Slaugytojų kompetencijų apie natūrąliąją kontracepciją taikymo galimybės slaugos praktikoje

47 psl. / 9800 žod.

Ištrauka

Tyrimo aktualumas: Įrodymais pagrįstos medicinos naudojimas svarbus nagrinėjant temas susijusias su kontraceptinėmis priemonėmis, kadangi gausus kontraceptinių priemonių pasirinkimas ir kartu esantys ne visada pagrįsti mitai apie jas gali sutrikdyti žmones. Šiuo metu yra be galo daug informacijos ir priemonių ją gauti, galime rasti literatūroje, visagaliame internete, geltonojoje spaudoje. Tačiau tikslios, koncentruotos, patikimos, patikrintos moksliniais tyrimais informacijos, gali suteikti tik profesionalai. Slaugytojos yra arčiausiai žmonių, jos gali suteikti reikiamų žinių apie kontracepciją.

Tyrimų, kuriuose būtų kalbama apie specialistų, teikiančių informaciją šeimos planavimo klausimais, pasirengimą ir tinkamumą vykdyti šią funkciją yra dar nedaug. Jungtinėse Amerikos Valstijose, buvo atliktas tyrimas, kurio metu siekta išsiaiškinti sveikatos priežiūros specialistų žinių apie kontraceptines priemones, o Kinijoje atlikto tyrimo metu aiškintasi studentų pasirengimas teikti informaciją apie šeimos planavimą ir kontracepciją, atsižvelgiant į jų pačių nuomonę.

Temos naujumas: Lietuvoje atliktų tyrimų, kuriuose būtų nagrinėjama sveikatos priežiūros specialistų žinios apie natūraliąsias kontraceptines priemones ir jų panaudojimą darbe, rasti nepavyko. Tiek Lietuvoje, tiek užsienyje kalbama apie šiuolaikinės kontraceptinių priemonių naudą ir žalą, pabrėžiama informacijos šeimos planavimo klausimais teikimo svarba, siekiant užtikrinti gerą visuomenės sveikatos lygį ir teisę asmenims patiems reguliuoti šeimos dydį, laikotarpį tarp gimdymų. Taip pat aptariamos jau vykdomos programos, šviečiant žmones šeimos planavimo klausimais, bei galimybės taikyti naujas programas, nustatant kas ir kaip jas turi įgyvendinti. Tačiau tyrimų, kuriuose būtų kalbama apie specialistų, teikiančių informaciją šeimos planavimo klausimais, pasitelkiant natūraliąją kontracepcija, yra labai nedaug.

Tyrimo problema: Kadangi šiuo metu yra prieinami įvairūs informaciniai šaltiniai, iš kurių galima gauti naujų žinių, norint atsirinkti tinkamą informaciją, reikalinga pagalba. Medicinos srityje, ypač kalbant apie kontraceptines priemones, vieni iš tų, kurie gali suteikti tokią pagalbą yra slaugytojai. Tačiau tuo pat metu kyla klausimas ar slaugytojai turi pakankamai žinių ir įgūdžių, padėti šioje srityje.

Tyrimo problemai išryškinti keliami šie klausimai:

1. Ar slaugytojos turi žinių bei praktinių įgūdžių apie natūraliąją kontracepciją?

2. Ar slaugytojos taiko žinias apie natūraliąją kontracepciją slaugos praktikoje?

Hipotezė: Slaugytojų žinios apie natūraliąją kontracepciją yra reikalingos.

Tyrimo objektas: Slaugytojų kompetencijų apie natūraliąją kontracepciją taikymo galimybės slaugos praktikoje.

Tyrimo tikslas: Nustatyti slaugytojų kompetencijas apie natūraliąją kontracepciją ir atskleisti jų taikymo galimybes slaugos praktikoje.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Apibūdinti kontracepcijos sąvoką, rūšis, naudojimosi būdus.
 2. Išanalizuoti natūraliosios kontracepcijos ištakas, sąvoką, ypatybes.
 3. Ištirti slaugytojų kompetencijas apie natūraliąją kontracepciją taikymo galimybes slaugos praktikoje.

Tyrimo metodai: Baigiamajame darbe taikyti tokie tyrimo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė. Apklausa raštu, naudojant klausimyną.
 2. Gauti tyrimo duomenys buvo suvesti į „Microsoft Office Excel 2013“, „Microsoft Office Word 2013“ programą išreikšti procentine išraiška ir pavaizduoti grafiškai.

Reikšminai žodžiai: slaugytojų kompetencija, natūralioji kontracepcija, taikymo galimybės slaugos praktikoje.

Baigiamajame darbe pademonstruotos šios kompetencijos: bendravimas ir bendradarbiavimas su praktikais. Nusimanymas apie asmenybės socialines, psichologines ypatybes ir mokėjimas jas įvertinti. Bendrųjų vertybių ugdymas.


Turinys

 • ĮVADAS8
 • 1. TEORINĖ DALIS10
 • 1.1 Šiuolaikinės kontracepcijos priemonės10
 • 1.2 Medicinos duomenys apie kontraceptines priemones14
 • 1.3 Natūralioji kontracepcija16
 • 1.4 Slaugytojų kompetencijų raiška plačiojoje visuomenėje20
 • 1.5 Slaugytojų kompetencijų apie kontracepciją raiška slaugos praktikoje22
 • 1.6 Teorinės dalies apibendrinimas24
 • 2. TYRIAMOJI DALIS26
 • 2.1.1 Tyrimo metodologija26
 • 2.1.2 Tyrimo etika26
 • 2.1.3 Tyrimo imtis26
 • 2.1.4 Tyrimo metodai26
 • 2.1.5 Tyrimo instrumentas27
 • 2.2 TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS28
 • 2.3 EMPIRINĖS DALIES APIBENDRINIMAS39
 • IŠVADOS41
 • REKOMENDACIJOS43
 • LITERATŪRA44
 • PRIEDAI46

Reziumė

Autorius
simooona94
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Medicina
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 20, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
47 psl.

Susiję darbai

Pasitikėjimas slaugytojo ir akušerio profesijoje

Medicina Prezentacija oksanask
•Išsiaiškinti ir aptarti abipusio paciento ir sveikatos priežiūros specialisto pasitikėjimo svarbą slaugytojo ir akušerio profesijoje. •Sužinoti ir suprasti kaip sukurti pasitikinčio ir patikimo...

Slaugytojų kompetencijos raiška paliatyviosiso priežiūros komandoje

Medicina Diplominis darbas 2015 m. wauchiukass
Išsamiai išnagrinėta tema. ApibūdintOS slaugytojų funkcijOs, pareigOs ir kompetencijas; išnagrinėta komandinės veiklos aspektAI paliatyviojoje priežiūroje; Nustatyta slaugytojo, dirbančio paliatyviosios priežiūros komandoje kompetencijos. Tyrimo...

Slaugytojo veikla tuberkuliozės gydyme

Medicina Kursinis darbas 2016 m. one111
Darbo aktualumas, naujumas. Tuberkuliozė – tai infekcinė liga, kurią sukelia tuberkuliozės mikrobakterijos. Sergamumas tuberkulioze Lietuvoje per pastaruosius septynerius metus stabilizavosi (2017 m. užregistruoti...