Ekonomika ir verslas / Vadyba

Darbuotojų nuomos kaip verslo paslaugos teorinis vertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas ir naujumas. G.Cibulsko (2014) manymu, darbo pasaulyje nuolat kyla pokyčių poreikis, tačiau finansinių išteklių, kurių reikia, norint ugdyti savo darbuotojų kompetencijas, reikalingas tiems pokyčiams vykdyti, organizacijos dažnai neturi arba turi nepakankamai. Tokiu atveju gali būti taikoma darbuotojų nuoma – laikinas darbuotojų „paskolinimas“ kitam organizacijos padaliniui ar kitai organizacijai konkrečiam darbui per konkretų laikotarpį atlikti. Autoriaus nuomone, greitai kintant darbo aplinkai būtini vis įvairesni įmonėje dirbančių asmenų gebėjimai, kadangi vis dažniau prireikia turėti ne tik savo srities žinių, bet ir išmanyti rinkos dėsnius, darančius įtaką darbui, organizacijos tikslų siekimui. Pastebėtina, kad būtent „žinios tapo pagrindiniu ištekliumi, reikalingu šiuolaikinėms organizacijoms“ (Cibulskas, 2014). Todėl darbuotojų nuoma, kuomet nuomojami ne patys darbuotojai kaip žmonės, o jų turimi gebėjimai, žinios ir įgūdžiai, tampa itin aktuali kaip verslo paslauga, kurią galima suteikti.

M.Vasilejeva (2008) nurodo, kad „viena iš palyginus naujesnių bei vis plačiau naudojamų lanksčių darbo formų yra darbo nuoma apimanti trišalius santykius atsirandančius veikiant trims šalims: laikinajam darbuotojui, laikino įdarbinimo agentūrai, kuri samdo tokį darbuotoją bei laikino darbo naudotojo, kuriam agentūra tarsi "paskolina" tą darbuotoją terminuotam laikotarpiui.“

Bakalauro darbo objektas - darbuotojų nuoma kaip verslo paslauga.

Bakalauro darbo tikslas - įvertinti darbuotojų nuomą kaip verslo paslaugą.

Bakalauro darbo uždaviniai:

 1. Aptarti darbuotojų nuomos teorinius aspektus;
 2. Išanalizuoti darbuotojų nuomos segmentą Lietuvoje bei užsienyje;
 3. Įvertinti darbuotojų nuomą kaip verslo paslaugą Lietuvoje.

Tyrimo metodai: Analizuojant darbuotojų nuomą kaip verslo paslaugą buvo atliekama mokslinės literatūros analizė, taip pat LR įstatyminės bazės analizė temos teisiniam pagrindimui. Taikyti grafiniai metodai, lentelės, abstrahavimas. Atliktas kiekybinis tyrimas, pasinaudojant anketine apklausos bei statistinės analizės metodais.

Naudota literatūra: Mokslinėje literatūroje darbuotojų nuomos aspektai nebuvo plačiai nagrinėti Lietuvos mokslininkų. Lietuvoje šia tema pasisakę yra V.Buzėnienė (2006), J.Usonis, T.Bagdanskis (2008), I.Tamutienė ir kt. (2009), A.Šidlauskas (2010), E.Švedaitė (2012), G.Cibulskas (2014) ir kiti autoriai. Užsienio šalyse darbuotojų nuomos temą analizavo D.Storre (2002), M.Neugart (2004), B.Koene, J. Paauwe, G. Groenewegen (2004). Pastebėtina, kad dauguma mokslininkų analizavo bendrus darbuotojų nuomos ypatumus, tačiau darbuotojų nuoma kaip verslo paslauga Lietuvos mokslinėje literatūroje beveik nėra nagrinėta.

Darbo struktūra ir apimtis: Bakalauro darbą sudaro įvadas, dvi dėstomosios-tiriamosios dalys, tyrimas bei išvados. Pagrindinė bakalauro darbo medžiaga aprašyta 41 puslapiuose panaudojant 3 paveikslus bei 5 lenteles. Panaudotos literatūros sąrašą sudaro 57 šaltiniai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
11400 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • PAVEIKSLŲ IR LENTELIŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • 1. DARBUOTOJŲ NUOMOS TEORINIAI ASPEKTAI6
 • 1.1. Darbuotojų nuomos samprata6
 • 1.2. Darbuotojų nuomos tipai10
 • 1.3. Pagrindinės įsitraukimo į darbo nuomą priežastys11
 • 1.4. Darbuotojų nuomos teisinis reguliavimas13
 • 1.5. Esminės nuomojamų darbuotojų charakteristikos16
 • 1.6. Darbuotojų nuomos teikiama nauda17
 • 1.7. Darbuotojų nuomos trūkumai21
 • 2. DARBUOTOJŲ NUOMOS KAIP VERSLO PASLAUGOS TEORINIS VERTINIMAS26
 • 2.1. Lietuvos darbuotojų nuomos segmento apžvalga26
 • 2.2. Užsienio šalių patirties apžvalga28
 • IŠVADOS32
 • LITERATŪRA33

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbuotojų motyvavimas kaip klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo prielaida
Diplominis darbas Darbuotojų motyvavimas kaip klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo prielaida

Vadybos studijų metu teko įsitikinti, jog organizacijos pagrindas yra žmonės, kurie yra pagrindiniai organizacijų nariai [...]

Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė
Diplominis darbas Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė

Temos aktualumas: socialinis darbas Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų tapo aktualia mokslinių tyrimų ir praktinės [...]

Grožio salono „Birutė“ paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu
Diplominis darbas Grožio salono „Birutė“ paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu

Darbą sudaro įvadas, 3 dalys, išvados (rekomendacijos), literatūros sąrašas. Pirmoje dalyje atskleisti paslaugų kokybės vertinimo [...]

Vadovo kaip darbdavio ir darbuotojo santykiai organizacijoje
Referatas Vadovo kaip darbdavio ir darbuotojo santykiai organizacijoje

Vadovų yra visokių – išmanančių verslą ir pradėjusių nuo nulio, bet tikinčių, kad pasiseks, vertinančių [...]

Kavinės - baro paslaugų kokybės vertinimas
Kursinis darbas Kavinės - baro paslaugų kokybės vertinimas

Temos aktualumas. Didžiuliu greičiu besikeičiančios rinkos sąlygos verčia įvairaus mąsto organizacijas ieškoti vis naujų būdų [...]

Banko faktoringo paslaugų sąlygų vertinimas
Diplominis darbas Banko faktoringo paslaugų sąlygų vertinimas

Tyrimo aktualumas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros palaikymo priemonės Lietuvoje turi didelę reikšmę, ypač po [...]

Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų marketingo komplekso vertinimas
Kursinis darbas Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų marketingo komplekso vertinimas

Rinkoje paslaugų įmonės veikia savitai ir dažniausiai visai kitaip negu pramonės įmonės. Jų veiklos ypatumai [...]

Penkių žvaigždučių viešbučių paslaugų vertinimas
Referatas Penkių žvaigždučių viešbučių paslaugų vertinimas

Lietuvoje turizmo paslaugų sektorius pastaraisiais metais vis sparčiau ir sparčiau auga. Atvykstantys svečiai iš užsienio [...]

Paslaugų (krovinių pervežimo) verslo organizavimas
Referatas Paslaugų (krovinių pervežimo) verslo organizavimas

Krovinių gabenimas – viena pagrindinių paslaugų vyraujančių Lietuvoje. Kroviniai yra gabenami įvairiomis transporto rūšimis, tai [...]

VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir žuvininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos funkcijos ir jų vertinimas
Referatas VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir žuvininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos funkcijos ir jų vertinimas

Abi įmonės, kurios bus analizuojamos referate, yra Lietuvos Respublikos valstybei pavaldžios institucijos. Taip pat jos [...]

Kirpimo paslaugų kokybės vertinimas UAB
Diplominis darbas Kirpimo paslaugų kokybės vertinimas UAB "X"

Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas tapo vyraujančia ekonominės veiklos rūšimi, o paslaugų sfera yra viena perspektyviausių [...]

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, kaip veiksnys, tiesiogiai įtakojantis UAB „X“ veiklą
Diplominis darbas Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, kaip veiksnys, tiesiogiai įtakojantis UAB „X“ veiklą

Įmonės darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas yra priemonė panaudoti ir gerinti turimą darbuotojų profesinę kvalifikaciją [...]

Piliečiai kaip klientai: teigiami ir neigiami aspektai teikiant viešąsias paslaugas
Referatas Piliečiai kaip klientai: teigiami ir neigiami aspektai teikiant viešąsias paslaugas

Su viešosiomis paslaugomis XXIa. susiduria baveik kiekvienas pilietis, taigi visi piliečiai yra lyg klientai viešajame [...]

Šiaulių KTV „S plius“ teikiamų Interneto paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu
Referatas Šiaulių KTV „S plius“ teikiamų Interneto paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu

Darbo problema. Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas yra svarbiausia ekonominės veiklos rūšis, o paslaugų sfera yra [...]

AB “Lietuvos paštas” veiklos modernizavimo vertinimas Ignalinos skyriaus darbuotojų požiūriu
Kursinis darbas AB “Lietuvos paštas” veiklos modernizavimo vertinimas Ignalinos skyriaus darbuotojų požiūriu

Temos ištirtumas. Modernizavimo sampratą nagrinėjo Lietuvos bei užsienio mokslininkai, tokie kaip Raipa A., (2009); Inglehart [...]