Ekonomika ir verslas / Vadyba

Organizacijos aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos tobulinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Viena iš svarbiausių įmonės sėkmingą egzistavimą užtikrinančių veiklos sričių yra joje funkcionuojanti aprūpinimo sistema. Verslo įmonės, siekdamos adaptuotis prie rinkos pokyčių, įgyti ir išlaikyti konkurencinį pranašumą yra priverstos ieškoti naujų priemonių veiklos efektyvumui didinti, orientuojantis į materialinio aprūpinimo valdymo optimizavimą.

Temos aktualumas. AB „Panevėžio keliai“ įmonės pridėtinė vertė tiek padidėja, kiek įmonės sumažina sandėliavimą, siekdamos mažinti kapitalo susaistymą, o tam būtinas greitas ir punktualus tiekimas tiek gamybos procese, tiek paskirstant produktus galutiniams vartotojams ir grįžtamajame etape. Ekonominės krizės metu dažnai jaučiamas apyvartinių lėšų trūkumas, o įmonės, kurios savo kasdieninėje veikloje taiko naujausius aprūpinimo projektus, sumažina netikslingai įšaldytus finansinius resursus, skirtus medžiagoms ir sandėlių plotams įsigyti. Terminalų įrengimas, tinklų kūrimas, elektroninių duomenų apdorojimas bei abipusis pasitikėjimas sukuria naujas aprūpinimo rinkos dalyvių bendradarbiavimo galimybes. Aprūpinimo sistema yra labai reikšminga veiklos dalis reikalaujanti žmogiškųjų ir materialinių išteklių gausos, aukšti reikalavimai keliami trumpam tiekimo terminui, greitam planavimui bei tikslumui ir lankstumui, be to aprūpinimo sistema tampa vis labiau globalizuota ir daug subrangovų įtraukiami į aprūpinimo grandinę. Tiekimo grandinės optimalus išnaudojimas ir susiejimas atskirų jos grandžių į visumą yra svarbiausi klausimai siekiant sėkmingo medžiagų ir produktų srautų reguliavimo ir valdymo.

Tyrimo problema. Efektyvi ir veiksminga aprūpinimo materialiniais ištekliais sistema kelių statybos įmonėse, tame tarpe ir AB „Panevėžio keliai“, nėra pilnai įdiegta. Aprūpinimo sistemos tobulinimas - tikslingas veiklos procesas, kurio metu nustatomos užduotys, gaunama informacija apie jų vykdymą ir duodamos naujos komandos. Aprūpinimo sistemos tobulinimas yra nenutrūkstamas procesas, vykdomas tam tikroje aplinkoje. Šio proceso metu renkama tiek aplinkos, tiek paties valdymo rezultatų informacija, ji sisteminama, pertvarkoma, vėliau jos pagrindu priimami nauji valdymo sprendimai, nustatomi nauji uždaviniai.

Norint nustatyti ir palaikyti reikalingus kiekybinius ir kokybinius skirtingo darbo ir veiklos pobūdžio ryšius reikia juos nuosekliai vykdyti laiko ir erdvės atžvilgiu, tikslingai skirstyti ir naudoti išteklius užsibrėžtam tikslui. Vienas iš svarbiausių aprūpinimo sistemos uždavinių yra pasiekti, kad veikla nesutriktų. Veiklos sutrikimas viename iš įmonės padalinių daro neigiamą įtaką kitų padalinių veiklai. Teisinga aprūpinimo sistema AB „Panevėžio keliai“ garantuoja kryptingą įmonės funkcionavimą.

Darbo objektas – aprūpinimo materialiniais ištekliais sistema.

Darbo tikslas – Išanalizuoti aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemą ir pateikti pasiūlymus jos tobulinimui.

Darbo uždaviniai:

 1. Aprūpinimo materialiniais ištekliais sąvokos analizė.
 2. Išskirti aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos modelius.
 3. Apibūdinti tiekimo grandinės valdymą aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemoje.
 4. Atlikti aprūpinimo materialiniais ištekliais analizę kelių įmonėje.
 5. Pateikti pasiūlymus AB „Panevėžio keliai“ aprūpinimo materialiniais ištekliais tobulinimui.

Darbo metodai. Šaltinių analizė, įmonės duomenų analizė, stebėjimas, statistinių duomenų rinkimas, loginės išvados, lyginimas, anketinė apklausa ir apdorojimas.

Darbo struktūra.

Pirmoje teorinėje darbo dalyje pateikiama aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos apibūdinimas.

Antroje darbo dalyje analizuojama aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos bruožai.

Trečioje darbo dalyje pateikiama atlikto tyrimo paruošimas, rezultatų analizė, aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos

Baigiamąjį darbą sudaro 50 puslapiai, 14 paveikslų, 1 lentelė, panaudoti 34 literatūros šaltiniai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
13000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. APRŪPINIMO MATERIALINIAIS IŠTEKLIAIS SISTEMOS APIBŪDINIMAS6
 • 1.1. Aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos sąvoka6
 • 2. APRŪPINIMO SISTEMOS BRUOŽAI9
 • 2.1. Aprūpinimo sistemos tikslai ir kryptys9
 • 2.2. Aprūpinimo sistemos modeliai13
 • 2.2.1. Kanban ir JIT strategijos, jų panaudojimo ypatumai13
 • 2.2.2. IT technologijų ir materialinių išteklių sistemos sąsajos16
 • 2.3. Tiekimo grandinės valdymas aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemoje20
 • 2.4. Visuotinės kokybės vadyba ir aprūpinimo sistemos sąveika26
 • 3. AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ APRŪPINIMO MATERIALINIAIS IŠTEKLIAIS SISTEMOS TOBULINIMAS30
 • 3.1. Tyrimo metodologija ir anketos sudarymo principai30
 • 3.2. Aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos tyrimų rezultatų analizė35
 • 3.3. AB „Panevėžio keliai“ aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos tobulinimas40
 • IŠVADOS45
 • ŽODYNAS47
 • LITERATŪRA49
 • PRIEDAI51

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Personalo motyvavimo sistema ir tobulinimo galimybės x organizacijoje
Diplominis darbas Personalo motyvavimo sistema ir tobulinimo galimybės x organizacijoje

Diplominiame darbe nagrinėjama tema yra labai aktuali šiuo sunkiu ekonominės krizės laikotarpiu. Niekas negali nuspėti [...]

Darbuotojų ugdymo sistema – esminis faktorius žmogiškųjų išteklių strateginiame valdyme
Referatas Darbuotojų ugdymo sistema – esminis faktorius žmogiškųjų išteklių strateginiame valdyme

Žmogus neįkainojama būtybė, kuri siekia gyvenimo gerovės ne tik sau, bet ir kitiems. Kasdien dirba [...]

Uab „Irnukas“ planavimo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas Uab „Irnukas“ planavimo sistemos tobulinimas

Temos aktualumas. Planavimą galėtume įsivaizduoti kaip garvežį, traukiantį organizavimo, vadovavimo ir kontrolės traukinį. Planavimas - [...]

UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas

Darbo aktualumas. Santykių su klientais ir tiekėjais valdymo sistemos (toliau bus naudojamas sutrumpinimasCRM, angl. „Customer Relationship [...]

Darbuotojų motyvavimo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas Darbuotojų motyvavimo sistemos tobulinimas

Dabartiniu metu Lietuvoje yra daug įvairių įmonių, kurios vykdo veiklą ir tikisi iš tos veiklos [...]

UADBB „SAGAUTA“ santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas UADBB „SAGAUTA“ santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas

Darbo aktualumas.Santykių su klientais ir tiekėjais valdymo sistemos (toliau bus naudojamas sutrumpinimasCRM, angl. „Customer Relationship [...]

Darbų saugos sistema ir jos tobulinimas - saugus darbas aukštyje
Referatas Darbų saugos sistema ir jos tobulinimas - saugus darbas aukštyje

Saugumo problema visuomet buvo ir yra visapusiškai aktuali statybos pramonėje. Su nelaimingų atsitikimų priežastimi turi [...]

Organizacija, organizacinės sistemos ypatumai
Referatas Organizacija, organizacinės sistemos ypatumai

Vadyba - valdymas, vadovavimas socialinėms grupėms, žmonėms, įvairaus tipo organizacijoms, įmonėms, įstaigoms, mokykloms ir t.t.

Organizacija ir informacinės sistemos
Prezentacija Organizacija ir informacinės sistemos

Tikslas - išsiaiškinti kas yra organizacija ir informacinės sistemos, pateikti informacija apie jas.   [...]

Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas
Kursinis darbas Informacijos išteklių vadyba organizacijoje: praktinio taikymo aspektas

Apie informacijos ir žinių valdymo poreikį pradėta kalbėti 20 a. antrojoje pusėje, kai buvo pastebėta [...]

Žmogiškųjų išteklių politika organizacijoje
Kursinis darbas Žmogiškųjų išteklių politika organizacijoje

Šiame kursiniame darbe nagrinėjama aktuali tyrimų kryptis, skirta žmogiškųjų išteklių potencialo plėtros problemoms spręsti. Plėtojant [...]

Žmogiškųjų išteklių vadybos sistemos auditas „X“ įmonėje
Referatas Žmogiškųjų išteklių vadybos sistemos auditas „X“ įmonėje

Dirbantys šalies gyventojai makroekonominiu lygiu gali būti įvardijami kaip žmogiškieji ištekliai. Visos šalies visuomenės išsilavinimo [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”

Temos aktualumas. Tema yra aktuali tuo, kad kokybiškas žmogiškųjų išteklių valdymas yra vienas iš svarbiausių [...]

Žmogiškųjų išteklių skyriaus kompetencijų implikacija formuojant ir įgyvendinant organizacijos strategiją
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių skyriaus kompetencijų implikacija formuojant ir įgyvendinant organizacijos strategiją

Nuolat kintančioje verslo aplinkoje formuojasi naujas požiūris į organizaciją, kaip sistemą, kurioje žmogiškieji ištekliai tampa [...]

UAB
Diplominis darbas UAB "X" motyvavimo sistemos tobulinimo galimybės

Temos aktualumas. Jau nuo senų laikų egzistuoja aforizmas, kad sėkminga kompanijos veikla yra jos darbuotojų [...]