvos kurortų yra Druskininkai. Šio miesto turizmo ir verslo informacijos centras turi perspektyvų skatinant turizmą Druskininkuose ir apylinkėse. Šiais moderniais laikais, daugiausia galimybių turizmo išteklių ir paslaugų viešinimui atveria elektroninės – internetinės komunikacijos, informacijos skleidimo ir rėmimo priemonės.

Temos aktualumas - mažėjantis turizmo ir verslo informacijos centrų populiarumas ir nuolat auganti konkurencija turizmo sektoriuje. Šiuolaikinės informacijos paieškos, bendravimo ir komunikavimo tendencijos yra labai priklausomos nuo internetinių platformų. Turizmo populiarinimas glaudžiai susijęs su kokybišku informacijos pateikimu, ryšių su vartotojais kūrimu. Norint išlaikyti ir padidinti turizmo informacijos sklaidos efektyvumą, sukurti ilgalaikius ryšius su turizmo vartotojais svarbu atnaujinti rinkodaros strategijas išnaudojant socialinius tinklus, tinklaraščius ir kitas internetines priemones.

Problema - socialiniuose tinkluose gausu potencialių turizmo paslaugų vartotojų, kurių nepasiekia informacija apie renginius, turizmo paslaugas, akcijas Druskininkuose.

Tikslas - išanalizuoti Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro galimybes skatinant turizmą, pateikti išvadas ir siūlymus.

Uždaviniai:

 1. Teoriniu aspektu apžvelgti turizmo sampratą, turizmo rinkodarą, šiuolaikines informacijos sklaidos priemones ir jų pritaikymą turizmo rinkodaroje.
 2. Išanalizuoti Druskininkų TVIC įstaigą, jos veiklą bei elektroninės turizmo rinkodaros priemones.
 3. Atlikti Všį Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro turizmo skatinimo galimybių tyrimą.
 4. Pateikti išvadas ir siūlymus jais remiantis parengti projektą.

Baigiamojo darbo objektas – Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras

Baigiamajame darbe naudojami tyrimo metodai – teorinės medžiagos analizė, apklausa, lyginamoji analizė, SSGG analizė.

Pagrindinė literatūra – mokomosios knygos ir vadovėliai lietuvių ir anglų kalbomis, moksliniai straipsniai, informacija iš internetinių svetainių.

Baigiamasis darbas sudarytas iš teorinės, analitinės ir praktinės dalių. Teorinėje dalyje, remiantis mokomosios literatūros šaltiniais ir informacija iš interneto, analizuojama turizmo samprata, rinkodaros komunikacijos, šiuolaikinės informacijos sklaidos priemonės ir jų sąsaja su turizmo plėtra. Aptariamas šiuolaikinės medijos naudojimas turizmo plėtrai. Analitinėje dalyje atliekama anoniminė apklausa, kurios tikslas nustatyti potencialiausias informacijos apie Druskininkų turizmą, sklaidos galimybes, išsiaiškinti kiek potencialių turizmo paslaugų vartotojų naudojasi  Druskininkų TVIC paslaugomis ir kokią įtaką tai daro turizmui Druskininkuose ir apylinkėse. Praktinėje baigiamojo darbo dalyje susipažįstama su įstaigos veikla, metodika, praktinių užduočių atlikimas pritaikant įgytas žinias.

Darbo tipas:
Apimtis:
9709 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS6
 • 1. TURIZMAS IR RINKODARA TEORINIU ASPEKTU8
 • 1.1 Turizmo samprata8
 • 1.2. Lietuvos turizmo informacija9
 • 1.3.Turizmo rinkodara10
 • 1.4.Socialinė medija12
 • 1.5. Socialinių medijų pritaikymas turizmo rinkodaros komunikacijoje13
 • 1.6. Baigiamajame darbe naudojami tyrimų metodai15
 • 1.7. Teorinės dalies apibendrinimas18
 • 2. DRUSKININKŲ TVIC GALIMYBIŲ SKATINANT TURIZMĄ TYRIMAS19
 • 2.1. Interneto ir socialinių medijų naudojimas Lietuvoje19
 • 2.2. Všį Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro pristatymas20
 • 2.3. Faktinė situacija23
 • 2.4. Druskininkų TVIC ir pagrindinių konkurentų administruojamos internetinės svetainės ir socialinių tinklų tinklalapiai25
 • 2.5. Druskininkų kurorto pristatymas26
 • 2.6. Tyrimo organizavimas27
 • 2.7. Tyrimo rezultatų apibendrinimas33
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI34
 • 3. PROJEKTINĖ DALIS. SOCIALINIŲ TINKLŲ INTEGRAVIMAS IR PANAUDOJIMAS TURIZMO RINKODARAI DRUSKININKŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRE36
 • 3.1. Socialinio tinklo Instagram paskyros kūrimas ir naudojimas36
 • 3.1.1. Druskininkų TVIC paskyros socialiniame tinkle Instagram administravimas ir biudžeto sudarymas37
 • 3.2. Renginių transliacija ir klausimų – atsakymų sesija realiuoju laiku laiku38
 • SANTRAUKA UŽSIENIO KALBA40
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS42
 • PRIEDAI44

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
neblogas
, 0000-00-00

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro įvaizdis visuomenėje
Kursinis darbas VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro įvaizdis visuomenėje

Šiuolaikiniame pasaulyje verslo sėkmė priklauso nuo daug tarpusavyje susijusių aspektų bei priežasčių.

Baigiamosios praktikos ataskaita (VŠĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras)
Praktikos ataskaita Baigiamosios praktikos ataskaita (VŠĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras)

  Baigiamoji praktika yra svarbi studijų dalis, todėl jos vietos pasirinkimas turi didelę reikšmę. Savo baigiamosios [...]

Dailės terapijos taikymo galimybės proto negalę turintiems asmenims
Prezentacija Dailės terapijos taikymo galimybės proto negalę turintiems asmenims

Pasak R. Brijūnaitės (2007), proto negalę turintiems asmenims tinka šie dailės terapijos užsiėmimai: •Mandala. Pirmųjų užsiėmimų [...]

Baigiamoji praktikos ataskaita Kauno turizmo ir verslo informacijos centre
Praktikos ataskaita Baigiamoji praktikos ataskaita Kauno turizmo ir verslo informacijos centre

ĮVADAS Turizmo informacijos centrai – tai vieningas turistinės informacijos teikimo tinklas. Jie buvo pradėti kurti nuo [...]

Straipsnio “Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės: Marijampolės apskrities atvejis“ analizė
Rašinys Straipsnio “Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės: Marijampolės apskrities atvejis“ analizė

Kaimo turizmas yra svarbi kiekvieno regiono plėtros dalis, kadangi jis sukuria papildomas darbo vietas regione [...]

Žemaitijos turizmo informacijos centro veikla. Baigiamosios praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Žemaitijos turizmo informacijos centro veikla. Baigiamosios praktikos ataskaita

Temos aktualumas. Turizmo informacijos centras (TIC) – tai vienas pagrindinių nemokamos informacijos teikėjų Lietuvoje, kurie [...]

Turizmo ekonominė nauda Druskininkams
Prezentacija Turizmo ekonominė nauda Druskininkams

1)Druskininkų miestas 2)Turizmo plėtra 2) Institucijos 3) Gaunamos pajamos 4)Turistų skaičių kitimai 5)Strateginiai turizmo plėtros tikslai 6) Prognozės 7)Išvados 8) Naudoti šaltiniai [...]

Verslo planas kaimo turizmo sodyba
Verslo planas Verslo planas kaimo turizmo sodyba

Nors Lietuva yra, palyginti, nedidelė - laisvalaikio praleidimo būdų ir pramogų pasiūla yra gan didelė.

Darbas su mažiau galimybių turinčiu jaunimu
Referatas Darbas su mažiau galimybių turinčiu jaunimu

Pagrindinis darbo su jaunimu bruožas - jauni žmonės traktuojami kaip atskira gyventojų grupė, kurios poreikiai [...]

Žmonių, turinčių negalią teisės bei galimybės integruojantis į darbo rinką
Kursinis darbas Žmonių, turinčių negalią teisės bei galimybės integruojantis į darbo rinką

Darbo aktualumas. Kaip teigia Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Zigmantas Jančauskis (2008), negalią turinčiam žmogui galimybė [...]

Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas
Diplominis darbas Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas

Vienas iš šiuolaikinės visuomenės iššūkių – nuolatinė žinių kaita ir gebėjimas tas žinias pritaikyti praktiškai.

Turizmo reikšmė Druskininkų savivaldybės plėtrai
Diplominis darbas Turizmo reikšmė Druskininkų savivaldybės plėtrai

Problema ir jos aktualumas. Turizmas yra sudėtinga socialinė ekonominė sistema, kuriai būdingas daugiašalis veiklų kompleksas.

Kaimo turizmo sodybos “Rambynas” verslo planas
Verslo planas Kaimo turizmo sodybos “Rambynas” verslo planas

Vienas iš svarbiausių etapų, pradedant savo verslą, yra verslo plano sudarymas. Verslo planas – tai [...]

Kaimo turizmo verslo planas Utenos rajone
Verslo planas Kaimo turizmo verslo planas Utenos rajone

Individuali įmonė „Versmė“ ketina užsiimti kaimo turizmo verslu. Šio verslo plano esmė - įsteigti kaimo [...]

VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir žuvininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos funkcijos ir jų vertinimas
Referatas VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir žuvininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos funkcijos ir jų vertinimas

Abi įmonės, kurios bus analizuojamos referate, yra Lietuvos Respublikos valstybei pavaldžios institucijos. Taip pat jos [...]