Darbuotojų nuomos kaip verslo paslaugos teorinis vertinimas

51 psl. / 11400 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas ir naujumas. G.Cibulsko (2014) manymu, darbo pasaulyje nuolat kyla pokyčių poreikis, tačiau finansinių išteklių, kurių reikia, norint ugdyti savo darbuotojų kompetencijas, reikalingas tiems pokyčiams vykdyti, organizacijos dažnai neturi arba turi nepakankamai. Tokiu atveju gali būti taikoma darbuotojų nuoma – laikinas darbuotojų „paskolinimas“ kitam organizacijos padaliniui ar kitai organizacijai konkrečiam darbui per konkretų laikotarpį atlikti. Autoriaus nuomone, greitai kintant darbo aplinkai būtini vis įvairesni įmonėje dirbančių asmenų gebėjimai, kadangi vis dažniau prireikia turėti ne tik savo srities žinių, bet ir išmanyti rinkos dėsnius, darančius įtaką darbui, organizacijos tikslų siekimui. Pastebėtina, kad būtent „žinios tapo pagrindiniu ištekliumi, reikalingu šiuolaikinėms organizacijoms“ (Cibulskas, 2014). Todėl darbuotojų nuoma, kuomet nuomojami ne patys darbuotojai kaip žmonės, o jų turimi gebėjimai, žinios ir įgūdžiai, tampa itin aktuali kaip verslo paslauga, kurią galima suteikti.

M.Vasilejeva (2008) nurodo, kad „viena iš palyginus naujesnių bei vis plačiau naudojamų lanksčių darbo formų yra darbo nuoma apimanti trišalius santykius atsirandančius veikiant trims šalims: laikinajam darbuotojui, laikino įdarbinimo agentūrai, kuri samdo tokį darbuotoją bei laikino darbo naudotojo, kuriam agentūra tarsi "paskolina" tą darbuotoją terminuotam laikotarpiui.“

Bakalauro darbo objektas - darbuotojų nuoma kaip verslo paslauga.

Bakalauro darbo tikslas - įvertinti darbuotojų nuomą kaip verslo paslaugą.

Bakalauro darbo uždaviniai:

 1. Aptarti darbuotojų nuomos teorinius aspektus;
 2. Išanalizuoti darbuotojų nuomos segmentą Lietuvoje bei užsienyje;
 3. Įvertinti darbuotojų nuomą kaip verslo paslaugą Lietuvoje.

Tyrimo metodai: Analizuojant darbuotojų nuomą kaip verslo paslaugą buvo atliekama mokslinės literatūros analizė, taip pat LR įstatyminės bazės analizė temos teisiniam pagrindimui. Taikyti grafiniai metodai, lentelės, abstrahavimas. Atliktas kiekybinis tyrimas, pasinaudojant anketine apklausos bei statistinės analizės metodais.

Naudota literatūra: Mokslinėje literatūroje darbuotojų nuomos aspektai nebuvo plačiai nagrinėti Lietuvos mokslininkų. Lietuvoje šia tema pasisakę yra V.Buzėnienė (2006), J.Usonis, T.Bagdanskis (2008), I.Tamutienė ir kt. (2009), A.Šidlauskas (2010), E.Švedaitė (2012), G.Cibulskas (2014) ir kiti autoriai. Užsienio šalyse darbuotojų nuomos temą analizavo D.Storre (2002), M.Neugart (2004), B.Koene, J. Paauwe, G. Groenewegen (2004). Pastebėtina, kad dauguma mokslininkų analizavo bendrus darbuotojų nuomos ypatumus, tačiau darbuotojų nuoma kaip verslo paslauga Lietuvos mokslinėje literatūroje beveik nėra nagrinėta.

Darbo struktūra ir apimtis: Bakalauro darbą sudaro įvadas, dvi dėstomosios-tiriamosios dalys, tyrimas bei išvados. Pagrindinė bakalauro darbo medžiaga aprašyta 41 puslapiuose panaudojant 3 paveikslus bei 5 lenteles. Panaudotos literatūros sąrašą sudaro 57 šaltiniai.


Turinys

 • PAVEIKSLŲ IR LENTELIŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • 1. DARBUOTOJŲ NUOMOS TEORINIAI ASPEKTAI6
 • 1.1. Darbuotojų nuomos samprata6
 • 1.2. Darbuotojų nuomos tipai10
 • 1.3. Pagrindinės įsitraukimo į darbo nuomą priežastys11
 • 1.4. Darbuotojų nuomos teisinis reguliavimas13
 • 1.5. Esminės nuomojamų darbuotojų charakteristikos16
 • 1.6. Darbuotojų nuomos teikiama nauda17
 • 1.7. Darbuotojų nuomos trūkumai21
 • 2. DARBUOTOJŲ NUOMOS KAIP VERSLO PASLAUGOS TEORINIS VERTINIMAS26
 • 2.1. Lietuvos darbuotojų nuomos segmento apžvalga26
 • 2.2. Užsienio šalių patirties apžvalga28
 • IŠVADOS32
 • LITERATŪRA33

Reziumė

Autorius
jonceponce
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 12, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
51 psl.

Susiję darbai

E-verslas: kaip pradėti, privalumai

Vadyba Referatas 2013 m. agne_st
Šio darbo tikslas – išsiaiškinti elektroninio verslo galimybes, kuo jis yra pranašesnis už įprastąjį, koks jo inovatyvumas, nauda, patogumas visuomenėje .

Kirpimo paslaugų kokybės vertinimas UAB "X"

Vadyba Diplominis darbas 2008 m. guoba
Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas tapo vyraujančia ekonominės veiklos rūšimi, o paslaugų sfera yra viena perspektyviausių ir labiausiai besiplėtojančių ūkio sferų. Sparti paslaugų sferos...

Verslo planas MB „Slaugos paslaugos“

Vadyba Verslo planas 2014 m. indrenot
Verslo plano idėja – MB „Slaugos paslaugos“, teikianti socialines paslaugas namuose vienišiems senjorams bei neįgaliesiems asmenims ir jų šeimoms tuo metu, kai jie...

Teikiamų paslaugų kokybės vertinimas

Vadyba Kursinis darbas 2014 m. eglu567
Įvertinus konkurencijos, besiplečiančio statybų verslo bei siūlomų paslaugų populiarinimo aspektus, akivaizdu, kad kokybės reikšmės nagrinėjimas paslaugas teikiančioje įmonėje yra aktualus. 3. Atlikus tyrimą,...