Vadovavimo įtaka organizacijos veiklai

41 psl. / 10900 žod.

Ištrauka

Vadybos vaidmuo Lietuvos įmonėse (įstaigose, organizacijose) pastaraisiais metais ypač išaugo ir vadyba tapo sunkiai pakeliama našta net ir patyrusiems vadovams, kurių dauguma atidavė visas jėgas darbui ir neturėjo laiko pasimokyti. Išaugus konkurencijai, vis didesnis vaidmuo tenka protingam, motyvuotam, pagristam vadovavimui.

Be efektyvaus vadovavimo kiekvieno verslo galimybės išlikti bus labai mažos. Vertinant vadovą ir jo valdymo stilių, būtina vadovautis ne asmeninėmis jo savybėmis ar gerais norais, bet rezultatais. Vadovo valdymo rezultatyvumas – tai kriterijus rodantis, kaip efektyviai dirba vadovas. Efektyviai dirbantys vadovas pasiekia rezultatų optimaliai panaudodamas išteklius: darbą, medžiagas ir laiką (Stoner, Freeman, Gilbert, 2005).

Šiuolaikinis vadovas turi sugebėti analizuoti ir vertinti situaciją, lanksčiai reaguoti į pokyčius, aiškiai formuluoti tikslus, ryžtingai imtis atsakomybės, atskleisti ir panaudoti žmogiškąjį potencialą.

Temos aktualumas. Dabartinės įmonių aplinkos sąlygos bei dažni jų pokyčiai reikalauja gebėjimo tinkamai reaguoti. Nuo kompetentingų vadovų sprendimų priklauso organizacijų ateitis, organizacijos ir su jais susijusių subjektų sėkmė. Todėl vadovavimui ir jo įtakai kuo didesnis dėmesio skyrimas yra svarbus, nes su tuo glaudžiai susijęs ir pats darbas įmonėje, jo efektyvumas, našumas, rezultatai.

Darbo problema. Kiekvienas vadovas yra suinteresuotas, kad jo veikla būtų sėkminga, klestėtų įmonė, įsitvirtintų rinkoje, ją pripažintų visuomenėje ir, žinoma, gautų kuo didesnį pelną. Nepakanka vien tik genialios verslo idėjos, gero įgyvendinimo plano sudarymo, reikia sugebėti suderinti savo siekiamus tikslus su dalyvaujančių žmonių tikslais, kitaip viskas gali žlugti, nors teoriškai idėja buvo labai gera. Dažnai vadovai neįvertindami konkrečios situacijos, vadovauja netinkamai, o nuo to nukenčia ne tik darbo produktyvumas, žmonių pasitenkinimas darbu, bet ir patys darbuotojai mažiau motyvuojami siekti užsibrėžtų tikslų. Todėl būtina analizuoti vadovavimo įtaką organizacijoms, kad būtų galima išvengti sudėtingų situacijų ir neigiamų pasekmių įmonių veikloje.

Darbo objektas – vadovo veikla organizacijoje.

Darbo tikslas. Nustatyti metodus, kaip vadovas veikia organizacijos veiklą.

Darbo uždaviniai.

 • Apibrėžti vadovavimo ir vadovo sąvokas;
 • Pateikti vadovo veiklos organizacijoje modelį;
 • Įvertinti vadovo įtaką organizacijai.

Metodai: literatūros analizė, sisteminimas, sintezė, palyginimas ir apibendrinimas.

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, trys skyriai, išvados, žodynas ir literatūros sąrašas. Pirmoje darbo dalyje išsamiai aptariama vadovavimo samprata, pateikiama vadovavimo turinio analizė. Vadovavimo stilius aptariamas kaip vienas iš veiksnių, sąlygojančių darbuotojų motyvaciją, komandinio darbo privalumai, komunikacijos esme bei lyderystė. Antroji dalis skirta aptarti vadovo veiklą organizacijoje, bei pateikiamas vadovo veiklos modelis. Trečioje dalyje atlikta vadovo įtakos organizacijai analizė.

Darbe naudoti įvairių autorių, tyrusių ir aprašiusių vadovavimą, literatūros šaltiniai: Fayol H., Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Bartol, K. M., Martin D. C., Bennis W., Nanus B., Drucker, P.F., Hannagan, T. , Seilius, A.,. Sakalas A., Šilingienė V., , Kasiulis J., Barvydienė V. ir kt.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. VADOVAVIMO SĄVOKŲ ANALIZĖ6
 • 1.1. Vadovavimo samprata6
 • 1.2. Vadovavimo funkcijos turinio analizė9
 • 2. VADOVO VEIKLA ORGANIZACIJOJE14
 • 2.1. Vadovo vieta organizacijoje16
 • 2.2. Vadovo veiklos organizacijoje modelis22
 • 3. VADOVO ĮTAKOS ORGANIZACIJAI ANALIZĖ25
 • IŠVADOS35
 • ŽODYNAS36
 • LITERATŪRA39
 • PRIEDAI41
 • 1 priedas41
 • 2 priedas42

Reziumė

Autorius
coliuke1
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.43
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 30, 2016
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
41 psl.

Susiję darbai

Kokybės vadybos įtaka organizacijos rezultatams

Vadyba Kursinis darbas jurgute
Jeigu verslo įmonė nori gyvuoti rinkos konkurencijos sąlygomis ir stiprėti, tai turi vadovautis kokybės vadybos filosofija, kurios tikslas geriau patenkinti vartotojų poreikius. Kokybė...

Vadovavimo etika organizacijoje ar įmonėje

Vadyba Referatas 2015 m. salvete
Vienas pagrindinių šiuolaikinių organizacijų bei įmonių tikslų – išlaikyti solidžią poziciją rinkoje. Tam reikia ne tik finansinių ar technologinių išteklių, bet ir kryptingai...