Socialiniai mokslai / Teisė

Tarnybinių nuobaudų statutiniams valstybės tarnautojams skyrimo teisinis reglamentavimas ir ypatumai

0 atsiliepimų
Autorius:

                      Tarnybinės atsakomybės institutas yra vienas iš plačiausių institute administracinės teisės šakoje. Valstybės tarnautojo statusas neatsiejamas nuo tarnybinės atsakomybės, kuri gali turėti tiesioginę įtaką valstybės tarnautojo teisinei padėčiai. Ši atsakomybės rūšis turi įtvirtintą savarankišką nuobaudų sistemą, kuri įtvirtinta teisės aktuose, todėl tarnybinė atsakomybė yra išskiriama, kaip savarankiška teisinės atsakomybės rūšis.

                      Lietuvoje valstybės tarnautojo sąvoka apibūdinamas fizinis asmuo, einantis pareigas valstybės institucijoje ar įstaigoje ir atliekantis viešojo administravimo veiklą. Šiame darbe bus analizuojama statutinių valstybės tarnautojų rūšis.

                      Temos aktualumas. Ši tema sulaukia ypatingo dėmesio, kai žiniasklaidoje aprašomas vienas ar kitas rezonansinis įvykis, susijęs su valstybės tarnautojų pareigų neatlikimu arba netinkamu atlikimu, taip pat elgesiu, pažeidžiančiu valstybės tarnautojo etikos kodeksą. Visuomenėje tuo metu kyla susidomėjimas valstybės tarnautojų tarnybinio patikrinimo procedūromis bei nuobaudų skyrimu jiems už netinkamą elgesį.

                      Darbo tikslas. Išanalizuoti teisės aktus ir kitus teisinius šaltinius, reglamentuojančius statutinių valstybės tarnautojų nuobaudų skyrimo teisinį reglamentavimą ir ypatumus.

                             Uždaviniai:

 1. Išanalizuoti statutinių valstybės tarnautojų tarnybinės atsakomybės teisinį reglamentavimą.
 2. Išanalizuoti tarnybinių nuobaudų rūšis ir jų skyrimo tvarką.
 3. Apžvelgti tarnybinių nuobaudų išnykimo sąlygas.
 4.  Išanalizuoti ir įvertinti teismų praktiką tarnybinės atsakomybės taikymo klausimais.

Darbo metodai – teisės aktų, teismų sprendimų ir kitos teisinės literatūros analizė, sisteminimas.

Darbo struktūra. Darbas susideda iš trijų skyrių. Visi darbo skyriai yra išskaidyti į poskyrius. Pirmasis darbo skyrius –  statutinių valstybės tarnautojų tarnybinė atsakomybė. Antrasis – statutinių valstybės tarnautojų tarnybinės nuobaudos. Trečiasis – LR administracinio teismo išnagrinėtų bylų analizė.

                      Bendrieji ir specialieji studijų rezultatai, atskleidžiami darbe:

                      Žino teisės teorijos ir teisės istorijos pagrindus

Žino teisininko profesinės etikos pagrindus

Geba atlikti problemų analizę

Geba savarankiškai mokytis savo veiklos srityje, pasirinkdamas tobulinimosi kryptį

Geba kritiškai vertinti kitų ir savo veiklą, žinias ir vertybes.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
11061 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS5
 • SĄVOKOS IR TERMINAI6
 • 1.STATUTINIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖ ATSAKOMYBĖ8
 • 1.1. VALSTYBĖS TARNYBOS, VIDAUS TARNYBOS SAMPRATA IR YPATUMAI8
 • 1.2. PAREIGŪNŲ TARNYBINIŲ PAREIGŲ REGLAMENTAVIMAS IR NUSIŽENGIMO SAMPRATA9
 • 1.3 STATUTINIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATSAKOMYBIŲ RŪŠYS16
 • 1.4. TARNYBINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO STATUTINIAMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS YPATUMAI18
 • 2.TARNYBINĖS NUOBAUDŲ SKYRIMAS IR IŠNYKIMAS STATUTINIAMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS23
 • 2.1. TARNYBINIŲ NUOBAUDŲ REGLAMENTAVIMAS23
 • 2.2. TARNYBINIŲ NUOBAUDŲ IŠNYKIMAS27
 • 3. TEISMO NUTARČIŲ ANALIZĖ29
 • IŠVADOS36
 • LITERATŪRA37

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir kitų išmokų teisinis reglamentavimas
Prezentacija Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir kitų išmokų teisinis reglamentavimas

1. Valstybės tarnautojų rūšys 2. Darbo užmokestis 3. Pareiginė alga 4. Priedai 5. Priemokos 6. Išeitinės išmokos 7. Kitos garantijos 8. Išvados 9.

Valstybės civilinės atsakomybės teisinis reglamentavimas
Kursinis darbas Valstybės civilinės atsakomybės teisinis reglamentavimas

Temos aktualumas. Nagrinėjama tema yra aktuali, visų pirma, todėl, kad yra svarbu išsiaiškinti valstybės civilinės [...]

Valstybės tarnautojo etika: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi
Referatas Valstybės tarnautojo etika: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi

Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimas bei kitos etikos problemos yra dažna problema valstybės tarnyboje. Savo [...]

Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas
Referatas Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas

Valstybės tarnautojo tarnybinė veikla vertinama kiekvienais metais, jeigu valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius [...]

Valstybės kontrolės teisinio reglamentavimo problemos
Kursinis darbas Valstybės kontrolės teisinio reglamentavimo problemos

Kiekviena vastybė savo gyvybingumui palaikyti ir visaverčiam funkcionavimui garantuoti sukuria tam tikrą mechanizmą – valstybės [...]

Tarnybinių nuobaudų skyrimo proceso stadijos
Referatas Tarnybinių nuobaudų skyrimo proceso stadijos

Teisinė atsakomybė yra sudedamoji teisinės sistemos dalis. Pažymima, jog tai yra vienas svarbiausių teisės institutų.