UAB "Anetus" transporto paslaugų eksporto į Vokietijos ir Prancūzijos rinkas galimybės

52 psl. / 15000 žod.

Ištrauka

Lietuvos ekonomikos kontekste transporto paslaugų eksporto sektorius yra itin svarbus: 2013 m. ir 2014 m. pirmąjį ketvirtį Lietuvos biudžete jis užėmė 13 proc., o visų paslaugų eksporto imtyje net 58 proc. šalies ūkio rinkos dalį. Virš 60 proc. Lietuvos paslaugų eksporto sudaro transporto paslaugos, todėl reikia skirti ypatingą dėmesį būtent šių paslaugų eksporto įmonių skatinimui bei tarptautiniam transporto sektoriaus konkurencingumui didinti. Kiekvienos stabiliai dirbančios ir augančios transporto paslaugų eksporto įmonės potencialas yra užmegzti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su užsienio partneriais bei užtikrinti nuolatinį paslaugų eksportą į vis naujas užsienio rinkas. Tik didinant eksporto apimtis ir plečiant rinkas bus užtikrintas ilgalaikis ne tik įmonės, bet ir šalies sektoriaus apyvartos ir eksporto pajamų augimas.

Darbo problema. Praėję 2015 metai krovinių vežėjams buvo itin sunkūs, nes reikėjo spręsti problemas dėl Rusijos įvestos sugriežtintos patikros muitinės punktuose, vėliau įvesto visiško draudimo įvežti jautieną, kiaulieną, vaisius ir daržoves, paukštieną, žuvį, sūrius, pieną ir pieno produktus, dėl ko buvo patirta daug nuostolių. Nors rytų rinka Lietuvos vežėjams visada buvo ir yra viena svarbiausių, dėl paskelbto griežto Rusijos embargo Lietuvos tarptautinis transporto sektorius bei Lietuvos įmonės patyrė nemažai nuostolių, kurie privertė ieškoti naujų paslaugų eksporto krypčių kitose užsienio rinkose. Embargo pasekmės jaučiamos ir UAB „Anetus“ rezultatams, todėl siekiant įmonės veiklos stabilumo, būtina ieškoti naujų transporto paslaugų teikimo rinkų Vakarų Europos šalyse. Tačiau Vakarų Europos šalys, kaip Vokietija ir Prancūzija, transporto paslaugų sektoriaus požiūriu yra skirtingos, todėl šiame darbe būtina atskleisti šalių transporto paslaugų teikimo minėtose rinkose ekonominius, konkurencinius bei politinius-teisinius aspektus. Atsižvelgiant į įmonės eksporto paslaugų procesus, atskirai turi būti nagrinėjami individualios valstybės teisinis reglamentavimas, reikalavimai būtiniems dokumentams, geografinė šalies ir ją supančių kaimyninių šalių padėtis, atskirai šaliai pritaikytos skirtingos eksporto strategijos ir maršrutai.

Darbo objektas: transporto paslaugų eksportas.

Darbo tikslas - įvertinti UAB „Anetus“ transporto paslaugų eksporto į Vokietijos ir Prancūzijos rinkas galimybes.

Darbo uždaviniai:

 1. Atskleisti transporto paslaugos samprata ir struktūra.
 2. Išanalizuoti tarptautinės transporto paslaugų teikimo ir prekybos ypatumus.
 3. Išnagrinėti Lietuvos transporto paslaugų tarptautinės prekybos ypatybes.
 4. Empiriškai įvertinti UAB „Anetus“ transporto paslaugų eksporto į Vokietijos ir Prancūzijos rinkas galimybes.

Darbo metodai: literatūros analizė, interviu kablelis statistinių duomenų analizė.


Turinys

 • Įvadas7
 • 1. Tarptautinės transporto paslaugų prekybos teoriniai aspektai8
 • 1.1. Transporto paslaugos samprata ir struktūra8
 • 1.2. Transporto paslaugos teikimo sistema10
 • 1.2.1.Transporto paslaugų teikimo infrastruktūra12
 • 1.2.2. Transporto paslaugos kainos ir kokybės vertinimas14
 • 1.3. Tarptautinės transporto paslaugų prekybos ypatumai15
 • 1.3.1. Tarptautinės transporto paslaugų rinkos tendencijos15
 • 1.3.2. Tarptautinės transporto paslaugų prekybos reglamentavimas18
 • 1.4. Lietuvos transporto paslaugų tarptautinė prekyba19
 • 2. UAB „Anetus“ transporto paslaugų eksporto į Vokietijos ir Prancūzijos rinkas galimybių tyrimas21
 • 2.1. UAB ,,Anetus“ pristatymas21
 • 2.2. Tyrimo metodika ir eiga23
 • 2.3. Tyrimo rezultatai ir jų analizė25
 • 2.3.1.UAB „Anetus“ transporto paslaugų Vokietijos rinkoje galimybių vertinimas27
 • 2.3.2. UAB „Anetus“ transporto paslaugų Prancūzijos rinkoje galimybių vertinimas36
 • Išvados ir rekomendacijos46
 • Literatūra48
 • Priedai50

Reziumė

Autorius
kristinaj2@blog.lt
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Logistika
Kaina
€13.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 7, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
52 psl.

Susiję darbai

Transporto įmonės "X" veiklos analizė

Logistika Kursinis darbas 2015 m. change
Įmonės ūkinės ir komercinės veiklos ekonominės analizės pagrindas - tai žinių apie ekonominės analizės organizavimą įmonėje, analizės būdus ir jų metodologinius pagrindus, analizės...