Kultūrinio turizmo vystymas Lietuvoje

63 psl. / 13000 žod.

Ištrauka

Lietuva kasmet sulaukia vis didesnių turistų srautų, kurie atvyksta susipažinti su kultūriniu paveldu, kurie nori pažinti Lietuvos kraštovaizdžius bei papročius, aplankyti įvairius kultūrinės tematikos muziejus.

Kultūros paveldas yra ne stabdantis veiksnys, o įkvėpimo šaltinis turizmo paslaugų naujovėms. Baltijos šalių Kultūrinio turizmo politikos dokumentas (2003) kultūrinį turizmą apibrėžia kaip „kelionę, siekiant pažinti kultūrinę aplinką, įskaitant kraštovaizdžius, vaizduojamąjį ir scenos menus, išskirtinį vietinį gyvenimo būdą, vertybes, tradicijas, įvykius bei kitus kūrybinių bei kultūrinių pokyčių procesus“.

Kultūrinio turizmo vystymui Lietuvoje yra tikrai palankios sąlygos, kadangi Lietuvoje yra pakankamai nemažai sakralinės paskirties objektų, daugybė muziejų bei gilią istorinę praeitį turinčių dvarų.

Turizmas yra labai svarbi šalies ekonominio bei socialinio gyvenimo dalis, padedanti formuoti šalies įvaizdį.

Didelis vaidmuo siūlant kultūrinio turizmo paslaugas atitenka turizmo įmonėms. Lietuvoje yra daugybė turizmo įmonių, taip pat ir turizmo informacijos centrų, teikiančių kultūrines paslaugas, galinčių pasiūlyti turistams susipažinti su istoriniu Lietuvos paveldu, tradicijomis, muziejais ir t.t

Darbo objektas – kultūrinio turizmo plėtros perspektyvos Lietuvoje.

Darbo tikslas – apžvelgti kultūrinį turizmą Lietuvoje, jo vystymosi prielaidas bei galimybes.

Darbo struktūra – visas darbas susideda iš dviejų dalių, tai teorinė ir praktinė dalys. Teorinėje dalyje analizuojama kultūrinio turizmo sąvoka, turizmo aplinkų įtaka kultūriniam turizmui bei turizmo įmonių vaidmenį kultūriniam turizmui. Atroje dalyje, kalbama apie kultūrinės aplinkos analizę, kultūrinius traukos objektus, bei kultūrinius – pažintinius maršrutus. Taip pat atliekamas kultūrinio turizmo vystymosi perspektyvų Lietuvoje tyrimas.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti kultūrinio turizmo samprata mokslinėje literatūroje;
 2. Išanalizuoti kultūrinio turizmo aspektus Lietuvoje;
 3. Apžvelgti turizmo įmones Lietuvoje teikiančias kultūrinio turizmo paslaugas;
 4. Apžvelgti kultūrinio turizmo traukos objektus bei kultūrinius maršrutus Lietuvoje;
 5. Išanalizuoti kultūrinio turizmo vystymosi perspektyvas bei atlikti kultūrinio turizmo vystymosi galimybių Lietuvoje tyrimą;
 6. Atlikti kultūrinės aplinkos analizę.

Darbo tyrimo metodai – darbe naudotasi šiais tyrimo metodais:

 1. Anketinė apklausa;
 2. Interviu.

Turinys

 • ANOTACIJA LIETUVIŲ KALBA2
 • ANOTACIJA UŽSIENIO KALBA3
 • ĮVADAS4
 • 1. KULTŪRINIO TURIZMO SAMPRATA6
 • 1.1. Kultūros samprata6
 • 1.2. Turizmas, kultūrinis turizmas ir jo raida8
 • 1.3. Turizmo aplinkos12
 • 1.3.1. Gamtinė aplinka12
 • 1.3.2. Kultūrinė aplinka14
 • 1.3.3. Socialinė aplinka17
 • 1.3.4. Geopolitinė aplinka17
 • 1.3.5 Teisinė aplinka18
 • 1.3.6 Ekonominė aplinka19
 • 1.4 Turizmo įmonių vaidmuo kultūriniame turizme20
 • 2. KULTŪRINIO TURIZMO LIETUVOJE ANALIZĖ24
 • 2.1. Kultūrinio turizmo paslaugų sistemos Lietuvoje analizė24
 • 2.2. Kultūrinės aplinkos analizė26
 • 2.3 Kultūrinio turizmo traukos objektai30
 • 2.4. Kultūriniai maršrutai32
 • 3. KULTŪRINIO TURIZMO VYSTYMOSI PERSPEKTYVOS LIETUVOJE36
 • 3.1.Tyrimo metodologija36
 • 3.2. Kultūrinio turizmo vystymosi galimybių Lietuvoje tyrimas37
 • 3.3 Tyrimo rezultatai ir išvados51
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS54
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI55
 • PRIEDAI57
 • Patvirtinimas apie atlikto darbo savarkiškumą

Reziumė

Autorius
rrrrita
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€12.39
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Spa 29, 2016
Apimtis
63 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Turizmo poveikis Lietuvos ekonomikai

Turizmas Kursinis darbas 2012 m. matyfa
Pastaruosius 50 metų turizmo industrija vystosi labai sparčiai. Kiekvienas metais vis daugiau ir daugiau žmonių keliauja, tuo įpareigodami turizmo industrijos dalyvius kurti naujas...

Darnaus turizmo vystymasis Italijoje

Turizmas Prezentacija eglute123
›Turizmas daro įvairiapusę įtaką žmonėms, bendruomenėms, regionams ir valstybėms. Didėjantys vietos ir užsienio turistų srautai gali ne tik teigiamai, bet ir neigiamai įtakoti...

Populiariausi turizmo produktai Lietuvoje

Turizmas Prezentacija eglute123
•Turizmo produktas – prekių ir paslaugų visuma, tenkinanti turisto poreikius kelionės metu. •Tai gali būti pavieniai objektai bei paslaugų paketai ir viskas, kas...