Kita / Turizmas

Inovacijos viešbučiuose ir klientų pasitenkinimas jomis

0 atsiliepimų
Autorius:

Inovacijos viešbučiuose bei klientų pasitenkinimas jomis – tik dalinai mokslinėje literatūroje išnagrinėta tema. Nuo pirmojo viešbučio įkūrimo, esminė šio verslo paskirtis – suteikti klientui nakvynę – nėra pakitusi iki šiol. Laikui bėgant, viešbučio įstaigos pradėjo siūlyti keletą papildomų paslaugų, kaip SPA centrai, konferencijų salės, restoranai. Tačiau, atsižvelgiant į nepaliaujamu greičiu besivystantį pasaulį, viešbučių sfera išlieka gana pastovi, nekintanti. Tad pirmasis temos pasirinkimo motyvas – išsiaiškinti, kaip viešbučiai galėtų tobulinti bei vystyti savo veiklą, keldami ne tik klientų pasitenkinimo lygį, bet ir gaunamų pajamų rodiklius.

 

Taipogi visų bakalauro pakopos studijų metu, darbo autorės daugiausia dėmesio skyrė viešbučių verslui, nes šioje verslo srityje labiausiai norėjo siekti karjeros aukštumų. Neatmetant galimybės, laiko bėgyje įkurti asmenines apgyvendinimo įstaigas, autorės norėjo ištirti, ar inovatyvūs vykdomos veiklos sprendimai (kokie) keltų klientų pasitenkinimo lygį bei kurtų konkurencinį pranašumą. Tai – antrasis, asmeninės naudos pagrindu grindžiamas temos pasirinkimo motyvas.

 

Darbo objektas – viešbučio vykdomose veiklose diegiamos inovacijos, bei klientų pasitenkinimo jomis matavimas.

 

Atsižvelgiant į tai, jog egzistuoja įvairiems tipams bei klasėms priklausantys viešbučiai bei įvairius poreikius turintys vartotojai, tačiau norint padarytas išvadas taikyti bendrine forma, nuspręsta išanalizuoti dviejuose skirtinguose viešbučiuose vykdomas inovacijas bei skirtingų tikslinių auditorijų pasitenkinimą jomis. Būtent šiems viešbučiams suformuotos darbo išvados ir rekomendacijos yra pačios aktualiausios ir naudingiausios.

 

Darbe nagrinėjama problema – inovacijų, būtinų viešbučio klientų patenkinimui ir konkurencinio pranašumo įgijimui, trūkumas apgyvendinimo sektoriuje.

 

Darbo tikslas – identifikuoti klientų pasitenkinimą skirtingose viešbučio veiklose diegiamomis inovacijomis, išanalizuoti mokslinės literatūros teoriją apie inovatyvius verslo sprendimus ir viešbučių verslą bei pateikti pasiūlymų tolimesniam viešbučių veiklos tobulinimui.

 

 

 

 

Darbo uždaviniai:

 

 • Remiantis moksline literatūra, išskirti pagrindines verslo veiklos sritis, kuriose dominuoja inovacijų diegimas bei sukurti bendrą verslo vykdomos veiklos modelį, rodantį, kokie inovatyvūs vadovų sprendimai kelia klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, bei skatina viso verslo plėtrą.
 • Išanalizuoti viešbučių verslo sferą, išskiriant pagrindinius viešbučių klasifikavimo tipus, esminius viešbučių skirtumus bei jų teikiamą naudą, bei išnagrinėti, kaip matuojamas viešbučio klientų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis.
 • Pasitelkiant ištirta informacija, sukurti apklausos anketų klausimus bei pateikti juos nustatytoms tikslinėms auditorijoms.
 • Gautus apklausos anketų rezultatus susisteminti bei išanalizuoti, kokių inovacijų, kuriame viešbutyje pasigedo svečiai, o kuriose viešbučio veiklos srityse klientų lūkesčiai buvo pilnai išpildyti.

 

Ketinami taikyti uždavinių sprendimo būdai bei teoriniai ir empiriniai metodai:

 

 • Mokslinės literatūros analizė ir sintezė;
 • Kiekybinis tyrimas anketine apklausa;
 • Tyrimo rezultatų analizė ir sisteminimas;
 • Išvadų bei rekomendacijų pateikimas;

 

Darbo struktūra apima mokslinės literatūros analizę, kurios pagalba aptarti inovacijų klasifikavimo būdai bei pagrindiniai viešbučio verslo skiriamieji bruožai. Pirmoje teorijos dalyje nagrinėjama inovacijų samprata ir istorija, jų diegimo priežastys, inovatyvių sprendimų taikymas skirtingose įmonės veiklose bei sąryšis su viešbučių verslu. Antroje teorijos dalyje aptarti viešbučiai, jų klasifikacija bei ypatybės. Remiantis teorine dalimi, atliktas kiekybinis tyrimas, kurio pagrindu suformuotos darbo išvados bei rekomendacijos, skirtos viešbučių verslo veiklos tobulinimui.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
15000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS6
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS7
 • ĮVADAS8
 • INOVACIJOS IR JŲ REIKŠMĖ VIEŠBUČIŲ VEIKLAI10
 • 1.1 Inovacijų termino samprata, istorija10
 • 1.2 Inovacijų kūrimo bei diegimo priežastys12
 • 1.3. Kuriamų produktų ir paslaugų inovacijos15
 • 1.4. Inovacijos vidiniuose apgyvendinimo įstaigos procesuose16
 • 1.5. Inovacijos rinkodaroje19
 • 1.6 Inovacijos įmonės valdyme22
 • VIEŠBUČIAI, JŲ KLASIFIKACIJA IR YPATYBĖS24
 • 2.1. Apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių apžvalga25
 • 2.2. Viešbučio termino apibrėžimas. Viešbučių vystymosi raida27
 • 2.3. Viešbučių teikiama nauda ir svarba29
 • 2.4. Viešbučių klasifikacija ir skirstymas31
 • 2.5. Viešbučių klientų pasitenkinimo matavimas34
 • KLIENTŲ APKLAUSA, ATSKLEIDŽIANTI JŲ NUOMONĘ IR PASITENKINIMĄ INOVACIJOMIS VIEŠBUČIUOSE37
 • 3.1. Tyrimo metodika37
 • 3.2. Tyrimo duomenų analizė40
 • IŠVADOS54
 • REKOMENDACIJOS IR PASIŪLYMAI56
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS57
 • PRIEDAI60

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Profesinė praktika (turizmas ir viešbučiai)
Praktikos ataskaita Profesinė praktika (turizmas ir viešbučiai)

Paskaitų metu įgytas teorines žinias, sėkmingai pritaikau dirbdamas turizmo paslaugų organizavimo srityje. UAB „Aurone“ teikianti [...]

Viešbučiai Lietuvoje
Referatas Viešbučiai Lietuvoje

Istorija mena, jog pirmieji viešbučiai skaičiuoja tūkstantmečius – apie vieną viešbučių tinklų dar V a.

Viešbučio
Diplominis darbas Viešbučio "Vilniaus Europolis" konfliktų su klientais valdymo vertinimas ir prevencija

Temos aktualumas. Konfliktų tema visada buvo ir bus aktuali, nes konfliktai yra natūrali, svarbi ir [...]

Viešbučiai ir jų veikla
Referatas Viešbučiai ir jų veikla

Šiuolaikinis turizmas neįsivaizduojamas be apgyvendinimo įstaigų. Kiekvienas turistas, keliautojas planuodamas išvyką ar kelionę, nemažai laiko [...]

Viešbučio organizacinės valdymo struktūros analizė
Diplominis darbas Viešbučio organizacinės valdymo struktūros analizė

TEMOS AKTUALUMAS. Organizacinė valdymo struktūra yra organizacinė forma kuri apima teisių, pareigų, bei atsakomybės paskirstymą [...]

Inovacijos apgyvendinimo sektoriuje
Diplominis darbas Inovacijos apgyvendinimo sektoriuje

ĮVADAS               Aktualumas. Inovacija – tai antrepreneriškos vadybos priemonė, kuri leidžia pokyčius panaudoti, kaip galimybę sukurti [...]

Kūrybiškumo paaiškinimas - Žmogaus inovacijos mokslas
Referatas Kūrybiškumo paaiškinimas - Žmogaus inovacijos mokslas

Individualisto apibrėžimas asocijuoja kūrybingumą su žmogaus mąstymu bei asocijuoja kūrybingumo mokslą su psichologija. Kai ieškome [...]

Inovacijų reikšmė dalykinio turizmo plėtrai
Diplominis darbas Inovacijų reikšmė dalykinio turizmo plėtrai

Dvidešimtame amžiuje turizmo plėtra tapo vienu iš esminių faktorių ekonomikos augime. Per paskutinįjį šimtmetį [...]

Viešbučio techninės kokybės vertinimas
Referatas Viešbučio techninės kokybės vertinimas

Viešbučio vadybos sėkmė priklauso nuo svečių priėmimo tarnybos, kambarių ūkio, techninių tarnybų, maitinimo ir rinkodaros [...]

Viešbučio „Rinno“ pristatymas
Prezentacija Viešbučio „Rinno“ pristatymas

Viešbutis “RINNO” – tai modernus 3*** verslo klasės šeimos valdomas viešbutis, įsikūręs ramioje Vingrių gatvelėje [...]

Viešbučio organizacinės valdymo struktūros tobulinimas
Prezentacija Viešbučio organizacinės valdymo struktūros tobulinimas

•1.Ar organizacijos nariai, valdant jų veiklą, yra informuojami ką jie turi padaryti, kokie reikalavimai keliami [...]

Vartotojų pasitenkinimo atrakcijų turizmu vertinimas Kaune
Diplominis darbas Vartotojų pasitenkinimo atrakcijų turizmu vertinimas Kaune

Darbo aktualumas: Paskutiniaisias metais Lietuvoje sparčiai vystosi atrakcijų turizmas. Atsiranda vis daugiau įvairių atrakcijų – [...]

Gėrimų ruošimas ir pateikimas klientams (Šaltųjų gaiviųjų gėrimų patiekimas. Karštieji alkoholiniai gėrimai. Kavos ir arbatos pateikimas)
Prezentacija Gėrimų ruošimas ir pateikimas klientams (Šaltųjų gaiviųjų gėrimų patiekimas. Karštieji alkoholiniai gėrimai. Kavos ir arbatos pateikimas)

Šaltieji gaivieji gėrimai - tai mineralinis vanduo, sultys, gira. Jie patiekiami 10-12ºc temperatūros. Išskyrus mineralinis [...]

Klientų pasitenkinimo mažmeninės prekybos aplinkoje analizė
Referatas Klientų pasitenkinimo mažmeninės prekybos aplinkoje analizė

Šiandien naujos ekonomikos sąlygomis vartotojų pasitenkinimas yra visų įmonės valdymo sprendimų orientyras ir pradinis taškas [...]

Viršsvorį turinčių klientų treniravimas logiškesnis požiūris į treniruotes: antra dalis
Referatas Viršsvorį turinčių klientų treniravimas logiškesnis požiūris į treniruotes: antra dalis

Pratimai, skirti širdžiai ir kraujagyslėms, visada bus kalorijų išeikvojimo pamatas. Tai taip pat akivaizdi būtinybė [...]