Aukojimosi motyvas muzikos atlikėjo karjeroje

53 psl. / 16600 žod.

Ištrauka

Mokslinėje literatūroje sėkmingos karjeros sąvoka apibrėžiama įvairiai: kaip sukaupti pozityvūs darbinės veiklos ir psichologiniai rezultatai (Seibert, Kraimer, Liden, 2001), kaip objektyviai ir subjektyviai suvokiami pasiekimai, tam tikros darbinės patirties rezultatai (Judge, Cable, Boudreau, Bretz, 1995). R.Bridgstock (2007) išskyrė meno specialybių studentų įvardytas karjeros sėkmės definicijas. Tai vidinis pasitenkinimas (džiaugsmas, jautimasis laimingu), tobulėjimas (iššūkių priėmimas, įgūdžių vystymas), įnašas meno formai, įnašas visuomenei, finansinių įsipareigojimų patenkinimas gaunat įplauką iš meno, atlygis už darbą, pripažinimas, gautas iš kolegų ir grupės narių, pripažinimas, gautas iš galerijos savininkų (kviečiant surengti parodą, analogiškai-koncertą), pripažinimas visuomenėje. Visame pasaulyje atlikta daugybė tyrimų, kokie pagrindiniai veiksniai lemia sėkmingą karjeros vystymąsi. Aptariamos asmeninės savybės, gyvenamosios, socialinės aplinkos įtaka, išsilavinimo, specifinių įgūdžių reikšmė ir pan. Kiekviena specialybė turi tik jai būdingų ypatybių, kurios reikalingos sėkmingai karjerai užtikrinti.

Muzikos atlikėjo karjeros vystymasis ir sėkmingumas ypatingai priklauso nuo žmogaus įgimtų asmeninių duotybių ir paties įdedamų pastangų savo profesionalumui tobulinti, atitikti nūdienos kultūrinio gyvenimo poreikius ir kompetencijas, save pateikti ir būti reikalingu. G. McPherson (2005) nuomone, muzikos atlikėjo kryptingumas – tai muzikanto siekis tam tikros muzikinės veiklos rūšies, kai šis siekis paremtas dideliu pastoviu susidomėjimu šia veikla. R. Smilde (2009) savo darbe “Musicians as lifelong learners” taip pat išskiria veiksnius, turinčius reikšmės atlikėjo profesijos pasirinkimui. Tai susidomėjimas muzikos atlikimu, kūryba; estetinio pasitenkinimo atliekant muziką poreikis; siekis save tobulinti, atliekant muzikinius kūrinius; siekis pademonstruoti savo gebėjimus, meistriškumą, įvertinti save; pripažinimo iš klausytojų pusės siekis; noras sukurti tam tikrą nuotaiką klausytojams, suteikti jiems pasitenkinimą (atitinkantį jų poreikius).

Šiame darbe nagrinėjama, kiek tokioje profesijoje reikšmės turi gebėjimas, pasiryžimas aukotis, atsisakyti įvairių, kitų profesijų žmonėms įprastų dalykų skirtingose gyvenimo sferose vardan sėkmingos karjeros. Siekama išsiaiškinti, ar aukojimasis muzikos atlikėjo profesijoje yra būtina sąlyga ir kiek tai suvokia patys muzikos atlikėjai pasirinkdami būtent tokią profesiją.

Problema. Žmogus, pasirinkęs profesionalaus muzikos atlikėjo kelią, neįvertina visų pasekmių ir to, jog profesija tampa gyvenimo būdu.

Objektas. Aukojimosi motyvo identifikavimas.

Tikslas. Identifikuoti aukojimosi motyvo svarbą muzikos atlikėjo karjeroje.

Tyrimo klausimai.

 1. Kokie veiksniai lemia sėkmingą muzikos atlikėjo karjerą?
 2. Kokią vietą užima aukojimasis?
 3. Kokios išskiriamos atlikėjo aukojimosi formos?
 4. Kiek giliai atlikėjai aukojimąsi atpažįsta ir jaučiasi besiaukojantys?

Tyrimo uždaviniai.

 1. Išskirti veiksnius, lemiančius sėkmingą muzikos atlikėjo karjerą;
 2. Aprašyti atlikėjo aukojimosi motyvo formas;
 3. Atskleisti aukojimosi fenomeną muzikos atlikėjo karjeroje.

Tyrimo metodai.

 1. Teorinės medžiagos analizė;
 2. Išsamūs interviu su profesionaliais muzikos atlikėjais.

Turinys

 • ĮVADAS6
 • 1.SĖKMINGĄ MUZIKOS ATLIKĖJO KARJERĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI8
 • 1.1.Karjeros samprata, jos plėtojimo prielaidos, būdai ir aplinkybės8
 • 1.2.Profesijos pasirinkimo teorijų ir motyvų apžvalga13
 • 1.3.Muzikos atlikėjo aukojimosi motyvo formos16
 • 2. AUKOJIMOSI MOTYVO REIKŠMĖS MUZIKOS ATLIKĖJO KARJEROJE TYRIMAS20
 • 2.1. Tyrimo metodologija20
 • 2.2 Aukojimosi motyvo muzikos atlikėjo karjeroje reikšmingumo analizė24
 • IŠVADOS48
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS49

Reziumė

Autorius
riuzavaa
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Muzika
Kaina
€14.07
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 12, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
53 psl.

Susiję darbai

Renesanso muzika

Muzika Prezentacija justyto
Pirmieji grynai instrumentiniai kūriniai – įvairūs šokiai (pavana, galjarda, pasamecas). Vėliau Italijoje plito kansonos (iš pradžių tai buvo instrumentiniai dainų variantai). Nuo XVI...

Senieji Lietuvos muzikos instrumentai

Muzika Prezentacija akvilėgir
Seniausi Lietuvos teritorijoje rasti yra žalvario amžiaus ir vėlesnių epochų kaulo švilpukai, žvangučiai, varpeliai, molinukai ir kiti muzikos instrumentai. Bėgant laikui instrumentai buvo...

Viduramžių muzika

Muzika Prezentacija akvilėgir
Viduramžiais skambėjo bažnytinė muzika, klajojančių muzikantų ir įvairių tautų liaudies dainos. Kadangi bažnytinę muziką pradėta užrašinėti, ji dar ir šiandien yra atliekama.

Baroko muzika

Muzika Prezentacija lilijagg
•Apie XVII a. pradžią Renesanso epochą pamažu pradėjo keisti barokas. Barokas tęsėsi iki XVIII a. pabaigos. •Barokas pradžią gavo Italijoje ir paplito visoje...