Kita / Turizmas

Jėgos aitvarų rekreacijos paslaugų kokybės vertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Pastaruoju metu pastebimas sistemingai didėjantis vartotojų susidomėjimas rekreacinėmis paslaugomis, kurios gali suteikti reikalingą poilsį, malonius pojūčius, ramybę, kurie leistų praleisti turimą laisvalaikį įdomiai bei aktyviai (Farid, Lazarus, 2008). Ypatingas susidomėjimas aktyvios formos rekreacinėmis paslaugomis pastebimas jaunų žmonių tarpe (Taylor, Francis, 2005).

Aktyvios formos rekreacijos paslaugos teikiamos įvairiose turizmo srityse, o taip pat – ir vandens turizme, kadangi vienas iš svarbiausių rekreacinių išteklių, traukiančių turistus, yra vandens telkiniai (Alekrinskis ir kt., 2013). Kaip teigia E.Ragelytė ir kt. (2012), šiuo metu vandens turizmas Lietuvoje yra viena iš sparčiausiai besivystančių ir prioritetinių Lietuvos turizmo krypčių, todėl jėgos aitvarai neabejotai gali būti laikoma besivystančia ir prioritetine vandens turizmo sritimi.

M.Eidukevičienės (2013) nuomone, Lietuvoje gausu vandens išteklių, todėl manytina, kad vandens turizmas turi paklausą tarp vartotojų. Analogiškai teigia ir Alekrinskis ir kt. (2014) – autorių vykdyto tyrimo metu nustatyta, kad rekreacinis bei sportinis vandens turizmas Lietuvoje yra vykdomas ir turi galimybę vystytis toliau. Vandens turizmo sferoje yra daug įsikūrusių turizmo įmonių, kuriose dirba jaunų ir išsilavinusių asmenų, kurie siekia, kad paslaugos būtų suteiktos kuo geriau. Tai rodo, jog Lietuvoje vandens turizmas yra populiarus (Alekrinskis ir kt., 2014). Todėl darytina prielaida, kad jėgos aitvarai gali būti perspektyvia vandens turizmo sritimi, kuri gali pritraukti vartotojus, o jie savo ruožtu pageidaus/reikalaus kokybiškų rekreacinių paslaugų.

Jėgos aitvarai laikomi patrauklia sportine pramoga, tačiau jų potencialas nėra pilnai išnaudotas. Tai pažymi E.Ragelytė ir kt. (2012). Anot autorių, reikalinga kuo efektyviau išnaudoti Baltijos jūros potencialą bei didinti ne tik Kuršių nerijos, bet ir žemyninio Pajūrio regiono patrauklumą, būtina plėtoti vandens turizmą Baltijos jūroje, taip praplečiant rekreacijai naudojamą teritoriją. Pramogos jūroje galėtų būti tokios kaip nardymas, iškylos jūroje, kurioms priskiriamos tokios pramogos kaip plaukiojimas laivais, mobilios pirtys, maršrutai kanojomis ir baidarėmis. Taip pat Baltijos jūroje reiktų didinti sporto pramogų jūroje kiekį, kurioms priskiriamos tokios sporto pramogos kaip burlentės, banglentės, vandens motociklai bei jėgos aitvarai.

A.K.Exadaktylos ir kt. (2005) teigimu, jėgos aitvarai yra viena naujausių bei madingiausių lauko aktyvių rekreacinių paslaugų, kuris turi burlenčių, parasparnių bei vandenlenčių sporto bruožų. Siekiant tinkamai nustatyti jėgos aitvairų rekreacinių paslaugų kokybę, reikalinga įvertinti visus galimus teikiamų paslaugų kokybės kriterijus, kaip, pavyzdžiui, jėgos aitvarų įrangos patikimumas ar paslaugų vadyba (Lundgren ir kt., 2011). Taip pat reikalinga ir vartotojui nustatyti jėgos aitvaro rekreacinės paslaugos saugumo lygmenį bei jį užtikrinti (Lundgren ir kt., 2012).

Temos ištirtumas. Rekreacinės paslaugos bei jų kokybė ir vertinimo kriterijai Lietuvos mokslininkų nagrinėtos nemažai: D.Bulotienė, A.Šimkus ir kt., 2014; R. Mikalauskas, 2014; D.Kubiliūtė, 2013; V.Jonušaitė, 2013; D.Bulotienė, 2012; A.Šimkus, 2009; A.Junevičius, 2007, ir kiti. Užsienio mokslinėje literatūroje rekreacinių paslaugų kokybė taip pat nagrinėta gana nemažai: Taylor, Francis, 2005; Farid, Lazarus, 2008, bei kiti.

Jėgos aitvarai užsienio mokslinėje literatūroje daugiausiai nagrinėjami sportinių sužeidimų kontekste: Nickel ir kt., 2004; Spanjersberg ir kt., 2007; Petersen ir kt., 2005; Vercruyssen ir kt., 2009; Lundgren ir kt., 2011.

Jėgos aitvarai Lietuvos mokslinėje literatūroje nagrinėti kaip nuotykių turizmo dalis arba jo galimybės: A.Jampolskienė, 2008; J.Maleckaitė, 2010; L.Gugaitė, 2012; D.Bulotienė ir kt., 2012. Lietuvių autorių mokslinės literatūros, nagrinėjančios jėgos aitvarų rekreacinių paslaugų kokybė, išvis nėra, tuo pagrindžiamas bakalauro darbas aktualumas bei mokslinis naujumas.

Darbo problema. Pastaruoju metu augantis susidomėjimas jėgos aitvarais sudaro galimybes aktyviai bei kokybiškai leisti laisvalaikį naudojantis šiomis rekreacinėmis paslaugomis. Tačiau ne visios įstaigos, teikiančios jėgų aitvarų nuomos bei kitas rekreacines paslaugas, atitinka vartotojų norus bei lūkesčius. Todėl reikalinga nustatyti kaip vartotojai vertina šių įstaigų teikiamų rekreacinių paslaugų kokybę bei kokie yra vartotojų lūkesčiai.

Darbo objektas – rekreacinių paslaugų kokybė.

Darbo tikslas – nustatyti jėgos aitvarų rekreacinių paslaugų kokybę.

Darbo uždaviniai:

 1. Aptarti jėgos aitvarų teorinius aspektus;
 2. Atskleisti rekreacijos paslaugų kokybės sampratą bei vertinimo kriterijus;
 3. Įvertinti jėgos aitvarų rekreacinių paslaugų kokybę.

Darbo metodai. Šiame bakalauro darbe panaudoti mokslinės literatūros analizės, anketinės apklausos ir statistinės aprašomosios analizės metodai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9500 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS6
 • 1. LITERATŪROS APŽVALGA8
 • 1.1. Jėgos aitvarų kaip vandens turizmo srities teoriniai aspektai8
 • 1.1. Rekreacijos paslaugų kokybės teoriniai aspektai13
 • 1.1.1. Rekreacijos paslaugų samprata13
 • 1.1.2. Kokybės samprata16
 • 1.1.3. Rekreacinių paslaugų kokybės vertinimo kriterijai18
 • 2. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS22
 • 3. REZULTATAI26
 • 4. APTARIMAS32
 • IŠVADOS33
 • PASIŪLYMAI34
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS35
 • PRIEDAI40

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Maitinimo paslaugų kokybės vertinimas Virkštininkų dvaro užeigoje
Referatas Maitinimo paslaugų kokybės vertinimas Virkštininkų dvaro užeigoje

Temos aktualumas: Paslaugų sritį galima pavadinti vienu iš sparčiausiai augančių ekonominių sektorių Lietuvoje. Ši tendencija [...]

Grožio salono „Birutė“ paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu
Diplominis darbas Grožio salono „Birutė“ paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu

Darbą sudaro įvadas, 3 dalys, išvados (rekomendacijos), literatūros sąrašas. Pirmoje dalyje atskleisti paslaugų kokybės vertinimo [...]

Kavinės - baro paslaugų kokybės vertinimas
Kursinis darbas Kavinės - baro paslaugų kokybės vertinimas

Temos aktualumas. Didžiuliu greičiu besikeičiančios rinkos sąlygos verčia įvairaus mąsto organizacijas ieškoti vis naujų būdų [...]

Kirpimo paslaugų kokybės vertinimas UAB
Diplominis darbas Kirpimo paslaugų kokybės vertinimas UAB "X"

Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas tapo vyraujančia ekonominės veiklos rūšimi, o paslaugų sfera yra viena perspektyviausių [...]

Ventės rago rekreaciniai ištekliai ir jų vertinimas
Kursinis darbas Ventės rago rekreaciniai ištekliai ir jų vertinimas

ĮVADAS               Ventės ragas – viena lankomiausių Šilutės rajono vietų, įsikūrusi Ventėje, Kintų seniūnijoje, Kuršių marių [...]

Klaipėdos lauko rekreacijos išteklių vertinimas ir pasiūlymai turizmo produkto formavimui
Prezentacija Klaipėdos lauko rekreacijos išteklių vertinimas ir pasiūlymai turizmo produkto formavimui

Vienas iš svarbiausių miesto vizijos aspektų yra tai, jog miestas patogus ir malonus jo gyventojams [...]

Šiaulių KTV „S plius“ teikiamų Interneto paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu
Referatas Šiaulių KTV „S plius“ teikiamų Interneto paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu

Darbo problema. Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas yra svarbiausia ekonominės veiklos rūšis, o paslaugų sfera yra [...]

Sportinio turizmo paslaugų vertinimas kelionių agentūroje „Travel oasis“
Diplominis darbas Sportinio turizmo paslaugų vertinimas kelionių agentūroje „Travel oasis“

Sportinio turizmo istorija siekia antikos laikus, tačiau kaip mokslinis objektas jis imtas tyrinėti tik prieš [...]

Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė
Diplominis darbas Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė

Temos aktualumas: socialinis darbas Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų tapo aktualia mokslinių tyrimų ir praktinės [...]

Viešbučio techninės kokybės vertinimas
Referatas Viešbučio techninės kokybės vertinimas

Viešbučio vadybos sėkmė priklauso nuo svečių priėmimo tarnybos, kambarių ūkio, techninių tarnybų, maitinimo ir rinkodaros [...]

,,McDONALD‘S‘‘ paslaugų kokybės vertinimas: klientų nuomonės tyrimas
Tyrimas ,,McDONALD‘S‘‘ paslaugų kokybės vertinimas: klientų nuomonės tyrimas

Kokybė yra labai plati sąvoka, atsiradusi dėl kuriančių, mąstančių bei vartojančių individų bendruomenės. Vartojimas, savaime [...]

Paslaugų kokybės vertinimas klientų požiūriu X įmonėje
Diplominis darbas Paslaugų kokybės vertinimas klientų požiūriu X įmonėje

Temos naujumas ir aktualumas. Paskutiniuoju metu spaudoje galima išgirsti apie itin aršią konkurencinę kovą tarp [...]

Rekreacinių išteklių vertinimo praktikos ataskaita: DAMBOS TVENKINYS
Praktikos ataskaita Rekreacinių išteklių vertinimo praktikos ataskaita: DAMBOS TVENKINYS

Rekreaciniai ištekliai tai viena rūšis išteklių iš visų gamtos išteklių rūšių. Šie ištekliai vis didesnę įgauna reikšmę, nes yra susiję su žmonių poilsiu, gydymusi ir turizmu. Dalį rekreacinių išteklių sukūrė pati gamta — vandenų ir jūrų paplūdimius, vaizdingas upių ir ežerų pakrantes, galingus krioklius ir trykštančius geizerius, kalnus, miškus, egzotiškas salas jūrų bei vandenynų platybėse. Kasmet regioniniuose parkuose — saugomuose plotuose ar objektuose — lankosi tūkstančiai turistų.  Temos naujumas ir aktualumas: Dauguma Kurtuvėnų regioninio parko rekreacinėse zonose esantys tvenkiniai yra labai gerai ir kruopščiai ištirti, ir kai kurie net jau po keletą kartų, o mano tiriamoji vietovė – Dambos tvenkinys ir aplink jį, kaip ir nebuvo taip labai nuodugniai išnagrinėtas, rodėl iš siūlomų rekreacinių zonų pasirinkau būtent šią zoną. Todėl mano manymu tai bus nauja ir karti aktualu, tiek man pačiai tiriant vietovę, tiek kitiems susidomėjusiems žmonėms. Praktikos tikslas: turizmo išteklių išskyrimas ir klasifikavimas, turizmo išteklių vertinimas, turizmo ir rekreacijos plėtros galimybių nustatymas  Praktikos uždaviniai: Atpažinti ir sugrupuoti rekreacinės teritorijos išteklius pagal jų rūšis. Susisteminti rekreacinės teritorijos kraštotyrinę ir paveldo medžiagą. Įvertinti rekreacinės teritorijos turizmo ir rekreacinius išteklius. Numatyti rekreacinės teritorijos rekreacijos plėtros galimybes ir nustatyti priemones, parengti plėtros planą. Parengti išsamų rekreacinės teritorijos žemėlapį. Informacijos šaltinių apžvalga: Rengiant praktikos ataskaitą buvo nagrinėjami norminiai aktai, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas. Buvo nagrinėjami internetiniai šaltiniai su tam tikra informacija apie tiriamąja vietovę.  Pagrindiniai darbo rezultatai: Pagrindiniai darbo rezultatai būtų, tai atrinkti ir susisteminti Dambos tvenkinio rekreaciniai ištekliai, taip pat pasiūlytą keletas patarimų vykdomam Dambos tvenkinio plėtros planui. Praktikos atlikimo vieta, laikas: Mano praktikos vieta Kurtuvėnų regioninis parkas ir pasirinkta rekreacinė zona – Dambos tvenkinys ir aplink jį. Praktika buvo atliekama nuo gegužės 20 dienos iki gegužės 30 dienos. [...]

X viešbučio paslaugų kokybės vertinimas
Kursinis darbas X viešbučio paslaugų kokybės vertinimas

Tyrimo problema. Netinkamas viešbučio personalo darbas veikia neigiamai teikiamų paslaugų kokybę. Tyrimo objektas. X viešbučio ................. Tyrimo [...]

El. paslaugų kokybės vertinimas
Referatas El. paslaugų kokybės vertinimas

Kadangi internetas vis labiau įsigali visose gyvenimo srityse, todėl sparčiai didėja vartotojams siūlomų paslaugų perkėlimas [...]