Palangos miesto įvaizdis internetiniuose portaluose „Delfi“ IR „Lrytas“

65 psl. / 20000 žod.

Ištrauka

Bakalauro darbo temos aktualumas. Anot O.Kastanavičiūtės ir kt. (2012), miesto įvaizdis užima svarbią vietą kuriant miesto patrauklumą. Autorių nuomone, šiais laikais miestas tampa preke, todėl labai didelę reikšmę turi teigiamas jo įvaizdis. Pastebėtina, kad prieš pradedant vasaros sezoną, jo metu ir tik jam pasibaigus interneto portaluose publikuojama nemažai straipsnių apie Lietuvos pajūrio miestus, tame tarpe ir Palangos miesto, bei jų aktualijas.[1] Pažymėtinas ir A.Užkalnio straipsnis apie Palangą, pateikęs gana neigiamą šio populiariaus kurorto įvaizdį ir sukėlęs visuomenėje nemažą ažiotažą bei sulaukęs netgi Palangos miesto savivaldybės atkirčio dėl galimo teisminio proceso.[2]

Palangos miesto strateginiame plėtros plane iki 2020 metų pateikiamoje kurorto SWOT analizėje nurodoma, kad Palangos įvaizdis turizmo rinkose yra geras, tačiau yra susiformavusi viešoji nuomonė apie blogą kriminogeninę situaciją ir nusikalstamumo lygį kurorte. Plane formuojama tokia Palangos vizija – „ištisus metus atviras tarptautinis kurortas su išvystyta sveikatingumo, sporto ir poilsio infrastruktūra, aktyviu kultūriniu gyvenimu. Tai saugus ir švarus miestas, patogus gyventi bei ilsėtis“. Šiai misijai įgyvendinti strateginiame Palangos plėtros plane kaip vienas iš tikslų numatomas kurorto patrauklumo didinimas. Tikslo pasiekimui formuluojami atitinkami uždaviniai, tokie kaip kurorto marketingo priemonių įgyvendinimas bei kurorto žinomumo didinimas. Taip pat plane numatoma kryptingai organizuoti informacijos apie miestą sklaidą tarptautiniuose renginiuose, vykdyti reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimą.[3] Pastebėtina, kad priemonės šiems uždaviniams įgyvendinti nenurodomos. t.y. nėra aiškų, kaip tiksliai bus formuojamas teigiamas kurorto įvaizdis be tarptautinių renginių bei reklamos.

Darbo temos ištirtumas. Miesto įvaizdis, jo kūrimas bei su tuo susiję aspektai buvo nagrinėti Lietuvos mokslinėje literatūroje. Mentalinį miesto įvaizdį ir jo tyrimo metodines prielaidas analizavo S.Bentkutė (2003). S.Samušienė (2013) Šiaulių miesto įvaizdis Lietuvos gyventojų populiacijoje. Klaipėdos miesto įvaizdį ir jo formavimą analizavo S.Liaugaudaitė (2015). turistų ir vietinių gyventojų požiūrį į Vilniaus miesto įvaizdį tyrė E.Zaščižinskaitė (2007). Šiaulių miesto įvaizdžio valdymą nagrinėjo V.Tubutienė, G.Žymantaitė (2014). J.Bučas (2007) aptarė miesto įvaizdį naujo požiūrio į apsaugą ir plėtrą kontekste. Kauno miesto įvaizdį iš užsienio turistų perspektyvos tyrė G.Viselgaitė (2013). S.Kromalcas (2007) pateikė miesto įvaizdžio formavimo modelį. Miesto įvaizdžio formavimo galimybes tyrė S.Kirvaitienė (2007). Miesto įvaizdžio formavimas žiniasklaidos priemonėse Lietuvių mokslinėje literatūroje nagrinėtas mažai: miesto reprezentaciją ankstyvųjų naujųjų laikų spaudiniuose analizavo A.Maciulevičius (2010).

Palangos miesto įvaizdis Lietuvos mokslinėje literatūroje nagrinėtas turizmo kontekste: žmogiškojo faktoriaus įtaką Palangos viešbučių įvaizdžiui nagrinėjo M.Lamakinaitė, R.Rupulevičienė (2013), o K.Dabulevičiūtė (2008) tyrė Palangos kurorto įvaizdžio formavimą Latvijos turizmo rinkoje. Kaip Palangos miesto įvaizdis formuojamas Lietuvos interneto informaciniuose portaluose Lietuvos mokslinėje literatūroje nebuvo tirtas, todėl šią baigiamojo bakalauro darbo temą galima laikyti moksliškai nauja. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, šiame bakalauro darbe formuluoajama tokia darbo problema: koks Palangos miesto įvaizdis reprezentuojamas Lietuvos interneto informaciniuose portaluose „Delfi“ ir „Lrytas“?

Šio mokslinio darbo objektas - Palangos miesto įvaizdis.

Šio darbo tikslas yra nustatyti Palangos miesto įvaizdį interneto informaciniuose portaluose „Delfi” ir „Lrytas”.

Moksliniame bakalauro darbe keliami tokie uždaviniai:

 1. Išanalizuoti miesto įvaizdžio sampratą;
 2. Aptarti miesto įvaizdžio kūrimą bei reprezentavimą žiniasklaidoje;
 3. Įvertinti Palangos miesto įvaizdį Lietuvos interneto informaciniuose portaluose.

Šiame moksliniame darbe naudojami sekantys metodai: mokslinės literatūros analizės, sisteminės analizės, turinio analizės, statistinės analizės, palyginimo bei apibendrinimo metodai.

Mokslinio darbo struktūra. Baigiamąjį darbą sudaro įvadas, santrauka, trys pagrindinės dalys, išvados ir literatūros sąrašas. Pirmoje darbo dalyje nagrinėjama miesto įvaizdžio samprata, jo rūšys bei veiksniai, turintys įtakos miesto įvaizdžio formavimui. Antroje darbo dalyje analizuojamas žiniasklaidos vaidmuo miesto įvaizdžio formavimo procese. Trečiojoje darbo dalyje vykdymas tyrimas, remiantis kiekybinaisi bei kokybiniais kriterijais: tiriamas Palangos miesto įvaizdis Lietuvos interneto portaluose „Delfi“ ir „Lrytas“. Taip pat darbe pateikiamos mokslinio darbo išvados, naudotos literatūros sąrašas bei priedai – tirtų straipsnių interneto portaluose „Delfi“ ir „Lrytas“ sąrašas.

[1] Iš „močiučių“ įvaizdžio Palanga ir minta, ir juo piktinasi. Vakarinė Palanga, 2015-06-22. Priega internetu: http://www.vakarinepalanga.lt/lt/laikrastis/dienos_tema/?id=6271; Bobutės Palangos įvaizdį darkys ir šiemet – valdžia jas įveikti žada kitąmet. Palangos tiltas, 2015 05 28. Prieiga internetu: http://www.palangostiltas.lt/bobutes+palangos+ivaizdi+darkys+ir+siemet++valdzia+jas+iveikti+zada+kitamet,7,2,5837.html; Palangos įvaizdis: mugė prie jūros siūlo vis daugiau malonių paslaugų? Palangos tiltas, 2010 08 23. Prieiga internetu: http://www.palangostiltas.lt/palangos+ivaizdis+muge+prie+juros+siulo+vis+daugiau+maloniu+paslaugu,7,2,1140.html

[2] A.Užkalnis. Nuosprendis Palandai. Aleliuja. Delfi.lt, 2015-07-29. Prieiga internetu: http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/a-uzkalnis-nuosprendis-palangai-aleliuja.d?id=68604460-

[3] Palangos miesto strateginis plėtros planas iki 2020 metų. Prieiga internetu: http://www.palanga.lt/index.php?3798810714


Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS5
 • 1. MIESTO ĮVAIZDŽIO ŽINIASKLAIDOJE TEORINIS KONSTRUKTAS7
 • 1.1. Įvaizdžio samprata ir rūšys7
 • 1.2. Veiksniai, turintys įtakos miesto įvaizdžiui11
 • 2. ŽINIASKLAIDA IR MIESTO ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS15
 • 2.1. Žiniasklaida: pagrindiniai teoriniai požiūriai15
 • 2.2. Žiniasklaidos vaiduo miesto įvaizdžio formavimo procese16
 • 2. PALANGOS MIESTO ĮVAIZDŽIO INTERNETINIUOSE PORTALUOSE TYRIMAS23
 • 2.1. Tyrimo metodika ir organizavimas23
 • 2.2. Tyrimo rezultatų aptarimas25
 • IŠVADOS39
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS41
 • PRIEDAI46

Reziumė

Autorius
jonceponce
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Komunikacija
Kaina
€15.75
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
65 psl.

Susiję darbai

Bendravimas interneto portaluose

Komunikacija Referatas wigusjka
Evoliucijos nuo brūkšnelių ir taškelių iki skaitmeninių nuliukų ir dvejetukų etapai – telefonas, radijas, televizija. Galutinis evoliucijos kreivės taškas – kompiuteris. Besibaigiant 20-ajam...

Individo įvaizdis darbo santykiuose

Komunikacija Kursinis darbas 2014 m. kristal1992
Šiuolaikiniame pasaulyje vos ne kiekvienam individui sekmė darbe yra neatsiejama siekiamybė. Tai susiję su natūraliu finansinio stabilumo bei saugumo poreikiu, pripažinimo poreikiu, galų...