Kontrasto figūros politiniuose komentaruose

40 psl. / 10248 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas ir naujumas: Pasirinkti šią bakalaurinio darbo temą paskatino keletas aplinkybių. Pirmiausia, politinių komentarų spektras yra labai įdomus ir intriguojantis. Antra, politiniai komentarai siekia ne tik paaiškinti bei atskleisti politinio gyvenimo aktualijas, bet ir lemia pilietinės visuomenės nuomonės formavimąsi (autoriai savo tekstuose atskleidžia tam tikras temas, na o skaitytojas pasirenka – pritarti jo nuomonei ar ne). Trečia, darbo aktualumą didina politinių komentarų gausa publicistikoje. Juk ne veltui didžiausiuose naujienų portaluose išskiriamos tam tikros skiltys, kuriose savo nuomonę gali išreikšti visuomenei žinomi asmenys. Šios priežastys leidžia suformuluoti ir iškelti bakalaurinio darbo tikslą: išanalizuoti, kaip skirtingos kontrasto figūrų funkcijos politiniuose komentaruose gali suformuoti skaitytojo nuomonę.

Tyrimo objektas: lietuviški politiniai komentarai, publikuoti DELFI.LT tinklaraštyje internete.

Tyrimo tikslas: ištirti visuomenei žinomų asmenų (Indrės Makaraitytės, Jurgio Jurgelio, Karolio Jovaišo, Vladimiro Laučiaus, Andriaus Tapino) politinius komentarus, identifikuojant, aprašant ir analizuojant tam tikras kontrasto figūras (antitezę, ironiją, katachrezę, oksimoroną, paradoksą). Šiam tikslui keliami tokie uždaviniai:

Tyrimo uždaviniai:

1) pateikti ir plačiau apžvelgti teorinę medžiagą, sietiną su aktualiais politiniais

komentarais,

2) išsamiai aptarti ir išanalizuoti politiniuose komentaruose vartojamas kontrasto figūras ir jų aktualizacijos būdus,

3) aptarti kontrasto figūrų poveikį potencialiam skaitytojui,

4) gautus duomenis apibendrinti išvadomis.

Tyrimo metodas: analitinis – aprašomasis.

Tyrimo medžiaga, šaltiniai: iš viso buvo atrinkti 25 politiniai komentarai, kuriuose yra pavartota bent viena kontrasto figūra. Renkant tiriamąją medžiagą ir aptariant teorinį pagrindą, daugiausia remtasi R. Koženiauskienės Retorika. Iškalbos stilistika, 2003, R. Koženiauskienės Retorinė ir stilistinė publicistinių tekstų analizė, 2013, R. Marcinkevičienės Žanro ribos ir paribiai, 2008, K. Župerkos Lietuvių kalbos stilistika, 1983, J. Pikčilingio Lietuvių kalbos stilistika, 1975,

4

A. Bitinienės Publicistinis stilius, 2007, Зарецкая Е. Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации, 2002, Квинтилиан М. Ф. Риторические наставления, 1834, Львов М.Р Риторика. Культура речи, 2004.

ūra.


Turinys

 • Įvadas4
 • 1. Politinis komentaras kaip žanras6
 • 2. Kontrasto figūros ir jų retorinės savybės7
 • 2.1 Antitezė7
 • 2.2. Ironija8
 • 2.3. Katachrezė9
 • 2.4. Oksimoronas10
 • 2.5. Paradoksas11
 • 3. Kontrasto figūrų raiška politiniuose komentaruose12
 • 3.1. Antitezė kaip teksto kūrimo instrumentas12
 • 3.2. Ironija kaip teksto kūrimo priemonė14
 • 3.3. Katachrezė kaip netikėta ir absurdiška minčių priešprieša16
 • 3.4. Oksimoronas ir prieštaravimų gilumas19
 • 3.5. Oksimorono ir katachrezės santykių darna20
 • 3.6. Paradokso kaip politinio absurdo raiška21
 • 4. Kontrasto figūrų plėtojimo būdai23
 • Išvados26
 • Literatūra29
 • Šaltiniai30
 • Santrauka33
 • Priedai35

Reziumė

Autorius
marialina123
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Komunikacija
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 10, 2017
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
40 psl.

Susiję darbai