Menai / Muzika

Aukojimosi motyvas muzikos atlikėjo karjeroje

0 atsiliepimų
Autorius:

Mokslinėje literatūroje sėkmingos karjeros sąvoka apibrėžiama įvairiai: kaip sukaupti pozityvūs darbinės veiklos ir psichologiniai rezultatai (Seibert, Kraimer, Liden, 2001), kaip objektyviai ir subjektyviai suvokiami pasiekimai, tam tikros darbinės patirties rezultatai (Judge, Cable, Boudreau, Bretz, 1995). R.Bridgstock (2007) išskyrė meno specialybių studentų įvardytas karjeros sėkmės definicijas. Tai vidinis pasitenkinimas (džiaugsmas, jautimasis laimingu), tobulėjimas (iššūkių priėmimas, įgūdžių vystymas), įnašas meno formai, įnašas visuomenei, finansinių įsipareigojimų patenkinimas gaunat įplauką iš meno, atlygis už darbą, pripažinimas, gautas iš kolegų ir grupės narių, pripažinimas, gautas iš galerijos savininkų (kviečiant surengti parodą, analogiškai-koncertą), pripažinimas visuomenėje. Visame pasaulyje atlikta daugybė tyrimų, kokie pagrindiniai veiksniai lemia sėkmingą karjeros vystymąsi. Aptariamos asmeninės savybės, gyvenamosios, socialinės aplinkos įtaka, išsilavinimo, specifinių įgūdžių reikšmė ir pan. Kiekviena specialybė turi tik jai būdingų ypatybių, kurios reikalingos sėkmingai karjerai užtikrinti.

Muzikos atlikėjo karjeros vystymasis ir sėkmingumas ypatingai priklauso nuo žmogaus įgimtų asmeninių duotybių ir paties įdedamų pastangų savo profesionalumui tobulinti, atitikti nūdienos kultūrinio gyvenimo poreikius ir kompetencijas, save pateikti ir būti reikalingu. G. McPherson (2005) nuomone, muzikos atlikėjo kryptingumas – tai muzikanto siekis tam tikros muzikinės veiklos rūšies, kai šis siekis paremtas dideliu pastoviu susidomėjimu šia veikla. R. Smilde (2009) savo darbe “Musicians as lifelong learners” taip pat išskiria veiksnius, turinčius reikšmės atlikėjo profesijos pasirinkimui. Tai susidomėjimas muzikos atlikimu, kūryba; estetinio pasitenkinimo atliekant muziką poreikis; siekis save tobulinti, atliekant muzikinius kūrinius; siekis pademonstruoti savo gebėjimus, meistriškumą, įvertinti save; pripažinimo iš klausytojų pusės siekis; noras sukurti tam tikrą nuotaiką klausytojams, suteikti jiems pasitenkinimą (atitinkantį jų poreikius).

Šiame darbe nagrinėjama, kiek tokioje profesijoje reikšmės turi gebėjimas, pasiryžimas aukotis, atsisakyti įvairių, kitų profesijų žmonėms įprastų dalykų skirtingose gyvenimo sferose vardan sėkmingos karjeros. Siekama išsiaiškinti, ar aukojimasis muzikos atlikėjo profesijoje yra būtina sąlyga ir kiek tai suvokia patys muzikos atlikėjai pasirinkdami būtent tokią profesiją.

Problema. Žmogus, pasirinkęs profesionalaus muzikos atlikėjo kelią, neįvertina visų pasekmių ir to, jog profesija tampa gyvenimo būdu.

Objektas. Aukojimosi motyvo identifikavimas.

Tikslas. Identifikuoti aukojimosi motyvo svarbą muzikos atlikėjo karjeroje.

     Tyrimo klausimai.

 1. Kokie veiksniai lemia sėkmingą muzikos atlikėjo karjerą?
 2. Kokią vietą užima aukojimasis?
 3. Kokios išskiriamos atlikėjo aukojimosi formos?
 4. Kiek giliai atlikėjai aukojimąsi atpažįsta ir jaučiasi besiaukojantys?

Tyrimo uždaviniai.

 1. Išskirti veiksnius, lemiančius sėkmingą muzikos atlikėjo karjerą;
 2. Aprašyti atlikėjo aukojimosi motyvo formas;
 3. Atskleisti aukojimosi fenomeną muzikos atlikėjo karjeroje.

Tyrimo metodai.

 1. Teorinės medžiagos analizė;
 2. Išsamūs interviu su profesionaliais muzikos atlikėjais.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
16600 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS6
 • 1.SĖKMINGĄ MUZIKOS ATLIKĖJO KARJERĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI8
 • 1.1.Karjeros samprata, jos plėtojimo prielaidos, būdai ir aplinkybės8
 • 1.2.Profesijos pasirinkimo teorijų ir motyvų apžvalga13
 • 1.3.Muzikos atlikėjo aukojimosi motyvo formos16
 • 2. AUKOJIMOSI MOTYVO REIKŠMĖS MUZIKOS ATLIKĖJO KARJEROJE TYRIMAS20
 • 2.1. Tyrimo metodologija20
 • 2.2 Aukojimosi motyvo muzikos atlikėjo karjeroje reikšmingumo analizė24
 • IŠVADOS48
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS49

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pirmieji romantizmo kompozitoriai. 18a. pabaigos muzikos estetika; Bethoveno karjera ir pomirtinė šlovė
Referatas Pirmieji romantizmo kompozitoriai. 18a. pabaigos muzikos estetika; Bethoveno karjera ir pomirtinė šlovė

Kas yra Romantizmas? Ką aš žinau apie pirmuosius šios epochos kompozitorius? Šiais klausimais derėtų pradėti [...]

Viduramžių muzika
Prezentacija Viduramžių muzika

Viduramžiais skambėjo bažnytinė muzika, klajojančių muzikantų ir įvairių tautų liaudies dainos. Kadangi bažnytinę muziką pradėta [...]

Baroko muzika
Prezentacija Baroko muzika

•Apie XVII a. pradžią Renesanso epochą pamažu pradėjo keisti barokas. Barokas tęsėsi iki XVIII a.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialių poreikių, muzikinė raiška kaip terapinė priemonė
Kursinis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialių poreikių, muzikinė raiška kaip terapinė priemonė

Menas ikimokylkinio amžiaus vaikui labiausiai susijęs su jo emocine raiška, jausmais.

Lietuvos ir Portugalijos studentų požiūris į etninės muzikos svarbą mokinių muzikiniame ugdyme
Diplominis darbas Lietuvos ir Portugalijos studentų požiūris į etninės muzikos svarbą mokinių muzikiniame ugdyme

     Temos aktualumas. „Ugdymas – asmenybę kuriantis žmonių bendravimas sąveikaujant su aplinka bei žmonijos kultūros [...]

Senieji Lietuvos muzikos instrumentai
Prezentacija Senieji Lietuvos muzikos instrumentai

Seniausi Lietuvos teritorijoje rasti yra žalvario amžiaus ir vėlesnių epochų kaulo švilpukai, žvangučiai, varpeliai, molinukai [...]

Scenos atlikėjo įvaizdžio formavimas
Referatas Scenos atlikėjo įvaizdžio formavimas

Nustebinti XXI a. visuomenę tampa tikras iššūkis. Pramogų industrijos klestėjimas pamažu pasiekia aukščiausią pakopą – [...]

Koliažas ir jo atlikimo technika
Prezentacija Koliažas ir jo atlikimo technika

KOLIAŽAS – (pranc.coliage – pripildymas ) tapybos ir grafikos technika, kai paveikslas kuriamas piešiant, spalvinant [...]

Architektūrologijos pagrindų namų darbas: Vytauto Didžiojo muziejaus
Referatas Architektūrologijos pagrindų namų darbas: Vytauto Didžiojo muziejaus

Pastato pietinis fasadas yra veidrodinės simetrijos. Nes yra aiškiai matoma pastato ašis, kurią žymi vėliavos [...]

Keramikos muziejaus Kaune analizė
Referatas Keramikos muziejaus Kaune analizė

Šios analizės tikslas iš arčiau susipažinti su Keramikos muziejaus istorija, veikla, ekspozicijomis bei jo kolekcijomis.

Skara, atlikta šenilo technika
Referatas Skara, atlikta šenilo technika

Idėja sukurti skarą kilo pasitarus su dailės mokytoja. Skaros – tautinio kostiumo dalis, kuri iki [...]

 Skulptūra „Lietuva“, atlikta klijuoto stiklo technika
Referatas Skulptūra „Lietuva“, atlikta klijuoto stiklo technika

Mano kūrybinė idėja – stiklo trimatės formos kūrinys - skulptūra „Lietuva“, skirta prisidėti prie Lietuvos [...]

Muziejus
Prezentacija Muziejus "Luvras"

Luvras •Muziejus yra Paryžiuje, Rue de Rivoli gatvėje. Muziejaus pašto kodas — 75001  •Internetinė svetainė—www.louvre.fr •Svetainė [...]

Renesanso muzika
Prezentacija Renesanso muzika

Pirmieji grynai instrumentiniai kūriniai – įvairūs šokiai (pavana, galjarda, pasamecas). Vėliau Italijoje plito kansonos (iš pradžių tai buvo instrumentiniai [...]