Tarnybinių nuobaudų statutiniams valstybės tarnautojams skyrimo teisinis reglamentavimas ir ypatumai

38 psl. / 11061 žod.

Ištrauka

Tarnybinės atsakomybės institutas yra vienas iš plačiausių institute administracinės teisės šakoje. Valstybės tarnautojo statusas neatsiejamas nuo tarnybinės atsakomybės, kuri gali turėti tiesioginę įtaką valstybės tarnautojo teisinei padėčiai. Ši atsakomybės rūšis turi įtvirtintą savarankišką nuobaudų sistemą, kuri įtvirtinta teisės aktuose, todėl tarnybinė atsakomybė yra išskiriama, kaip savarankiška teisinės atsakomybės rūšis.

Lietuvoje valstybės tarnautojo sąvoka apibūdinamas fizinis asmuo, einantis pareigas valstybės institucijoje ar įstaigoje ir atliekantis viešojo administravimo veiklą. Šiame darbe bus analizuojama statutinių valstybės tarnautojų rūšis.

Temos aktualumas. Ši tema sulaukia ypatingo dėmesio, kai žiniasklaidoje aprašomas vienas ar kitas rezonansinis įvykis, susijęs su valstybės tarnautojų pareigų neatlikimu arba netinkamu atlikimu, taip pat elgesiu, pažeidžiančiu valstybės tarnautojo etikos kodeksą. Visuomenėje tuo metu kyla susidomėjimas valstybės tarnautojų tarnybinio patikrinimo procedūromis bei nuobaudų skyrimu jiems už netinkamą elgesį.

Darbo tikslas. Išanalizuoti teisės aktus ir kitus teisinius šaltinius, reglamentuojančius statutinių valstybės tarnautojų nuobaudų skyrimo teisinį reglamentavimą ir ypatumus.

Uždaviniai:

 1. Išanalizuoti statutinių valstybės tarnautojų tarnybinės atsakomybės teisinį reglamentavimą.
 2. Išanalizuoti tarnybinių nuobaudų rūšis ir jų skyrimo tvarką.
 3. Apžvelgti tarnybinių nuobaudų išnykimo sąlygas.
 4. Išanalizuoti ir įvertinti teismų praktiką tarnybinės atsakomybės taikymo klausimais.

Darbo metodai – teisės aktų, teismų sprendimų ir kitos teisinės literatūros analizė, sisteminimas.

Darbo struktūra. Darbas susideda iš trijų skyrių. Visi darbo skyriai yra išskaidyti į poskyrius. Pirmasis darbo skyrius – statutinių valstybės tarnautojų tarnybinė atsakomybė. Antrasis – statutinių valstybės tarnautojų tarnybinės nuobaudos. Trečiasis – LR administracinio teismo išnagrinėtų bylų analizė.

Bendrieji ir specialieji studijų rezultatai, atskleidžiami darbe:

Žino teisės teorijos ir teisės istorijos pagrindus

Žino teisininko profesinės etikos pagrindus

Geba atlikti problemų analizę

Geba savarankiškai mokytis savo veiklos srityje, pasirinkdamas tobulinimosi kryptį

Geba kritiškai vertinti kitų ir savo veiklą, žinias ir vertybes.


Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS5
 • SĄVOKOS IR TERMINAI6
 • 1.STATUTINIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖ ATSAKOMYBĖ8
 • 1.1. VALSTYBĖS TARNYBOS, VIDAUS TARNYBOS SAMPRATA IR YPATUMAI8
 • 1.2. PAREIGŪNŲ TARNYBINIŲ PAREIGŲ REGLAMENTAVIMAS IR NUSIŽENGIMO SAMPRATA9
 • 1.3 STATUTINIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATSAKOMYBIŲ RŪŠYS16
 • 1.4. TARNYBINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO STATUTINIAMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS YPATUMAI18
 • 2.TARNYBINĖS NUOBAUDŲ SKYRIMAS IR IŠNYKIMAS STATUTINIAMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS23
 • 2.1. TARNYBINIŲ NUOBAUDŲ REGLAMENTAVIMAS23
 • 2.2. TARNYBINIŲ NUOBAUDŲ IŠNYKIMAS27
 • 3. TEISMO NUTARČIŲ ANALIZĖ29
 • IŠVADOS36
 • LITERATŪRA37

Reziumė

Autorius
sheeva
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€11.43
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 29, 2017
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
38 psl.

Susiję darbai

Valstybės kontrolės teisinio reglamentavimo problemos

Teisė Kursinis darbas jurgute
Kiekviena vastybė savo gyvybingumui palaikyti ir visaverčiam funkcionavimui garantuoti sukuria tam tikrą mechanizmą – valstybės valdžios ir valdymo institucijų sistemą, teismus, policiją, ginkluotąsias...

Tarnybinių nuobaudų skyrimo proceso stadijos

Teisė Referatas 2019 m. marija96
Teisinė atsakomybė yra sudedamoji teisinės sistemos dalis. Pažymima, jog tai yra vienas svarbiausių teisės institutų. Teisinė atsakomybė yra veiksminga priemonė, padedanti užtikrinti visuomenėje...