Aerobikos ir Pilates pratimų poveikis pusiausvyrai, stuburo paslankumui ir liemens statinei ištvermei

45 psl. / 9457 žod.

Ištrauka

Jau seniai yra pastebėta, kad sveikata priklauso nuo fizinio išsivystymo, nes tik pagal sveikatos būklę galima tiksliai įvertinti fizinį aktyvumą kaip morfologinių ir funkcinių rodiklių visumą (Skirius, 2007). Remiantis ES fizinio aktyvumo gairėmis (2008) 40–60 proc. ES žmonių gyvensena yra nejudri. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis beveik 60 proc. visų pasaulio gyventojų fizinis aktyvumas yra mažesnis už minimalų rekomenduotiną 30 min. vidutinio intensyvumo fizinį aktyvumą kasdien, todėl mūsų šalyje ir visame pasaulyje yra aktuali problema vis blogėjanti žmonių sveikata.

Lavinskienė (2005) ir Cardon (2004) teigia, kad pakankamas lankstumas, raumenų, sausgyslių elastingumas ir tinkama liemens raumenų ištvermė teigiamai veikia organizmo fukcijas ir judamąjį aparatą. O raumenų grupės, kurios yra nuolat įtemptos, sutrumpėjusios ir silpnos sukelia raumenų disbalansą. Dėl šios priežasties yra pažeidžiama stuburo dinamika ir statika (Paknys, 2011). Pasak Rutkauskienės (2012) gera pusiausvyra yra vienas iš pagrindinių gyvenimo kokybę lemiančių veiksnių, kuris yra būtinas kasdieninėje funkcinėje veikloje.

Dabartinės visuomenės vystymosi ir poreikių metu, moterų skatinimas dalyvauti fizinėje veikloje tapo pasauline tendencija (Hancock, 2013). Aerobika viena labiausiai praktikuojamų fizinių lavinimo formų, kuri tinka įvairaus amžiaus žmonių grupėms (Aleksandravičienė ir kt., 2004). Tyrimai rodo, kad vidutinis aerobikos intensyvumas yra naudingesnis pradedančiųjų sveikatatai ir fizinių ypatybių rodiklių kaitai (Dirmeikienė ir Karbočienė, 2011). Lavinant fizines ypatybes, aerobika labiausiai atitinka moterų anatominius, fiziologinius ir psichomotorinius organizmo pokyčius. Reguliariai lankant aerobikos treniruotes yra puiki galimybė sustiprinti ir pagerinti atskirų organų ir organizmo sistemų funkcinę veiklą (Karbočienė, 1997). Kao ir kiti mokslininkai (2015) patvirtino, kad nuoseklus Pilates mankštos atlikimas gali stipriai pagerinti raumenų ištermę bei jėgą ir yra efektyvus liemens lankstumui ir stabilumui. Be to, gerėja moterų sveikata, fizinis pasirengimas ir yra puiki prevencijos lėtinių ligų profilaktikai.

Tyrimo problema: Koks aerobikos ir Pilates pratimų poveikis stuburo paslankumui, pusiausvyrai ir statinei ištvermei?

Tyrimo objektas: Aerobikos ir Pilates pratimų poveikis stuburo paslankumui, pusiausvyrai ir statinei ištvermei.

Tyrimo tikslas: Įvertinti aerobikos ir Pilates pratimų poveikį stuburo paslankumui, pusiausvyrai ir statinei ištvermei.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Nustatyti tiriamųjų grupių stuburo paslankumo, pusiausvyros ir liemens statinės ištvermės rodiklius prieš ir po 10 savaičių trukmės lankant Pilateso užsiėmimus.
 2. Nustatyti tiriamųjų grupių stuburo paslankumo, pusiausvyros ir liemens statinės ištvermės rodiklius prieš ir po 10 savaičių trukmės lankant aerobikos užsiėmimus.
 3. Palyginti aerobikos ir Pilates taikymo poveikį stuburo paslankumui, pusiausvyrai ir liemens statinei ištvermei.

Tyrimo metodai: Iš pradžių buvo įvertinti tiriamųjų antropometriniai duomenys, po to specialiaisiais testais buvo vertinamos fizinės ypatybės: statinės pusiausvyros vertinimas buvo atliekamas stovint ant vienos kojos atmerktomis akimis ir užmerktomis akimis, dinaminės pusiausvyros vertinimas buvo atliekamas stovint ant vienos kojos atmerktomis akimis ir sukiojant galvą į šalis. Taip pat buvo vertinama liemens raumenų (pilvo, nugaros, kairės ir dešinės pusės) ištvermė bei stuburo paslankumas naudojant modifikuotą Šobero testą.

Tiriamieji: Tyrime dalyvavo 24 moterys, kurios reguliariai, t.y. 2 kartus per savaitę, lankė aerobikos ir Pilates užsiėmimus. Aerobikos grupę sudarė 12 moterų, kurių amžiaus vidurkis 32,83 metai ir Pilates grupę sudarė 12 moterų, kurių amžiaus vidurkis 36,83 metai. Testavimas buvo atliekamas du kartus, prieš ir po poveikio metodų taikymo.

Tiriamosios buvo parenkamos atsižvelgiant į atrankos kriterijus:

 • amžius – nuo 25 m. iki 50 m.; lytis – moteris;
 • aerobikos ir Pilates užsiėmimų lankymo trukmė – nuo 0 iki 6 mėn.

Statistinė duomenų analyze buvo atlikta naudojant Microsoft Office Excel 2007 statistinį paketą ir SPSS (17 versija) kompiuterinę programą. Tiriamųjų fizinės ypatybės buvo vertinamos skaičiuojant aritmetinius vidurkius, standartinius nuokrypius (± SN). Kiekybinio tyrimo atlikimui dviems nepriklausomoms imtims palyginti taikytas neparametrinis Mann-Whitney U testas, o priklausomoms – neparametrinis Wilcoxon’o testas. Duomenys laikomi statistiškai reikšmingais (p), jei reikšmingumo lygmuo p<0,05.

Baigiamojo darbo struktūra: sudaro keturios dalys: teorinė, kurioje analizuojama literatūra ir moksliniai straipnsiai, susiję su baigiamojo darbo tema, praktinė dalis, kurią sudaro tyrimo metodika ir organizavimas, išvados ir rekomendacijos, susijusios su tyrimo metu gautais rezultatais.

Profesinės kompetencijos, kurių bus siekiama baigiamajame darbe: vertinti žmogaus organizmo sandarą ir funkcijas, atlikti asmens funkcinės būklės ir savarankiškumo tyrimą, pateikti ir interpretuoti rezultatus, analizuoti bendruomenės narių poreikius, mokyti laisvalaikio raiškos ir darbinių įgūdžių.


Turinys

 • ĮVADAS7
 • 1. LITERATŪROS APŽVALGA9
 • 1.1. Fizinio aktyvumo nauda ir ryšys su žmogaus sveikata9
 • 1.2. Pusiausvyra10
 • 1.2.1. Pusiausvyra, klasifikacija ir ją lemiantys veiksniai10
 • 1.2.2. Pusiausvyros lavinimo metodai11
 • 1.3. Lankstumas12
 • 1.3.1. Lankstumas, klasifikacija ir jį lemiantys veiksniai12
 • 1.3.2. Lankstumo lavinimo priemonės14
 • 1.4. Ištvermė15
 • 1.4.1. Ištvermė, klasifikacija ir jos lavinimo priemonės15
 • 1.4.2. Liemens raumenų ištvermės ir stuburo paslankumo tarpsusavio ryšys16
 • 1.5. Aerobikos samprata17
 • 1.5.1. Aerobikos rūšys ir pratimų kompleksai17
 • 1.5.2. Aerobikos poveikis ir nauda žmogaus fizinėms ypatybėms19
 • 1.6. Pilates samprata20
 • 1.6.1. Pilates metodas ir pagrindiniai atlikimo principai20
 • 1.6.2. Pilateso poveikis ir nauda žmogaus fizinėms ypatybėms21
 • 2. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS23
 • 2.1. Tiriamųjų kontingentas ir atrankos kriterijai23
 • 2.2. Tyrimo organizavimas23
 • 2.3. Tyrimo metodai24
 • 2.3.1. Mokslinės literatūros analizė24
 • 2.3.2. Statinės ir dinaminės pusiausvyros testavimas25
 • 2.3.3. Stuburo paslankumo testavimas26
 • 2.3.4. Liemens statinės ištvermės testavimas26
 • 2.3.5. Matematinė statistinė analizė27
 • 3. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS28
 • 3.1. Pilateso ir aerobikos poveikis liemens statinei ištvermei28
 • 3.1.1. Pilvo raumenų ištvermė28
 • 3.1.2. Nugaros raumenų ištvermė28
 • 3.1.3. Šoninių liemens raumenų ištvermė29
 • 3.2. Pilateso ir aerobikos poveikis stuburo paslankumui31
 • 3.3. Pilateso ir aerobikos poveikis statinei ir dinaminei pusiausvyrai31
 • 3.3.1. Statinė pusiausvyra atsimerkus31
 • 3.3.2. Statinė pusiausvyra užsimerkus32
 • 3.3.3. Dinaminė pusiausvyra33
 • 3.4. Pilateso ir aerobikos poveikio palyginimas tiriamųjų fizinėms ypatybėms33
 • IŠVADOS35
 • REKOMENDACIJOS36
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS37
 • PRIEDAI43

Reziumė

Autorius
deireo
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Medicina
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 21, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
45 psl.

Susiję darbai

Gydomieji pratimai baseine esant stuburo ligoms

Medicina Referatas 2014 m. dieviskai
Vanduo gydymui ir ligų profilaktikai taikomas tūkstančius metų. Sukaupta daug duomenų apie teigiamą vandens poveikį žmogaus sveikatai, atsižvelgiant į jo sudėtį,...

Įrodymais pagrįsta medicina (picot metodas)

Medicina Rašinys 2019 m. adelė007
Namų darbas iš I kurso 1 semestro slaugos programos universitete: paaiškinti įrodymais pagrįsta mediciną, pritaikymą picot metodu. Gali būti, kad lietuvių kalba labai...